portal_1MODERNÉ FORMY KOMUNIKÁCIE, PODPORY A SPOLUPRÁCE

Jedným z veľkých problémov komunít bytových domov je prakticky neexistujúca komunikácia – komunikácia medzi zástupcami bytových domov, políciou, zástupcami mestskej časti a zástupcami spoločností, ktoré majú vplyv na prevádzku bytového domu, ako je napr. OLO a.s., Pošta a pod.

I keď je táto komunikácia, či už osobná, mailová alebo telefonická, v súčasnosti možná, z doterajších skúseností vieme, že buď nie je ideálna alebo vôbec nefunguje. Dôvodom je najmä to, že polícia nevie operatívne zistiť, kto je kontaktnou osobou – zástupcom v bytovom dome, a rovnako občan má problém zistiť, či polícia vôbec pre ich oblasť určila konkrétneho zodpovedného policajta, tzv. „územára“. Poverené osoby, či už na polícii alebo v bytových domoch, sa tiež často menia a tak sa akékoľvek kontakty stávajú po určitom čase neaktuálne.

Takýto stav považujeme za nevyhovujúci a chceme ho zmeniť prostredníctvom nášho komunitného portálu, ktorý by zabezpečil spoľahlivý a adresný komunikačný kanál medzi obyvateľmi bytových domov a príslušnými zložkami polície, samosprávy a ostatných organizácií vstupujúcich do bytových domov a ich okolia.

UPOZORNENIE: Príspevky na portáli neprešli jazykovou korektúrou.

Články v tejto kategórii: