Prezentácie projektu Bezpečné bývanie, jednotlivých technických zariadení a organizačných riešení pripravujeme pre záujemcov buď v priestoroch našej firmy alebo na dohodnutom mieste (napr. v zasadačke bytového domu). Prezentácie sú vhodné pre výbory domovej samosprávy, správcovské firmy bytového fondu, montážne firmy a pracovníkov v oblasti prevencie kriminality. Každá prezentácia je špecificky pripravená tak, aby reagovala na konkrétne požiadavky záujemcov.

V prípade záujmu organizujeme pre zástupcov vlastníkov aj väčšie prezentácie v jednotlivých mestách Slovenska.

Články v tejto kategórii: