poziarnik_1Hasičský a záchranný zbor SR patrí podľa prieskumov verejnej mienky medzi jednu z najdôveryhodnejších inštitúcií na Slovensku. Preto považujeme za správne  a vhodné, aby bližšie spolupracoval so zástupcami bytových domov na podobnom princípe ako polícia.

S Hasičským  a záchranným zborom SR spolupracujeme od roku 2003 formou konzultácií a prezentácií projektových riešení.  V rámci toho sme vypracovali viaceré usmernenia a odporúčania, ktoré prezentovali možnosti skĺbenia ochrany bytového domu pred nežiadúcimi vstupmi a bezpečnostnými zásadami v prípade požiaru.

Prvá praktická skúška rýchleho zásahu hasičskej jednotky v dome zabezpečenom technickými prvkami projektu bola vykonaná v roku 2007 v dome osobitného určenia na ulici Márie Medveďovej 21.

V roku 2013 sme pripravili aj animovaný film o spôsobe zabezpečenia dverí na únikovej ceste v bytovom dome a správnej kombinácii použitých technických zariadení.

Tému ochrany pred požiarmi pokladáme za veľmi dôležitú, a preto budeme aj naďalej usilovať o kvalitnú spoluprácu s HaZZ SR a ich aktívne začlenenie do komunitného portálu. Chceme iniciovať preventívne kontroly stavu protipožiarnych opatrení a zariadení v bytových domoch a v tejto súvislosti sa budeme snažiť nadviazať bližšiu spoluprácu i s Dobrovoľným hasičským zborom.

 

Články v tejto kategórii: