technicke_1Základné technické prvky kontroly vstupu využívané v bytových domoch

V technickej časti projektu vám odporučíme moderné zariadenia z oblasti prístupových a zábranových systémov, ktoré boli vyvíjané a testované pre účely projektu. Dôraz kladieme nielen na ich kvalitu, ale aj efektívnosť a spoľahlivosť pri prevádzke v priestoroch bytových domov, ktoré sa svojimi vlastnosťami líšia, napr. od priemyselných objektov alebo administratívnych budov.

Dôležitým kritériom pri výbere výrobkov bola ich plná kompatibilita s ostatnými zariadeniami kontroly vstupu, možnosť inovácie, rozšírenia a prispôsobenia ich vlastností potrebám vyplývajúcim z požiadaviek konkrétneho objektu. Výrobky môžu byť doplnené o technické prvky, ktoré pri ich správnej inštalácii a dodržiavaní všetkých technických a organizačných prevádzkových pokynov svojimi vlastnosťami spĺňajú základné nároky na zabezpečenie únikových ciest pri havarijnej situácii.

Bezpochyby dôležitá je aj postupnosť inštalácie jednotlivých systémov, vďaka čomu sa podľa potreby kontinuálne zvyšuje stupeň bezpečnosti domu.  Projekt vychádza v zásade z nasledovného odporúčaného postupu inštalácie systémov:

1.  komunikačný

2.  zábranový  – prístupový

3.  identifikačný – prístupový

4.  kamerový

 

Komunikačný systém – komunikačný systém v dome je veľmi dôležitý pre dorozumievanie sa s návštevou a zabezpečenie kontrolovaného vstupu návštevy do objektu z bytu. Je však bežné, že sú z bytov otvárané dvere bez toho, aby sa dotyčný obyvateľ spýtal, koho do domu vlastne vpúšťa, čím prichádza akákoľvek snaha o zvýšenie bezpečnosti v dome nazmar. Preto, ak sa uvažuje o vynaložení finančných prostriedkov na kvalitný komunikačný systém, s určitosťou sa odporúča inštalácia digitálnych dvojvodičových systémov a nie analógových. Digitálne systémy totiž umožňujú kontrolu prevádzky systému či funkciu interkomu.  Funkcia interkomu – volania z domáceho telefónu na iný domáci telefón v dome, je výhodou aj pre starších a imobilných ľudí, ktorí tak môžu veľmi jednoducho a rýchlo komunikovať so susedmi.

 Odporúčané systémy v projekte: DDS KARAT; výrobca Tesla Stropkov, a.s.

Linky:

 

Prístupový systém – prístupové systémy ponúkajú kontrolu vstupu, výstupu a tiež pohybu osôb v zabezpečenom priestore objektu. Vyrábajú sa v sieťovom vyhotovení s možnosťou kontroly 32 operačno-pamäťových jednotiek (dvier, brán, výťahov…). Prístupové systémy sú jedným z oporných technických prvkov celého projektu, pretože umožňujú veľmi dôležitú identifikáciu osôb oprávnených vstupovať do domu. Takouto osobou sú nielen obyvatelia domu, ale i návštevy a pracovníci firiem poskytujúcich služby, ako výťahári, upratovacie práce, poštoví doručovatelia a pod.

 Odporúčané systémy v projekte: UNI SIEŤ, softvér BBIQ; výrobca RYS

Linky:

 

Zábranový systém – elektromagnetický zámok je zariadenie slúžiace na zabezpečenie vstupu do chráneného priestoru. Patrí medzi  kľúčové časti vstupného systému,  pretože predstavuje prvotnú zábranu vstupu nepovolanej osoby. Výber zámku závisí od typu dverí a frekvencie ich otvárania.

Odporúčané systémy v projekte: elektromagnetické zámky; výrobcovia Openers&Closers, Srl. CDVI S.A.S.

Linky:

 

Články v tejto kategórii: