Názov projektu: BEZPEČNÉ BÝVANIE

Pôsobnosť projektu: Slovenská republika, Česká republika

Poskytnutý grant: 0 EUR

Realizácia projektu: 1999 – súčasnosť

 

Popis projektu: Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®  sa realizuje od roku 1999. Jeho základným cieľom je vytváranie komplexných riešení ochrany obyvateľov viacbytových domov smerujúcich k vytvoreniu trvalo udržateľných podmienok pre ich bezpečné bývanie prostredníctvom súboru technicko-organizačných nástrojov a preventívnych aktivít.

Hlavnou myšlienkou projektu je udržať potenciálneho páchateľa čo najďalej od obyvateľov bytového domu, to znamená, že je potrebné zastaviť ho už pri hlavnej bráne a nie až pri dverách do bytu.

Od začiatku projektu sme sa snažili o to, aby naše riešenia ponúkali komplexnú bezpečnosť obyvateľov sídlisk. Projektové aktivity sa spočiatku sústredili najmä na zastavenie páchania trestnej a priestupkovej činnosti v spoločných priestoroch bytového domu za pomoci technických prostriedkov zabezpečujúcich ochranu bytového domu pred vstupom nežiadúcich a neoprávnených osôb. Tieto riešenia majú okamžitý efekt v rámci prevencie kriminality a zároveň poskytujú dostatočné množstvo nástrojov na dodržiavanie všetkých právnych noriem dotýkajúcich sa prevádzkovania bytových domov vrátane ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov.

Medzi základné ciele patria:

  • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov domu a komunity
  • zníženie anonymity v dome
  • zníženie rizika pohybu neoprávnených osôb v priestoroch domu
  • zníženie rizika poškodzovania zariadení domu (vrátane technických prostriedkov požiarnej vybavenosti)
  • zamedzenie páchania trestných činov a priestupkov v priestoroch domu
  • zlepšenie komunikácie obyvateľov bytových domov s políciou, miestnou samosprávou a organizáciami ovplyvňujúcimi život v komunite

Články v tejto kategórii: