Budeme na konferencii SPRÁVA BUDOV 2021

Navštívte našu prednášku a stánok na konferencii Správa budov 2021 8.-10.9.2021, Hotel Galeria Thermal Bešeňová.

Termín prednášky: 10.9.2021 (12.40 h)

Téma prednášky: Moderná správa prístupových systémov a uzamykanie kontajnerových stojísk.

Prednášajúci: Peter Grečko

konferencia_spravabudov_3

prezentácia na konferencii Správa budov 2018

Počas prednášky vám predstavíme nové trendy vzdialenej správe prístupových systémov s využitím moderných technológií cez CLOUD, mobilnú dátovú sieť a komunikačné LPWAN siete. Naše systémové riešenia poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti, berú ohľad nielen na už inštalované systémy a zachovanie základných užívateľských funkcií, ale zároveň ponúkajú ich rozširovanie a modernizáciu do budúcna.

Nové legislatívne požiadavky na triedenie odpadu vytvárajú čoraz väčší tlak na samosprávy a tým aj na jednotlivé bytové domy, aby mali zber odpadu z domácností čo najviac pod kontrolou a znižovali náklady na jeho odvoz a likvidáciu. Poradíme vám ako najefektívnejšie a najprofesionálnejšie uzamknúť kontajnerové stojiská.

konferencia_spravabudov_2

individuálne konzultácie počas konferencie Správa budov 2018

V našom stánku uvidíte všetky prezentované novinky a budeme si môcť vyskúšať ich funkčnosť a dostanete odborný komentár. Poskytneme Vám bližšie technické a prevádzkové informácie o zariadeniach pre modernú správu prístupových systémov.

Tešíme sa na vašu návštevu.

viac o konferencii na www.zsaun.sk

Prosím, nepoužívajte už DEK systém!

Odporúčame

AK PLÁNUJETE NOVÚ INŠTALÁCIU ČI INOVÁCIU PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU, ZABUDNITE PROSÍM NA DEK SYSTÉM. VYBERTE SI BEZKONTAKTNÝ SYSTÉM DESFIRE EV1/EV2.

Už niekoľko rokov sa snažíme upozorniť na slabú úroveň bezpečnosti DEK systému. Áno, tento systém sme pomáhali uviesť na trh ešte v roku 1999, bol to úžasný posun od mechanického uzamykania, boli sme z toho nadšení. Ale to sme boli aj Z trojriadkového displeja na mobilnom telefóne a možnosti poslať MMS, aj keď to bolo príšerne drahé. No povedzte sami, máte doma napríklad mobilný telefón z deväťdesiatych rokov a pripájate sa s ním do internet bankingu? to Určite nie. Asi taký je rozdiel v bezpečnosti systému DEK využívajúceho iButton čipy, ľudovo “pípače” a teraz odporúčanÉho bezkontaktného systému s technológiou DESFire.

Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(1) Lebo DEK kľúče sa dajú jednoducho kopírovať v  kľúčovej službe a systém kópiu nemusí vôbec rozpoznať. Stráca sa tak princíp identifikácie a adresnosti užívateľov systému, čo je jeden z dôvodov, prečo sa prístupové systémy vôbec inštalujú v bytových domoch. Systém DEK funguje na jednoduchom princípe identifikácia – autorizácia, tzn. po priložení čipu a overení UID čísla sa rovno otvoria dvere. Systém nemusí vôbec rozpoznať kópiu DEK kľúča. S kópiami v systéme nie je možné využiť prístupový systém napríklad na overenie osobomesiacov, najmä ak sú byty prenajímané a užíva ich viac osôb ako je na byt prihlásených. Takže nízka bezpečnosť sa rovná finančnej strate domu, pretože neprihlásení neplatia za odvoz smetí, za používanie výťahu, za upratovanie spoločných priestorov, neprispievajú do fondu opráv.

POZOR!  Podobnému problému kopírovania čelia aj bezkontaktné karty a prívesky s  technológiou 125 kHz alebo Mifare Classic 13.56 MHz. Preto buďte opatrní aj pri výbere typu RFID čítačiek a príveskov.

Idesco Desfire čítačka

Idesco mobilná aplikácia a čítačka DESFire, prívesok BEETLE DESFire

Výhody DESFire
Bezkontaktný systém Mifare DESFire EV1/EV2 13.56 MHz je chránený pred akýmkoľvek vytváraním kópií identifikátorov – bezkontaktných príveskov. Táto technológia sa využíva napríklad aj pri platobných kartách. Samozrejme pri prístupových systémoch do bytových domov nie je potrebné využívať toľko ochranných prvkov, no i tak bezkontaktný prívesok DESFire je chránený kryptovaním.   Znamená to, že  Mifare DESFire obsahuje “malý” operačný systém, ktorý ponúka jednoduchú štruktúru adresárov a súborov. Na šifrovanie dát sa využíva 128-bit AES kryptovací systém, ktorý obsahuje ďalšie bezpečnostné prvky pre autentifikáciu. Po „uzamknutí“ nie je možné dáta z prívesku skopírovať. Systém DESFire postupuje oveľa precíznejšie pri otváraní dverí – identifikáciaAUTENTIFIKÁCIAautorizácia. Prívesok a čítačka musia mať rovnakú konfiguráciu bezpečnostných prvkov, ktoré si overia – autentifikujú a až následne sú dvere otvorené. Z užívateľského hľadiska je tento krok navyše časovo nepostrehnuteľný.


Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(2) Lebo DEK systém je možné poškodiť piezoelektrickým šokom. Nevýhodou dotykových prístupových systémov je práve dotyková plocha s kovovým povrchom, ktorá vytvára priamu vodivú cestu až k operačnej (riadiacej) jednotke. Využívanie tejto slabiny je dnes najčastejším spôsobom, ako dané prístupové systémy prekonať. Deje sa tak pomocou piezoelektrických zapaľovačov či paralyzérov. Opakovaným zopínaním ich piezoiskriacej časti priloženej  k dotykovej ploche je vysielané napätie, ktoré v istom okamihu spôsobí elektrický šok procesoru a práve na tento okamih sa riadiaca jednotka dostane mimo prevádzku a páchateľ sa  môže neoprávnene dostať do domu. Takýto zásah často spôsobuje dočasné, v prípade opakovaných útokov, aj trvalé poškodenie operačnej jednotky sprevádzané napr. zopnutím sirény, zablokovaním dverí, stratou databázy alebo úplným zničením procesora. A opäť dochádza aj k finančným stratám bytového domu. Ak páchateľ použije na prekonanie systému obyčajný piezozapalovač, stojí ho to asi tridsať centov. Oprava alebo výmena poškodenej operačnej jednotky a obnova databázy vyjde dom aj na niekoľko sto eúr.

piezoelektrický šok poškodí operačnú jednotku

piezoelektrický šok poškodí operačnú jednotku

Výhody DESFire
Bezkontaktná čítačka Mifare DESFire neobsahuje priame vodivé cesty k elektronike, preto zásah elektrickým napätím nemôže poškodiť operačnú jednotku. Čítačka je časť systému, ktorá je prístupná komukoľvek, najmä ak je inštalovaná v exteriéry. Preto je dobré myslieť na jej odolnosť. Čítačky DESFire od fínskeho výrobcu IDESCO su praxou overené, poskytujú vysokú mechanickú odolnosť, sú vandaluvzdorné – obsahujú tamper pre kontrolu manipulácie s čítačkou, majú odolnosť voči nízkym aj vysokým teplotám a ich navonok plastové púzdro je vyrobené zo špeciálneho samozhášavého materiálu, ktorý je odolný voči horeniu.


Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(3) Lebo dotyková plocha musí byť dobre odizolovaná a vyžaduje údržbu. Dotyková plocha sa často inštaluje na kovový rám dverí. Pri nesprávnej montáži, alebo poškodení vodičov môže dôjsť k “prerážaniu” napätia cez kovový rám dverí až na dotykovú plochu. Spôsobuje to naozaj nepríjemný stav, kedy po priložení DEK kľúča napätie na dotykovej ploche zničí jeho čip. DEK kľúč prestane natrvalo fungovať a musí byť vymenený.

Dotyková plocha sa častým používaním zanáša, vytvára sa na nej vrstva nečistôt, ktorá obmedzuje schopnosť prečítať DEK kľúč. Preto sa stáva, že po priložení DEK kľúča je potrebné ho na dotykovej ploche krútiť, viackrát priložiť, aby došlo k správnemu kontaktu a čip bol prečítaný.

DEK kľúče sú ľahko kopírovateľné

DEK kľúče sú ľahko kopírovateľné

 

Výhody DESFire

Bezkontaktná čítačka nevyžaduje žiadnu mechanickú údržbu povrchu, po nainštalovaní je schopná dlhodobo fungovať v akýchkoľvek poveternostných podmienkach. Bezkontaktné čítačky IDESCO môžu byť inštalované aj na kovovom povrchu bez rušenia čítacieho poľa. Navyše, vyššie užívateľské pohodlie prináša aj fakt, že pri bezkontaktných systémoch nie je potrebné prikladať identifikátor priamo na čítačku, či na konkrétne miesto, stačí sa k čítačke priblížiť na vzdialenosť čítacieho poľa.

Prečo viac nepoužívať DEK systém:

(4) Lebo cena komponentov DEK systému neustále rastie. Ešte donedávna RFID technológie prehrávali konkurenčný boj z dôvodu vysokej ceny. V súčasnosti je cena RFID komponentov oveľa výhodnejšia a to aj s ohľadom na variabilitu a dostupnosť bezkontaktných technológií, nehovoriac o perspektíve ich inovatívnosti a možnosti integrovania moderných riešení, ktoré zvyšujú užívateľské pohodlie a bezpečnosť.


Nezabúdajte na dobrú správu systému

Jeden z dôvodov, prečo sa „klony“ dostali na náš trh je aj nesprávna forma správy prístupového systému. Oprávnené osoby sa v niektorých prípadoch ťažko dostávajú k ďalším DEK kľúčom alebo RFID čipov, na ktoré majú nárok. A tak hľadajú alternatívne, jednoduchšie riešenie, aj keď tým porušujú samotný princíp a pravidlá bezpečnosti vlastného bytového domu.  Potom sú tu aj  osoby, ktoré sa rôznymi špekulatívnymi spôsobmi snažia dostať do domu, najmä ak ide o dom s vysokým podielom  prenajímaných bytov. Často ani sám prenajímateľ bytu nemá prehľad o tom, koľko ľudí jeho byt využíva.  Pokiaľ sa používajú klony, je veľmi komplikované cez prístupový systém odhaľovať neoprávnené vstupy. Viac o správe prístupových systémov nájdete v článku “Spravujte si prístupový systém sami, ušetrite veľa času a financií”.

Ak ste sa rozhodli prejsť na bezkontaktný systéme DESFire, radi vám odporučíme najoptimálnejšie a najefketívnejšie technické riešenie pre váš bytový dom.

Kontaktujte nás na tel.č. 02/5341 2923 alebo mailom na bezpecnebyvanie@rys.sk.


Stiahnite si info letáky:

Počasie neprekvapí uzamknuté polopodzemné kontajnery

Polopodzemné kontajnery sa stávajú čoraz zaujímavejším riešením najmä pre novú bytovú výstavbu, kde je možné pri projektovaní vopred navrhnúť ich umiestnenie tak, aby nezasahovali do inžinierskych sietí. Inžinierske siete sú jednou z podstatných prekážok pri ich inštalácii v už zastavanom mestskom prostredí. No i napriek tomuto obmedzeniu sa čoraz častejšie objavujú na sídliskách väčších i menších miest.  Pôsobia esteticky, môžu byť veľmi vhodne zapracované do okolia bytového domu a  svojou jednoduchosťou a zároveň štýlovým dizajnom obohacujú verejný priestor. Ale ani tu nesmieme opomenúť zabezpečenie polopodzemných kontajnerov pred nedovoleným používaním a nekontrolovaným anonymným odhadzovaním smetí.  Takéto zabezpečenie naberá na dôležitosti práve teraz, keď sa zvyšujú poplatky za odvoz smetí, zvyšuje sa tlak na samosprávy a tým aj na jednotlivé bytové domy, aby mali zber odpadu z domácností čo najviac pod kontrolou a zvyšovali objem triedeného odpadu.

ppk-video-1

Video – otváranie polopodzemného kontajnera uzmaknutého na batériový prístupový systém

Elektronicky uzamknúť polopodzemné kontajnery bolo veľkou technickou výzvou, ktorú sme podobne ako množstvo ďalších organizačno-technických výziev pri riešení bezpečného bývania prijali spoločne s firmou RYS. Podmienkou bolo pripraviť systém, ktorý bude spĺňať tieto kritériá:

 

 • užívateľsky pohodlné riešenie,

 • bezpečné umiestnenie hardvérových prvkov na poklope,

 • mimoriadne odolné a spoľahlivé ovládacie prvky ako zámok, čítačka a “aktivačné” tlačidlo,

 • funkčnosť systému za každého počasia, napriek vystaveniu priamemu vplyvu poveternostných podmienok (dážď, mráz, sneh, slnečné žiarenie ..),

 • napájanie na batériový systém s minimálnou spotrebou a dlhou životnosťou,

 • možnosť adresného otvárania, prípadne aj so záznamom udalostí,

 • pripojenie APS systému pre pracovníkov odvozu odpadu.

 

Týchto niekoľko podmienok si vyžiadalo takmer ročnú prácu na technickom vyhotovení, testovaní jednotlivých komponentov, nevyhli sa záťažovým skúškam v mraze či vo vysokých teplotách, “dolaďoval” sa systém napájania, konštrukčné riešenie uchytenia na poklop, aby inštalované prvky neprekážali pri vyhadzovaní smetí, či pri manipulácii s poklopom pri vyprázdňovaní vaku.

ppk_leto

Video – otváranie polopodzemného kontajneru v lete pri teplote nad 60°C na povrchu čítačky

ppk-video-2

Video – otváranie polopodzemného kontajneru v zime pod snehom

Všetko sme zvládli a prvé prevádzkové skúšky v exteriéri mohli začať. Koncom roku 2019 sme elektronicky uzamkli prvé polopodzemné kontajnery na Stavbárskej ulici v Bratislave, neskôr v priebehu roku 2020 na Miletičovej, Račianskej a Karloveskej ulici v Bratislave a tiež v Novej Dubnici. Jedine reálna prevádzka môže ukázať, ktoré z riešení je dobré, a ktoré vyžaduje úpravu.

Počas celého roku sme nielen načúvali pripomienkam užívateľov, ktorí do kontajnerou smeti vyhadzujú, konzultovali sme riešenie s odborníkmi na odvoz a likvidáciu odpadu, ale pozorne sme sledovali aj správanie samotného systému na poklope pod vplyvom rôznym poveternostných podmienok a po niekoľkých malých úpravách môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo vytvoriť spoľahlivý a vysoko efektívny systém pre uzamykanie polopodzemných kontajneroch s autonómnym napájaním, ktorý takmer nevyžaduje údržbu.

Pozrite si videa:

Viac o technickom riešení nájdete na www.rys.sk.

 

 

 

Vyzbierali sme 560 litrov použitého kuchynského oleja

Projekt OLEJTÉKA pokračuje a aj v roku 2020 sme usilovne zbierali použitý kuchynský olej. V súčasnosti je do nášho projektu zapojených 5 bytových domov – Martinčekova 3 a 5, Martinčekova 10-16, Martinčekova 18-24, Rovniankova 14  a Miletičova 72. Tieto domy spoločne vyzbierali počas roku 2020 a v prvom štvrťroku 2021 presne 560 litrov použitého kuchynského oleja. Úžasné! Zozbieraný olej sme odovzdali spoločnosti OLO a.s.

vyzbieraný olej pripravený na odvoz

vyzbieraný olej pripravený na odvoz

Netreba určite pripomínať, že zberom použitého kuchynského oleja pomáhame nielen prírode, ale aj vlastnej peňaženke, pretože olej vyliaty do kuchynského odpadu vie narobiť veľmi veľa škody. A vyčistenie zaneseného potrubie je nákladné. Práve z týchto dôvodov sme prišli už v roku 2014 s myšlienkou OLEJtéky – špeciálneho zberného stojana na olej s možnosťou inštalácie priamo do kontajnerového stojiska. Samotná OLEJtéka je uzamknutá prístupovým systémom, takže sa nestane, že by niekto cudzí s olejom manipuloval.

Ďakujeme obyvateľom spomínaných bytových domov za ich veľkú snahu a skvelý prístup k ochrane životného prostredia. Tešíme sa na ďalšie vyzbierané litre kuchynského oleja!

Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska

Cesta k peknému, uzamknutému kontajnerovému stojisku môže byť neľahká. Nie sú to len technické problémy, výber vhodných materiálov a konštrukcie, ale i výber miesta a vysporiadanie pozemkov.  Kontajnerové stojisko považujeme za štandardnú súčasť bytového domu, ktorá má nielen slúžiť svojmu účelu, no i dotvárať celkové prostredie mesta. Preto je veľmi vítané, že Útvar hlavného architekta spracoval v januári 2019 “Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislava” (PDF), v ktorom nájdete množstvo dôležitých informácii.

Pri budovaní kontajnerového stojiska je potrebné dodržiavať príslušné právne normy, napr. stavebný zákon či všeobecné záväzné nariadenia miest a obcí. Každé mesto a obec má vlastné všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom, v rámci ktorého určuje aj spôsob budovania nových a prestavby existujúcich stojísk (stanovíšť) pre odpadové nádoby, ako aj ich údržby a starostlivosti o poriadok a čistotu v stojiskách a ich okolí.

Vybudovanie viacúčelového kontajnerového stojiska si hradia vlastníci bytov z dostupných finančných zdrojov (fond opráv). Jednotlivé mestské časti a obce môžu na tento účel poskytovať finančný príspevok, príp. sa môžu bytové domy uchádzať o udelenie grantu. O podmienkach získania finančného príspevku a pridelenia grantu sa informujte priamo na mestskom alebo obecnom úrade.

Tu sú naše rady a odporúčania ako postupovať pri výstavbe kontajnerového stojiska, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a boli inšpiráciou aj k spracovaniu spomínaného manuálu.

Pri výstavbe uzamknutého kontajnerového stojiska je dôležité postupovať podľa vopred pripraveného projektu / plánu. Premyslieť si celý zámer a jeho technickú realizáciu je dôležité pre spracovanie potrebnej dokumentácie, žiadostí a výber realizačných partnerov.

1. Výber pozemku
Najdôležitejším krokom je nájsť vhodný pozemok. Za ideálnych okolností je to miesto, ktoré je vo vlastníctve bytového domu, je na základe územného plánu vyhradené k umiestneniu odpadových nádob a nevedú pod ním inžinierske siete, ktoré by bránili výstavbe. Vlastníka pozemku je možné zistiť na základe výpisu z katastra nehnuteľností a následne pozemok odkúpiť alebo uzatvoriť zmluvu o jeho prenájme.

2. Veľkosť kontajnerového stojiska
Ohlásenie drobnej stavby – ak má plánované kontajnerové stojisko výmeru do 25m2 a výšku do 5m, je potrebné na stavebný úrad podať žiadosť k ohláseniu drobnej stavby. Súčasťou žiadosti musí byť i stanovisko vlastníkov, resp. vlastníkov inžinierskych sietí k výstavbe stojiska (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telekomunikácia, teplovod).

Stavebné povolenie – ak má plánované kontajnerové stojisko viac ako 25m2 alebo výšku nad 5 m je potrebné žiadať o stavebné povolenie podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
(Pri príprave potrebnej dokumentácie a žiadostí na výstavbu kontajnerového stojiska sa riaďte platnou legislatívou:  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, t.j.  Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);  všeobecné záväzné nariadenia mesta / obce; zmluva o nájme pozemku (ak je pozemok pod stojiskom prenajatý, napr. od mesta / obce)).

3. Dizajn a konštrukcia kontajnerového stojiska
Kontajnerové stojisko je vonkajšia stavba, preto musí byť vyhotovené z trvácnych materiálov odolných voči poveternostným podmienkam, napr. kompaktné HPL dosky do exteriéru Kronoplan, exteriérové polykarbonátové dosky Lexan a kovy.  Odolnosť kovových materiálov je nevyhnutné zabezpečiť antikoróznou úpravou ako je pozinkovanie alebo pieskovanie. Samozrejmosťou by malo byť dostatočné odvetranie stojiska.

Tip: Pri výbere dizajnu kontajnerového stojiska pamätajte na to, že má vyhovovať nielen hygienickým, ale aj estetickým požiadavkám. Zamyslite sa, či chcete každý deň prechádzať okolo nevzhľadnej „kovovej klietky“ alebo chcete okolie vášho bytového domu  skrášliť a cítiť sa v ňom dobre. Nebojte sa netradičných umeleckých riešení.

4. Prístupový systém
Ak už využívate prístupový systém (DEK kľúče alebo bezkontaktné RFID prívesky) na vstup do bytového domu, nevzdajte sa možnosti otvárať tým istým elektronickým kľúčom i kontajnerové stojisko. Zabránite vstupu neoprávneným osobám do stojiska a využijete systém, na ktorý si obyvatelia už zvykli. Napájanie je najvhodnejšie riešiť káblom, ako alternatíva je k dispozícii solárny panel a akumulátor. V takom prípade však musí byť vybraté miesto na otvorenom priestranstve, ktoré nie je tienené stromami.

5. Koordinácia bytových domov
Ak je do výstavby jedného kontajnerového stojiska zapojených viac bytových domov, nezabudnite písomne zadokumentovať hlasovanie o výstavbe stojiska a dohodu o rozdelení finančných nákladov.

6. Informujte zberovú spoločnosť
Zberová spoločnosť musí byť oboznámená s vaším zámerom vybudovať uzamknuté stojisko. Kontaktujte ju a informujte sa, ako zabezpečiť vstup jej pracovníkov do uzamknutého  stojiska v čase odvozu odpadu.
Zberová spoločnosť môže vyžadovať inštaláciu jej autonómneho prístupového systému.

7. Financovanie a cenové ponuky
Zadajte požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky vybraným dodávateľom. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou, prihliadajte na kvalitu použitých materiálov a overte si referencie montážnej firmy.  Informujte sa o možnosti dotácie zo strany mesta alebo obce, prípadne iných grantových programov zameraných na ekológiu a životné prostredie.

Ďalšie informácie o našich viacúčelových kontajnerových stojiskách ako aj praktické rady a odporúčania nájdete v publikácii:  Katalóg – viacúčelové kontajnerové stojiská (PDF).

Odporúčame prečítať:

SMART riešenia pre bytové domy, kontajnerové stojiská a cykloprístrešky

Odporúčame

Ak zodpovedáte za správu prístupového systému určite Vás neraz napadlo, ako to robiť pohodlne, jednoducho a zároveň rýchlo. To isté platí, ak musíte informovať obyvateľov o neplánovanej odstávke vody; UMOŽNIŤ VSTUP PORUCHOVEJ SLUŽBE alebo potrebujete zmeniť prístupové práva. Pri jednoduchých prístupových systémoch je zložité vytvoriť nadstavbu, ktorá by umožňovala ich správu  aj na diaľku. Prístupové systémy od firmy RYS prichádzajú na trh s novými zaujímavými riešeniami.

SMART riešenia Správy systému cez CLOUD, Mobilnú dátovú sieť a komunikačnú LoRa sieť

V súčasnosti existujú rôzne spôsoby vzdialenej komunikácie, ktoré je možné využívať aj na uľahčenie správy bytového domu a prístupového systému v ňom. Dôležité je vybrať si spôsob, ktorý ponúka systémové riešenia, vysokú úroveň bezpečnosti, berie ohľad nie len na už inštalovaný systém a zachovanie základných užívateľských funkcií, ale zároveň ponúkajú ich rozširovanie a modernizáciu do budúcna.


 Operačná jednotka SIM-ON

Operačná jednotka SIM-ON pre prístupový systém využívajúca spojenie cez mobilnú dátovú sieť GPRS umožňuje okamžitú správu systému bez obmedzení. K jednotke sa viete pripojiť zo svojho notebooku či PC kdekoľvek sa práve nachádzate. Takúto jednotku môžete doplniť do existujúceho prístupového systému a zdynamizovať jeho používanie a správu, pretože SIM-ON funguje aj ako GSM koncentrátor, t.j. cez jednu SIM-ON jednotku viete na diaľku spravovať celú sieť operačných jednotiek pripojených na RS485 komunikačnej linke. Vhodná je aj na kontajnerové stojiská, cykloprístrešky a iné miesta napájané solárnymi panelmi či batériami, kde nie je možné trvalé pripojenie systému k PC, pretože má integrované vlastnosti regulačné systému batériového napájania (KUKS).

simonKaždá SIM-ON jednotka je pripojená do tzv. “doménového” servera RYS CLOUD, ktorý spravuje IP adresy operačných jednotiek a uľahčuje tok dát k jednotlivým zariadeniam. Z dôvodu čo najnižších prevádzkových nákladov využívajú SIM-ON jednotky najčastejšie verejné dynamicky IP adresy, čo sú náhodne prideľované, dočasné IP adresy, ktoré sa často menia. Pri priamom pripájaní k takejto jednotke by bolo potrebné neustále sledovať zmenu IP adresy a upravovať ju v nastaveniach obslužného programu BBIQ.  Pomocou doménového servera sa nepripájate priamo k operačnej jednotke ale cez zabezpečený server,  ktorý automaticky smeruje dáta z a do operačnej jednotky na základe jej identifikačného čísla nie IP adresy. Výhodou tohto riešenia je plynulejšej a kvalitnejšej dátovej komunikácii a oveľa nižšie náklady na dátové služby.


ELENA  – elektronická nástenka

Ďalšou zaujímavou službou, je správa elektronických násteniek. ELENA slúži ako moderná elektronická domová nástenka a cez portál RYS CLOUD je možné na nej na diaľku meniť oznamy podľa potreby. Elektronická nástenka inštalovaná v bytovom dome je súbor hardvérových zariadení, ktoré obsahuje monitor s pripojením na HDMI a doplnený o riadiaci modul, ktorý obsahuje operačný systém LINUX s so softvérom pre riadenie nástenky,  USB modem pre pripojenie do mobilnej dátovej siete a bezdrôtový teplomer s nastaviteľným RF kanálom, špeciálne určený pre ELENu.

Elektronické nástenky sú spravované cez web portál, kde si užívateľ administruje obsah zobrazovaný pre konkrétny bytový dom. Nastaviť môže exspirácia oznamu,  dĺžku a frekvenciu jeho zobrazenia. Podporované sú texty, video súbory a statické obrázky, navyše obrazovka poskytuje aktuálne informácie o čase, dátume, vonkajšej teplote, vlhkosti a  obsahuje aj meninový kalendár. Všetky dáta (súbory)  ukladá užívateľ na dátové úložisko RYS CLOUD. Po prihlásení k obrazovke je možné okamžite zverejniť upozornenie napríklad na blížiaci sa termín odpočtu energií, plánovanej odstávky vody alebo realizáciu stavebných  prác v dome. Pre správcom ako aj zástupcov vlastníkov je to dokonalý pomocník, ktorý ušetrí množstvo času a teda aj peňazí.


LoRa sieť a nová generácia IoT jednotiek

Od cloudových riešení sa posúvame ešte ďalej a v príprave je aj využitie siete LoRa. V súčastnosti je možné cez nadstavbový modul pripojiť do LoRa siete SIM-ON operačné jednotky, čo je opäť skvelé riešenie pre kontajnerové stojiská a cykloprístrešky. Vo vývoji sú aj operačné jednotky novej generácie IoT. Pre budúcnosť znamenajú obrovský skok od konzervatívnych prístupových systémov k modernému SMART riešeniu bezpečnosti v bytových domoch.Odporúčame prečítať:

 

Používajte mobil aj na otváranie dverí

Sú situácie, kedy je nevyhnutné byť v spojení s bytovým domom na diaľku. Ste mimo mesta, máte na starosti správu prístupového systému a zrazu je potrebné urýchlene vpustiť do domu poruchovú službu…

Mobil sa stal bežnou súčasťou našich životov. Okrem telefonovania a posielania správ, ho používame na platenie, fotenie, surfovanie po internete či ako navigáciu, prečo ho teda nevyužiť aj na otváranie dverí. Mobilný telefón je možné použiť ako náhradu za bezkontaktný prívesok, pričom sa zachová vysoká úroveň bezpečnosti a adresnosť prístupového systému.

Otváranie mobilom na diaľku prezvonením

Ak by ste potrebovali umožniť jednorázový vstup osobe na diaľku bez toho, aby ste boli v blízkosti čítačky či bytového domu, využíva sa špeciálne zariadenie GSM prevodník, ktoré umožňuje otvorenie dverí “prezvonením” z mobilného telefónu. Každé otvorenie mobilným telefónom je zaznamenané v prístupovom systéme s presným dátumom a časom spolu s ďalšími udalosťami systému. Takto môžu otvárať bežný užívatelia,  ak však má vaše telefónne číslo v systéme aj práva administrátora, dostávate aj alarmové a informačné sms, napr. o dlho otvorených alebo násilne otvorených dverách, stave napájania pri batériových a solárnych prístupových systémoch, najčastejšie inštalovaných na kontajnerových stojiskách alebo cykloprístreškoch.

Ako to funguje? GSM prevodník má vlastnú SIM kartu s telefónnym číslom. V prístupovom systéme sú v databáze užívateľov uložené telefónne čísla osôb s právom otvárať. Telefónne číslo má systémovo rovnaké práva ako bežný identifikátor (bezkontaktný prívesok, karta). Ak užívateľ prezvoní číslo prevodníka. Ten cez službu Clip rozpozná číslo volajúceho, skonvertuje ho na alfanumerický kód a ten odošle do riadiacej jednotky prístupového systému. Tá preverí, či sa tento kód nachádza v databáze užívateľov. Ak áno, odblokuje dvere.

Využitie GSM prevodníka je vhodné pri správe bytového domu alebo iného objektu na diaľku a najmä ak je potrebné umožniť jednorázový vstup osobám bez prístupového čipu.  Zaujímavé je to aj pre seniorov, či imobilné osoby, ku ktorým často chodí lekár alebo opatrovateľská služba a musia riešiť ako im umožniť vstup do uzamknutého vchodu.

Otvárajte dvere z mobilu cez Bluetooth

Čoraz viac sa tešia obľúbenosti Bluetooth bezkontaktné čítačky, ktoré umožňujú otváranie cez mobilnú aplikáciu pri zachovaní všetkých prvkov dátovej bezpečnosti.  Mobilný telefón slúži ako náhrada za identifikátor a pokiaľ sa nachádza v dosahu bezkontaktnej čítačky (max. vzdialenosť cca 9 m) zabezpečí pohodlné otvorenie dverí.  Do databázy osôb oprávnených vstupovať do bytového domu môžete tak pridať aj “dočasných” užívateľov bez toho, aby ste museli fyzicky odovzdať identifikátor. Je to ďalšia moderná alternatíva otvárania dverí. Pre bezkontaktnú čítačku je možné nastaviť tri bezpečnostné úrovne, ktoré sa líšia počtom overovacích prvkov pre otvorenie dverí. Od zadania PIN kódu (alebo iných autentifikačných prvkov), cez jednoduché potvrdenie PUSH notifikácie, až po hands-free otvárania bez manipulácie s mobilom, čo je skvelé, ak máte práve plné ruky a potrebujete otvoriť dvere.

Otváranie mobilnou aplikáciou je vhodné nielen pre bytové domy, ale tiež pre administratívne budovy, priemyselné objekty, kde sa dajú využiť najmä pri pohybe v rámci vnútorných priestorov, napr. pre pohodlné otváranie schodiskových dverí, kancelárií a pod.

Tak ako už bolo spomenuté, oba spôsoby otvárania nijako neznižujú bezpečnosť prístupového systém. Práve naopak, zvyšujú jeho efektivitu a možnosti využitia.

Odporúčame prečítať:

Údržba na Kvetináči alebo ako sa staráme o zelenú strechu stojiska

Každý kvetináč občas potrebuje starostlivú ruku záhradníka, a tak i ten náš sa opäť dočkal. V jeden slnečný aprílový piatok sme robili jarnú kvetinovú údržbu na kontajnerovom stojisku Kvetináč na Martinčekovej ulici v Bratislave. Prvé viacúčelové kontajnerové stojisko, ktoré sme postavili ešte v roku 2013, má na streche umiestnenú malú záhradku. Okrem jablonky, ktorá prináša každoročne symbolickú úrodu malých červených drobčekov, tam rastú varínovce, zelené okrasné dreviny, ktoré dávajú stojisku ten správny šmrnc a pri pohľade zdiaľky vytvárajú nádherný svieži vizuálny efekt veľkého kvetináča.

 

Už pri príprave výstavby stojiska nebol výber rastlín jednoduchý, rovnako ani samotná realizácia tohto zámeru. Strecha sme museli postaviť tak, aby jej nosnosť bez problémov vydržala trvalú záťaž, ktorú vytvárajú uložené kvetináče. Zároveň musela byť dostatočne bezpečná pre pohyb osôb, pretože zeleň na streche vyžaduje občasnú starostlivosť. Pri výbere a výsadbe rastlín sme si nechali poradiť od odborníkov. Vybrali sme trvalo zelené okrasné dreviny – vavrínovec, vždyzelený, mrazuvzdorný, neopadavý husto rozkonárený ker, ideálny na strechu. A pre potešenie sme pridali spomínanú jablonku, a orgován, ktorých nádherné kvietky vždy pripomenú, že jar je v plnom prúde.

Všetky rastliny sú podľa odporúčaní vysadené v kvetináčoch, ktoré majú zabezpečené automatické zavlažovanie napojené na  bytový dom. Výhodou je, že dom je vo veľmi tesnej blízkosti kontajnerového stojiska, čo umožnilo tento pohodlný spôsob údržby rastlín.  Strecha je samozrejme aj izolovaná a osadená odkvapovými rúrami, ktoré sú v zimnom období pravidelne kontrolované, aby v nich nezamŕzala voda.

Tento rok  by sme chceli urobiť celkovú údržbu stojiska, napr. drevené steny potrebujú nový náter, táto brigáda nás ešte len čaká. Čo sme ale zvládli je čistenie strechy a väčšia výmena niektorých poškodených rastlín za novo vysadené a staršie, ktoré sme sa rozhodli ponechať dostali nový zostri, aby opäť nabrali silu do ďalšie života. A dúfame, že kvetinkám sa bude dariť a budú ozdobou nielen stojiska, ale celého sídliska.

Prečo a ako uzamykať kontajnerové stojiská…

Odporúčame

Ako uzamknúť kontajnerové stojisko, ktoré je ďaleko od domu bez prívodu elektriky? Nedovolia Vám viesť elektrický kábel až k stojisku, lebo by ste museli “rozkopať” chodník či cestu? Bude stačiť batériový systém? Ako bude fungovať solár v zime? Do stojiska sa stále dostávajú “vyberači” a zostáva po nich neporiadok? Potrebujete spravovať stojisko na diaľku? Rozhodli ste sa pre polopodzemné kontajnery a nechcete, aby tam vhadzovali smeti okoloidúci?

To je len zopár otázok, s ktorými sa často stretávame. Elektronické uzamknutie kontajnerových stojísk je vhodným spôsobom, ako kontrolovať prístup ku kontajnerom a tým aj znižovať náklady za vývoz odpadu a zvyšovať podiel triedeného odpadu. Elektronický systém zabráni nie len anonymnému vyhadzovaniu smetí, ale aj odkladaniu nadrozmerného odpadu v stojisku a znečisťovaniu stojiska. Pod kontrolou budete mať prístupové čipy a v prípade akejkoľvek negatívnej udalosti môžete preveriť, čo sa v danom čase v stojisku dialo.

Pred tým, ako sa rozhodnete uzamknúť stojisko, musíte zainvestovať aj do jeho oplotenia, ktoré musí poskytovať základnú požiadavku pre inštaláciu elektronického prístupového systému a to je brána s pevným dorazom (pozrite “Manuál“), odporúča sa posuvná brána. Potom je potrebné vybrať to správne technické riešenie uzamykania. Ani pri zabezpečení stojiska sa nevypláca siahnuť po najlacnejšom a najjednoduchšom riešení. Práve tu je potrebné myslieť na budúcnosť a dbať na vandaluvzdornosť, dátovú bezpečnosť, modernosť a modulárnosť celého systému. Nové legislatívne požiadavky na triedenie odpadu vytvárajú čoraz väčší tlak na samosprávy a tým aj na jednotlivé bytové domy, aby mali zber odpadu z domácností čo najviac pod kontrolou a znižovali náklady na jeho odvoz a likvidáciu. Chce to veľa osvety medzi obyvateľmi, no začať treba s maličkosťami, ako je ponúknuť jednoduchý ale zároveň bezpečný prístup do stojiska, pridať k tomu aj trochu umu a vtipu, vytvoriť napríklad priestor pre výmenu starých vecí, zber batérií či kuchynského oleja,  urobiť zo stojiska súčasť komunitného života, miesto do ktorého nebudú chodiť ľudia s obavami.


Odporúčané riešenia:

 • technológia DESFire s vysokou dátovou bezpečnosťou a ochranou pred kopírovaním,
 • riadiaca/operačná jednotka so záznamom udalostí,
 • možnosť vzdialenej správy cez GRPD, WIF, Ethernet, Bluetooth, cloud,
 • elektrické a elektromagnetické zámky s robustnou konštrukciou, určené pre exteriér,
 • systém s podporou rôznych typov napájania /kábel, batéria, solár/ a s reguláciou spotreby elektrickej energie.

Čomu sa určite vyhnite pri výbere technického riešenia:

 • mechanické kľúče
 • DEK systém (iButton)
 • lacné RFID systémy bez dátovej bezpečnosti
 • dvojkrídlová brána
 • elektrické zámky, ktoré nie sú určené do exteriéru

Tieto systémy sú síce lacnejšie, no nemajú budúcnosť z dôvodu nízkej bezpečnosti a v prípade DEK systému až príliš jednoduchého poškodzovania napríklad obyčajným piezo-iskrením zo zapaľovača (podobný účinok má napríklad iskra z elektrického paralizéra, ktorý dokáže citlivú elektroniku úplne zničiť). Ďalším problémom je kopírovanie kľúčov a čipov, čím sa vytráca princíp adresnosti.

Dvojkrídlové brány sú ľahko prekonateľné a elektrické zámky určené pre interiérové priestory určite nepoužívajte, pretože ich konštrukcia nevydrží vplyv vonkajšieho prostredia ani mechanickú záťaž.


Pri výbere prístupového systému sa pýtajte na jeho základné vlastnosti, okrem ceny nech Vás zaujíma jeho spoľahlivosť, efektivita, užívateľská prívetivosť, bezpečnosť a samozrejme, čo je veľmi dôležité, dostupnosť technickej podpory.

Každý bytový dom má svoje špecifiká a to platí aj pre kontajnerové stojiská. Pripravili sme KATALÓG s odporúčaným technickým riešením pre uzamykanie stojísk s rôznymi možnosťami napájania, či už káblom, batériou, solárnym systémom alebo aj napájania nočným prúdom. Dozviete sa ako regulovať spotrebu energie, aké sú možnosti vzdialenej správy systému a čo všetko môžete od prístupového systému očakávať.

Elektronickému uzamykaním kontajnerových stojísk sa venujeme od roku 2006, kedy bolo v rámci projektu Bezpečné bývanie ako prvé uzamknuté prístupovým systémom  kontajnerové stojisko na Rovniankovej ulici 16 v Bratislave. Od v tedy sa nám podarilo zrealizovať množstvo úspešných pilotných projektov, ktoré sa stali vzorom pre iných. Či už sú to profesionáli z technickej oblasti alebo zástupcovia miest a obcí, ktorí sa často na nás obracajú s otázkami ohľadom zabezpečenia prístupu do kontajnerových stojísk.


Odporúčame prečítať:

Spravujte si prístupový systém sami, ušetrite veľa času a financií

Máte v dome prístupový systém a potrebujete rýchlo pridať identifikátor pre nového nájomníka, alebo zmazať stratený, či upraviť nastavenia systému?

Vybrať si prístupový systém nie je vôbec jednoduché. Dôležité sú detaily, ktoré veľakrát zostávajú nevypovedané, pretože nevieme dávať správne otázky. Správca bytového domu a zástupca vlastníkov častokrát nemá informácie o tom, čo všetko môžeme od systému vyžadovať a čo mu v reálnej prevádzke aj ponúkne. Na spôsobe ako je prístupový systém v prevádzke spravovaný skutočne záleží. A premyslená správa systému vie nie len skvalitniť úroveň bývania, predchádzať priestupkovej a trestnej činnosti, ale tiež vie pomôcť pri jej objasňovaní .

Neznalosť systému, nezáujem, neochota, zlé susedské vzťahy či dokonca strach zo správy systému sa naplno prejaví vtedy, keď dôjde k problémovej situácii, ukradnutý bicykel, vylomené dvere do pivníc, poškodený výťah alebo stačí, aby niektorý z obyvateľov potreboval nový identifikátor, či chcel nahlásiť stratu identifikátora.  Zrazu je problém zohnať montážnika, ktorý by to mal všetko zabezpečovať. Alebo to má robiť správca domu? Alebo je to úloha niekoho v dome?

Vyberte si kto bude spravovať váš systém

S otázkami ohľadom toho, kto vlastne spravuje prístupový systém, sa na nás obracajú obyvatelia bytových domov najčastejšie. No jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože každý dom si vyberá vlastný spôsob, ako je prístupový systém spravovaný. Prax by mala byť taká, že výber systému, výber jeho správcu a ďalšie detaily jeho prevádzky vrátane ochrany osobných údajov musia byť schválené pred samotnou inštaláciou. Správu prístupového systému obyčajne zabezpečuje:

 • externá montážna firma
 • správcovská spoločnosť
 • zástupca vlastníkov alebo iná poverená osoba v dome

Externá firma si bežne na základe zmluvy o dielo alebo objednávky účtuje za každý úkon spojený s úpravou databázy prístupového systému. Správca domu môže vykonávať správu prístupového systému ako súčasť zmluvy o výkone správy bytového domu s možnosťou paušálneho navýšenia poplatkov za správu domu.  Alebo, tá najsprávnejšia voľba je, keď sa nájde zhoda medzi vlastníkmi a systém bude spravovaný poverenou osobou, napríklad niektorým zástupcom vlastníkov.

Zverejnite informáciu o správcovi systému

Akýkoľvek spôsob správy si vyberiete, snažte sa túto informáciu zverejniť. Vyhnete sa tak prípadným negatívnym reakciám. Ďalším dôvodom je, že každý vlastník a nájomník bytu má právo vedieť, ako postupovať v prípade, že potrebuje nový identifikátor:

 • informujte obyvateľov bytového domu o spôsobe, ako postupovať pri žiadosti o nový identifikátor (koho,kde a kedy môžu kontaktovať, koľko to bude stáť a pod.);
 • ak spravujete systém v dome, vyhraďte si miesto (ak je to možné, tak určite osobitná miestnosť- kancelária domu, aby ste neboli vyrušovaní v súkromí), stanovte dni a “úradné” hodiny (postačí raz do týždňa 1-2 hodiny), kedy môžu obyvatelia za vami prísť s rôznymi požiadavkami, aj ohľadom vydania identifikátora;
 • nezabudnite uviesť kto má nárok na vydanie identifikátora podľa vopred dohodnutých pravidiel;
 • nechajte oznam trvalo na nástenke domu;
 • ak máte inštalovaný elektronickú informačnú obrazovku (ELENU) v dome, zobrazujte túto informáciu opakovane;
 • novým nájomníkom dajte informáciu do schránky;
 • využite moderné formy elektronickej komunikácie (krátky email či sms je vhodná forma na pripomenutie).

Správa prístupového systému zástupcom vlastníkov má viacero výhod:

 • rýchle pridávanie a vymazávanie identifikátorov;
 • rýchla zmena prístupových práv, napr. je ak sa niekto odsťahuje ale ponechá si identifikátor, ak zmeníte upratovaciu službu;
 • okamžité vyhodnotenie udalostí v prípade násilného otvorenia vchodových dverí, spáchania priestupku alebo trestného činu v priestoroch bytového domu;
 • možnosť vyhodnotenia technickej poruchy na základe dátových záznamov;
 • jednoduchšie uvádzanie nových technických riešení do života – nadstavba pre prístupový systém (otváranie mobilom cez aplikáciu Bluetooth, elektronický displej so správou oznamov cez Cloud, zmena technológie na DESFire apod.);
 • vytváranie štatistických výstupov pre potreby lepšej správy domu a nastavenia bezpečnostných pravidiel (napr. kontrola nenahlásených nájomníkov a s tým spojené poplatky do fondu opráv, frekvencia používania výťahov);
 • ak máte prepojený prístupový systém aj s komunikačným systémom v dome (domácimi telefónmi), viete napr. operatívne nastaviť – povoliť otváranie dverí z bytu pre hendikepované osoby alebo seniorov, z domáceho telefónu vypnúť sirénu, ktorá sa spustí pri násilnom otvorení dverí apod.

Na čo musíte dávať pozor pri správe prístupového systému

 • ochrana osobných údajov
 • bezpečnosť dát
 • korektná komunikácia s obyvateľmi domu

Praktické rady

 • vždy majte v rezerve niekoľko identifikátorov, ktoré sú “zapamätané” v databáze, no bez registrácie na konkrétny byt. Ak budete potrebovať rýchlo vydať identifikátor, aktívny identifikátor máte pripravený a neskôr len priradíte/preregistrujte v databáze rezervu na konkrétny byt alebo osobu, ktorej bol odovzdaný.
 • číslujte identifikátory používané v systéme poradovými číslami, budete mať oveľa väčší prehlad o ich počte, prípadne sa tým zjednodušuje proces pri mazaní strateného identifikátora, alebo vytváraní rezervných identifikátorov.
 • pravidelne robte zálohu databázy, odporúča sa minimálne raz mesačne
 • pri odovzdávaní nových identifikátorov nezabudnite vyžadovať súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu, ktorý ste si dohodli na domovej schôdzi (najčastejšie meno a priezvisko, číslo bytu, poschodie)

V súčastnosti je viac a viac žiadaná správa systému na diaľku bez potreby fyzicky byť prítomný v dome. Vzdialená správa prístupového systému je výhodou nie len pre externé a správcovské firmy, ale aj pre zástupcov vlastníkov, ktorí môžu kontrolovať systém aj keď sú v práci či na dovolenke.

Pri výbere systému a  najmä ak sa rozhodnete pre jeho správu, sa určite pýtajte na dostupnosť bezplatnej technickej podpory.

Odporúčame prečítať:

Na Pentagón sa prišli pozrieť až z Fínska

V roku 2018 sme spolu so obyvateľmi, zástupcami vlastníkov, najmä Lenkou Polákovou, správcom Spokojné Bývanie a mnohých priaznivcov a podporovateľov začali písať úspešný príbeh bratislavského Pentagónu. Vznikla v ňom komunitná miestnosť, zmenil sa kompletne interiér spoločných priestorov domu, vymenili sa výťahy, osadili nové vchodové dvere a to hovoríme len o voľným okom viditeľných veciach. V Pentagóne sa urobilo obrovské množstvo práce a začala sa tvoriť komunita ľudí, ktorým záleží na tom ako to v dome vyzerá, záleží im na kultúrnosti prostredia a bezpečí. Projekt zaujal aj v zahraničí a jeho výsledok sa prišli 11.2.2020 pozrieť z fínskeho Oulu, zástupcovia firmy Idesco pani Arola a pán Hautala, ktorých bezkontaktné čítačky sú inštalované v priestoroch domu. Aj samotná firma Idesco odprezentovala príbeh Pentagonu na svojich stránkach.

pic-1-idesco-3

zprava: Annu-Leena Arola (Idesco), Markus Hautala (Idesco), Peter Grečko (oz BB), Marcela Beňušková (oz BB)

Zábrana vstupu cudzích osôb do bytového domu bola jedna zo základných podmienok pre udržanie nových bezpečnostných pravidiel, ktoré si tu obyvatelia odsúhlasili. Spoločné priestory domu museli byť zabezpečené tak, aby nemohli byť viac vandalizované, poškodzované, aby sa v nich nezdržiavali osoby pod vplyvom návykových látok, aby tu takéto osoby neprespávali prípadne v nich drogy neužívali, aby sem mohol poštový doručovateľ vstupovať bez strachu a obavy o svoje zdravia.

Technické riešenie prístupového systému navrhol a dozoroval Peter Grečko, ktorý sa venuje prevencii kriminality v bytových domoch od roku 1999, kedy sme v rámci projektu Bezpečné bývanie zaviedli absolútne novátorský prístup k ochrane ochrane vstupu do bytoviek a komplexne riešili prvý bytový dom na Rovniankovej ulici 14 v roku 2001.

Na stavbárskej ulici sme sa snažili využiť všetky dlhoročné skúsenosti a voľba preto padla na overené systémy a ich technické komponenty, medzi ktoré s istotou patria fínske DESFire bezkontaktné čítačky z produkcie firmy Idesco. Podarilo sa nám vytvoriť veľmi komplexný systém kontroly prístupu s primárnym cieľom zvýšiť takticko-technickú úroveň bezpečnosti budovy.

A práve veľká dôvera, ktorú sme do týchto čítačiek vložili sa vyplatila. Používanie kompatibilných a pokročilých produktov ponúka klientovi systém, ktorý poskytuje množstvo informácií v reálnom čase, ako aj záznam o všetkých udalostiach týkajúcich pohybu osob vrátane násilných otvorení, ktoré je možné efektívne analyzovať a rýchlo prijať potrebné opatrenia na elimináciu akéhokoľvek narušenia bezpečnosti.

Prístupový systém obsahuje celkom 104  čítačiek Idesco, čítačky sa používajú pri hlavných vchodoch pre vstup, vo vnútri výťahu na výber poschodia, na výstup pri hlavných vchodoch, na volanie výťahu a vo vnútri budovy v sekčných vchodoch na každom poschodí.

Pohyb vo vnútri budovy je obmedzený iba pre oprávnených používateľov (zvyčajne vlastníkov bytov a ich registrovaných spolubývajúcich, rodinu, partnerov atď.), aby sa zabránilo nadmernej anonymite. To bolo rozhodujúce pre vytlačenie  neprispôsobivých osôb, najmä užívateľov omamných látok. Systém dokáže ovládať aj individuálne nastavenia prístupových práv, napr. väčšina používateľov má právo používať výťah iba na poschodie, kde býva, individuálne sú nastavené práva napr. pre hendikepované osoby alebo seniorov.

Implementácia všetkých technických riešení v bytovom dome spolu s prácou vynikajúceho tímu ľudí pre krízové riadenie viedla k takmer neuveriteľným zmenám vo vnútri bytového domu. Zvýšila sa bezpečnosť budovy, čo spôsobilo aj výrazné zvýšenie trhovej ceny jednotlivých bytov. Obyvatelia sa cítia bezpečnejšie a začali pozitívne uvažovať o budúcnosti tejto komunity. Inteligentné riešenie kontroly prístupu poskytuje veľmi dobré nástroje orgánom činným v trestnom konaní a organizáciám zaoberajúcim sa prevenciou kriminality.

Momentálne je prioritou udržiavať stav dosiahnutý všetkými zmenami vykonanými počas posledného roka. Na základe získaných skúseností plánujeme prijať také úpravy a nové riešenia, ktoré zabezpečia dlhodobo udržateľný stav zabezpečujúci bezpečnosť a ochranu obyvateľov. Naším cieľom je urobiť budovu ešte inteligentnejšou, zaviesť do praxe najnovšie technologické riešenia, systém správy cez cloud a funkcie a aktivity podporujúce komunitu.

Kontajnerové stojiská ako inšpirácia …

V mestskej časti Ružinov sme vytvorili niekoľko netradičných úžitkových stavieb – kontajnerových stojísk, ktoré sú inšpiráciou pre komunity, obyvateľov mesta, architektov a stávajú sa vzorom pri plánovaní výstavby nových mestských štvrtí.

Pozrite si video o krásnych úžitkových stavbách z dielne Zuzany Mojžišovej Cigánovej a Petra Grečka. Autori videa – Dominika Pišťanská a Peter Višňovský pre projekt Nesto.sk:

Kontajnerové stojiská Kvetináč, Puzzle a Šupiny na Martinčekovej a  stojisko Repro na Miletičovej ulici v Bratislave v sebe spájajú umenie a praktické potreby rezidenčnej mestskej zóny. Robia sídlisko krajším a príjemnejším miestom s ohľadom na ekológiu a rozvoj komunitného života. K ich tvorbe sme vždy pristupovali zodpovedne a inšpirovali sme sa aj rôznymi riešeniami zo zahraničia. K umelecky prepracovanému dizajnu sme pridali inteligentné technické riešenia prístupu založené na technológii DESFire v kombinácii s Wifi či Bluetooth dátovou komunikáciou, ktoré sú zárukou vysokej bezpečnosti s predpokladom ďalšej inovácie do budúcna. Aj preto naše Viacúčelové kontajnerové stojiská zaujali odborníkov, získali ekologické  ocenenie “Zlatý mravec” (2017), autor technického riešenia Peter Grečko bol prizvaný do rozhodovacej komisie súťaže “Originálne kontajenrové stojisko”, ktoré organizovala spoločnosť OLO a.s. s Magistrátom hlavného mesta Bratislava (2017) a stali sa základom pre “Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislava”, ktorý vypracoval Útvar hlavného architekta (2019).

Pozrite si aktualizovaný katalóg Viacúčelové kontajnerové stojiská.

Príbeh bratislavského Pentagónu začína byť SMART

Článok uverejnený v časopise Stavebníctvo a bývanie, január/február 2020, ročník 21

článok v PDF

V občianskom združení Bezpečné bývanie sa dlhodobo venujeme skvalitňovaniu komunitného života v bytových domoch a prinášame netradičné riešenia, ktoré svojou inovatívnosťou posúvajú hranice využívania moderných technológií pri prevencii kriminality čoraz ďalej. Našou snahou je pretvárať prostredie v bytových domoch a verejný priestor okolo nich tak, aby pôsobilo na ľudí pozitívne a zároveň vnášalo do života komunity pocit bezpečia a spolupatričnosti.

Pentagón nezomrie

Našou srdcovou záležitosťou sa stal jeden z najhorších bytových domov na Slovensku, bratislavský Pentagón. Dom, ktorý bol vykričaným hniezdom drogových dílerov a narkomanov a do ktorého by ste sa pred rokom báli vstúpiť bez sprievodu, prešiel neuveriteľnou zmenou. Začalo sa to odhodlaním domovníčky Lenky Polákovej a skupiny vlastníkov bytov zvrátiť katastrofálny vývoj v dome a obmedziť neoprávnené vstupy do domu. Prítomnosť osôb pod vplyvom návykových látok v spoločných priestoroch domu predstavovala nielen bezpečnostné a hygienické riziko, ale malo aj veľmi zlý vplyv na psychiku obyvateľov, výchovu detí a často bolo sprevádzané i devastáciou majetku. Spoločne so správcom bytového domu požiadali Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) o pôžičku na obnovu domu, ktorá im bola schválená. V roku 2018 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vchodov na Stavbárskej ulici č. 40 a 42. Dom dostal novú zateplenú fasádu, elektrické rozvody, výťahy, dlažby, maľovku, osvetlenie spoločných priestorov. Veľká investícia smerovala aj do bezpečnosti. Vstupy do domu a k výťahom sú zabezpečené bezpečnostnými dverami, špeciálne upravenými a odpruženými tak, aby odolávali častým fyzickým útokom a kopaniu. V dome sme zaviedli precízne premyslenú zónovú ochranu, kde sú všetky vstupné dvere na poschodiach a výťahy chránené prístupovým a kamerovým systémom. Prístupový systém založený na technológii DESFire poskytuje dôležitú ochranu pred kopírovaním čipov a poskytuje absolútnu adresnosť ich používania. Všetky technické prvky použité pri obnove bezpečnosti v Pentagóne spĺňajú požiadavky na vysokú dátovú bezpečnosť a ochranu pred zneužitím. Okrem toho sú vo vstupných vestibuloch osadené elektronické informačné tabule so vzdialenou správou a prepojením na prístupový systém. Tu sa však technologická revolúcia v Pentagóne nekončí. Pentagón sa stal prvým bytovým domom na Slovensku s polopodzemnými kontajnermi zamknutými batériovým prístupovým systémom s vysokou energetickou úsporou, ktorý je dokonca cez WiFi prepojený s centrálnym systémom v dome. Všetky prevádzkové zmeny v bytovom dome boli konzultované s obyvateľmi a zapracované do nového domového poriadku, ktorý vlastníci bytov schválili. Bol to jeden z dôležitých okamihov v procese ozdravenia ťažko skúšanej komunity.

Budovanie komunity

Ak si hovoríte, že napriek všetkým technickým novinkám a inováciám by ste nechceli bývať v dome zabezpečenom ako väznica, prezradíme vám tajomstvo. Dom má dušu a tou dušou je novovybudovaná komunitná miestnosť priamo v priestoroch domu, čo najbližšie k ľuďom a pre ľudí. Keď sme sa dozvedeli o pripravovanej obnove Pentagónu, bolo nám jasné, že bez dôslednej komunikácie, podpory a pochopenia zo strany obyvateľov začne technika časom zlyhávať a investície pôjdu do stratena. Preto sme sa rozhodli pomôcť. Výstavba komunitnej miestnosti nebola zahrnutá do rozpočtu obnovy domu zo ŠFRB. Finančnú podporu potrebnú na jej vybudovanie sme získali cez grantové programy Ministerstva vnútra SR, nadácie VÚB a magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré prispeli na výstavbu, vybavenie a prevádzku miestnosti a sprievodné aktivity. Komunitná miestnosť otvorila svoje dvere vo februári 2019 a stala sa kanceláriou domovej rady, miestom na organizovanie domových schôdzí, priestorom pre psychologickú, finančnú a mediačnú poradňu, ako aj na voľnočasové aktivity. Komunitná miestnosť je
spojená s úžasnými zážitkami a ľudskými príbehmi, zažila detský smiech, slzy šťastia,
spev, prezentácie, vážne debaty, no aj oficiálnu návštevu primátora Matúša Valla, starostu
Vrakune Martina Kuruca a mnohých ďalších zástupcov mesta a polície.

Ľudí treba inšpirovať

A nezostalo len pri komunitnej miestnosti. Postupne sa snažíme prenikať aj mimo domu. Prvou lastovičkou je uzamknutie polopodzemných kontajnerov, ktoré sme spojili s informačnou kampaňou. Výtvarníčka Zuzana Mojžišová Cigánová vytvorila esteticky i obsahovo premyslené veľkoplošné bannery, ktoré sme umiestnili na stenu „trafostanice“ oproti bytovému domu. Každú odpadovú nádobu zároveň pokrývajú obvodové bannery,  ktoré plnia vzdelávaciu úlohu a poskytujú obyvateľom jednoduché vysvetlenie, ako správne nakladať s odpadom. Týmto riešením je Pentagón opäť jedinečný a môže byť vzorom pre  iné bytové domy. Výsledkom tejto obrovskej snahy je nielen zvýšenie ceny bytov, ale aj  zvýšenie kultúry bývania a zlepšenia susedských vzťahov. Vo svojich aktivitách na podporu prevencie kriminality v Pentagóne budeme pokračovať, pretože každá zmena je  spočiatku krehká a treba ju podporovať, kým sa napevno presadí v mysliach ľudí. No už teraz môžeme povedať, že ak sa to dá v Pentagóne, dá sa to v ktoromkoľvek bytovom dome na Slovensku. Celý príbeh Pentagónu a jeho zmeny môžete sledovať na komunitnom portáli bezpecnebyvanie.sk