Názov projektu: PENTAGÓN JE NÁŠ DOMOV

Pôsobnosť projektu: bytový dom Stavbárska 40 a 42, Bratislava (známy ako Pentagón)

Poskytnutý grant: Nadácia VÚB, komunitné projekty, 3000 EUR

Realizácia projektu: 2018

Popis projektu:  Vybudovanie/ stavba komunitnej miestnosti v bytovom dome na Stavbárskej ulici 40. Pentagón poznáte ako miesto, kde sa predávajú drogy. My ho poznáme ako domov mnohých statočných a dobrých ľudí odhodlaných zmeniť jeho povesť a vytvoriť z neho bezpečné a príjemné miesto pre život. Na to potrebujeme vašu pomoc. Chceme vybudovať komunitnú miestnosť, kde sa budú  môcť obyvatelia domu stretávať, budovať si dobré susedské vzťahy, vzájomne si pomáhať. Jedným s cieľov je aj prebudiť v ľuďoch záujem a zodpovednosť za dom. Budeme tam pozývať aj zástupcov kompetentných orgánov a odborníkov na sociálne, právne a psychologické poradenstvo, aby hľadali cesty ako z miesta hanby vytvoriť príklad dobrej praxe. Najskôr však potrebuje vytvoriť dôstojné miesto, kde sa môžu tieto aktivity sústrediť.

Poskytnutý grand VÚB vo výške 3000 EUR bude použitý na základne stavebné úpravy pre komunitnú miestnosť, pokryje asi len tretinu plánovaných stavebných prác. Celková výstavba miestnosti, jej dobudovanie a prevádzka si vyžiada ďalšie financie, ktoré sa budeme snažiť získať z iných zdrojov, dotácií a príspevkov. (pozri projekt Akadémia Pentagón).

 

 

Články v tejto kategórii: