pentagon vnutroblok

Stretnutie výboru pre prevenciu a boj s kriminalitou

Pentagón ako súčasť mestskej časti Vrakuňa je problémom, ktorému sa nevenujú len vlastníci bytov v tomto dome. Drogová kriminalita, ktorá sa tu pácha, má negatívny vplyv na okolité domy i celú mestskú časť. Preto starosta MČ Vrakuňa pán Kuruc, inicioval vytvorenie poradného orgánu starostu – Výboru pre prevenciu a boj s kriminalitou MÚ Vrakuňa (ďalej len výbor).

Výbor sa stretol 4.6.2019 v komunitnej miestnosti na Stavbárskej ul. 40, kde sa hovorilo najmä o problémoch, ktoré spôsobujú bytovému domu užívatelia drog a občania bez domova. Tí sa momentálne vo veľkej miere zdržiavajú vo vnútrobloku bytového domu Pentagón, ktorý tvorí inak veľmi pekný zelený park. Ten je ale teraz absolútne nevhodný na prechádzku napríklad mamičiek s deťmi, či posedenie. Dôvodom sú narkomani a bezdomovci, ktorí si tu začali stavať “stanové mestečko” a intenzívne narušujú nočný pokoj, znečisťujú park ľudskými exkrementmi a obťažujú obyvateľov sídliska nevhodným správaním a aplikovaním drog na verejnosti.

Výbor hľadal rôzne spôsoby, ako zabrániť najmä znečisťovaniu vnútrobloku, pretože vzniká zdravotné riziko, hluk a zápach. Najmä v letných mesiacoch, je život pre byty s oknami do parku nadmieru nepríjemný. Navrhovaným riešením bolo aj umiestnenie mobilného wc, ktoré by čiastočne zmiernilo znečisťovanie celého vnútrobloku. Táto téma je stále otvorená a v prípade prijatia myšlienky mobilného wc, je potrebné doriešiť mnohé technické otázky ohľadom presného umiestnenia, likvidácie odpadu, čistenia a údržby.

Ďalšou témou bolo zriadenie susedskej (občianskej hliadky) v bytovom dome. Otázkou je, či susedská hliadka bude zriadená len na Stavbárskej 40 a 42, kde si hliadku už odsúhlasili, alebo sa do projektu pridajú aj ostatné vchody Pentagónu 34, 36 a 38. Tie zatiaľ takúto spoluprácu odmietajú.  Pri riešení problémov Pentagónu je kľúčové spájať sa, a preto budeme naďalej hľadať tú najsprávnejšiu formu fungovania susedskej hliadky, definovať jej úlohu a formu spolupráce medzi jednotlivými vchodmi a tiež s mestskou políciou. Členovia hliadky budú musieť prejsť školením, aby poznali svoje práva a možnosti, v rámci ktorých môžu svoje úlohy plniť a nedostávať sa zbytočne do krízových situácií. Budú sa musieť vedieť vysporiadať aj s predpokladanými verbálnymi útokmi, či vyhrážkami o pomste.

Výbor si dal za úlohu zorganizovať stretnutia zástupcov všetkých vchodov Pentagónu a prípadne aj okolitých bytových domov, ktoré rovnako pociťujú problémy s hlukom, predajom drog, znečisťovaním okolia a poškodzovaním polopodzemných kontajnerov.

Stretnutie výboru 4.6.2019

Stretnutie výboru 4.6.2019

Na stretnutí bezpečnostného výboru sa zúčastnili členovia výboru:

  • Miroslav Macko – Poslanec MsÚ  Vrakuňa
  • Marek Gajdoš – náčelník, Mestská polícia Bratislava
  • Dominika Jašeková – riaditeľka, OZ Odyseus
  • Lenka Poláková – zástupkyňa vlastníkov, Stavbárska 42
  • Iveta Chovancová – Magistrát HL. mesta Bratislava

a prizvaní hostia:

  • Nikoleta Bedušová – podpredsedníčka, Oz Odyseus
  • Simona Pretzová, Detský fond Slovenskej republiky
  • Lukáš Štellár, Detský fond Slovenskej republiky
  • Silvia Sokolová – zástupkyňa vlastníkov Stavbárska 34-36
  • Peter Grečko, OZ Bezpečné bývanie