ppk-zima

Prístupový systém na stojisku napájaný batériou vyžaduje údržbu!

Podobne ako pri batériách pre automobily aj batériové prístupové systémy na stojiskách potrebujú starostlivosť a to najmä v zimnom období. Povieme vám na čo si dávať pozor a ako čo najjednoduchšie kontrolovať stav batérie.

Nízke teploty prinášajú so sebou rôzne nástrahy, najmä pri prevádzke elektronických prístupových systémov na miestach akými sú kontajnerové stojiská, cykloprístrešky, či iné samostatne stojace úžitkové stavby, ktoré nemajú možnosť pripojenia na elektrorozvodnú sieť a teda napájanie častí prístupového systému musí byť z alternatívneho zdroja energie, ktorým je najčastejšie solárny alebo batériový systém (bez napojenia na solárny panel).

Ak je využívaný solárny systém, netreba zabúdať na pravidelnú kontrolu solárneho panelu a raz za čas ho treba očistiť od nánosu prachu a nečistôt. Solárny systém má veľmi malú účinnosť, ak je panel v tieni a žiadnu, ak je pokrytý vrstvou snehu. Málo slnečného svitu a krátkosť zimných dní môže spôsobiť problém aj vtedy, ak je panel nesprávne natočený. V takýchto prípadoch sa batéria nedobíja dostatočne alebo vôbec a pokiaľ nie je  v systéme zapojená záložná batéria alebo vhodné prvky regulácie napájania (solárny regulátor, regulátor batériového napájania), dôjde k rýchlemu vybitiu batérie a znefunkčneniu systému.

Ako vybrať správnu batériu

Podobne ako pri batériách pre automobily, aj batériové systémy na stojiskách potrebujú starostlivosť aby sa nestalo, že napriek drahému systému uzamykania nebudete vedieť vyniesť smeti alebo si vybrať či odložiť bicykel. V zimnom období to platí dvakrát, pretože samotné nízke teploty spôsobujú pokles výkonu batérie. Buďte opatrný pri výbere batérie, poraďte sa s technikom – odborníkom, ktorý má skúsenosti s inštaláciou a prevádzkou batériových prístupových systémov. Ak len plánujete inštaláciu, nechajte si vypracovať projekt s technickou špecifikáciou jednotlivých komponentov. Vopred si premyslite, čo od systému vyžadujete a ako má fungovať, podľa toho bude zvolený vhodný zdroj napájania. Dávajte pozor na kapacitu batérie, nepreťažte ju pripájaním rôznych ďalších zariadení či osvetlenia v stojisku, ktoré neboli pri výbere batérie naprojektované. Dodatočne pripájané zariadenia a komponenty systému môžu spôsobiť napr., že sa neotvorí zámok, pretože nebude ostávať dostatočná energia potrebná pre odblokovanie. Pri výbere zámku dávajte pozor, aby bol naozaj nízkoodberový a najvhodnejšie sú impulzné zámky, ktorým stačí krátke pripojenie na zdroj napätia, aby dokázali správne fungovať. Nikdy do batériového systému nezapájajte elektromagnetické zámky (alebo iné inverzné zámky), ktoré majú trvalý odber prúdu.

Odporúčané sú bezúdržbové olovené  batérie (VRLA, typ AGM alebo GEL), pri ktorých je možná presnejšia kontrola stavu nabitia a tiež kontrolu podbitia pomocou regulátora batériového napájania KUKS 2. Nepoužívajte batérie s tekutým elektrolytom. Pokiaľ sa batéria príliš rýchlo vybíja, skontrolujte či nie je batéria poškodená,  dajte si skontrolovať elektroinštaláciu, či je systém správne zapojený,  či z dôvodu skratu alebo inej poruchy nedochádza k nadmernému odberu energie niektorým z komponentov systému.

Kontrola stavu batérie jednoducho a pohodlne z domu

Pri samostatných batériových systémoch je prevádzka o čosi zložitejšia, pretože systém sa nedobíja slnečnou energiou. Je preto nesmierne dôležité, aby obsahoval regulátor batériového napájania, napríklad KUKS 2, ktorý dokáže “zapínať” prívod energie do prístupového systému len v okamihu, keď je to skutočne potrebné, teda keď niekto reálne potrebuje vstúpiť do stojiska. Vhodný regulátor batériového napájania dokáže ušetriť až 90% bežnej spotreby a predĺži životnosť batérie z jedného mesiaca až na takmer rok prevádzky. Takéto systémy bežne umožnia zistiť nízky stav batérie priamo na mieste v stojisku na základe upozornenia cez akustickú alebo optickú (LED) signalizáciu. Tu je ale potrebné spoliehať sa aj na pochopenie susedov, že tieto upozornenia rozpoznajú a dajú včas informáciu správcovi, zástupcovi vlastníkov alebo technikovi, ktorý sa o systém stará.

Oveľa pohodlnejšia aj spoľahlivejšia je kontrola stavu batérie na diaľku. KUKS 2 umožňuje pripojenie do nízko-energetickej širokopásmovej siete (LPWAN) cez LoRa modul. LPWAN siete slúžia na obojsmerný prenos malých dátových balíkov, čo sa využíva napríklad pri moderných meračoch spotreby tepla, vody, elektriny, v logistike na kontrolu polohy apod a využíva to aj KUKS 2, ktorý posiela jednoduché hlásenia o stave batérie do užívateľského účtu cloudových služieb SSO (Správa Smart objektov) na ryscloud.sk. Takto dostávate pravidelné informácie o tom, v akom stave je batéria na stojisku a zároveň varovania v prípade poklesu napätia pod kritickú hranicu. Máte systém pod kontrolou, nemusíte vykonávať náhodné kontroly stavu priamo na stojisku, prípadne čakať, kým vás niekto na to upozorní a viete presne kedy treba vykonať servis.

Ďalšou možnosťou je využitie riadiacej jednotky SIM-ON, ktorá využíva GSM sieť a formou SMS správ upozorňuje na nízky stav batérie. Komunikácia s riadiacou jednotkou je obojstranná, tzn. že na aktuálny stav batérie netreba čakať ale jednoducho si ho vyžiadať od jednotky.

Pri využívaní vzdialenej správy je potrebné si pred inštaláciou overiť pokrytie tej ktorej siete v mieste, kde sa stojisko či cykloprístrešok nachádza.  V prípade slabšieho signálu pomôže iný typ antény, zmena jej umiestnenia tak, aby nebola rušená napr. stavebnou  prekážkou.