Prezentacny2

Konferencia Správa budov 2016

Dňa 16. až 18. marca 2016 sa v hoteli Sorea Ľubovňa Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnil 5. ročník konferencie Správa budov organizovanej Združením správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN) určenej pre všetky osoby, organizácie a inštitúcie zainteresované na správe bytových domov, ako sú napr. zástupcovia vlastníkov bytov, spoločenstvá vlastníkov, správcovské spoločnosti a iné profesné združenia. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Program konferencie tvorilo päť tematických blokov, v rámci ktorých odznelo množstvo zaujímavých a podnetných prednášok:

  1. Finančné riešenia pri obnove budov, facility management

  2. Legislatíva pri výkone správy BDaNP

  3. TZV v bytovom dome

  4. Technické riešenia, údržba a obnova bytových domov

  5. Praktické riešenia problémov spojených so správou budov

Celý program si môžete pozrieť tu.

Na pozvanie predsedu ZSaUN, Mgr. Eugena Kurimského predniesol pán Grečko v rámci posledného bloku prednášku s názvom “Bezpečnosť v bytových domoch – aktuálne témy”. Pán Grečko zdôraznil význam komunikácie vo vnútri komunity bytového domu, ktorá je jedným z predpokladov pre zvyšovanie záujmu a všímavosti obyvateľov k svojmu bezprostrednému okoliu. Často však postačia i drobnosti, ako napríklad zatvárať za sebou dvere do bytového domu, aby sa úroveň bezpečnosti zvýšila.

…všetky fotografie nájdete vo fotogalérii.

Prečítajte si náš článok publikovaný v Zborníku 5. Medzinárodnej konferencie Správa budov 2016 – Bezpečnosť v bytových domoch – aktuálne témy.