Kontajnerové stojiská ako inšpirácia …

V mestskej časti Ružinov sme vytvorili niekoľko netradičných úžitkových stavieb – kontajnerových stojísk, ktoré sú inšpiráciou pre komunity, obyvateľov mesta, architektov a stávajú sa vzorom pri plánovaní výstavby nových mestských štvrtí.

Pozrite si video o krásnych úžitkových stavbách z dielne Zuzany Mojžišovej Cigánovej a Petra Grečka. Autori videa – Dominika Pišťanská a Peter Višňovský pre projekt Nesto.sk:

Kontajnerové stojiská Kvetináč, Puzzle a Šupiny na Martinčekovej a  stojisko Repro na Miletičovej ulici v Bratislave v sebe spájajú umenie a praktické potreby rezidenčnej mestskej zóny. Robia sídlisko krajším a príjemnejším miestom s ohľadom na ekológiu a rozvoj komunitného života. K ich tvorbe sme vždy pristupovali zodpovedne a inšpirovali sme sa aj rôznymi riešeniami zo zahraničia. K umelecky prepracovanému dizajnu sme pridali inteligentné technické riešenia prístupu založené na technológii DESFire v kombinácii s Wifi či Bluetooth dátovou komunikáciou, ktoré sú zárukou vysokej bezpečnosti s predpokladom ďalšej inovácie do budúcna. Aj preto naše Viacúčelové kontajnerové stojiská zaujali odborníkov, získali ekologické  ocenenie “Zlatý mravec” (2017), autor technického riešenia Peter Grečko bol prizvaný do rozhodovacej komisie súťaže “Originálne kontajenrové stojisko”, ktoré organizovala spoločnosť OLO a.s. s Magistrátom hlavného mesta Bratislava (2017) a stali sa základom pre “Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislava”, ktorý vypracoval Útvar hlavného architekta (2019).

Pozrite si aktualizovaný katalóg Viacúčelové kontajnerové stojiská.

Príbeh bratislavského Pentagónu začína byť SMART

Článok uverejnený v časopise Stavebníctvo a bývanie, január/február 2020, ročník 21

článok v PDF

V občianskom združení Bezpečné bývanie sa dlhodobo venujeme skvalitňovaniu komunitného života v bytových domoch a prinášame netradičné riešenia, ktoré svojou inovatívnosťou posúvajú hranice využívania moderných technológií pri prevencii kriminality čoraz ďalej. Našou snahou je pretvárať prostredie v bytových domoch a verejný priestor okolo nich tak, aby pôsobilo na ľudí pozitívne a zároveň vnášalo do života komunity pocit bezpečia a spolupatričnosti.

Pentagón nezomrie

Našou srdcovou záležitosťou sa stal jeden z najhorších bytových domov na Slovensku, bratislavský Pentagón. Dom, ktorý bol vykričaným hniezdom drogových dílerov a narkomanov a do ktorého by ste sa pred rokom báli vstúpiť bez sprievodu, prešiel neuveriteľnou zmenou. Začalo sa to odhodlaním domovníčky Lenky Polákovej a skupiny vlastníkov bytov zvrátiť katastrofálny vývoj v dome a obmedziť neoprávnené vstupy do domu. Prítomnosť osôb pod vplyvom návykových látok v spoločných priestoroch domu predstavovala nielen bezpečnostné a hygienické riziko, ale malo aj veľmi zlý vplyv na psychiku obyvateľov, výchovu detí a často bolo sprevádzané i devastáciou majetku. Spoločne so správcom bytového domu požiadali Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) o pôžičku na obnovu domu, ktorá im bola schválená. V roku 2018 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vchodov na Stavbárskej ulici č. 40 a 42. Dom dostal novú zateplenú fasádu, elektrické rozvody, výťahy, dlažby, maľovku, osvetlenie spoločných priestorov. Veľká investícia smerovala aj do bezpečnosti. Vstupy do domu a k výťahom sú zabezpečené bezpečnostnými dverami, špeciálne upravenými a odpruženými tak, aby odolávali častým fyzickým útokom a kopaniu. V dome sme zaviedli precízne premyslenú zónovú ochranu, kde sú všetky vstupné dvere na poschodiach a výťahy chránené prístupovým a kamerovým systémom. Prístupový systém založený na technológii DESFire poskytuje dôležitú ochranu pred kopírovaním čipov a poskytuje absolútnu adresnosť ich používania. Všetky technické prvky použité pri obnove bezpečnosti v Pentagóne spĺňajú požiadavky na vysokú dátovú bezpečnosť a ochranu pred zneužitím. Okrem toho sú vo vstupných vestibuloch osadené elektronické informačné tabule so vzdialenou správou a prepojením na prístupový systém. Tu sa však technologická revolúcia v Pentagóne nekončí. Pentagón sa stal prvým bytovým domom na Slovensku s polopodzemnými kontajnermi zamknutými batériovým prístupovým systémom s vysokou energetickou úsporou, ktorý je dokonca cez WiFi prepojený s centrálnym systémom v dome. Všetky prevádzkové zmeny v bytovom dome boli konzultované s obyvateľmi a zapracované do nového domového poriadku, ktorý vlastníci bytov schválili. Bol to jeden z dôležitých okamihov v procese ozdravenia ťažko skúšanej komunity.

Budovanie komunity

Ak si hovoríte, že napriek všetkým technickým novinkám a inováciám by ste nechceli bývať v dome zabezpečenom ako väznica, prezradíme vám tajomstvo. Dom má dušu a tou dušou je novovybudovaná komunitná miestnosť priamo v priestoroch domu, čo najbližšie k ľuďom a pre ľudí. Keď sme sa dozvedeli o pripravovanej obnove Pentagónu, bolo nám jasné, že bez dôslednej komunikácie, podpory a pochopenia zo strany obyvateľov začne technika časom zlyhávať a investície pôjdu do stratena. Preto sme sa rozhodli pomôcť. Výstavba komunitnej miestnosti nebola zahrnutá do rozpočtu obnovy domu zo ŠFRB. Finančnú podporu potrebnú na jej vybudovanie sme získali cez grantové programy Ministerstva vnútra SR, nadácie VÚB a magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré prispeli na výstavbu, vybavenie a prevádzku miestnosti a sprievodné aktivity. Komunitná miestnosť otvorila svoje dvere vo februári 2019 a stala sa kanceláriou domovej rady, miestom na organizovanie domových schôdzí, priestorom pre psychologickú, finančnú a mediačnú poradňu, ako aj na voľnočasové aktivity. Komunitná miestnosť je
spojená s úžasnými zážitkami a ľudskými príbehmi, zažila detský smiech, slzy šťastia,
spev, prezentácie, vážne debaty, no aj oficiálnu návštevu primátora Matúša Valla, starostu
Vrakune Martina Kuruca a mnohých ďalších zástupcov mesta a polície.

Ľudí treba inšpirovať

A nezostalo len pri komunitnej miestnosti. Postupne sa snažíme prenikať aj mimo domu. Prvou lastovičkou je uzamknutie polopodzemných kontajnerov, ktoré sme spojili s informačnou kampaňou. Výtvarníčka Zuzana Mojžišová Cigánová vytvorila esteticky i obsahovo premyslené veľkoplošné bannery, ktoré sme umiestnili na stenu „trafostanice“ oproti bytovému domu. Každú odpadovú nádobu zároveň pokrývajú obvodové bannery,  ktoré plnia vzdelávaciu úlohu a poskytujú obyvateľom jednoduché vysvetlenie, ako správne nakladať s odpadom. Týmto riešením je Pentagón opäť jedinečný a môže byť vzorom pre  iné bytové domy. Výsledkom tejto obrovskej snahy je nielen zvýšenie ceny bytov, ale aj  zvýšenie kultúry bývania a zlepšenia susedských vzťahov. Vo svojich aktivitách na podporu prevencie kriminality v Pentagóne budeme pokračovať, pretože každá zmena je  spočiatku krehká a treba ju podporovať, kým sa napevno presadí v mysliach ľudí. No už teraz môžeme povedať, že ak sa to dá v Pentagóne, dá sa to v ktoromkoľvek bytovom dome na Slovensku. Celý príbeh Pentagónu a jeho zmeny môžete sledovať na komunitnom portáli bezpecnebyvanie.sk

 

Šelmy a iné zvery v kaviarni – POZVÁNKA na výstavu

Príďte sa pozrieť do ARTFÓRA na Kozej 20 v Bratislave od 10.1. do 10.2.2020 na krásne Arttexové tapisérie Zuzany Cigánovej Mojžišovej, stretnete “Jagurára v daždi”, urobíte si “Rodinný portrét”, objavíte “Stratenú zbierku” a “Ftákopez” vám možno porozpráva “Dobre strážené tajnosti”.

Zuzana je vynikajúca výtvarníčka,  no okrem toho dlhoročne spolupracuje na projekte Bezpečné bývanie, výrazne sa podieľala pri projekte Akadémia Pentagón, dizajnoch mnohých mestských úžitkových stavieb.

Na výstave “Šelmy a iné zvery v kaviarni” môžete obdivovať a tiež si zakúpiť jej obrazy vyrátané špeciálnou technikou netkanej tapisérie nazývanej arttex. Niektoré z nich boli vytvorené práve pre Komunitnú miestnosť na Stavbárskej ulici.

www.zuzana.grafit3.sk

 

Metské prašiaky našli nové využitie

Pamätáte si ešte na časy keď sa okolo bytoviek ozýval ten typický zvuk úderov s nezameniteľnou ozvenou, občasne sprevádzaný kúdoľmi prachu a pokrikmi susedov. Áno, prášenie kobercov bolo v minulosti úplne bežnou súčasťou veľkého upratovania, bol to svojský rituál, ktorý jednoducho patril k životu v paneláku. Každé sídlisko, dvor či vnútroblok mali prašiak, neodmysliteľnú súčasť vybavenia domu, netradičnú “preliezku” pre deti a diskusný “vešiak” pre pubertiakov. Kovový podstavec na prášenie pokrovcov sa časom stal menej a menej potrebný a bohužiaľ dnes je väčšina z nich hrdzavých, poškodených, rozheganých a na svojich miestach pôsobia neestetický až nebezpečne.

Podobné “strašiaky” –  prašiaky stáli aj vo vnútrobloku na Miletičovej ulici 31 v Bratislave, smutné, opustené a nepotrebné. Ak sa tade prejdete dnes, neuveríte vlastným očiam, čo sme z nich vykúzlili. Opäť sa nám podarilo využiť potenciál ponúkaný špecifickou lokalitou, dotvoriť verejný priestor netradičným spôsobom, ktorý má nielen spríjemniť bývanie, ale tiež vzdelávať a inšpirovať. Neďaleké detské ihrisko, materská škôlka a príjemný park, v ktorom obyvatelia trávia čas posedením, prechádzkou s priateľmi či psíkom, si zaslúžil jedinečné využitie prašiakov, ktoré sme spojili s umiestnením nových polopodzemných kontajnerov. Tak ako pri prvých uzamknutých polopodzemných kontajenroch na Stavbárskej ulici, alebo viacúčlových kontajnerových stojiskách v Ružinove,  sme sa snažili vytvoriť kompaktné dielo úzko prepojené s okolím zohľadňujúc jeho charakter.

Polopodzemené kontajnery osadené 22.11.2019 na svoje miesto sú doplnené banermi umiestnenými po obvode odpadovej nádoby čím je zdôrazená dôležitosť triedenia odpadu a použitie správnej nádoby. Každý kontajner je elektronicky uzamknutý batériovým prístupovým systémom od firmy RYS, ktorý je špeciálne upravený pre inštaláciu na polopodzemných nádobách bez prívodu elektrickej energie či použitia solárneho panelu. Využíva sa technológiu DESFire, ktorá zaručuje vysokú bezpečnosť a ochranu pred možným kopírovaním prístupových čipov a teda zneužívaním odpadových nádob neoprávnenými osobami. Súčasťou riešenia je aj APS pre pracovníkov odvozu odpadu. Obyvatelia na Miletičovej ulici sa stali po Stavbárskej ulici druhým bytovým domom na Slovensku s uzamknutými polopodzemnými kontajnermi.

Prašiaky, ktoré stoja hneď vedľa kontajnerov ponúkli nádhernú komunikačnú plochu s užitočnými informáciami o spôsobe odvozu nadrozmerného odpadu.  Opäť raz sa staré prašiaky dočkali kobercov, aj keď nie tých ozajstných. No tieto a najmä neposlušný panáčik, ktorý nevie kam patria smeti, určite zaujmú a rozveselia deti prechádzajúce popri nich do a zo škôlky.   A možno im starí rodičia nostalgicky porozprávajú o tom,  ako to kedysi s tými prašiakmi bolo naozaj a prečo smeti patria do koša.

Autorkou celého dizajnu banerov použitých na nádobách i prašiakoch je výtvarníčka Zuzana Ciganová Mojžišová, ktorá obohatila mestskú časť Ružinov o viaceré unikátne úžitkové diela ako sú kontajenrové stojiská Puzzle, Šupiny, Repro či Kvetináč so zelenou strechou  a dlhodobo s nami spolupracuje aj na projekte Akadémia Pentagón. Veríme, že prostredie vychováva a preto sme radi, že sa nám darí prinášať stále nové vizuálne zaujímavé riešenia do života mestských komunít a obohacovať verejný priestor o drobné no podstatné prvky, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti, kultúrnosti prostredia a čistoty týchto lokalít.

Uzamknuté polopodzemné kontajnery na Stavbárskej ulici

Odporúčame

Bratislavský Pentagón drží opäť jedno prvenstvo. Krásne, inšpiratívne, poučné a zároveň vzbudzujúce rešpekt. Ako prvý bytový dom na Slovensku má polopodzemné kontajnery uzamknuté na elektronický prístupový systém.

Stavbárska ulica 40 a 42 bola jedna z prvých ulíc s osadenými polopodzemnými kontajnermi v Bratislave. Je to však lokalita, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri zavádzaní akýchkoľvek noviniek vrátane doposiaľ netradičných odpadových nádob.  Po prvotnej inštalácii kontajnerov dňa 10.9.2017 to nedopadlo úplne dobre. Ľudia ich akoby ignorovali, smeti hádzali aj mimo nádob, vytvorili tu dokonca nelegálnu skládku nadrozmerného odpadu a nakoniec dve z nádob boli poškodené požiarom.

Náš prístup k bytovému domu bol vždy iný. Akákoľvek zmena musí byť spojená s vhodnou informačnou kampaňou a čo najužšou spoluprácou s obyvateľmi domu. Preto sme sa rozhodli, že v rámci projektu Akadémia Pentagón pomôžeme domu aj s priestorom, kde sú osadené polopodzemné kontajnery.  Naším spoločným zámerom bolo elektronicky uzamknúť odpadové nádoby a priestor okolo kontajnerov upraviť tak, aby tam nevznikali skládky.

Od 28.10.2019 sú všetky kontajnery uzamknuté elektronickým prístupovým systémom kompatibilným aj so systémom spoločnosti na odvoz odpadu. Prístupový systém bol vyvinutý firmou RYS a ponúka špecifické riešenie pre uzamykanie odpadových nádob bez prívodu elektrickej energie pomocou unikátneho batériového systému.

Uzamknutie kontajnerov má krásny doprovod v podobe osvetlených veľkoplošných informačných bannerov umiestnených na stene “trafostanice” oproti bytovému domu a obvodových bannerov na každej nádobe. Je to nie len estetické využitie verejného priestoru, ale zároveň plní vzdelávaciu úlohu a poskytuje obyvateľom jednoduché vysvetlenie ako správne nakladať s odpadom a ako sa správať v danom priestore. Grafický návrh bannerov je z dielne Zuzany Cigánovej Mojžišovej. Týmto riešením je Pentagón opäť jedinečný a môže byť vzorom pre iné bytové domy.

A čo nás teší najviac? Prešiel viac ako týždeň a v bytovom dome s najhoršou povesťou všetko funguje!

Krátky prehľad udalostí v Pentagóne

Od augusta 2019 sme pracovali na viacerých aktivitách smerujúcich k ďalšiemu skvalitneniu bývania na Stavbárskej ulici vo vchodoch 40 a 42. Prinášame Vám krátky prehľad najzaujímavejších udalostí:

 1. Prvé pokuty za porušovanie domového poriadku (9/2019).

 2. Pamätná medaila Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave pre Lenku Polákovú (27.9.2019)

 3. Dotácia z Magistrátu hlavného mesta Bratislava (18.10.2019)

 4. Štatút susedskej hliadky (10/2019).

 5. Umiestnenie informačných obrazoviek na chodbách (23.10.2019).

 6. Návšteva z Policajného prezídia (24.10.2019).

 7. Uzamknutie polopodzemných kontajnerov (28.10.2019).


(1) Prvé pokuty za porušovanie domového poriadku

Od 1.6.2019 platí v bytovom dome nový domový poriadok, ktorého súčasťou sú aj sankcie za jeho porušovanie. Tak ako bolo avizované už na domovej schôdzi, niekoľko týždňov od platnosti nového domového poriadku správca a domová rada len upozorňovala na jeho porušovanie a písomne previnilcov vyzývala na nápravu správania. V septembri už  pristúpil správca k udeľovaniu finančných pokút za opakované porušenie ustanovení domového poriadku. Najčastejšími prehreškami sú fajčenie vo výťahu a odkladanie smetí na chodbách bytového domu.

(2) Pamätná medaila Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave pre Lenku Polákovú

Obrovské množstvo svojho voľného času, úsilia a energie venovala Pentagónu. Ukázala silu osobnosti, odvahu a dobré srdce. Stála pri začiatku obnovy bytového domu, bola pevným pilierom zmien, nebála sa postaviť proti tým, ktorí ho ničili a robili z neho nebezpečné miesto. Lenka Poláková, členka domovej rady, dlhodobo pracuje pre dom a jeho obyvateľov. Pentagón je jej skutočný domov, tak sa k nemu aj správa. Chce, aby to bolo aj bezpečné miesto pre život, o čo už dlhodobo “bojuje” s podporou svojich skvelých susedov a v úzkej spolupráci s Políciou SR. Krajské riaditeľstvo Policajné zboru SR ocenilo jej prácu a 27.9.2019 ku dňu Policajného zboru jej udelilo Pamätnú medailu za významnú pomoc a spoluprácu pri plnení úloh Policajného zboru.

(3) Dotácia z Magistrátu hlavného mesta Bratislava

Našou snahou je čo najlepšie a najefektívnejšie pokračovať v prevádzke komunitnej miestnosti a v zaujímavých aktivitách pre komunitu. To samozrejme vyžaduje finančné prostriedky, ktoré sa snažíme získavať  z rôznych grantov a dotácii. V druhom polroku sme podali tri žiadosti o finančný príspevok. Schválený nám bol len jeden zo zámerov nie však v plnom rozsahu. Dotáciu na materiálové zabezpečenie susedskej hliadky a školiace materiály pre jej členov nám poskytne Magistrát mesta Bratislava vo výške 1 108 €. Dňa 18.10.2019 sme podpísali zmluvu a  dodali potrebnú dokumentáciu.

(4) Štatút Susedskej hliadky

Od začiatku projektu Akadémia Pentagón bolo jasné, že udržať trvalo nový, lepší stav v bytovom dome bude veľmi náročné. Zabrániť pohybu neoprávnených osôb v  dome a ich zdržiavanie sa v spoločných priestoroch pod vplyvom omamných látok bola a je jedna z najťažších úloh, s ktorými výrazne pomáhajú členovia domovej rady. Na základe doterajších skúseností sme sa rozhodli zriadiť susedskú hliadku, ktorej členovia budú pravidelne vykonávať kontrolu spoločných priestorov domu a jeho najbližšieho okolia. Prejdu riadnym školením a svoju činnosť budú vykonávať v súlade s platnou legislatívou SR a v úzke spolupráci s Mestskou políciou a Políciou SR. Ako základný dokument sme vypracovali Štatút Susedskej hliadky, kde sú zadefinované úlohy hliadky a práva a povinnosti jej členov.

(5) Umiestnenie informačných displejov

Pentagón je veľký bytový dom a pri tak častých a zásadných zmenách, ktoré v dome prebiehajú, je nesmierne dôležitá informovanosť obyvateľov čo najjednoduchším spôsobom. Zvolávať pri každej novej veci schôdzu, alebo pripravovať a distribuovať letáky je časovo a organizačne náročné. Preto sme sa rozhodli v duchu 21. storočia umiestniť do každého zo vstupných vestibulov informačné displeje, ktoré sú kompatibilné s prístupovým systémom a nastaviteľné na diaľku v on-line prevádzke. Montáž displejov prebehla dňa 23.10.2019  a ako prvé sme na displeji pustili krátky inštruktážny film o správnom používaní elektronicky uzamknutých polopodzemných kontajnerov.

(6) Návšteva z Policajného prezídia

Dňa 24.10.2019 sa v komunitnej miestnosti konalo stretnutie zástupcov domovej rady, občianskeho združenia Bezpečné bývanie, Obvodného oddelenia PZ SR a Prezídia PZ SR.

(7) Uzamknutie polopodzemných kontajnerov

Stavbárska ulica 40 a 42 bola jedna z prvých ulíc s osadenými polopodzemnými kontajnermi v Bratislave. Po rôznych technických a prevádzkových problémoch, ktoré polopodzemné kontajnery sprevádzali a ktoré boli spôsobené najmä nedostatočnou informovanosťou a ochranou kontajnerových nádob, sa nám 30.10.2019 podarilo uzamnkúť všetky kontajnery elektronickým prístupovým systémom kompatibilným so systémom spoločnosti na odvoz odpadu. Navyše, uzamknutie má krásny doprovod v podobe osvetlených veľkoplošných informačných bannerov umiestnených na stene “trafostanice” oproti bytovému domu a obvodových bannerov na každej nádobe. Je to nie len estetické využitie verejného priestoru, ale zároveň plní vzdelávaciu úlohu a poskytuje obyvateľom jednoduché vysvetlenie ako správne nakladať s odpadom a ako sa správať v danom priestore. Grafické spracovanie, ktoré pripravila Zuzana Cigánová Mojžišová je inšpiratívne, poučné a zároveň vzbudzuje rešpekt. Opäť je Pentagón jedinečný a môže byť vzorom pre iné bytové domy.

Ďalšia krásna vec sa stala v Pentagóne

Keď si človek otvorí myseľ, otvorí sa mu aj srdce a začne robiť dobré veci. A dobro je nákazlivé. Nemusíme byť hneď “biele vrany”, stačí ak budeme dobré vrany. A dobrá vrana k dobrej vrane sadá a my sme šťastní, že v Pentagóne nás už je celý kŕdeľ.

Čo sa nám to vlastne prihodilo?

V utorok 18. júna sa konala prvá oficiálna domová schôdza v komunitnej miestnosti. Hovorilo sa samozrejme o vážnych a dôležitých veciach,  týkajúcich sa obnovy bytového domu na Stavbárskej 40 a 42 a zlepšovania bezpečnostných opatrení. Je potrebné veľmi veľa komunikovať a pokračovať v úsilí a snahe o zlepšenie, aby sa dobre začatá robota dotiahla do úspešného konca.

Popritom sme splnili jeden milý sľub a žrebovali sme tombolu. Do tomboly bol zaradený každý obyvateľ Pentagónu, ktorý vyplnil dotazník v rámci projektu Akadémia Pentagón. Za prítomnosti domovej rady, zástupcov správcovskej spoločnosti  a obyvateľov domu sme vyžrebovali majiteľov troch cien. No keďže nie všetci výhercovia boli na schôdzi prítomní, rozhodli sme sa im darčeky odovzdať osobitne dňa 22.6.2019 v komunitnej miestnosti za prítomnosti Lenky Polákovej. A tu sú víťazky tomboly. Gratulujeme!

 1. Cannerová Monika – prvá cena: notebook
 2. Madlušková Ivana – druhá cena: tablet
 3. Palusová Zuzana – tretia cena: mobilný telefón

A potom sa stala tá spomínaná úplne úžasná vec.

Pani Madlušková sa vzdala svojej ceny v prospech niekoho iného, komu bude viac prospešná, pomôže a nesmierne poteší. Dopočula sa totiž o tajnej túžbe Viki Kovačovičovej, ktorá sa aktívne zapája do práce v komunite a pre dom a od začiatku projektu Akadémia Pentagón ochotne pomáha. Pani Madlušková neváhala a svoju výhru – tablet venovala Viki ako vďaku!

Pri odovzdávaní nechýbala radosť a ani jej jedinečné prejavy – slzy. Ďakujeme pani Madlušková, že máte dobré srdiečko a ďakujeme všetkým dobrým ľuďom v Pentagóne, ktorí pochopili o čom je komunita a odkiaľ treba začať, ak chceme meniť veci k lepšiemu.

Sme na Vás hrdí!

 

Veľká vďaka za finančnú podporu od tvorcov filmu “Domovníčka”

Jaroslav Vígh a Lukáš Bandy Krist sú dvaja veľmi šikovní mladí filmári, ktorí pre Nadáciu VÚB natočili krátky dokumentárny film o domovníčke Pentagónu Lenke Polákovej a komunitnej miestnosti. Film zvíťazil v súťaži Young Lions Slovakia a  je nominovaný do medzinárodného kola Young Lions 2019 v rámci festivalu Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 17. – 21. júna 2019. Cieľom tejto súťaže je podpora mladých profesionálov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu.

A potom nám prišiel mail z Nadácie VÚB od pani Rímešovej: “... rada by som Vám oznámila úžasnú vec, ktorú chalani Jaro a Lukáš spravili. VÚB banka chcela odkúpiť ich video, ktoré s Vami pani Poláková, natočili o Pentagóne, a oni namiesto toho, aby si vypýtali peniaze pre seba, chcú ich venovať občianskemu združeniu Bezpečné bývanie, aby v Pentagóne pokračovali podobné projekty. Veľmi nás ich postoj potešil, a preto Vás chceme podporiť, vďaka nim a pani Polákovej.

V občianskom združení Bezpečné bývanie sme boli nesmierne potešení touto správou.  Je nám cťou, že môžeme pomáhať tak úžasnému človeku, akým je Lenka Poláková a samozrejme všetkým dobrým ľuďom, ktorým je Pentagón domovom.

Pentagónu sa venujeme už 13 rokov. Vieme, aké zložité je pracovať v prostredí tak silno poznačenom drogami a pokúšať sa ho zmeniť k lepšiemu. Preto si veľmi vážime rozhodnutie Jara a Lukáša, ktorí nielenže vytvorili v skutku pozoruhodné video s novým pozitívnym pohľadom na Pentagón, ale svojím veľkorysým gestom ukázali, ako má fungovať komunita v praxi.  Veľká VĎAKA chalani!

Projekt v Pentagóne pokračuje ďalej, komunitná miestnosť žije, máme pripravené ďalšie aktivity a v hlave množstvo plánov, ako túto komunitu čo najviac podporiť. A preto každá finančná pomoc nám dáva nádej, že ľudia z Pentagónu sa naozaj dočkajú pokojného, dôstojného a bezpečného bývania.

Ešte raz ĎAKUJEME!

Prečítajte si tiež: Srdcovky (Nadácia VÚB): Domovníčka Pentagonu Lenka Poláková: Chceme vytvárať komunitu slušných ľudí, ktorým na dome záleží

Stretnutie výboru pre prevenciu a boj s kriminalitou

Pentagón ako súčasť mestskej časti Vrakuňa je problémom, ktorému sa nevenujú len vlastníci bytov v tomto dome. Drogová kriminalita, ktorá sa tu pácha, má negatívny vplyv na okolité domy i celú mestskú časť. Preto starosta MČ Vrakuňa pán Kuruc, inicioval vytvorenie poradného orgánu starostu – Výboru pre prevenciu a boj s kriminalitou MÚ Vrakuňa (ďalej len výbor).

Výbor sa stretol 4.6.2019 v komunitnej miestnosti na Stavbárskej ul. 40, kde sa hovorilo najmä o problémoch, ktoré spôsobujú bytovému domu užívatelia drog a občania bez domova. Tí sa momentálne vo veľkej miere zdržiavajú vo vnútrobloku bytového domu Pentagón, ktorý tvorí inak veľmi pekný zelený park. Ten je ale teraz absolútne nevhodný na prechádzku napríklad mamičiek s deťmi, či posedenie. Dôvodom sú narkomani a bezdomovci, ktorí si tu začali stavať “stanové mestečko” a intenzívne narušujú nočný pokoj, znečisťujú park ľudskými exkrementmi a obťažujú obyvateľov sídliska nevhodným správaním a aplikovaním drog na verejnosti.

Výbor hľadal rôzne spôsoby, ako zabrániť najmä znečisťovaniu vnútrobloku, pretože vzniká zdravotné riziko, hluk a zápach. Najmä v letných mesiacoch, je život pre byty s oknami do parku nadmieru nepríjemný. Navrhovaným riešením bolo aj umiestnenie mobilného wc, ktoré by čiastočne zmiernilo znečisťovanie celého vnútrobloku. Táto téma je stále otvorená a v prípade prijatia myšlienky mobilného wc, je potrebné doriešiť mnohé technické otázky ohľadom presného umiestnenia, likvidácie odpadu, čistenia a údržby.

Ďalšou témou bolo zriadenie susedskej (občianskej hliadky) v bytovom dome. Otázkou je, či susedská hliadka bude zriadená len na Stavbárskej 40 a 42, kde si hliadku už odsúhlasili, alebo sa do projektu pridajú aj ostatné vchody Pentagónu 34, 36 a 38. Tie zatiaľ takúto spoluprácu odmietajú.  Pri riešení problémov Pentagónu je kľúčové spájať sa, a preto budeme naďalej hľadať tú najsprávnejšiu formu fungovania susedskej hliadky, definovať jej úlohu a formu spolupráce medzi jednotlivými vchodmi a tiež s mestskou políciou. Členovia hliadky budú musieť prejsť školením, aby poznali svoje práva a možnosti, v rámci ktorých môžu svoje úlohy plniť a nedostávať sa zbytočne do krízových situácií. Budú sa musieť vedieť vysporiadať aj s predpokladanými verbálnymi útokmi, či vyhrážkami o pomste.

Výbor si dal za úlohu zorganizovať stretnutia zástupcov všetkých vchodov Pentagónu a prípadne aj okolitých bytových domov, ktoré rovnako pociťujú problémy s hlukom, predajom drog, znečisťovaním okolia a poškodzovaním polopodzemných kontajnerov.

Stretnutie výboru 4.6.2019

Stretnutie výboru 4.6.2019

Na stretnutí bezpečnostného výboru sa zúčastnili členovia výboru:

 • Miroslav Macko – Poslanec MsÚ  Vrakuňa
 • Marek Gajdoš – náčelník, Mestská polícia Bratislava
 • Dominika Jašeková – riaditeľka, OZ Odyseus
 • Lenka Poláková – zástupkyňa vlastníkov, Stavbárska 42
 • Iveta Chovancová – Magistrát HL. mesta Bratislava

a prizvaní hostia:

 • Nikoleta Bedušová – podpredsedníčka, Oz Odyseus
 • Simona Pretzová, Detský fond Slovenskej republiky
 • Lukáš Štellár, Detský fond Slovenskej republiky
 • Silvia Sokolová – zástupkyňa vlastníkov Stavbárska 34-36
 • Peter Grečko, OZ Bezpečné bývanie

 

 

 

Za porušovanie domového poriadku sa v Pentagóne bude platiť

Projekt Akadémia Pentagón pokračuje.  V mesiaci máj a jún život v komunitnej miestnosti neustáva a napriek tomu, že sme trošku spomalili niektoré aktivity, aby sme nabrali nové sily a mali čas hľadať nové finančné zdroje, stále pracujeme na zlepšovaní bezpečnosti v bytovom dome a príprave zaujímavého programu pre komunitnú miestnosť.

Pravidelne sa konajú stretnutia domovej rady (pôvodne “spojky”), ktorá sa sformovala z obyvateľov ochotných podieľať sa na správe a údržbe domu. Počas mesiaca máj sa konali 2 stretnutia. Témami bola pokračujúca rekonštrukcia domu, oprava interiérových priestorov, optimalizácia prevádzkových nastavení kamerového systému, prístupového systému, výťahov, postupné zavádzanie nových domových pravidiel a mnoho ďalších tém, dôležitých pre úspešné pokračovanie premeny Pentagónu.

Už od začiatku roka sme spolu s domovou radou a správcom domu pracovali na texte nového domového poriadku, ktorý by odrážal aktuálny stav a potreby bytového domu. Dôležitým prvkom v domovom poriadku je tzv. sankčný poriadok, ktorý rieši zmluvné pokuty alebo obmedzenie užívateľských práv za opakované porušovanie domového poriadku. Obyvateľom domu chceme prostredníctvom komunitnej miestnosti prinášať príjemné a pozitívne zážitky, vytvárať odľahčenú priateľskú atmosféru a vytvárať zázemie, kde nájdu radu a pomoc pri bežných starostiach i v ťažkých životných situáciách. No zároveň je nevyhnutné popri budovaní komunity trvať na tom, aby každý jeden jej člen dodržiaval domový poriadok a to bez výnimky. Len súlad týchto dvoch postojov môže priniesť pozitívnu zmenu. Pre mnohých obyvateľov Pentagónu je stále neprijateľné dodržiavanie nových pravidiel a prispôsobovanie sa čoraz prísnejšiemu, no oprávnene kritickému posudzovaniu ich správania. A bude to ešte dlhá cesta a ťažký boj, aby sa napriek nezhodám vo vnútri komunity dokázalo zlepšenie stavu aj trvalo udržať.

Dôležité je, aby zmeny, ktoré sa snaží správca a domová rada presadzovať, mali podporu v zákone. Preto je domový poriadok taký zásadný a tvorí právny základ pre dosiahnutie poriadku v dome. Nový domový poriadok vstúpil do platnosti 1.6.2019 po riadnom prerokovaní a schválení zástupcami vlastníkov bytov a správcom.

V priebehu mesiacov  marec až máj sa robili štatistické prieskumy o najčastejších príčinách porušovania zásad bezpečnosti, aby sa zistilo, čo je najväčšou hrozbou a ako je možné takéto správanie eliminovať. Ak sa stal incident, oprávnené osoby vyhodnocovali záznamy z prístupového i kamerového systému a zbierali sa aj osobné skúsenosti a svedectvá obyvateľov. Na základe zistených skutočností boli pripravené písomné upozornenia tým vlastníkom bytov, ktorí buď osobne, alebo ich nájomníci a návštevy nedodržali zásady bezpečnosti, porušili domový poriadok a spôsobili škody definované sankčným poriadkom. Výzvy konkrétnym obyvateľom osobne odovzdali členovia domovej rady s vysvetlením, že ide zatiaľ len o upozornenie a pokiaľ sa ich správanie v dome nezmení a opätovne sa zistia porušenia domového poriadku po 1.6.2019, správca domu už pristúpi k vymáhaniu zmluvných pokút vyplývajúcich zo sankčného poriadku.

Sankčný poriadok je riešený ako príloha k zmluve o výkone správy a Sankcia je definovaná nasledovne:  “Sankcia – zmluvná pokuta alebo strpenie obmedzenia užívateľských práv, dohodnuté v tomto sankčnom poriadku, predstavuje finančný záväzok vlastníka vyjadrený v € ako postih za porušenie domového poriadku, alebo strpenie obmedzenia za porušenie domového poriadku. V prípade porušenia domového poriadku zo strany vlastníkov bytov a NP bude správcom bytového domu vlastníkovi bytu (osoba, ktorá je viazaná povinnosťou úhrady predpísaných zálohových platieb správcovi) vyrubená zmluvná pokuta, alebo bude voči nemu vykonané obmedzujúce opatrenie podľa tohto poriadku a vlastník sa zaväzuje strpieť uložené obmedzujúce opatrenia alebo vyrubenú zmluvnú pokutu uhradiť na účet bytového domu, … Obmedzujúce opatrenie je správca oprávnený vykonať bezodkladne po vzniku porušenia a stotožnení osoby škodcu.”

Výška zmluvnej pokuty za porušenie domového poriadku je v rozpätí  od 15 do 100 € podľa závažnosti porušenia. Jedno z obmedzení užívateľských práv je napr. blokovanie výťahu. Okrem priameho ohrozenia bezpečnosti, zneužívania  a poškodzovania zariadení domu (vrátane výťahov a požiarnej vybavenosti), nedodržiavania hygienických zásad v spoločných priestoroch domu, sú tu zahrnuté aj postihy v prípade neprihlásenia osôb (ubytovanie “čiernych nájomníkov”), znečisťovania okolia domu a porušovania nočného pokoja.

Cieľom tohto veľmi náročného procesu je naučiť obyvateľov domu starať sa o svoj majetok, chrániť si finančné prostriedky investované do obnovy bytového domu, neničiť dom a jeho okolie, nezhoršovať situáciu svojou ľahostajnosťou a ignoranstvom. Technické zabezpečenie domu je dostatočne kvalitné na to, aby zástupcovia vlastníkov a správca mohli získať dostatočné množstvo dôkazov o závažnom porušovaní domového poriadku a následne pristúpiť k možnosti, ktorú ponúka § 11 ods. 5 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pristúpiť k podaniu na súd. Súd môže na základe nezvratných dôkazov nariadiť predaj bytu vlastníka, ktorý svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový  priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, v prípade Pentagónu je to najmä páchanie drogovej kriminality.

Obyvatelia Pentagónu majú šťastie v tom, že tam bývajú ľudia, ktorým úprimne záleží na tom, aby sa veci menili k lepšiemu. A to aj napriek mnohým prekážkam, či už je to ľudská hlúposť na jednej strane, závisť, strata súdnosti a akejkoľvek slušnosti a na strane druhej strach z pomsty, vyčerpanosť a veľakrát aj pocit beznádeje. Ideme ďalej, hľadáme podporu u kompetentných orgánov mestskej časti Vrakuňa a pripravujeme  stretnutie na úrovni poslancov a bezpečnostného výbor MÚ Vrakuňa, o ktorom Vás budeme v najbližších dňoch informovať.

Odovzdávanie malých darčekov

Keď sme začínali s projektom Akadémia Pentagón, mali sme určité pochybnosti ako to obyvatelia bytového domu prijmú, a či vôbec prejavia záujem o komunitné aktivity. Aj pre nás to bolo niečo nové, nie to ešte pre nich. A hoci prvé kroky do komunitnej miestnosti boli váhavé a opatrné, dnes už väčšina tých, ktorým na dome záleží, v komunitnej miestnosti boli. Dospeláci aj deti. Veríme, že to tak bude pokračovať a budeme môcť prinášať ďalšie pekné zážitky, rady a pomoc.

Tí, ktorí sa ako prví zapojili do projektu a hneď na začiatku boli ochotní podeliť sa s nami o svoje názory, životné príbehy, postrehy a starosti, tých sme si dovolili obdarovať malou pozornosťou. Ako vďaku za ich čas strávený vyplnením dotazníkov sme pre nich pripravili praktický darček – LED čelovú baterku. Darčeky im odovzdali členovia domovej rady dňa 27.5.2019. A blíži sa čas, kedy budú všetci, ktorí vyplnili dotazníky zaradení aj do tomboly, kde budeme žrebovať zaujímavé ceny ako notebook, tablet a telefón.

Detský filmový večer v Pentagóne

Konečne si prišli v komunitnej miestnosti na svoje aj deti. 7.mája podvečer sme pripravili pre ne premietanie slovenského filmu MOHYLA o M.R.Štefánikovi. A keďže to bolo prvé premietanie, tak sme to spravili vo veľkom štýle. Nechýbal červený koberec, pukance, kola a sám pán režisér filmu Andrej Kolenčík, ktorý nás poctil svojou návštevou. My sme mu pripravili aj jedno prekvapenie, špeciálnu filmovú cenu “Akadémie Pentagón za réžiu” a velikánsky potlesk od detí.

Deťom sa veľmi páčilo a niektorým až tak, že zabudli pozerať aj film a jednoducho si užívali atmosféru. Komunitná miestnosť ožila detským džavotom a smiechom. Andrej bol nadšený a my vďační, že prijal pozvanie a odpovedal na otázky detí o jeho práci, tvorbe a animáciách použitých vo filme.

Pukance sa minuli, film skončil ale detská radosť zostala. Deti z Pentagónu sú úžasné a zaslúžia si takéto pekné momenty v živote. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť detský filmový večer a aj malým veľkým pomocníkom, ktorí nelenili a po skončení premietania zobrali do rúk metly a pomáhali s upratovaním “kinosály”.

Pentagón sa mení. Vedia a vidia to už aj deti. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie v komunitnej miestnosti.

Pentagón nezomiera …

Odporúčame

Začalo sa to veľkým transparentom “Pentagón nezomiera…”. Obyvatelia a ľudia, ktorým záleží na osude bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 sa rozhodli opäť raz zabojovať a zastaviť zlú situáciu v dome. Chcelo to naozaj nesmierne veľa času a úsilia, no dnes možeme povedať, že to nebolo márne úsilie, ani premrhaný čas a že sme na dobrej ceste, aby Pentagón zažíval lepšie časy.

Snahou nášho občianskeho združenia bolo pomôcť vybudovaním komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome. Postupne od októbra 2018 sme premenili prázdny bezduchý priestor na čosi, čo nemá v bytových domoch obdobu a sme nesmierne šťastní, že sa to podarilo práve v Pentagóne, toľko zatracovanom, toľko ohováranom, toľko očierňovanom Pentagóne. Ľudia, ktorí tu žijú môžu byť na seba právom hrdí. Majú medzi sebou skutočne skvelých, obetavých a smelých ľudí a hlavne majú Lenku Polákovú, ktorá denno denne bojuje za lepší Pentagón.

Komunitná miestnosť vznikla aj preto, aby sa k Lenke pridalo viac ľudí a nebáli sa spoločne bojovať za svoje právo žiť v normálnom, kľudnom, čistom a bezpečnom dome. Je pred nimi ešte nesmierne veľa práce, no teraz majú na svoju prácu dôstojné miesto, kde môžu zo susedov urobiť súdržnú komunitu, kde môžu pomáhať slabším, kde môžu pokojne hľadať riešenia na problémy.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli či už finančne, alebo svojou osobnou zainteresovanosťou do vybudovania komunitnej miestnosti. Všetkým obyvateľom Pentagónu, ktorí prekonali predsudky a možno aj strach a prišli a zapojili sa do komunitného života. Všetkým lektorom a odborným spolupracovníkom, ktorí pomáhajú a pracujú v prospech tejto komunity. Všetkým z mediálneho priestoru, ktorí pochopili, že Pentagón si zaslúži pozitívnu “reklamu”, ktorá jeho obyvateľom pomôže, motivuje ich a nám ostatným otvorí oči. Ďakujeme Lenke, Robkovi, Ivke, Danke, Zolimu, Viki… ste skvelí!

Ani naša práca v Pentagóne nekončí, pokračujeme! Budeme aj naďalej pomáhať pri zlepšovaní bezpečnosti a vymožiteľnosti práva, pripravujeme ďalšie voľnočasové aktivity a pokračovať budú poradne, besedy a posedenia v komunitnej miestnosti. Komunitná miestnosť žije!

baner_akademia-prevencia-1m