napelka_pz2

Dom pod zvýšeným dohľadom polície

O sprístupnení bytových domov polícii sa hovorilo už v máji roku 2003, kedy sa konalo vôbec prvé oficiálne stretnutie “Občania a Polícia”. V mnohých petržalských panelákoch sa v tom čase začala nová éra bezpečnosti v bytových domoch zavádzaním elektronických prístupových systémov, ktoré dali vlastníkom bytov  možnosť lepšej kontroly vstupujúcich osôb do spoločných priestorov domu a zároveň pripravili predpoklad pre spoluprácu s políciou. Uzamknuté domy však predstavovali prekážku vstupu polície do domu v čase, kedy bola ich prítomnosť nevyhnutná a žiadúca, napr. pri riešení domáceho násilia, pri prípadoch poškodzovania majetku, prebývania bezdomovcov v priestoroch domu, ale i za účelom častejších preventívnych kontrol spoločných priestorov domu v období dovoleniek.

Preto sme považovali za správne nájsť vhodné riešenie vzniknutej situácie a na spomínanom stretnutí sme iniciovali dohodu zúčastnených občanov mestskej časti Bratislava – Petržalka so zástupcami OR PZ Bratislava V o sprístupnení svojich obytných domov polícii.

Na základe tejto dohody pokračovali ďalšie aktivity a dňa 19.8.2003 boli odovzdané dotykové elektronické kľúče (DEK) na všetky obvodné oddelenia PZ Bratislava V a ich operačné stredisko. Zároveň boli konkrétne policajné DEK kľúče aktivované pre prvý obytný dom, ktorý je možné spoznať podľa charakteristickej nálepky „TENTO DOM JE POD ZVÝŠENÝM DOHĽADOM POLÍCIE“.

Vďaka niekoľkoročnej úzkej spolupráci s oddelením Prevencie kriminality Prezídia Policajného zboru SR a Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave je v súčastnosti celkový počet sprístupnených domov 609 (434 v mestskej časti Bratislava V, 154 v mestskej časti Bratislava IV a 21 v Nitre).

Portál BEZPEČNÉ BÝVANIE má zrýchliť, zjednodušiť a hlavne zefektívniť spoluprácu s políciou. Komunikácia medzi špecialistami z odboru prevencie kriminality, odborníkmi poskytujúcimi služby v oblasti zabezpečenia bytových domov a občanmi je zárukou vysokej účinnosti pri dosahovaní zlepšenia humanizácie sídlisk. Takáto komunikácia vedie k pochopeniu úloh občana a možností polície. Zvyšuje sa tým dôvera medzi nimi a predovšetkým chuť riešiť problémy.

Prvý dom pod dohľadom polície