Príbeh bratislavského Pentagónu začína byť SMART

Článok uverejnený v časopise Stavebníctvo a bývanie, január/február 2020, ročník 21

článok v PDF

V občianskom združení Bezpečné bývanie sa dlhodobo venujeme skvalitňovaniu komunitného života v bytových domoch a prinášame netradičné riešenia, ktoré svojou inovatívnosťou posúvajú hranice využívania moderných technológií pri prevencii kriminality čoraz ďalej. Našou snahou je pretvárať prostredie v bytových domoch a verejný priestor okolo nich tak, aby pôsobilo na ľudí pozitívne a zároveň vnášalo do života komunity pocit bezpečia a spolupatričnosti.

Pentagón nezomrie

Našou srdcovou záležitosťou sa stal jeden z najhorších bytových domov na Slovensku, bratislavský Pentagón. Dom, ktorý bol vykričaným hniezdom drogových dílerov a narkomanov a do ktorého by ste sa pred rokom báli vstúpiť bez sprievodu, prešiel neuveriteľnou zmenou. Začalo sa to odhodlaním domovníčky Lenky Polákovej a skupiny vlastníkov bytov zvrátiť katastrofálny vývoj v dome a obmedziť neoprávnené vstupy do domu. Prítomnosť osôb pod vplyvom návykových látok v spoločných priestoroch domu predstavovala nielen bezpečnostné a hygienické riziko, ale malo aj veľmi zlý vplyv na psychiku obyvateľov, výchovu detí a často bolo sprevádzané i devastáciou majetku. Spoločne so správcom bytového domu požiadali Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) o pôžičku na obnovu domu, ktorá im bola schválená. V roku 2018 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vchodov na Stavbárskej ulici č. 40 a 42. Dom dostal novú zateplenú fasádu, elektrické rozvody, výťahy, dlažby, maľovku, osvetlenie spoločných priestorov. Veľká investícia smerovala aj do bezpečnosti. Vstupy do domu a k výťahom sú zabezpečené bezpečnostnými dverami, špeciálne upravenými a odpruženými tak, aby odolávali častým fyzickým útokom a kopaniu. V dome sme zaviedli precízne premyslenú zónovú ochranu, kde sú všetky vstupné dvere na poschodiach a výťahy chránené prístupovým a kamerovým systémom. Prístupový systém založený na technológii DESFire poskytuje dôležitú ochranu pred kopírovaním čipov a poskytuje absolútnu adresnosť ich používania. Všetky technické prvky použité pri obnove bezpečnosti v Pentagóne spĺňajú požiadavky na vysokú dátovú bezpečnosť a ochranu pred zneužitím. Okrem toho sú vo vstupných vestibuloch osadené elektronické informačné tabule so vzdialenou správou a prepojením na prístupový systém. Tu sa však technologická revolúcia v Pentagóne nekončí. Pentagón sa stal prvým bytovým domom na Slovensku s polopodzemnými kontajnermi zamknutými batériovým prístupovým systémom s vysokou energetickou úsporou, ktorý je dokonca cez WiFi prepojený s centrálnym systémom v dome. Všetky prevádzkové zmeny v bytovom dome boli konzultované s obyvateľmi a zapracované do nového domového poriadku, ktorý vlastníci bytov schválili. Bol to jeden z dôležitých okamihov v procese ozdravenia ťažko skúšanej komunity.

Budovanie komunity

Ak si hovoríte, že napriek všetkým technickým novinkám a inováciám by ste nechceli bývať v dome zabezpečenom ako väznica, prezradíme vám tajomstvo. Dom má dušu a tou dušou je novovybudovaná komunitná miestnosť priamo v priestoroch domu, čo najbližšie k ľuďom a pre ľudí. Keď sme sa dozvedeli o pripravovanej obnove Pentagónu, bolo nám jasné, že bez dôslednej komunikácie, podpory a pochopenia zo strany obyvateľov začne technika časom zlyhávať a investície pôjdu do stratena. Preto sme sa rozhodli pomôcť. Výstavba komunitnej miestnosti nebola zahrnutá do rozpočtu obnovy domu zo ŠFRB. Finančnú podporu potrebnú na jej vybudovanie sme získali cez grantové programy Ministerstva vnútra SR, nadácie VÚB a magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré prispeli na výstavbu, vybavenie a prevádzku miestnosti a sprievodné aktivity. Komunitná miestnosť otvorila svoje dvere vo februári 2019 a stala sa kanceláriou domovej rady, miestom na organizovanie domových schôdzí, priestorom pre psychologickú, finančnú a mediačnú poradňu, ako aj na voľnočasové aktivity. Komunitná miestnosť je
spojená s úžasnými zážitkami a ľudskými príbehmi, zažila detský smiech, slzy šťastia,
spev, prezentácie, vážne debaty, no aj oficiálnu návštevu primátora Matúša Valla, starostu
Vrakune Martina Kuruca a mnohých ďalších zástupcov mesta a polície.

Ľudí treba inšpirovať

A nezostalo len pri komunitnej miestnosti. Postupne sa snažíme prenikať aj mimo domu. Prvou lastovičkou je uzamknutie polopodzemných kontajnerov, ktoré sme spojili s informačnou kampaňou. Výtvarníčka Zuzana Mojžišová Cigánová vytvorila esteticky i obsahovo premyslené veľkoplošné bannery, ktoré sme umiestnili na stenu „trafostanice“ oproti bytovému domu. Každú odpadovú nádobu zároveň pokrývajú obvodové bannery,  ktoré plnia vzdelávaciu úlohu a poskytujú obyvateľom jednoduché vysvetlenie, ako správne nakladať s odpadom. Týmto riešením je Pentagón opäť jedinečný a môže byť vzorom pre  iné bytové domy. Výsledkom tejto obrovskej snahy je nielen zvýšenie ceny bytov, ale aj  zvýšenie kultúry bývania a zlepšenia susedských vzťahov. Vo svojich aktivitách na podporu prevencie kriminality v Pentagóne budeme pokračovať, pretože každá zmena je  spočiatku krehká a treba ju podporovať, kým sa napevno presadí v mysliach ľudí. No už teraz môžeme povedať, že ak sa to dá v Pentagóne, dá sa to v ktoromkoľvek bytovom dome na Slovensku. Celý príbeh Pentagónu a jeho zmeny môžete sledovať na komunitnom portáli bezpecnebyvanie.sk

 

Šelmy a iné zvery v kaviarni – POZVÁNKA na výstavu

Príďte sa pozrieť do ARTFÓRA na Kozej 20 v Bratislave od 10.1. do 10.2.2020 na krásne Arttexové tapisérie Zuzany Cigánovej Mojžišovej, stretnete “Jagurára v daždi”, urobíte si “Rodinný portrét”, objavíte “Stratenú zbierku” a “Ftákopez” vám možno porozpráva “Dobre strážené tajnosti”.

Zuzana je vynikajúca výtvarníčka,  no okrem toho dlhoročne spolupracuje na projekte Bezpečné bývanie, výrazne sa podieľala pri projekte Akadémia Pentagón, dizajnoch mnohých mestských úžitkových stavieb.

Na výstave “Šelmy a iné zvery v kaviarni” môžete obdivovať a tiež si zakúpiť jej obrazy vyrátané špeciálnou technikou netkanej tapisérie nazývanej arttex. Niektoré z nich boli vytvorené práve pre Komunitnú miestnosť na Stavbárskej ulici.

www.zuzana.grafit3.sk

 

Metské prašiaky našli nové využitie

Pamätáte si ešte na časy keď sa okolo bytoviek ozýval ten typický zvuk úderov s nezameniteľnou ozvenou, občasne sprevádzaný kúdoľmi prachu a pokrikmi susedov. Áno, prášenie kobercov bolo v minulosti úplne bežnou súčasťou veľkého upratovania, bol to svojský rituál, ktorý jednoducho patril k životu v paneláku. Každé sídlisko, dvor či vnútroblok mali prašiak, neodmysliteľnú súčasť vybavenia domu, netradičnú “preliezku” pre deti a diskusný “vešiak” pre pubertiakov. Kovový podstavec na prášenie pokrovcov sa časom stal menej a menej potrebný a bohužiaľ dnes je väčšina z nich hrdzavých, poškodených, rozheganých a na svojich miestach pôsobia neestetický až nebezpečne.

Podobné “strašiaky” –  prašiaky stáli aj vo vnútrobloku na Miletičovej ulici 31 v Bratislave, smutné, opustené a nepotrebné. Ak sa tade prejdete dnes, neuveríte vlastným očiam, čo sme z nich vykúzlili. Opäť sa nám podarilo využiť potenciál ponúkaný špecifickou lokalitou, dotvoriť verejný priestor netradičným spôsobom, ktorý má nielen spríjemniť bývanie, ale tiež vzdelávať a inšpirovať. Neďaleké detské ihrisko, materská škôlka a príjemný park, v ktorom obyvatelia trávia čas posedením, prechádzkou s priateľmi či psíkom, si zaslúžil jedinečné využitie prašiakov, ktoré sme spojili s umiestnením nových polopodzemných kontajnerov. Tak ako pri prvých uzamknutých polopodzemných kontajenroch na Stavbárskej ulici, alebo viacúčlových kontajnerových stojiskách v Ružinove,  sme sa snažili vytvoriť kompaktné dielo úzko prepojené s okolím zohľadňujúc jeho charakter.

Polopodzemené kontajnery osadené 22.11.2019 na svoje miesto sú doplnené banermi umiestnenými po obvode odpadovej nádoby čím je zdôrazená dôležitosť triedenia odpadu a použitie správnej nádoby. Každý kontajner je elektronicky uzamknutý batériovým prístupovým systémom od firmy RYS, ktorý je špeciálne upravený pre inštaláciu na polopodzemných nádobách bez prívodu elektrickej energie či použitia solárneho panelu. Využíva sa technológiu DESFire, ktorá zaručuje vysokú bezpečnosť a ochranu pred možným kopírovaním prístupových čipov a teda zneužívaním odpadových nádob neoprávnenými osobami. Súčasťou riešenia je aj APS pre pracovníkov odvozu odpadu. Obyvatelia na Miletičovej ulici sa stali po Stavbárskej ulici druhým bytovým domom na Slovensku s uzamknutými polopodzemnými kontajnermi.

Prašiaky, ktoré stoja hneď vedľa kontajnerov ponúkli nádhernú komunikačnú plochu s užitočnými informáciami o spôsobe odvozu nadrozmerného odpadu.  Opäť raz sa staré prašiaky dočkali kobercov, aj keď nie tých ozajstných. No tieto a najmä neposlušný panáčik, ktorý nevie kam patria smeti, určite zaujmú a rozveselia deti prechádzajúce popri nich do a zo škôlky.   A možno im starí rodičia nostalgicky porozprávajú o tom,  ako to kedysi s tými prašiakmi bolo naozaj a prečo smeti patria do koša.

Autorkou celého dizajnu banerov použitých na nádobách i prašiakoch je výtvarníčka Zuzana Ciganová Mojžišová, ktorá obohatila mestskú časť Ružinov o viaceré unikátne úžitkové diela ako sú kontajenrové stojiská Puzzle, Šupiny, Repro či Kvetináč so zelenou strechou  a dlhodobo s nami spolupracuje aj na projekte Akadémia Pentagón. Veríme, že prostredie vychováva a preto sme radi, že sa nám darí prinášať stále nové vizuálne zaujímavé riešenia do života mestských komunít a obohacovať verejný priestor o drobné no podstatné prvky, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti, kultúrnosti prostredia a čistoty týchto lokalít.

Uzamknuté polopodzemné kontajnery na Stavbárskej ulici

Bratislavský Pentagón drží opäť jedno prvenstvo. Krásne, inšpiratívne, poučné a zároveň vzbudzujúce rešpekt. Ako prvý bytový dom na Slovensku má polopodzemné kontajnery uzamknuté na elektronický prístupový systém.

Stavbárska ulica 40 a 42 bola jedna z prvých ulíc s osadenými polopodzemnými kontajnermi v Bratislave. Je to však lokalita, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri zavádzaní akýchkoľvek noviniek vrátane doposiaľ netradičných odpadových nádob.  Po prvotnej inštalácii kontajnerov dňa 10.9.2017 to nedopadlo úplne dobre. Ľudia ich akoby ignorovali, smeti hádzali aj mimo nádob, vytvorili tu dokonca nelegálnu skládku nadrozmerného odpadu a nakoniec dve z nádob boli poškodené požiarom.

Náš prístup k bytovému domu bol vždy iný. Akákoľvek zmena musí byť spojená s vhodnou informačnou kampaňou a čo najužšou spoluprácou s obyvateľmi domu. Preto sme sa rozhodli, že v rámci projektu Akadémia Pentagón pomôžeme domu aj s priestorom, kde sú osadené polopodzemné kontajnery.  Naším spoločným zámerom bolo elektronicky uzamknúť odpadové nádoby a priestor okolo kontajnerov upraviť tak, aby tam nevznikali skládky.

Od 28.10.2019 sú všetky kontajnery uzamknuté elektronickým prístupovým systémom kompatibilným aj so systémom spoločnosti na odvoz odpadu. Prístupový systém bol vyvinutý firmou RYS a ponúka špecifické riešenie pre uzamykanie odpadových nádob bez prívodu elektrickej energie pomocou unikátneho batériového systému.

Uzamknutie kontajnerov má krásny doprovod v podobe osvetlených veľkoplošných informačných bannerov umiestnených na stene “trafostanice” oproti bytovému domu a obvodových bannerov na každej nádobe. Je to nie len estetické využitie verejného priestoru, ale zároveň plní vzdelávaciu úlohu a poskytuje obyvateľom jednoduché vysvetlenie ako správne nakladať s odpadom a ako sa správať v danom priestore. Grafický návrh bannerov je z dielne Zuzany Cigánovej Mojžišovej. Týmto riešením je Pentagón opäť jedinečný a môže byť vzorom pre iné bytové domy.

A čo nás teší najviac? Prešiel viac ako týždeň a v bytovom dome s najhoršou povesťou všetko funguje!

Krátky prehľad udalostí v Pentagóne

Od augusta 2019 sme pracovali na viacerých aktivitách smerujúcich k ďalšiemu skvalitneniu bývania na Stavbárskej ulici vo vchodoch 40 a 42. Prinášame Vám krátky prehľad najzaujímavejších udalostí:

 1. Prvé pokuty za porušovanie domového poriadku (9/2019).

 2. Pamätná medaila Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave pre Lenku Polákovú (27.9.2019)

 3. Dotácia z Magistrátu hlavného mesta Bratislava (18.10.2019)

 4. Štatút susedskej hliadky (10/2019).

 5. Umiestnenie informačných obrazoviek na chodbách (23.10.2019).

 6. Návšteva z Policajného prezídia (24.10.2019).

 7. Uzamknutie polopodzemných kontajnerov (28.10.2019).


(1) Prvé pokuty za porušovanie domového poriadku

Od 1.6.2019 platí v bytovom dome nový domový poriadok, ktorého súčasťou sú aj sankcie za jeho porušovanie. Tak ako bolo avizované už na domovej schôdzi, niekoľko týždňov od platnosti nového domového poriadku správca a domová rada len upozorňovala na jeho porušovanie a písomne previnilcov vyzývala na nápravu správania. V septembri už  pristúpil správca k udeľovaniu finančných pokút za opakované porušenie ustanovení domového poriadku. Najčastejšími prehreškami sú fajčenie vo výťahu a odkladanie smetí na chodbách bytového domu.

(2) Pamätná medaila Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave pre Lenku Polákovú

Obrovské množstvo svojho voľného času, úsilia a energie venovala Pentagónu. Ukázala silu osobnosti, odvahu a dobré srdce. Stála pri začiatku obnovy bytového domu, bola pevným pilierom zmien, nebála sa postaviť proti tým, ktorí ho ničili a robili z neho nebezpečné miesto. Lenka Poláková, členka domovej rady, dlhodobo pracuje pre dom a jeho obyvateľov. Pentagón je jej skutočný domov, tak sa k nemu aj správa. Chce, aby to bolo aj bezpečné miesto pre život, o čo už dlhodobo “bojuje” s podporou svojich skvelých susedov a v úzkej spolupráci s Políciou SR. Krajské riaditeľstvo Policajné zboru SR ocenilo jej prácu a 27.9.2019 ku dňu Policajného zboru jej udelilo Pamätnú medailu za významnú pomoc a spoluprácu pri plnení úloh Policajného zboru.

(3) Dotácia z Magistrátu hlavného mesta Bratislava

Našou snahou je čo najlepšie a najefektívnejšie pokračovať v prevádzke komunitnej miestnosti a v zaujímavých aktivitách pre komunitu. To samozrejme vyžaduje finančné prostriedky, ktoré sa snažíme získavať  z rôznych grantov a dotácii. V druhom polroku sme podali tri žiadosti o finančný príspevok. Schválený nám bol len jeden zo zámerov nie však v plnom rozsahu. Dotáciu na materiálové zabezpečenie susedskej hliadky a školiace materiály pre jej členov nám poskytne Magistrát mesta Bratislava vo výške 1 108 €. Dňa 18.10.2019 sme podpísali zmluvu a  dodali potrebnú dokumentáciu.

(4) Štatút Susedskej hliadky

Od začiatku projektu Akadémia Pentagón bolo jasné, že udržať trvalo nový, lepší stav v bytovom dome bude veľmi náročné. Zabrániť pohybu neoprávnených osôb v  dome a ich zdržiavanie sa v spoločných priestoroch pod vplyvom omamných látok bola a je jedna z najťažších úloh, s ktorými výrazne pomáhajú členovia domovej rady. Na základe doterajších skúseností sme sa rozhodli zriadiť susedskú hliadku, ktorej členovia budú pravidelne vykonávať kontrolu spoločných priestorov domu a jeho najbližšieho okolia. Prejdu riadnym školením a svoju činnosť budú vykonávať v súlade s platnou legislatívou SR a v úzke spolupráci s Mestskou políciou a Políciou SR. Ako základný dokument sme vypracovali Štatút Susedskej hliadky, kde sú zadefinované úlohy hliadky a práva a povinnosti jej členov.

(5) Umiestnenie informačných displejov

Pentagón je veľký bytový dom a pri tak častých a zásadných zmenách, ktoré v dome prebiehajú, je nesmierne dôležitá informovanosť obyvateľov čo najjednoduchším spôsobom. Zvolávať pri každej novej veci schôdzu, alebo pripravovať a distribuovať letáky je časovo a organizačne náročné. Preto sme sa rozhodli v duchu 21. storočia umiestniť do každého zo vstupných vestibulov informačné displeje, ktoré sú kompatibilné s prístupovým systémom a nastaviteľné na diaľku v on-line prevádzke. Montáž displejov prebehla dňa 23.10.2019  a ako prvé sme na displeji pustili krátky inštruktážny film o správnom používaní elektronicky uzamknutých polopodzemných kontajnerov.

(6) Návšteva z Policajného prezídia

Dňa 24.10.2019 sa v komunitnej miestnosti konalo stretnutie zástupcov domovej rady, občianskeho združenia Bezpečné bývanie, Obvodného oddelenia PZ SR a Prezídia PZ SR.

(7) Uzamknutie polopodzemných kontajnerov

Stavbárska ulica 40 a 42 bola jedna z prvých ulíc s osadenými polopodzemnými kontajnermi v Bratislave. Po rôznych technických a prevádzkových problémoch, ktoré polopodzemné kontajnery sprevádzali a ktoré boli spôsobené najmä nedostatočnou informovanosťou a ochranou kontajnerových nádob, sa nám 30.10.2019 podarilo uzamnkúť všetky kontajnery elektronickým prístupovým systémom kompatibilným so systémom spoločnosti na odvoz odpadu. Navyše, uzamknutie má krásny doprovod v podobe osvetlených veľkoplošných informačných bannerov umiestnených na stene “trafostanice” oproti bytovému domu a obvodových bannerov na každej nádobe. Je to nie len estetické využitie verejného priestoru, ale zároveň plní vzdelávaciu úlohu a poskytuje obyvateľom jednoduché vysvetlenie ako správne nakladať s odpadom a ako sa správať v danom priestore. Grafické spracovanie, ktoré pripravila Zuzana Cigánová Mojžišová je inšpiratívne, poučné a zároveň vzbudzuje rešpekt. Opäť je Pentagón jedinečný a môže byť vzorom pre iné bytové domy.

Ďalšia krásna vec sa stala v Pentagóne

Keď si človek otvorí myseľ, otvorí sa mu aj srdce a začne robiť dobré veci. A dobro je nákazlivé. Nemusíme byť hneď “biele vrany”, stačí ak budeme dobré vrany. A dobrá vrana k dobrej vrane sadá a my sme šťastní, že v Pentagóne nás už je celý kŕdeľ.

Čo sa nám to vlastne prihodilo?

V utorok 18. júna sa konala prvá oficiálna domová schôdza v komunitnej miestnosti. Hovorilo sa samozrejme o vážnych a dôležitých veciach,  týkajúcich sa obnovy bytového domu na Stavbárskej 40 a 42 a zlepšovania bezpečnostných opatrení. Je potrebné veľmi veľa komunikovať a pokračovať v úsilí a snahe o zlepšenie, aby sa dobre začatá robota dotiahla do úspešného konca.

Popritom sme splnili jeden milý sľub a žrebovali sme tombolu. Do tomboly bol zaradený každý obyvateľ Pentagónu, ktorý vyplnil dotazník v rámci projektu Akadémia Pentagón. Za prítomnosti domovej rady, zástupcov správcovskej spoločnosti  a obyvateľov domu sme vyžrebovali majiteľov troch cien. No keďže nie všetci výhercovia boli na schôdzi prítomní, rozhodli sme sa im darčeky odovzdať osobitne dňa 22.6.2019 v komunitnej miestnosti za prítomnosti Lenky Polákovej. A tu sú víťazky tomboly. Gratulujeme!

 1. Cannerová Monika – prvá cena: notebook
 2. Madlušková Ivana – druhá cena: tablet
 3. Palusová Zuzana – tretia cena: mobilný telefón

A potom sa stala tá spomínaná úplne úžasná vec.

Pani Madlušková sa vzdala svojej ceny v prospech niekoho iného, komu bude viac prospešná, pomôže a nesmierne poteší. Dopočula sa totiž o tajnej túžbe Viki Kovačovičovej, ktorá sa aktívne zapája do práce v komunite a pre dom a od začiatku projektu Akadémia Pentagón ochotne pomáha. Pani Madlušková neváhala a svoju výhru – tablet venovala Viki ako vďaku!

Pri odovzdávaní nechýbala radosť a ani jej jedinečné prejavy – slzy. Ďakujeme pani Madlušková, že máte dobré srdiečko a ďakujeme všetkým dobrým ľuďom v Pentagóne, ktorí pochopili o čom je komunita a odkiaľ treba začať, ak chceme meniť veci k lepšiemu.

Sme na Vás hrdí!

 

Veľká vďaka za finančnú podporu od tvorcov filmu “Domovníčka”

Jaroslav Vígh a Lukáš Bandy Krist sú dvaja veľmi šikovní mladí filmári, ktorí pre Nadáciu VÚB natočili krátky dokumentárny film o domovníčke Pentagónu Lenke Polákovej a komunitnej miestnosti. Film zvíťazil v súťaži Young Lions Slovakia a  je nominovaný do medzinárodného kola Young Lions 2019 v rámci festivalu Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 17. – 21. júna 2019. Cieľom tejto súťaže je podpora mladých profesionálov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu.

A potom nám prišiel mail z Nadácie VÚB od pani Rímešovej: “... rada by som Vám oznámila úžasnú vec, ktorú chalani Jaro a Lukáš spravili. VÚB banka chcela odkúpiť ich video, ktoré s Vami pani Poláková, natočili o Pentagóne, a oni namiesto toho, aby si vypýtali peniaze pre seba, chcú ich venovať občianskemu združeniu Bezpečné bývanie, aby v Pentagóne pokračovali podobné projekty. Veľmi nás ich postoj potešil, a preto Vás chceme podporiť, vďaka nim a pani Polákovej.

V občianskom združení Bezpečné bývanie sme boli nesmierne potešení touto správou.  Je nám cťou, že môžeme pomáhať tak úžasnému človeku, akým je Lenka Poláková a samozrejme všetkým dobrým ľuďom, ktorým je Pentagón domovom.

Pentagónu sa venujeme už 13 rokov. Vieme, aké zložité je pracovať v prostredí tak silno poznačenom drogami a pokúšať sa ho zmeniť k lepšiemu. Preto si veľmi vážime rozhodnutie Jara a Lukáša, ktorí nielenže vytvorili v skutku pozoruhodné video s novým pozitívnym pohľadom na Pentagón, ale svojím veľkorysým gestom ukázali, ako má fungovať komunita v praxi.  Veľká VĎAKA chalani!

Projekt v Pentagóne pokračuje ďalej, komunitná miestnosť žije, máme pripravené ďalšie aktivity a v hlave množstvo plánov, ako túto komunitu čo najviac podporiť. A preto každá finančná pomoc nám dáva nádej, že ľudia z Pentagónu sa naozaj dočkajú pokojného, dôstojného a bezpečného bývania.

Ešte raz ĎAKUJEME!

Prečítajte si tiež: Srdcovky (Nadácia VÚB): Domovníčka Pentagonu Lenka Poláková: Chceme vytvárať komunitu slušných ľudí, ktorým na dome záleží

Stretnutie výboru pre prevenciu a boj s kriminalitou

Pentagón ako súčasť mestskej časti Vrakuňa je problémom, ktorému sa nevenujú len vlastníci bytov v tomto dome. Drogová kriminalita, ktorá sa tu pácha, má negatívny vplyv na okolité domy i celú mestskú časť. Preto starosta MČ Vrakuňa pán Kuruc, inicioval vytvorenie poradného orgánu starostu – Výboru pre prevenciu a boj s kriminalitou MÚ Vrakuňa (ďalej len výbor).

Výbor sa stretol 4.6.2019 v komunitnej miestnosti na Stavbárskej ul. 40, kde sa hovorilo najmä o problémoch, ktoré spôsobujú bytovému domu užívatelia drog a občania bez domova. Tí sa momentálne vo veľkej miere zdržiavajú vo vnútrobloku bytového domu Pentagón, ktorý tvorí inak veľmi pekný zelený park. Ten je ale teraz absolútne nevhodný na prechádzku napríklad mamičiek s deťmi, či posedenie. Dôvodom sú narkomani a bezdomovci, ktorí si tu začali stavať “stanové mestečko” a intenzívne narušujú nočný pokoj, znečisťujú park ľudskými exkrementmi a obťažujú obyvateľov sídliska nevhodným správaním a aplikovaním drog na verejnosti.

Výbor hľadal rôzne spôsoby, ako zabrániť najmä znečisťovaniu vnútrobloku, pretože vzniká zdravotné riziko, hluk a zápach. Najmä v letných mesiacoch, je život pre byty s oknami do parku nadmieru nepríjemný. Navrhovaným riešením bolo aj umiestnenie mobilného wc, ktoré by čiastočne zmiernilo znečisťovanie celého vnútrobloku. Táto téma je stále otvorená a v prípade prijatia myšlienky mobilného wc, je potrebné doriešiť mnohé technické otázky ohľadom presného umiestnenia, likvidácie odpadu, čistenia a údržby.

Ďalšou témou bolo zriadenie susedskej (občianskej hliadky) v bytovom dome. Otázkou je, či susedská hliadka bude zriadená len na Stavbárskej 40 a 42, kde si hliadku už odsúhlasili, alebo sa do projektu pridajú aj ostatné vchody Pentagónu 34, 36 a 38. Tie zatiaľ takúto spoluprácu odmietajú.  Pri riešení problémov Pentagónu je kľúčové spájať sa, a preto budeme naďalej hľadať tú najsprávnejšiu formu fungovania susedskej hliadky, definovať jej úlohu a formu spolupráce medzi jednotlivými vchodmi a tiež s mestskou políciou. Členovia hliadky budú musieť prejsť školením, aby poznali svoje práva a možnosti, v rámci ktorých môžu svoje úlohy plniť a nedostávať sa zbytočne do krízových situácií. Budú sa musieť vedieť vysporiadať aj s predpokladanými verbálnymi útokmi, či vyhrážkami o pomste.

Výbor si dal za úlohu zorganizovať stretnutia zástupcov všetkých vchodov Pentagónu a prípadne aj okolitých bytových domov, ktoré rovnako pociťujú problémy s hlukom, predajom drog, znečisťovaním okolia a poškodzovaním polopodzemných kontajnerov.

Stretnutie výboru 4.6.2019

Stretnutie výboru 4.6.2019

Na stretnutí bezpečnostného výboru sa zúčastnili členovia výboru:

 • Miroslav Macko – Poslanec MsÚ  Vrakuňa
 • Marek Gajdoš – náčelník, Mestská polícia Bratislava
 • Dominika Jašeková – riaditeľka, OZ Odyseus
 • Lenka Poláková – zástupkyňa vlastníkov, Stavbárska 42
 • Iveta Chovancová – Magistrát HL. mesta Bratislava

a prizvaní hostia:

 • Nikoleta Bedušová – podpredsedníčka, Oz Odyseus
 • Simona Pretzová, Detský fond Slovenskej republiky
 • Lukáš Štellár, Detský fond Slovenskej republiky
 • Silvia Sokolová – zástupkyňa vlastníkov Stavbárska 34-36
 • Peter Grečko, OZ Bezpečné bývanie

 

 

 

Za porušovanie domového poriadku sa v Pentagóne bude platiť

Projekt Akadémia Pentagón pokračuje.  V mesiaci máj a jún život v komunitnej miestnosti neustáva a napriek tomu, že sme trošku spomalili niektoré aktivity, aby sme nabrali nové sily a mali čas hľadať nové finančné zdroje, stále pracujeme na zlepšovaní bezpečnosti v bytovom dome a príprave zaujímavého programu pre komunitnú miestnosť.

Pravidelne sa konajú stretnutia domovej rady (pôvodne “spojky”), ktorá sa sformovala z obyvateľov ochotných podieľať sa na správe a údržbe domu. Počas mesiaca máj sa konali 2 stretnutia. Témami bola pokračujúca rekonštrukcia domu, oprava interiérových priestorov, optimalizácia prevádzkových nastavení kamerového systému, prístupového systému, výťahov, postupné zavádzanie nových domových pravidiel a mnoho ďalších tém, dôležitých pre úspešné pokračovanie premeny Pentagónu.

Už od začiatku roka sme spolu s domovou radou a správcom domu pracovali na texte nového domového poriadku, ktorý by odrážal aktuálny stav a potreby bytového domu. Dôležitým prvkom v domovom poriadku je tzv. sankčný poriadok, ktorý rieši zmluvné pokuty alebo obmedzenie užívateľských práv za opakované porušovanie domového poriadku. Obyvateľom domu chceme prostredníctvom komunitnej miestnosti prinášať príjemné a pozitívne zážitky, vytvárať odľahčenú priateľskú atmosféru a vytvárať zázemie, kde nájdu radu a pomoc pri bežných starostiach i v ťažkých životných situáciách. No zároveň je nevyhnutné popri budovaní komunity trvať na tom, aby každý jeden jej člen dodržiaval domový poriadok a to bez výnimky. Len súlad týchto dvoch postojov môže priniesť pozitívnu zmenu. Pre mnohých obyvateľov Pentagónu je stále neprijateľné dodržiavanie nových pravidiel a prispôsobovanie sa čoraz prísnejšiemu, no oprávnene kritickému posudzovaniu ich správania. A bude to ešte dlhá cesta a ťažký boj, aby sa napriek nezhodám vo vnútri komunity dokázalo zlepšenie stavu aj trvalo udržať.

Dôležité je, aby zmeny, ktoré sa snaží správca a domová rada presadzovať, mali podporu v zákone. Preto je domový poriadok taký zásadný a tvorí právny základ pre dosiahnutie poriadku v dome. Nový domový poriadok vstúpil do platnosti 1.6.2019 po riadnom prerokovaní a schválení zástupcami vlastníkov bytov a správcom.

V priebehu mesiacov  marec až máj sa robili štatistické prieskumy o najčastejších príčinách porušovania zásad bezpečnosti, aby sa zistilo, čo je najväčšou hrozbou a ako je možné takéto správanie eliminovať. Ak sa stal incident, oprávnené osoby vyhodnocovali záznamy z prístupového i kamerového systému a zbierali sa aj osobné skúsenosti a svedectvá obyvateľov. Na základe zistených skutočností boli pripravené písomné upozornenia tým vlastníkom bytov, ktorí buď osobne, alebo ich nájomníci a návštevy nedodržali zásady bezpečnosti, porušili domový poriadok a spôsobili škody definované sankčným poriadkom. Výzvy konkrétnym obyvateľom osobne odovzdali členovia domovej rady s vysvetlením, že ide zatiaľ len o upozornenie a pokiaľ sa ich správanie v dome nezmení a opätovne sa zistia porušenia domového poriadku po 1.6.2019, správca domu už pristúpi k vymáhaniu zmluvných pokút vyplývajúcich zo sankčného poriadku.

Sankčný poriadok je riešený ako príloha k zmluve o výkone správy a Sankcia je definovaná nasledovne:  “Sankcia – zmluvná pokuta alebo strpenie obmedzenia užívateľských práv, dohodnuté v tomto sankčnom poriadku, predstavuje finančný záväzok vlastníka vyjadrený v € ako postih za porušenie domového poriadku, alebo strpenie obmedzenia za porušenie domového poriadku. V prípade porušenia domového poriadku zo strany vlastníkov bytov a NP bude správcom bytového domu vlastníkovi bytu (osoba, ktorá je viazaná povinnosťou úhrady predpísaných zálohových platieb správcovi) vyrubená zmluvná pokuta, alebo bude voči nemu vykonané obmedzujúce opatrenie podľa tohto poriadku a vlastník sa zaväzuje strpieť uložené obmedzujúce opatrenia alebo vyrubenú zmluvnú pokutu uhradiť na účet bytového domu, … Obmedzujúce opatrenie je správca oprávnený vykonať bezodkladne po vzniku porušenia a stotožnení osoby škodcu.”

Výška zmluvnej pokuty za porušenie domového poriadku je v rozpätí  od 15 do 100 € podľa závažnosti porušenia. Jedno z obmedzení užívateľských práv je napr. blokovanie výťahu. Okrem priameho ohrozenia bezpečnosti, zneužívania  a poškodzovania zariadení domu (vrátane výťahov a požiarnej vybavenosti), nedodržiavania hygienických zásad v spoločných priestoroch domu, sú tu zahrnuté aj postihy v prípade neprihlásenia osôb (ubytovanie “čiernych nájomníkov”), znečisťovania okolia domu a porušovania nočného pokoja.

Cieľom tohto veľmi náročného procesu je naučiť obyvateľov domu starať sa o svoj majetok, chrániť si finančné prostriedky investované do obnovy bytového domu, neničiť dom a jeho okolie, nezhoršovať situáciu svojou ľahostajnosťou a ignoranstvom. Technické zabezpečenie domu je dostatočne kvalitné na to, aby zástupcovia vlastníkov a správca mohli získať dostatočné množstvo dôkazov o závažnom porušovaní domového poriadku a následne pristúpiť k možnosti, ktorú ponúka § 11 ods. 5 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pristúpiť k podaniu na súd. Súd môže na základe nezvratných dôkazov nariadiť predaj bytu vlastníka, ktorý svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový  priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, v prípade Pentagónu je to najmä páchanie drogovej kriminality.

Obyvatelia Pentagónu majú šťastie v tom, že tam bývajú ľudia, ktorým úprimne záleží na tom, aby sa veci menili k lepšiemu. A to aj napriek mnohým prekážkam, či už je to ľudská hlúposť na jednej strane, závisť, strata súdnosti a akejkoľvek slušnosti a na strane druhej strach z pomsty, vyčerpanosť a veľakrát aj pocit beznádeje. Ideme ďalej, hľadáme podporu u kompetentných orgánov mestskej časti Vrakuňa a pripravujeme  stretnutie na úrovni poslancov a bezpečnostného výbor MÚ Vrakuňa, o ktorom Vás budeme v najbližších dňoch informovať.

Odovzdávanie malých darčekov

Keď sme začínali s projektom Akadémia Pentagón, mali sme určité pochybnosti ako to obyvatelia bytového domu prijmú, a či vôbec prejavia záujem o komunitné aktivity. Aj pre nás to bolo niečo nové, nie to ešte pre nich. A hoci prvé kroky do komunitnej miestnosti boli váhavé a opatrné, dnes už väčšina tých, ktorým na dome záleží, v komunitnej miestnosti boli. Dospeláci aj deti. Veríme, že to tak bude pokračovať a budeme môcť prinášať ďalšie pekné zážitky, rady a pomoc.

Tí, ktorí sa ako prví zapojili do projektu a hneď na začiatku boli ochotní podeliť sa s nami o svoje názory, životné príbehy, postrehy a starosti, tých sme si dovolili obdarovať malou pozornosťou. Ako vďaku za ich čas strávený vyplnením dotazníkov sme pre nich pripravili praktický darček – LED čelovú baterku. Darčeky im odovzdali členovia domovej rady dňa 27.5.2019. A blíži sa čas, kedy budú všetci, ktorí vyplnili dotazníky zaradení aj do tomboly, kde budeme žrebovať zaujímavé ceny ako notebook, tablet a telefón.

Detský filmový večer v Pentagóne

Konečne si prišli v komunitnej miestnosti na svoje aj deti. 7.mája podvečer sme pripravili pre ne premietanie slovenského filmu MOHYLA o M.R.Štefánikovi. A keďže to bolo prvé premietanie, tak sme to spravili vo veľkom štýle. Nechýbal červený koberec, pukance, kola a sám pán režisér filmu Andrej Kolenčík, ktorý nás poctil svojou návštevou. My sme mu pripravili aj jedno prekvapenie, špeciálnu filmovú cenu “Akadémie Pentagón za réžiu” a velikánsky potlesk od detí.

Deťom sa veľmi páčilo a niektorým až tak, že zabudli pozerať aj film a jednoducho si užívali atmosféru. Komunitná miestnosť ožila detským džavotom a smiechom. Andrej bol nadšený a my vďační, že prijal pozvanie a odpovedal na otázky detí o jeho práci, tvorbe a animáciách použitých vo filme.

Pukance sa minuli, film skončil ale detská radosť zostala. Deti z Pentagónu sú úžasné a zaslúžia si takéto pekné momenty v živote. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť detský filmový večer a aj malým veľkým pomocníkom, ktorí nelenili a po skončení premietania zobrali do rúk metly a pomáhali s upratovaním “kinosály”.

Pentagón sa mení. Vedia a vidia to už aj deti. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie v komunitnej miestnosti.

Pentagón nezomiera …

Začalo sa to veľkým transparentom “Pentagón nezomiera…”. Obyvatelia a ľudia, ktorým záleží na osude bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 sa rozhodli opäť raz zabojovať a zastaviť zlú situáciu v dome. Chcelo to naozaj nesmierne veľa času a úsilia, no dnes možeme povedať, že to nebolo márne úsilie, ani premrhaný čas a že sme na dobrej ceste, aby Pentagón zažíval lepšie časy.

Snahou nášho občianskeho združenia bolo pomôcť vybudovaním komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome. Postupne od októbra 2018 sme premenili prázdny bezduchý priestor na čosi, čo nemá v bytových domoch obdobu a sme nesmierne šťastní, že sa to podarilo práve v Pentagóne, toľko zatracovanom, toľko ohováranom, toľko očierňovanom Pentagóne. Ľudia, ktorí tu žijú môžu byť na seba právom hrdí. Majú medzi sebou skutočne skvelých, obetavých a smelých ľudí a hlavne majú Lenku Polákovú, ktorá denno denne bojuje za lepší Pentagón.

Komunitná miestnosť vznikla aj preto, aby sa k Lenke pridalo viac ľudí a nebáli sa spoločne bojovať za svoje právo žiť v normálnom, kľudnom, čistom a bezpečnom dome. Je pred nimi ešte nesmierne veľa práce, no teraz majú na svoju prácu dôstojné miesto, kde môžu zo susedov urobiť súdržnú komunitu, kde môžu pomáhať slabším, kde môžu pokojne hľadať riešenia na problémy.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli či už finančne, alebo svojou osobnou zainteresovanosťou do vybudovania komunitnej miestnosti. Všetkým obyvateľom Pentagónu, ktorí prekonali predsudky a možno aj strach a prišli a zapojili sa do komunitného života. Všetkým lektorom a odborným spolupracovníkom, ktorí pomáhajú a pracujú v prospech tejto komunity. Všetkým z mediálneho priestoru, ktorí pochopili, že Pentagón si zaslúži pozitívnu “reklamu”, ktorá jeho obyvateľom pomôže, motivuje ich a nám ostatným otvorí oči. Ďakujeme Lenke, Robkovi, Ivke, Danke, Zolimu, Viki… ste skvelí!

Ani naša práca v Pentagóne nekončí, pokračujeme! Budeme aj naďalej pomáhať pri zlepšovaní bezpečnosti a vymožiteľnosti práva, pripravujeme ďalšie voľnočasové aktivity a pokračovať budú poradne, besedy a posedenia v komunitnej miestnosti. Komunitná miestnosť žije!

baner_akademia-prevencia-1m

Bezpečnosť v Pentagóne

Bratislavský Pentagón sa postupne mení. Okrem rekonštrukcie, ktorou dostane dom krásnu novú fasádu, nové rozvody, nové výťahy, nové dlažby, novú maľovku, nové bezpečnostné dvere, sa vo vnútri na prvom poschodí vybudovala komunitná miestnosť. Na poschodiach sa inštaloval prístupový a kamerový systém a vytvorila sa zónová ochrana vstupu. Jednou z veľmi dôležitej súčasti obnovy bytového domu sú aj nové bezpečnostné pravidlá, ktoré majú v čo najväčšej miere obmedziť vstup neoprávnených osôb do bytového domu. Toto je veľký problém, ktorému musí dom neustále čeliť a napriek vysokej kvalite technických zariadení, nie je možné neoprávneným vstupom úplne zabrániť. Príčin je niekoľko. Buď je to ľahostajnosť obyvateľov, ktorým je jedno kto s nimi vstúpi (alebo sa tzv. popri nich prešmykne) do domu, alebo je to aj strach zastaviť a vykázať tieto osoby z bytového domu. Najčastejšie ide o osoby, ktoré si prídu kúpiť “dávku”, vstupujú v skupinkách, bývajú agresívni a preto sú obavy obyvateľov o vlastné zdravie oprávnené. Práve tieto neoprávnené osoby spôsobujú domu najväčšie škody na majetku, ničia a znečisťujú vnútorné priestory, poškodzujú výťahy, schodiská, ohrozujú zdravie obyvateľov a vytvárajú v dome atmosféru strachu.

Jednou z úloh, ktorú sme si dali v rámci práce v komunitnej miestnosti je urobiť lepšiu informačnú kampaň o bezpečnostných zásadách, ktoré by mali obyvatelia dodržiavať. V spolupráci so zástupcami vlastníkov a správcom bytového domu sme pripravili dve prednášky o bezpečnosti v bytovom dome. Celý prístupový systém je nastavený tak, aby obmedzoval nekontrolovaný pohyb cudzích osôb a zamedzil vstup na poschodia, či už cez schodisko alebo výťahom. Technika však potrebuje silnú podporu ľudí a preto je veľmi dôležité, aby boli obyvatelia informovaní o tom, ako systém funguje, ako majú používať svoj identifikátor (bezkontaktný prívesok), ako majú používať nové výťahy, ako sa majú správať v prípade, že sa snaží s nimi vstúpiť cudzia osoba, čo je správne, čo nesprávne, čo urobiť ak takému vstupu zabrániť nevedia. Nakoľko dom nemá komunikačný systém, aj vstupovanie návštev musí mať prísnejšie pravidlá a návštevy je potrebné sprevádzať pri vstupe aj pri odchode z bytového domu. Obyvatelia musia pochopiť, že pokiaľ tieto zásady dodržiavať nebudú, bude veľmi zložité situáciu v dome zlepšovať, chrániť ich zdravie, ich rodiny a ich majetok. Musia pochopiť, že už nie sú sami, že sú súčasťou komunity, ktorá stojí za nimi, ktorá má chuť, podporu a nástroje na zlepšenie situácie. Teraz záleží na každom z nich, aby osobne prispel k lepšiemu životu v Pentagóne.

Ďalším cieľom projektu Akadémia Pentagón bude zlepšenie vymožiteľnosti práva a možnosť uplatniť paragraf 11, ods. 5 zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov – text predmetného paragrafu:

(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Primárnym problémom teda nie sú samotný užívatelia drog, ale tí, ktorí drogy v dome predávajú. Okrem toho, že sa dopúšťajú trestnej činnosti, svojím nezodpovedným a bezohľadným konaním vedome narušujú pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozujú bezpečnosť, porušujú dobré mravy v dome a sú dôvodom, prečo vznikajú situácie, v ktorých dochádza k poškodzovaniu zariadení domu a k znižovaniu hodnoty bytov.

V bytovom dome bude prijatý nový domový poriadok so “sankčnými” pokutami za porušovanie základných zásad bezpečnosti, s ktorými obyvatelia súhlasili a bude v kompetencii správcu domu tieto pokuty ukladať a vymáhať. Bude sa intenzívne pracovať na tom, aby sa pri každom incidente získal dostatok dôkazov na podanie trestných oznámení na osoby, ktoré páchajú v dome priestupkovú a trestnú činnosť. Dom potrebuje silnejšiu právnu podporu a opatrenia, ktoré budú represívne voči osobám poškodzujúcim bytový dom a ich obyvateľov a obhájiteľné aj v prípade súdneho konania.

V bytovom dome začal pracovať výbor zástupcov vlastníkov, ktorí už teraz vytvárajú funkčné prepojenie medzi správcom a obyvateľmi, koordinujú prevádzku a správu domu a stále prebiehajúce rekonštrukčné práce. Pre zástupcov vlastníkov pripravujeme viaceré besedy a školenia, ktoré im pomôžu učiť sa správnym formám komunikácie aj s neprispôsobivými susedmi a osobami, ktoré sú konfliktné. Cieľom bude zintenzívniť komunikáciu s miestnym úradom, mestskou políciou a príslušnými zložkami Ministerstva vnútra SR, ktoré majú dosah na Pentagón a aby v maximálnej miere využívali svoje možnosti a právomoci na potlačenie kriminality nie len v dome, ale aj jeho okolí a podporili snahu obyvateľov.

Teší nás, že komunitná miestnosť vytvorila skutočné zázemie pre prácu v prospech bytového domu a jeho obyvateľov.

baner_akademia-prevencia-1m

Spoznávajte ľudí z Pentagónu s nami

Človek potrebuje k životu aj radosť, aj pochopenie … a aj dobrých susedov. Keď sme otvorili komunitnú miestnosť v Pentagóne, nevedeli sme ako to na ľudí v dome zapôsobí, ale dúfali sme v pozitívne prijatie tejto myšlienky. Iné je, keď sa o niečom len rozpráva a iné, keď to môžete vidieť na vlastné oči, fyzicky to zažiť. Popravde, prvá odozva bola vlažná a nesmelá. Predsa len v dome, kde roky rokúce ľudia vídali len sfetovaných narkomanov zvalených na schodoch, tmoliacich sa chodbami, množstvo neporiadku a špiny, nekonečné problémy a konflikty, im zrazu niekto ponúka čosi pekné, čosi iné, čosi, čo nepoznajú, čo im má pomôcť. Získať si dôveru ľudí je asi to najťažšie … a ešte ju aj nestratiť. Preto si vážime každého jedného človeka, ktorý sa odhodlal a odhodlá prísť do komunitnej miestnosti.

Stále sme len na začiatku a hľadáme tú najsprávnejšiu formu ako prinášať ľuďom zaujímavé oddychové témy, odbornú pomoc, ako s nimi hovoriť a nevystrašiť ich, ako ich povzbudiť a pomôcť im. Dôležité je, aby každý, kto do komunitnej miestnosti vstúpi pochopil, že tu sa nehádame, tu nekričíme, tu neriešime veci s hnevom a nehľadáme nepriateľov. Aby pochopil, že on je ten, kto môže tomuto domu najviac pomôcť a to tým, že bude v komunite aktívny. Chceme, aby sa tu ľudia cítili dobre a chceli sa vrátiť a pomáhať.

Od otvorenia ubehlo len niekoľko týždňov a nám sa podarilo rozbehnúť pár zaujímavých aktivít. V dotazníkoch nám ľudia napísali o čo majú záujem a my sa snažíme ich očakávania naplniť. Veríme, že postupne naozaj každý kto bude chcieť, si  môže prísť o svojej obľúbenej téme podebatovať, podeliť sa o zážitky, skúsenosti, nájsť odborníka na svoj problém.

Vo februári a marci prebehlo niekoľko besied na tému finančnej gramotnosti a následne sa rozbehla aj individuálna finančná poradňa, začína fungovať psychologická poradňa a na tému tolerancie a riešenia konfliktov sme mali niekoľko posedení, prišiel aj bývalý kaplán vrakúnskej farnosti pán Farkaš, veľký ohlas mala beseda s pánom Halcinom z Odboru prevencie kriminality na tému bezpečnosť seniorov, ale radi sme priniesli aj takú tému ako je rómska hudba a kultúra, ktorej sa dlhodobo venujú pani Mojžišová a Belišová, či odborné rady veterinárky k chovu domácich miláčikov v bytotom dome. Každá z tém, aj keď sa to tak nemusí niekomu javiť, reflektuje potreby komunity a je mierená k vytváraniu dobrých susedských vzťahov. Z dobrého suseda sa môže stať nepriateľ pre úplnú malichernosť a tomu chceme zabrániť dobrou komunikáciou.

baner_akademia-prevencia-1m

Prvé kroky do komunitnej miestnosti

Svoje prvé kroky do komunitnej miestnosti urobili obyvatelia Stavbárskej 40 a 42 v nedeľu  3.2.2019, kedy sa konalo stretnutie s cieľom nájsť zástupcov jednotlivých poschodí.  Na to, aby dom začal žiť a ľudia v ňom spolupracovali efektívne, potrebujú mať kontaktné osoby, ktoré budú šíriť dôležité informácie, pomáhať pri riešení problémov, konfliktov a dohliadať na dodržiavanie prevádzkových a bezpečnostných zásad v dome. Nakoľko v dome stále prebieha rozsiahla rekonštrukcia, je tu veľký pohyb pracovníkov stavby a  je potrebné neustále kontrolovať, čo sa v dome deje. Jednou z úloh “spojok”, ako sa chodbový zástupcovia nazvali, je  nahlasovať správcovi akékoľvek negatívne konanie a správanie v dome, minimalizovať poškodzovanie už obnovených častí domu, najmä tým, že sa bude obmedzovať vstup  a pohyb neoprávnených osôb, ktoré si prichádzajú do domu kupovať svoju “dávku”.

Domová agenda Pentagónu je veľmi obsiahla  a pre zlepšenie situácie je nevyhnutné zdynamizovať informovanosť obyvateľov, riešenie problémov, koordináciu prestavby a pripravenosť na nové situácie a podmienky. Rozšíriť okruh osôb, ktoré budú v bytovom dome pomáhať s domovou agendou je prirodzeným krokom a jednou z podmienok pre úspešnosť celého projektu. Komunitná miestnosť sa stáva srdcom Pentagónu, bude mu udávať rytmus, silu a z nej sa budú šíriť dobré myšlienky siločiarami ku každému bytu.Osobou, ktorá už dlhé roky dokáže rozprúdiť krv v žilách Pentagónu  a rozbúchať to srdce je Lenka Poláková, ktorá napriek všetkým prekážkam pracuje ako domovníčka, zástupkyňa vlastníkov a hlavná iniciátorka zmien. Aj keď sa na začiatku zdalo, že je to nemožné, sme nesmierne radi, že skutočný záujem riešiť situáciu v dome a pomáhať Lenke prejavilo toľko ľudí.

7.2.2019 sa uskutočnilo druhé stretnutie “spojok” v komunitnej miestnosti s už konkrétnymi úlohami, ktoré je potrebné realizovať v dome. Vyhodnotili sa bezpečnostné opatrenia a miera zneužívania napr. núdzových výstupných tlačidiel, ktoré sú jedným z indikátorov frekventovanosti neoprávnených vstupov do bytového domu.

baner_akademia-prevencia-1m

Otázky pre Pentagón

Akadémia Pentagón je projekt situačnej prevencie kriminality a jeho cieľom je vytvoriť v bytovom dome Pentagón súdržnú komunitu ľudí, ktorí dokážu veci meniť. V dvoch vchodoch Stavbárska 40 a 42, ktoré sú najviac postihnuté prítomnosťou drogových dílerov a zároveň narkomanov, žije približne 700 ľudí. Je to ako malá dedina, no ľudia v nej sa vôbec nepoznajú. Vyhýbajú sa jeden druhému, za zatvorenými dvermi svojich bytov chcú mať pokoj od všetkého toho marazmu na chodbách, schodiskách a pred domom.

Ale tak sa komunita nedá budovať. Bez osobných stretnutí, bez spoznávania svojich susedov, bez komunikácie a pozdravu “Dobrý deň” a bez ochoty osobne sa zapojiť do aktivít v dome, nie je možné vytvoriť prostredie, kde sa veci nielen zlepšia, ale to zlepšenie bude možné udržať a ďalej na ňom pracovať a rozvíjať ho.

Po dostavaní a zariadení komunitnej miestnosti bolo naším ďalším krokom oslovenie všetkých obyvateľov Stavbárskej 40 a 42  formou jednoduchého dotazníka. Cieľom bolo informovať ich o existencii komunitnej miestnosti, upútať ich pozornosť a spoznávať ich. Zistiť, na čo by chceli komunitnú miestnosť využívať, o aký typ poradenskej služby či voľnočasovej aktivity by mali záujem. A boli sme trošku zvedaví a pýtali sme sa aj na ich pekné spomienky, záľuby, túžby a sny.  Dôležité bolo, aby ľudia pochopili, že už vyplnením dotazníka majú priamy vplyv na to, čo sa bude v ich komunite diať a cez účasť na komunitnom živote vytvoria lepšie miesto pre seba a svojich najbližších.

Stavbárska 40 a 42 je komplikovaný dom s množstvom problémov a zlá bezpečnostná situácia vyústila až do bodu, kedy Slovenská pošta odmietla doručovať zásielky do týchto vchodov, aby chránila zdravie a život svojich doručovateľov. Preto v bytovom dome neexistujú poštové schránky a poskytovanie informácii adresne každému obyvateľovi je o to zložitejšie. Museli sme prísť s neštandardným riešením a dotazníky sme “doručovali” zavesením na kľučky na dverách do bytov. Takto bolo odovzdaných spolu 189 dotazníkov – 1ks na byt. Dotazník vyplnilo a odovzdalo 34 obyvateľov, ktorým aj touto cestou ešte raz ďakujeme. Pochopili, že nám ide o ich lepší život.

Dotazník je stále dostupný v elektronickej podobe, tak ak ste obyvateľom Stavbárskej 40 a 42 môžete ho kedykoľvek vyplniť a zároveň sa zapojiť do komunitného života.

Dotazník: https://forms.gle/gWHwi1EDurXrnr7h6

baner_akademia-prevencia-1m

Návšteva z kancelárie ministra vnútra SR

Komunitná miestnosť v bratislavskom Pentagóne je tak trochu unikát na Slovensku. Nie je veľa panelákov, ktoré sa môžu pochváliť niečim takým. Cieľom jej vybudovania je priniesť do tejto komunity nový príjemnejší pocit, vytvoriť priestor, kde bude možné pokojne sa sústrediť na tých ľudí, ktorí majú záujem o pozitívnu zmenu v dome a osobne sa na nej chcú zúčastňovať. Práve tu sa majú riešiť konflikty nekonfliktným spôsobom, tu sa majú hľadať preventívne nástroje na boj so stále prítomnými vplyvmi drogovej kriminality a tu sa majú ľudia učiť, že ich súdržnosť a vzájomná susedská pomoc je jeden zo základov pre vytvorenie bezpečnej komunity.

Projekt Akadémia Pentagón je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a aj preto sme radi v komunitnej miestnosti 1.2.2019 uvítali zástupcov Ministra vnútra SR pána Ing. Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality z kancelárie Ministra vnútra SR a jeho spolupracovníčky z Rady vlády pre prevenciu kriminality Mgr. Dianu Juráškovú, Mgr. Veroniku Blažičkovú a Mgr. Kamilu Džurňakovú, ktorí sa veľmi pozitívne vyjadrili k našej práci a k vytvorenému priestoru.

Článok na Facebooku

Veríme, že spoločne sa nám podarí pripraviť rôzne aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v Pentagóne a rovnako aj celej Vrakuni. Ide nám o jeden a ten istý cieľ, urobiť z tohto miesta opäť normálny bytový dom, v ktorom sa dá bezpečne bývať. Diskutovalo sa tam o mnohých témach, napríklad už teraz sme sa dohodli, že v komunitnej miestnosti pripravíme besedy o bezpečnosti pre seniorov.

Sledujte naše aktivity v Akadémii Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1m

Nazrite do komunitnej miestnosti

V roku 2017 sme mali víziu. Víziu krajšieho a lepšieho Pentagónu. Naša vízia bola pomôcť ľuďom, pre ktorých je Pentagón domovom, aby tu mohli bývať bez strachu o svoje zdravia či dokonca o svoj život. Stav bytového domu sa po technickej, hygienickej aj bezpečnostnej stránke opäť raz dostával na hranicu únosnosti. Katastrofa bola za rohom.

Keď sme sa o zmenu v Pentagóne pokúšali prvýkrát, písal sa rok 2006. Kto to nezažil,  ťažko pochopí, aké náročné to bolo. Iba vďaka pomoci mnohých obyvateľov, správcu bytového domu, polície a mestských poslancov sme boli schopní čiastočne zlepšiť bezpečnostnú situáciu v dome a jeho okolí. Určili sa základné pravidlá a načrtla sa stratégia, ako súčasný stav zlepšovať, či ho aspoň udržiavať na rovnakej úrovni. V rizikovom objekte, akým Stavbárska 40 a 42 nepochybne je, si však takýto cieľ vyžaduje dôslednú a dlhodobú podporu od všetkých zainteresovaných strán. Pentagón má zlú povesť a povrchný pohľad naň negatívny obraz len prehlbuje. Ako divák a vzdialený pozorovateľ si zapamätáte iba to, že Pentagónu sa treba oblúkom vyhnúť. My vidíme Pentagón a jeho obyvateľov inak. Poznáme životné príbehy ľudí, ktorí tu bývajú, a dôvody, pre ktoré sa tu ocitli Tento pohľad chceme sprostredkovať i vám.

V rokoch 2006 až 2010 sa realizovalo veľa čiastkových aktivít, aby sa spomínanej katastrofe zabránilo (Viac o projekte Drogy von nájdete v našom archíve). Potom prišiel útlm. Technické zariadenia, ktoré mali pomáhať dom chrániť, zostarli, ich účinnosť klesala až dosiahla bod nula. Museli sme začať odznovu. Bez odhodlania skupiny obyvateľov a finančnej pomoci by to však nešlo. Vďaka obetavosti niekoľkých zástupcov vlastníkov prebieha v súčasnosti v bytovom dome kompletná obnova technického stavu domu, a to nielen v bezpečnostnej oblasti, ale aj jeho prevádzky (oprava vstupných a spoločných priestorov domu, výťahov, elektroinštalácie a pod). Je to základ pre ďalšie pokračovanie projektu a zlepšovanie životného priestoru pre jeho obyvateľov, ktorí roky trpia a znášajú následky problémov, ktoré sami nezavinili. Dom získal na svoju obnovu financie z Fondu rozvoja bývania.

Ale vráťme sa k našej vízii. Za jej zhmotnenie považujeme vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome na Stavbárskej 40, na prvom poschodí. Chceli sme byť bližšie k ľuďom a toto je najbližšie, ako sme sa k nim mohli dostať. Komunitná miestnosť bola postavená vďaka dvom grantom, ktoré sa nám podarilo získať.  Nadácia VÚB nám v roku 2018 poskytla z Komunitných grantov 3000 EUR a následne Rada vlády SR pre prevenciu kriminality nám schválila dotáciu na dostavbu, zariadenie a sprevádzkovanie komunitnej miestnosti vo výške 10000 EUR.

Čo všetko sa nám zatiaľ podarilo urobiť z dvoch grantov:

 • Dokončili sa všetky stavebné práce na interiéri, vrátane elektroinštalácie a vodoinštalácie.
 • Zakúpila sa kúpeľňová sanita, umývadlo a hygienické doplnky,
 • V kuchynke sa osadila malá kuchynská linka a skrinky.
 • Centrálna miestnosť sa zariadila nábytkom, rozkladateľnými stolmi a stoličkami, ktoré umožňujú variabilné využitie interiéru, doplnili sme lampy a vešiak.
 • Inštalovali sa nástenky a odkladacie skrinky.
 • V miestnosti bol zavedený internet, inštalovaný dataprojektor a plátno pre vizuálne prezentácie počas besied, workshopov, poradní a pod.

Dnešným dňom bola komunitná miestnosť uvedená do prevádzky a začne slúžiť obyvateľom domu. Stále je čo vylepšovať a budeme aj naďalej pracovať na skvalitnení prevádzky miestnosti, aby zohľadňovala potreby obyvateľov a napĺňala cieľ, ktorý sme si stanovili. O činnostiach komunitnej miestnosti vás budeme priebežne informovať v ďalších článkoch.

baner_akademia-prevencia-1m