Na tomto mieste nájdete články, ktoré sme publikovali v rôznych odborných časopisoch alebo novinách k problematike zabezpečenia bytových domov, uzamknutých kontajnerových stojísk alebo k projektu OLEJtéky.

Články sú radené chronologicky od najnovších po najstaršie a sú voľne dostupné k stiahnutiu vo formáte PDF.

Staršie články nájdete v archíve.

21.storočie, magazín pre priemyselnú ekológiu 4/2016 december 2016
Zborník 5. Medzinárodnej konferencie Správa budov 2016 marec 2016
Vlastník-Byt-Bytový dom 3+4/18 december 2015
ALARM security magazín 2/2015 jún 2015
ALARM security magazín 1/2015 marec 2015
Vlastník-Byt-Bytový dom 1/18 marec 2015
ALARM security magazín 4/2014 december 2014
ALARM security magazín 3/2014 september 2014
Petržalské noviny 11/20 30.máj 2014
Stavebníctvo a bývanie 14 apríl 2014
Pravda XXIII/45 22.február 2013
ALARM security magazín 4/2012 december 2012
Zborník 1.medzinárodnej konferencie Správa budov 2012 apríl 2012