policia_4Sme presvedčení, že zapojenie Polície SR do projektových aktivít je prirodzeným krokom na ceste k naplneniu jeho hlavného cieľa – ochrany obyvateľov bytových domov a ich majetku. Polícia sa skutočne stala aktívnou súčasťou projektu a v mnohých prípadoch, najmä v problematických domoch, zohrala významnú úlohu.

Spolupráca sa realizovala predovšetkým prostredníctvom série stretnutí „Občania a Polícia“ medzi zástupcami polície a občanmi, v ktorých chceme aj naďalej pokračovať, a sprístupňovaním obytných domov polícii. Momentálne evidujeme celkom 609 takto sprístupnených domov označených špeciálnou nálepkou „TENTO DOM JE POD ZVÝŠENÝM DOHĽADOM POLÍCIE.“

Náš projekt sa ďalej zameriava na možnosť prehlbovania reálnej spolupráce medzi políciou a občanmi s využitím technických a organizačných prvkov projektu.

Články v tejto kategórii: