Nový strážca bezpečnosti domu

Odporúčame

Bezpečnosť, ochrana majetku a znižovanie anonymity, boli hlavné dôvody, pre ktoré sme v roku 1999 do prostredia bytových domov v Bratislave a neskôr po celom Slovensku začali uvádzať prístupové systémy na otváranie dverí a kontrolu vstupu. Odvtedy sa situácia na sídliskách síce posunula výrazne dopredu, ale túžba ochrániť svoj majetok a vynaložené investície a potreba vrátiť sa po práci do bezpečného prostredia, zostala rovnaká.

Prejdite na bezpečnú technológiu

Doposiaľ obľúbené a rozšírené DEK kľúče (“pípače”), ktoré sa využívajú v dotykovom prístupovom systéme, už vyššie spomenuté potreby nedokážu naplniť. Po technologickej stránke boli prekonané a spája sa s nimi viacero rizík, ako je ich kopírovanie v kľúčových službách alebo poškodzovanie piezoelektrickým šokom. Už dnes je na trhu bežne dostupná i vyspelejšia technológia RFID (RádioFrekvenčná Identifikácia), ktorá poskytuje oveľa vyššiu variabilitu vlastností a zároveň i väčšie užívateľské pohodlie. Otázkou zostáva, ktorú si vybrať?

Z pohľadu našich skúseností a dlhoročného pôsobenia v oblasti zabezpečenia bytových domov, je najvhodnejšou technológiou pre dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany pred kopírovaním, jednoznačne “Mifare DESFire EV1”. Použité bezpečnostné prvky zabraňujú jednoduchému kopírovaniu príveskov a v spojení s kvalitnými a mechanicky odolnými čítačkami, majú predpoklady k tomu, aby spoľahlivo ochránili vstup do vášho domu.

Kontaktujte nás

Neváhajte sa nám ozvať, ak je pre vás výber správneho prístupového systému do domu “španielskou dedinou”. Napíšte nám email na bezpecnebyvanie@rys.sk alebo nám zavolajte na tel. č. 02/ 5341 29 23, v prípade potreby si s vami dohodneme osobné stretnutie. Nezabudnite, čím viac informácií nám poskytnete, tým presnejšie a odbornejšie budeme vedieť odpovedať na vaše otázky!

Prečítajte si viac v Petržalských novinách, v článku Moderný strážca bezpečia.

Kamerové systémy v bytových domoch

Kamerové systémy majú v našom projekte samostatné miesto, nakoľko ich inštalácia a prevádzkovanie si vyžaduje väčšiu pozornosť a uvážlivosť. Z hľadiska zákona upravuje problematiku prevádzkovanie kamerového systému Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Práve z dôvodu častých otázok ohľadom rozsahu povinností z toho vyplývajúcich, sme pre vás pripravili stručné usmernenia. Pri ich zostavovaní sme vychádzali z našich skúseností, ako aj z metodických usmernení zverejnených na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Bytové domy si od inštalácie kamerového systému často sľubujú riešenie dlhodobých problémov, ako je napr. vykrádanie pivníc či vandalizmus v spoločných priestoroch. Z hľadiska ochrany osobných údajov obyvateľov 

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Rozprávkové kontajnerové stojisko Šupiny

Oproti detskému ihrisku vo vnútrobloku na Martinčekovej ulici sa nachádza uzamknutý objekt s fasádou ako vystrihnutou z knihy rozprávok. Náhodných okoloidúcich určite prekvapí, že za jeho stenami sa ukrývajú obyčajné kontajnery na komunálny a separovaný odpad. Naopak, domáci už vedia, že i kontajnerové stojiská môžu byť netradične pekné a pritom účelné.

Kontajnerové stojisko „Šupiny“ určené pre obyvateľov Martinčekovej ulice 18, 20, 22 a 24 je koncepčným pokračovaním neďaleko stojaceho kontajnerového stojiska „Puzzle“. Kým stavebne sú si obe stojiská veľmi podobné, Šupiny prinášajú aj jeden inovatívny funkčný prvok – Informačný Systém pre Označovanie Neporiadku (ISpON).

ISpON je panel umiestnený hneď pri vstupe do stojiska s dvomi tváričkami – usmiatou a zamračenou, ktoré majú miesto nosov gombíky. Obyvatelia môžu sami prispieť k udržiavaniu čistoty v stojisku jednoduchým kontrolovaním a nahlasovaním jeho stavu. Ak je v stojisku čisto, stlačia obyvatelia zelený gombík na usmiatej tváričke. Ak v stojisku nájdu uložený nadrozmerný a objemný odpad, napr. koberec, kusy nábytku atď. stlačia gombík na zamračenej tváričke. Poverená osoba následne môže na základe zaznamenaných údajov zistiť, ktorý obyvateľ je jeho pôvodcom a požadovať nápravu.

Autorka dizajnu Zuzana Mojžišová Cigánová citlivo navrhla kontajnerové stojisko Šupiny tak, aby bolo použitým spektrom farieb i motívom v zhode s protiľahlým detským ihriskom. Strávila dlhé hodiny maľovaním očiek, nosov a farebných vzorov, kým jednotlivým segmentom vdýchla život. A prečo sa kontajnerové stojisko volá Šupiny? Lebo z rohov stojiska vyplazujú na okoloidúcich ľudí červené jazyky dvaja usmievaví šupinatí Drakopsi.

Kontajnerové stojisko Šupiny je kompletne rozoberateľné z dôvodu vedenia inžinierskych sietí pod miestom, kde stojí. Pestrofarebná mozaika viditeľná smerom od detského ihriska  je vytvorená z vyrezaných segmentov HPL dosiek Kronoplan. Výhodou tohto materiálu je nehorľavosť, trvácnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam. Na dve zvyšné steny bol použitý perforovaný materiál ťahokov. Stojisko zakryla zošikmená strecha z LEXANU.

Samozrejmosťou je posuvná brána zabezpečená elektromagnetickým zámkom. Obyvatelia a pracovníci OLO a.s. ju zatiaľ otvárajú DEK kľúčom, ale inštalovaný je už i vyspelejší bezkontaktný systém MIFARE (13,56MHz). Obzvlášť v zimných mesiacoch je užitočné automatické rozsvietenie LED pásov pri každom otvorení brány. To je sprevádzané i zvukovým znamením, ktoré sa, rovnako ako osvetlenie, vypne až pri správnom zatvorení brány. Zmyslom je naučiť ľudí zatvárať za sebou dvere a predísť tak vstupu cudzích osôb dovnútra stojiska.

Vychovávať ľudí k väčšej zodpovednosti pri separovaní odpadu majú tabuľky s informáciami, ktorý odpad patrí do kontajnera na plast a papier. Po premiestnení nádoby na sklo dovnútra stojiska, pribudne tabuľka i k tejto. Štandardným prvkom viacúčelových kontajnerových stojísk je aj zberná skrinka na použitý kuchynský olej – OLEJtéka.

Každý z nás rád zveľaďuje svoj domov, aby sa v ňom cítil príjemne a útulne. Skrášliť bezprostredné okolie našich domovov, aby sme sa v ňom cítili rovnako príjemne a predovšetkým bezpečne, je niekedy ťažká úloha. Sme radi a ďakujeme obyvateľom Martinčekovej ulice 18, 20, 22 a 24, že sa jej nezľakli. Vyhradené finančné prostriedky a nadšenie poverených osôb – zástupcov vlastníkov a správcovskej spoločnosti umožnili vznik rozprávkového kontajnerového stojiska.

Projekt “Viacúčelové kontajnerové stojiská – Umelecké diela uprostred sídlisk” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016.

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

TeamViewer – vzdialená podpora pre BBIQ a RAK

Potrebujete pomôcť s programami BBIQ a RAK? Neviete, ako pridať nové identifikátory, nedarí sa Vám aktualizovať zariadenie alebo máte iný problém?

Využite našu technickú podporu cez program TeamViewer! Program umožní technikovi vzdialene sa pripojiť na Váš počítač, t.j. uvidí na svojom počítači Vašu obrazovku a bude Vám môcť názorne ukázať, ako problém vyriešiť.

 

POPLATOK  ZA VZDIALENÚ PODPORU CEZ TEAMVIEWER

 • pre registrovaných zákazníkov RYS – prvých 30 minút  zdarma

 • pre registrovaných zástupcov vlastníkov a správcov na portáli – prvých 30 minút zdarma

 • neregistrovaní – celá dĺžka vzdialenej podpory platená, platba vopred prevodom na účet

 • poplatok: 25 EUR bez DPH / 1 hod.

Vzdialená podpora pre registrovaných zákazníkov RYS a registrovaných zástupcov vlastníkov a správcov na portáli je 30 minút zdarma, po prekročení 30minút Vám môže byť účtovaný poplatok.

Ako zástupca vlastníkov alebo správca sa môžete zaregistrovať tu.

Registrácia zákazníka / odberateľa RYS je podmienená nákupom tovaru. Všeobecné obchodné podmienky nájdete na www.rys.sk  Pokiaľ ste neregistrovaný zákazník, pošlite najskôr dopyt / objednávku na rys@rys.sk.

 

POSTUP

 1. Na využitie technickej podpory je nevyhnutné mať internetové pripojenie.

 2. Stiahnite si program TeamViewer QuickSupport tu alebo kliknutím dole na ikonu “TeamViewer – vzdialená podpora” .

 3. Predtým, ako prebehne samotná podpora je NEVYHNUTNÉ kontaktovať  nášho technika emailom  na servis@rys.sk alebo telefonicky na čísle 02-53412923. Nezabudnite krátko popísať svoj problém a uviesť Vaše kontaktné údaje.

 4. Náš technik Vám stanoví presný čas pre nadviazanie spojenia cez TeamViewer.

 5. Spustite program TeamViewer QuickSupport. Po pripojení nášho technika Vás program vyzve na povolenie vzdialeného ovládania. Potvrďte povolenie.

  (počas tohto procesu budete v telefonickom kontakte s technikom).

 6. Po ukončení programu TeamViewer už nie je možné vzdialené ovládanie. Takže sa nemusíte obávať o bezpečnosť.

teamviewer_download_180pxKontaktná osoba: Ing. Martin Kaštíl

Email: servis@rys.sk

Telefón: 02-53417104

Uzamknuté kontajnerové stojisko “Puzzle”

Projekt vznikol za podpory mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorá na neho prispela čiastkou 4000€ z grantového programu „Životné prostredie – rozvoj komunity“.

Malý park, detské ihrisko a lavičky, na ktorých by si ľudia radi oddýchli, ale mnohých odradila špina, neporiadok a šíriaci sa zápach z blízkych voľne uložených kontajnerov. Tento problém bol podnetom k vytvoreniu uzamknutého kontajnerového stojiska na Martinčekovej ulici 10-16. Skutočná výzva však nasledovala až potom – po preštudovaní katastrálnej mapy sme zistili, že kontajnery sú nesprávne uložené na mieste vyhradenom ako parkovisko a pod plochou určenou na kontajnerové státie vedú sekundárne teplovodné rozvody vo vlastníctve Bratislavskej teplárenskej a.s. Stáli sme pred dilemou, ako postaviť uzamknuté kontajnerové stojisko a zároveň neobmedziť prístup pracovníkov Bratislavskej teplárenskej k daným rozvodom v prípade poruchy, z dôvodov údržby atď. Ako postaviť stojisko, ktorého steny by bolo možné rozložiť a opätovne zložiť…

…a pretože na Vianoce veľmi radi skladáme puzzle, riešenie bolo na svete – kontajnerové stojisko, ktorého steny je možné v prípade potreby rozložiť. Základná konštrukcia stojiska je kovová s povrchovou úpravou odolnou voči korózii. Aby sme docielili dostatočnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri stojiska, použili sme na dve obvodové steny a posuvnú bránu perforovaný materiál – ťahokov. Okoloidúcich však upúta predovšetkým mozaika tvorená drevenými ručne maľovanými dielmi v tvare ľudí a zvierat. Nájdete tu napríklad slona, pána so psom na prechádzke alebo draka! Za originálnym konštrukčným a dizajnovým návrhom stojí výtvarníčka Zuzana Cigánová Mojžišová.

Obyvatelia otvárajú posuvnú bránu za pomoci dotykových elektronických kľúčov, tzv. DEK kľúčov, tých istých, ktorými si otvárajú vchodové dvere do bytového domu. Inštalovaný prístupový systém je pripravený aj na možnosť inovácie v prípade prechodu na modernejší spôsob identifikácie s vyššou bezpečnosťou – bezdotykový systém RFID alebo MIFARE. Po otvorení brány sa automaticky rozsvietia vodeodolné LED pásy, ktoré osvetľujú vnútro stojiska. Obyvatelia v ňom nájdu nádoby na zmesový odpad a separovaný zber – papier, plasty a sklo, ako aj špeciálnu zbernú skrinku na použitý kuchynský olej – OLEJtéku. Ako správne triediť odpad a aký odpad do stojiska nepatrí sa dozvedia z informačných tabúľ pripevnených na ťahokov.

(…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.)

Uzamknuté kontajnerové stojisko nemusí vyzerať iba ako kovová klietka, naopak môže okolie bytového domu obohatiť o estetický prvok, ktorý poteší nielen samotných obyvateľov, ale aj náhodných okoloidúcich. Pritom si stále plní svoju primárnu funkciu – chráni odpadové nádoby. Ochota obyvateľov bytových domov pustiť sa do finančne náročnejšieho projektu, podpora mestskej časti Bratislava – Ružinov a súhlas Bratislavskej teplárenskej a.s. s výstavbou kontajnerového stojiska “Puzzle” sú dôkazom toho, že prekážky je možné prekonávať, ak sa nestratí chuť hľadať, i nekonvenčné, riešenia.

Projekt “Viacúčelové kontajnerové stojiská – Umelecké diela uprostred sídlisk” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016.

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Zapojte svoj dom do zberu použitého kuchynského oleja!

Zberom použitého kuchynského oleja šetríte finančné prostriedky svojho domu a chránite životné prostredie. Do zberu sa môže zapojiť každý bytový dom prostredníctvom svojho zástupcu vlastníkov (predsedu alebo člena výboru SVB). Ako?

1. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 5341 2923 alebo nám zašlite email na bezpecnebyvanie@rys.sk.

2. Stretneme sa s Vami a názorne Vám predvedieme fungovanie OLEJtéky.

3. Podkladové materiály k spôsobu zberu použitého oleja pre obyvateľov prispôsobíme Vašim potrebám a doručíme v požadovanom množstve.

 

POZOR! Prvých 10 domov, ktoré sa zapoja do projektu OLEJtéky získa špeciálnu zbernú skrinku na tri mesiace zdarma. Po odskúšaní trojmesačnej skúšobnej lehoty si môžete skrinku odkúpiť alebo vrátiť.

Chcete vedieť viac?

Brožúra – OLEJtéka, systém zberu použitého kuchynského oleja v bytových domoch (PDF)

Pozvánka na prezentáciu “Moderný komunikačný systém a bezpečnosť v bytovom dome”

Termín a miesto konania:
14.5.2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves

Hostia / Odborní garanti:
Ondrej PAVLANSKÝ
klub SVB pri ZSVB na Slovensku
Spišská Nová Ves
www.zsvb.sk

Organizátor a prezentujúci
RYS
Peter GREČKO
Martinčekova 3
821 09, Bratislava
www.bezpecnebyvanie.sk

PROGRAM :
16.00 – 16.30  Príhovor –  p. Pavlanský, Klub SVB
16.30 – 17.30  Prezentácia – p. Grečko, RYS
17.30 – 18.00  Prestávka(coffee break)
18.00 – 19.00  Diskusia, Tombola, Záver

Obsah prezentácie:
1. Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS a jeho úspechy pri potláčaní kriminality v komunitnom prostredí bytových domov od roku 1999.
2. Moderný komunikačný systém – výhody dvojvodičových domácich telefónov (interkom; záznamy udalostí; spätné volanie na vrátnik; funkcia bytového zvončeka; ovládanie osvetlenia a iných prídavných zariadení ako elektrický zámok, závora apod.).
3. Prístupové systémy – potláčanie anonymity a ochrana pred nepovolanými vstupmi.
4. Elektromagnetický zámok a jeho výhody pri inštalácii na únikovej ceste.
5. Elektronické uzamykanie kontajnerových stojísk a zber použitého kuchynského oleja v bytových domoch.
6. Anketový lístok a tombola.

REGISTRÁCIA VAŠEJ ÚČASTI JE MOŽNÁ V TERMÍNE DO 13.5.2015

e-mailom na adresu silvia.fugedyova@zsvb.sk
alebo telefonicky na číslach:
0911 078 248, 055 / 678 24 83

e-mailom na adresu pansky12@gmail.com
alebo telefonicky na čísle: 0911 517 849

Pozvánka na prezentáciu (PDF).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Núdzová pohotovostná centrála

Veľmi častou otázkou pri prevádzke prístupových systémov je spôsob, ako odblokovať dvere v prípade, že osoba sa nachádza v byte sama, je v ohrození života a potrebuje pomoc záchranárov. Spôsob odblokovania dverí v takto závažných prípadoch je zložitý v akomkoľvek type prístupového systému. Avšak spojenie prístupového a komunikačného systému poskytuje unikátne technické riešenie, ktoré umožňuje bezpečné a kontrolované otvorenie dverí na dlhší čas do doby príchodu lekárskej pomoci.

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Registrujte sa na komunitnom portáli

Na komunitnom portáli sa môžu registrovať zástupcovia vlastníkov bytov. Vyplňte registračný dotazník (min. kontaktné údaje), po jeho vyplnení vám bude na vami uvedený email v krátkej dobe zaslané prihlasovacie meno a heslo. Z dôvodu prebiehajúcej testovacej doby personalizovanej časti portálu je v súčasnosti registrácia možná len cez uvedený dotazník.

Prihlásením sa na portál vám budú sprístupnené všetky články, dokumenty, administrácia bytového domu, komunikačné nástroje, atď.

Nakoľko je portál určený len pre zvolených zástupcov bytových domov, pre administráciu bytového domu bude potrebné poskytnúť overovací doklad, napr. kópiu zápisnice z domovej schôdze. Viac informácií vám bude poskytnutých po prihlásení na portál, prípadne nás kontaktujte emailom na bezpecnebyvanie@rys.sk

Po ukončení testovacej doby bude sprístupnené priame registrovanie.

Ďakujeme za pochopenie.

Prečo sa registrovať a aké výhody vás čakajú?

Registráciou na komunitnom portáli získate viaceré výhody počnúc zľavami pri nákupe vybraných výrobkov až po bezplatné školenia.

 • Pre všetky registrované bytové domy máme pripravené zľavy pri nákupe vybraných výrobkov prístupových systémov, medzi ktoré patria napr. identifikátory, t.j.  dotykové elektronické kľúče alebo bezkontaktné prívesky.
 • Bezplatné školenia na správu prístupového systému, ktoré využívajú program BBIQ.
 • Zvýhodnenie pri realizácii nových projektových aktivít, napr. uzamykanie kontajnerových stojísk, zber použitého kuchynského oleja – OLEJtéka  apod. Poskytneme vám naše skúsenosti, znalosti a pomôžeme vám spustiť aktivitu vo vašom bytovom dome.
 • Registráciou získate prístup k dokumentom a informáciám, ktoré vám uľahčia správu systému a prispejú k lepšej kontrole úrovne bezpečnosti v bytovom dome. Postupne spracovávame a zverejňujeme informácie, ktoré hovoria o aktuálnych technických novinkách, riešeniach systémovej ochrany ako sú napr. Antiklon, WDEX alebo reagujú na právne problémy a spôsob prevádzkovania prístupových systémov v súlade s platnou právnou legislatívou SR.
 • Poskytneme Vám zdarma informačne nálepky, napr. “Zatvárajte za sebou dvere”, “Kontrolujte za sebou dvere – siréna”, “Objekt je monitorovaný kamerovým systémom”, “Únikové východy” . Informačné samolepky – vzory.
 • Konzultácie a poradenstvo o technických a organizačných riešeniach poskytujeme denne telefonicky alebo emailom. Po dohode je možné aj osobné stretnutie.
 • Portal umožňuje jednoduchú správu olejteky a poskytuje štatistiky odovzdaného oleja.
 • Pripravujeme nové interaktívne sekcie portálu pre zaregistrovaných používateľov, napríklad bezplatné virtuálne centrum znalostí pre zástupcov bytových domov; fotogalérie vašich bytových objektov a nových realizácii a ďalšie.

O podmienkach poskytnutia zliav a termínoch školení sa informujte emailom na bezpecnebyvanie@rys.sk, alebo telefonicky 02-53412923 (Mgr. Kristína Grečková).