komunitna_miestnost_1

Pentagón nezomiera …

Začalo sa to veľkým transparentom “Pentagón nezomiera…”. Obyvatelia a ľudia, ktorým záleží na osude bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 sa rozhodli opäť raz zabojovať a zastaviť zlú situáciu v dome. Chcelo to naozaj nesmierne veľa času a úsilia, no dnes možeme povedať, že to nebolo márne úsilie, ani premrhaný čas a že sme na dobrej ceste, aby Pentagón zažíval lepšie časy.

Snahou nášho občianskeho združenia bolo pomôcť vybudovaním komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome. Postupne od októbra 2018 sme premenili prázdny bezduchý priestor na čosi, čo nemá v bytových domoch obdobu a sme nesmierne šťastní, že sa to podarilo práve v Pentagóne, toľko zatracovanom, toľko ohováranom, toľko očierňovanom Pentagóne. Ľudia, ktorí tu žijú môžu byť na seba právom hrdí. Majú medzi sebou skutočne skvelých, obetavých a smelých ľudí a hlavne majú Lenku Polákovú, ktorá denno denne bojuje za lepší Pentagón.

Komunitná miestnosť vznikla aj preto, aby sa k Lenke pridalo viac ľudí a nebáli sa spoločne bojovať za svoje právo žiť v normálnom, kľudnom, čistom a bezpečnom dome. Je pred nimi ešte nesmierne veľa práce, no teraz majú na svoju prácu dôstojné miesto, kde môžu zo susedov urobiť súdržnú komunitu, kde môžu pomáhať slabším, kde môžu pokojne hľadať riešenia na problémy.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli či už finančne, alebo svojou osobnou zainteresovanosťou do vybudovania komunitnej miestnosti. Všetkým obyvateľom Pentagónu, ktorí prekonali predsudky a možno aj strach a prišli a zapojili sa do komunitného života. Všetkým lektorom a odborným spolupracovníkom, ktorí pomáhajú a pracujú v prospech tejto komunity. Všetkým z mediálneho priestoru, ktorí pochopili, že Pentagón si zaslúži pozitívnu “reklamu”, ktorá jeho obyvateľom pomôže, motivuje ich a nám ostatným otvorí oči. Ďakujeme Lenke, Robkovi, Ivke, Danke, Zolimu, Viki… ste skvelí!

Ani naša práca v Pentagóne nekončí, pokračujeme! Budeme aj naďalej pomáhať pri zlepšovaní bezpečnosti a vymožiteľnosti práva, pripravujeme ďalšie voľnočasové aktivity a pokračovať budú poradne, besedy a posedenia v komunitnej miestnosti. Komunitná miestnosť žije!

baner_akademia-prevencia-1m