emz-spravna-moztaz-1

Ako zlodejom zabrániť vstup do bytovky

V médiách sa čoraz častejšie objavujú správy o vykrádaní bytov. Jeden z dôvodov sa uvádza aj jednoduché prekonávanie vchodových dverí do bytovky, ktoré sú zabezpečené elektromagnetickými zámkami a to tak, že sa niečo nalepí na samotný magnet vo dverách, čím sa výrazne zníži prídržná sila magnetu. To, že elektromagnetické zámky niekto prekoná, nie je chyba samotných zámkov. V prvom rade je to chyba nesprávneho zapojenia elektromagnetov, kedy sa nevyužíva kontrola a signalizácia stavu dverí a určite veľkú rolu zohráva aj častá nevšímavosť a nepozornosť obyvateľov. Na to, aby niekto nalepil niečo na elektromagnet, sa musí dotyčná osoba najskôr dostať do vnútra domu a to buď dosiahne svojou drzosťou, ľsťou či klamstvom.

video_anim_4

Prečo Vás vykradli? pozrite si krátky animovaný film (1:13)

Poďme si vysvetliť, prečo sú elektromagnety tie najvhodnejšie zámky na vstupné dvere do bytoviek, administratívnych budov, škôl, aké majú vlastnosti a ako ich správne inštalovať. Ak dodržíte niekoľko zásad pri inštalácii elektromagnetov, páchateľ sa bude ešte len pripravovať na vykradnutie bytov a vy už o tom budete vedieť a môžete prijať ďalšie opatrenia na ochranu svojho majetku.

 

1. Elektromagnetické zámky spĺňajú predpisy o únikových cestách.

Veľmi často sú vstupné dvere do bytovky aj jediným únikovým východom z domu. Preto z pohľadu požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné zabezpečiť ich rýchle uvoľnenie v prípade núdze. Takéto dvere na únikovej ceste by nemali byť uzamknuté mechanickým kľúčom alebo elektrickým zámkom, ktorý má mechanické časti ako je zámkový jazýček alebo tŕň (bolt) a zámkom, ktorý nemá inverzný charakter, t.j. pri prerušení prívodu prúdu zostane zablokovaný. Pretože, čo sa robí ako prvé pri vypuknutí požiaru? Vypína sa prúd a tým sa majú automaticky odblokovať aj dvere na únikovej ceste.

Elektromagnetické zámky sa inštalujú na vchodové dvere do bytových domov pretože:

 • pri výpadku alebo vypnutí prúdu sú dvere voľne priechodné,
 • sú bez mechanických častí – nehrozí riziko náhodného zaseknutia či uzamknutia,
 • majú možnosť pripojenia núdzového výstupného tlačidla,
 • sú kompatibilné s EPS,
 • majú výstup pre kontrolu a signalizáciu stavu dverí ( a táto vlastnosť je mimoriadne dôležitá v prípade spomínaných vykrádačiek!).

Viac o elektromagnetoch a požiarnej bezpečnosti si prečítajte tu.

foto

Praktická skúška na Medveďovej ulici v Dome s opatrovateľskou službou, pri ktorej si hasiči vyskúšali ako je možné odblokovať dvere zabezpečené elektromagnetickými zámkami pomocou nástrojov, ktoré sú im pri zásahoch bežne dostupné.

 

2. Elektronická kontrola stavu dvere upozorní, ak niekto nalepí cudzí predmet na magnet a príde vám o tom aj sms alebo email

Elektromagnetické zámky sa inštalujú na vstupných dverách vždy minimálne dva a to jeden v hornej a druhý v dolnej časti dverí, aby bola prídržná sila rovnomerne vyvážená (300kg +300 kg). Odporúča sa, aby aspoň jeden z týchto zámkov mal výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Znamená to, že zámok má snímač a o niekoľko vodičov naviac a tie je možné pripojiť na sirénu.

Overte si, či máte nainštalovaný  vhodný prístupový systém, ktorý umožňuje pripojenie signalizácie stavu dverí a vyhodnotí nebezpečenstvo.

 • Signalizácia stavu dverí upozorňuje na nesprávne zatvorené alebo dlho otvorené dvere, napríklad ak zostanú otvorené dlhšie ako 2 min.  Znamená to, že ak je na tele zámku nalepený cudzí predmet, alebo je vo dverách iná prekážka, ktorá zabraňuje dverám správne sa zatvoriť, systém to vyhodnotí ako neštandardnú situáciu, spustí sirénu a vytvorí presný dátový záznam kedy k udalosti došlo.
 • Pomocu signalizácie sa zároveň sleduje aj spôsob, ako sú dvere otvárané. Ak niekto otvorí dvere bez použitia čipu, t.j. vytrhne ich alebo ich vylomí pajsrom systém opäť zareaguje na násilné otvorenie zvukovou signalizáciou a dátovým záznamom. Rovnako systém funguje aj pri použití núdzového výstupného tlačidla.
 • Dátový záznam v systéme môže byť pretransformovaný aj do SMS správy alebo emailu, ktorý môže byť odoslaná domovníkovi alebo správcovi. Potrebné je mať on-line prepojenie s riadiacou jednotkou, t.j. máte non-stop zapnuté PC s obslužným programom prístupového systému, ktorý cez doplnkový softvér prepošle hlásenie o násilnom alebo nesprávnom zatvorení do Cloudu a odtiaľ ide správa vo forme SMS alebo emailu konkrétnej osobe.
 • Kontrolujte za sebou dvere, VŽDY! Stačí jednoduché potiahnutie po tom, ako magnety “zaklapnú”. Zaberie  to niekoľko sekúnd vášho života ale pomôže to ochrániť váš majetok. Predídete aj prípadným falošným poplachom.
nalepka-sirena

Nálepka – výstraha. Pri dlho otvorených alebo nesprávne zatvorených dverách sa spustí poplach.

3. Využite všetky možnosti, ktoré váš systém ponúka

 • Overte si u svojho montážnika alebo správcu, ako je váš systém zapojený, ako môžete dvere na diaľku monitorovať, ako dostávať SMS správy.
 • Väčšina hliníkových dverových líšt s elektromagnetom majú výstup signalizácie. Opýtajte sa, či ho máte zapojený, vyskúšajte si, či sa spustí siréna.
 • Komplet dverovej lišty je vhodný aj preto, že svojou konštrukciou chráni dvere pred jednoduchým vypáčením.
 • Výstražná SMS je veľmi efektívny spôsob ako rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu a následne fyzicky prekontroľovať stav dverí a zámkov.
 • Zvuk sirény má samozrejme preventívny charakter, pretože, kto by chcel na seba privolávať takúto pozornosť.
 • Signalizácia nezatvorených alebo násilne otvorených dverí výborne spolupracuje aj s kamerovými systémami alebo fotopascami, pomocou ktorých viete následne páchateľa aj stotožniť.
 • Dajte na dvere výstražný oznam, že dvere sú na diaľku monitorované a bude spustená siréna.

 

4. Neotvárajte z bytu nikomu, koho nepoznáte!

 • Neotvárajte z bytu nikomu, koho nepoznáte.
 • Ak VY konkrétne nečakáte kuriéra, opravára, lekára alebo inú návštevu, neotvárajte ak sa tak niekto predstaví a povie, že ide k susedom.
 • Ak nemáte istotu, kľudne zídete dole k vchodovým dverám, cez sklo uvidíte kto pred dverami stojí, ak vám je ten človek známy, napr. poštár, otvorte.
 • Ak sa s Vami niekto prešmykne a bojíte sa tomu človeku zabrániť, aby vstúpil do domu alebo ho vyzvať aby odišiel, snažte sa zapamätať si jeho tvár, zapíšte si dátum a čas kedy sa tak stalo, prípadne ak je to možné a neohrozí to vašu bezpečnosť ho odfoťte alebo privolajte iných susedov.
 • Ak nemáte obavy požiadajte cudziu osobu, aby okamžite opustila priestor domu.
 • Všímajte si, či nie sú na magnetoch umiestnené cudzie predmety.

Pamätajte, že elektromagnetické zámky na vstupnej bráne do bytovky sú len prvou zábranou pred vstupom do Vášho bytu. Ako už bolo spomenuté, keďže sú aj únikovým východom, nemôžu byť uzamknuté a nedobytné ako “trezor”. Nikdy sa nespoliehajte len na elektromagnety na bráne a určite vynaložte dostatočnú pozornosť vhodnému zabezpečeniu vchodovým dverám do bytu, dverám do pivníc a iných priestorov, kde máte uložený svoj majetok. Elektromagnetické zámky zostávajú tým najlepším riešením pre zabezpečenie vstupnej brány do bytového domu, treba len dodržať správnu montáž a byť všímavý.

Téme správneho zabezpečovania bytových domov prístupovými systémami sa venujeme už viac ako 20 rokov, vypracovali sme usmernenia a základné zásady pre montáž jednotlivých zariadení vychádzajúce najmä z praktických skúseností. Preto, ak máte otázky ohľadom správnej inštalácie a zapojenia elektromagnetických zámkov, poradíme vám.


 

Pozrite si tiež: