Komunitná miestnosť v Pentagóne

Náš zámer vybudovať v bytovom dome na Stavbárskej ulici 40 a 42 komunitnú miestnosť sa stáva realitou.  Stavba a úprava priestorov je v plnom prúde.  Komunitná miestnosť dostáva už svoje kontúry. Čo sa nám podarilo urobiť:

  • upravili a dostavali sme steny a priečky
  • vytvorili malú kuchynku a sociálne zariadenie, ktoré sú súčasťou komunitnej miestnosti
  • prístupovú chodbu do komunitnej miestnosti sme pretvorili na malú čakáreň
  • zaviedli sme nová vodoinštaláciu a elektroinštaláciu
  • osadili sme nový strop, v ktorom sú zabudované nové nie len svietidlá ale aj vykurovacie telesá
  • položili sme novú podlahovú krytinu
  • zakúpili sme prvé stoličky a kreslá do komunitnej miestnosti a malej čakárne
  • osadili sme dve veľké nerozbitné informačné tabule

Táto stavba bola možná vďaka grantu poskytnutému Nadáciou VÚB, finančným prispením nášho OZ a veľkou mierou sa na ňom finančne podieľal aj sám bytový dom.

(Fotky nájdete v samostatnej fotogalérii)

Aké bude pokračovanie?

Čaká nás ešte veľa práce na vybavení komunitnej miestnosti ďalším nábytkom, kuchynskou linkou, kancelárskou technickou pre pracovisko výboru vlastníkov a poradňu.

Čo nás veľmi teší je, že sa nám podarilo získať ďalšie finančné prostriedky pre komunitnú miestnosť na jej technické vybavenie a  prevádzku. Dotácia nám bola schválená  Ministerstvom vnútra SR, odbor prevencie kriminality dňa 1.10.2018 vo výške 10.000 EUR.

Podrobnosti o komunitnej miestnosti  jej činnosti budeme priebežne zverejňovať v sekcii Akadémia Pentagón.

vub_podpora_2m

 

Projekt Pentagón je náš domov – zmena termínu

S ukončením výstavby novej komunitnej miestnosti na Stavbárskej ulici 40 a 42 trpezlivo čakáme už niekoľko mesiacov. Výstavba miestnosti je závislá od iných prác, ktoré v súčasnosti v bytovom dome prebiehajú.  Dôvodom zdržania a posúvania termínov sú rôzne nečakané poruchy, poškodenia a neplánované práce  pri rozsiahlej komplexnej obnove bytového domu. Po dohode s Lenkou Polákovou, zástupkyňou vlastníkov sme dňa 23.8.2018 požiadali Nadáciu VÚB o zmenu termínu ukončenia projektu Pentagón je náš domov – výstavba komunitnej miestnosti do 30.11.2018. Nadácia VÚB našej prosbe vyhovela a tak veríme, že už čoskoro budeme môcť pokračovať v stavbe.

vub_podpora_2m

Boli ste niekedy v bratislavskom Pentagóne?

Veľa ľudí sa nás pýta, či je to v tom pentagóne naozaj také zlé. My musíme odpovedať: ,,Bohužiaľ áno, veľmi zlé.” Predstavte si, že sa v pekné nedeľné ráno rozhodnete ísť na prechádzku. Vyjdete z bytu a už na chodbe vás zarazí hrozný smrad po zvratkoch a výkaloch (ľudských). Kráčate ďalej, svoje dieťa beriete na ruky, aby sa radšej ničoho  nedotýkalo. Po zemi sa váľajú ohorky z cigariet, injekčné striekačky, kondómy. Prejdete ku schodom a na nich musíte prekročiť niekoľko narkomanov a polonahé prostitútky, ktorí sú nadrogovaní do bezvedomia. A tak zakrývate dieťaťu oči, aby sa na to nemuselo pozerať. Vychádzate von a vo dverách vás takmer zrazí čakajúci húf čudne nervóznych ľudí. Čakali len na to, kedy sa už tie vchodové dvere otvoria. Potrebujú svoju dávku a tak si ju idú kúpiť. Užijú ju ešte v bytovom dome, už im je jedno kde, neskrývajú sa a vy ich tam nájdete, keď sa budete vracať z príjemnej nedeľnej prechádzky.

Viete si čosi také predstaviť? To veľmi dlho bola a ešte stále je realita v Pentagóne. A práve ľudia, ktorí musia aj takto ochraňovať svoje deti a samých seba, aby to zvládali, práve tí sa v celom tom marazme drog, prostitúcie a násilia strácajú. A pritom sú to tí najpodstatnejší v celom príbehu Pentagónu. Na to netreba zabúdať, lebo Pentagón je ich domov.

V súčasnosti sa vynakladajú obrovské finančné prostriedky na prestavbu, rekonštrukciu a technické zabezpečenie prevádzky bytového domu. Investuje sa aj do bezpečnosti. My chceme svojou troškou prispieť výstavbou komunitnej miestnosti, ktorú finančne podporila Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty. No nič z týchto aktivít nemusí mať správny efekt, ak nie sú ľudia vo vnútri domu správne motivovaní, ak sami nepochopia význam zmien, ktoré sa v ich dome dejú a sami nepriložia ruku k dielu. Je ľahké veci skritizovať, ale prísť a postaviť sa čelom k problému, nájsť naň riešenie a popasovať sa so všetkými možnými názormi, nesúhlasmi, prekážkami naozaj nie je ľahké. Náš obdiv majú zástupcovia vlastníkov na Stavbárskej ulici 40 a 42, ktorí trávia svoj voľný čas práve riešením problémov a hľadaním správnej cesty ako sa dostať von zo zlej situácie.

vub_podpora_2m

 

 

 

Prestavba v bratislavskom Pentagóne

Bytový dom Stavbárska 40 a 42 vynaloží v tomto roku 2018 veľké finančné prostriedky na zlepšenie bezpečnostnej situácie v dome a zároveň na rozsiahlu rekonštrukciu. Vďaka pôžičke zo Štátneho fondu rozvoja bývania a s použitím vlastných finančných prostriedkov mohli vlastníci a správca domu spustiť renovačné práce, ktoré majú za cieľ odstrániť havarijný stav v dome. Prebieha kompletná prestavba vstupných častí bytového domu a spoločných priestorov, elektrických rozvodov, potrubí, výmena výťahov, vyregulovanie vykurovacieho systému, zateplenie domu. Investovať budú aj do nového prístupového a kamerového systému a ďalších bezpečnostných prvkov, ktoré majú postupne zmierňovať katastrofálny stav bezpečnosti v dome.

V rámci týchto rekonštrukčných prác budeme realizovať aj náš projekt Pentagón je náš domov, na ktorý sme získali grant z Nadácie VÚB vo výške 3000 Eur.

To, čo chceme urobiť je vlastne prestavba nevyužitého priestoru na prvom poschodí. Ide o výklenok, ktorý chceme zmeniť na miestnosť. Bude potrebné postaviť steny, osadiť okná, dvere, vybudovať sociálne zariadenie, malú kuchynku a hlavnú miestnosť komunitnej miestnosti spolu so vstupnou chodbou, ktorá bude slúžiť ako malá čakáreň.  Opraviť podlahy, stropy, urobiť novú elektroinštaláciu a vykurovanie.

Projektová dokumentácia bola už spracovaná, no nakoľko výstavba komunitnej miestnosti musí byť vykonávaná v súčinnosti s ostatnými stavebnými prácami v bytovom dome, čakáme stále na povolenie stavebného dozoru.

vub_podpora_2m

Pentagón je ich domov, ale o nich nikto nepíše

Bytový dom na Stavbárskej ulici s popisným číslom 40 a 42  patrí do komplexu neslávne známom ako „Pentagón“. Práve tieto dva vchody boli a stále sú najviac zaťažené problémami drogovej kriminality, o ktorej sa popísalo a rozprávalo už veľmi veľa v médiách, na sociálnych sieťach, na rôznych fórach. Medzi bežnými ľuďmi je to jedna z obľúbených „negatívnych“ tém, ktoré vedia rozdúchavať vášne. No málokoho to v skutočnosti posunie k niečomu konštruktívnemu, čo by mohol pre bytový dom urobiť a pomôcť v ťažkej situácii.

Musíme pochváliť neúnavnú snahu a úžasnú prácu, ktorú tu vykonáva Detský fond Slovenskej republiky. V rámci svojich projektov prevádzkuje na Stavbárskej ulici nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež – Mixklub, ktoré je určené pre neorganizované skupiny detí a mládeže vo veku 6-18 rokov.

My sa v prostredí bytového domu na Stavbárskej ulici pohybujeme už od roku 2006 a stále nám tu chýbala jedna vec. Komunita. Súdržná komunita ľudí, ktorí by si navzájom pomáhali, komunikovali, vedeli si poradiť a pomôcť. Žijú tu ľudia rôzneho veku, rôzneho vzdelania, s rôznymi záujmami, rôznymi životnými príbehmi a mnohí by ocenili určitý stupeň susedskej vzájomnosti. Prostredie, v ktorom žijú nie je vôbec láskavé. To, na čo sa musia pozerať otrasie aj silnými povahami. Sú to scény ako zo zlého filmu a nech je človek akokoľvek odolný, nedokáže zabrániť negatívnemu vplyvu tohto prostredia. Stačí povedať, že ste z Pentagónu  a už Vás zaradia medzi narkomanov a dílerov, máte nálepku neprispôsobivej osoby. No bývajú tu aj dobrí, pracovití a slušní ľudia. A čuduj sa svete, aj oni chcú mať normálny život, nechcú sa v kuse báť o svoje zdravie, o zdravie a život svojich detí. Mnohí z nich vyrastali v tomto bytovom dome. Pentagón je ich domov, iný domov nepoznajú a nemajú peniaze na to, aby sa odsťahovali.  Ich psychika musí toho zvládnuť veľa. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sa snažia, chodia do práce, nerobia problémy, starajú sa o svoje  rodiny, sú to mamy, otcovia, tety, strýkovia. Aj oni majú bežné starosti, manželské nezhody, problémy v práci, majetkové spory, potrebujú cítiť, že aj na nich niekomu záleží. Nájdeme tu ľudí, ktorí žijú sami, seniorov, ktorí sa nemajú na koho obrátiť ak potrebujú poradiť s naladením nového televízora, nemajú nikoho, kto by im občas pomohol s nákupom, či len tak sa porozprával pri čaji. Na týchto ľudí akoby sa zabúdalo, akoby ani neexistovali, nepíše sa o nich, nenatáčajú sa reportáže.

Preto sa tešíme, že cez Nadáciu VÚB sme získali finančné prostriedky na náš projekt, ktorý spolu so zástupcami bytového domu budeme v tomto roku realizovať. Vybudujeme komunitnú miestnosť práve pre týchto ľudí. Miestnosť bude multifunkčná a bude sa využívať nie len ako poradňa, ale aj ako centrum oddychu. Chceme organizovať workshopy, posedenia pre seniorov, semináre, ktoré pomôžu ľuďom aj v osobnostnom rozvoji.

Prvým krokom je stavba samotnej miestnosti. Držme si klobúky a palce.

vub_podpora_2m

Projekt „PENTAGÓN JE NÁŠ DOMOV“ dostal zelenú

Minulý rok v novembri sme vložili naše úsilie do získania čo najväčšieho počtu hlasov pri kampani za podporu projektu Pentagón je náš domov v rámci grantového programu Komunitné granty 2017 Nadácie VÚB.

Prečo je grantový program Nadácie VUB výnimočný? Poviete si, snáď preto, že rozdáva peniaze na správne veci pomáhajúce komunitám v ich rozvoji.  Áno, hlavne preto. Ale aj preto, že využíva formu sms hlasovanie, ktoré veľmi jasne ukáže akú má komunita silu a podporu. Je to malý lakmusový papierik, ktorý keď ponoríte do reálnej výzvy, zistíte skutočnú váhu slov a myšlienok ľudí.

Dostali sme 3 989 sms hlasov, čo chápeme ako obrovský záväzok voči obyvateľom bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 a každému, kto prejavil podporu, dôveru a ochotu pomôcť nášmu projektu. Nájsť tak veľa ľudí, ktorí sa postavia za médiami označovanú „hanbu“ Bratislavy nebolo ľahké. Nájsť dostatok argumentov a presvedčiť týchto ľudí, že tento bytový dom si zaslúži novú šancu, vyzeralo na začiatku priam ako fikcia. Ale postupne sme zistili, že na našom meste nám záleží, vieme byť spolupatričný, vieme pochopiť vážnosť situácie a vieme priložiť ruku k dielu.

Dostali sme prísľub na spoluprácu nie len od obyvateľov domu, priaznivcov nášho občianskeho združenia, no i od stavebných firiem, odborníkov na právo, psychológiu, financie a tiež od mestských poslancov, dotiahnuť náš projekt do úspešného konca.

V súčasnej dobe začíname s prípravami, konzultujeme možnosti ako projekt zrealizovať čo najefektívnejšie po technickej aj ekonomickej stránke. Koordinátormi realizačných prác za naše občianske združenie je pán Peter Grečko a za bytový dom pani Lenka Poláková. Zároveň musíme pripraviť koordináciu prác na výstavbe komunitnej miestnosti s bytovým domom, kde budú počas celého roka prebiehať práce na celkovej rekonštrukcii domu.  O priebehu prác na stavbe komunitnej  miestnosti budeme pravidelne informovať na našom portáli.

Nadácia VÚB nám dala šancu opäť urobiť niečo dobré pre Bratislavu. Ešte raz veľké ďakujeme a ideme na to.

vub_podpora_2m

Ako sme pili čaj v Pentagóne

Táto jeseň a zima bola pre naše občianske združenie v znamení Pentagónu. Nehľadajte v tom nič temné a čarodejné. Celá naša pozornosť sa len obrátila na bytový dom na Stavbárskej ulici č. 40 a 42, známy pod prezývkou Pentagón.

Chceme tu vybudovať komunitnú miestnosť. A tak sme spolu so zástupcami bytového domu  pod vedením Lenky Polákovej napísali projekt, poslali ho do Nadácie VÚB a vďaka veľkému počtu sms hlasov sme vyhrali za Bratislavský kraj a získali grant vo výške 3000 EUR.

Všetky tieto finančné prostriedky budú použité na stavbu a zariadenie komunitnej miestnosti. O tom, akú predstavu majú samotní obyvatelia bytového domu na využitie komunitnej miestnosti sme sa ich spýtali na posedení pri čaji, ktoré sa konalo 13.12.2017.

Pozvali sme ich do priestorov budúcej komunitnej miestnosti, navarili sme dobrý horúci čajík a rozprávali sme sa o možnostiach ako naplniť miestnosť ľudmi, nápadmi, kreatívnymi aktivitami, pomocou a dobrým pocitom.

A tak trochu sme spoločne oslavovali tento malý zázrak.

vub_podpora_2m

Pomohli ste nám spraviť malý zázrak!

Odporúčame

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojím hlasom, zdieľali podporu nášmu projektu na svojich FB stránkach, hovorili o nás svojim blízkym, priateľom a známym. Všetkým Vám patrí veľká vďaka!

Spoločne sa nám podarilo získať dostatok hlasov na udelenie grantu. Získali sme ich najviac zo všetkých súťažiacich projektov v rámci celej SR. Dali ste tým nádej dobrým ľuďom v Pentagóne na príjemnejší život v tomto bytovom dome.

Teraz nás čaká veľa práce s realizáciou projektu a veríme, že Vašu podporu budeme mať aj pri mnohých aktivitách, ktoré vo vybudovanej komunitnej miestnosti pripravujeme. Naším cieľom je vytvoriť pozitívne prostredie, kde sa budú môcť ľudia z domu stretnúť a hovoriť o užitočných veciach týkajúcich sa života v dome. Nová komunitná miestnosť umožní stretnutia s odborníkmi na právo, psychológiu, domáce násilie či sociálnu pomoc. V bytovom dome žije tiež množstvo seniorov, pre ktorých a zároveň pre každého, kto bude mať záujem plánujeme organizovať rôzne spoločensko-záujmové aktivity.

O priebehu výstavby komunitnej miestnosti a napredovaní nášho projektu Vás budeme priebežne informovať.

Ešte raz ĎAKUJEME za Vašu podporu!

o.z. Bezpečné bývanie


 

HLASOVANIE BOLO UKONČENÉ 21.11.2017

Pentagón poznáte ako miesto, kde sa predávajú drogy. My ho poznáme ako domov mnohých statočných a dobrých ľudí odhodlaných zmeniť jeho povesť a vytvoriť z neho bezpečné a príjemné miesto pre život. Náš projekt Pentagón je náš domov postúpil do 2. kola hlasovania Nadácie VÚB pre komunitné granty. Teraz potrebujeme Vašu pomoc, aby sme v hlasovaní uspeli.
Hlasujte za Pentagon je náš domovProjekt s najvyšším počtom hlasov získa grant vo výške 3000€.

Získané peňažné prostriedky použijeme na vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v priestoroch domu, ktorá bude slúžiť na zvýšenie povedomia o domovej agende a vytvorenie podporného prostredia, ktoré obyvateľov zaktivizuje a vráti im nádej na zmenu k lepšiemu.

Grant pokryje tretinu celkových nákladov, zvyšok budeme financovať z vlastných zdrojov a dobrovoľných príspevkov. Do budovania komunitnej miestnosti sa aktívne zapoja i samotní obyvatelia.

Hlasovanie končí 21.11.2017. Ďakujeme Vám za podporu. Každý Váš hlas je pre nás veľkou pomocou!

o.z. Bezpečné bývanie

Prednáška o posledných novinkách v správe bytových domov

Pozývame Vás na Stretnutie predsedov SVB z bratislavského kraja, na ktorom budeme mať prednášku na tému: Vymoženosti efektívnej správy prístupového systému.

Ak Vás zaujíma, či sú vaše identifikátory kopírovateľné, ako mať prehľad o vydaných identifikátoroch, či napr. ako kontrolovať osobomesiace pomocou prístupového systému, tak si určite tento termín zaznačte do diára a príďte.
Tým, ktorí dopredu zašlú otázku určenú do diskusie, po prezentácii rozdáme USB kľúč s krátkymi animovanými filmami a štýlovú magnetku!
Otázky posielajte na adresu: bezpecnebyvanie@rys.sk

Stretnutie sa uskutoční 7.11.2017 v čase medzi 15:00 – 19:00.
Miesto konanie je budova Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16, Bratislava.
Celú akciu zastrešuje ZSVB – Regionálne centrum Bratislava.

Pre viac informácií pripájame náš pozývací leták.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a nový rok plný šťastia, osobných i pracovných úspechov a porozumenia Vám praje

kolektív občianskeho združenia

Bezpečné bývanie