azp_pentagon_300322-1

Študenti Akadémie Policajného zboru v Pentagone

Naša dlhoročná práca v bratislavskom Pentagóne zaujala Akadémiu Policajného zboru. Pozitívna zmena a zlepšenie bezpečnosti a kvality bývania, ktorú sme dosiahli našimi projektami Pentagón je náš domov a Akadémia Pentagón v dvoch vchodoch na Stavbárskej ulici č. 40 a 42 je udržateľná vďaka výnimočným ľuďom ako je Lenka Poláková, správcovskej spoločnosti Spokojné bývanie a činnosti o.z. Bezpečné bývanie a  naďalej spoločne vytvárame predpoklady pre zlepšovanie situácie v dome a jeho okolí.

 

“Po prehliadke vnútorných priestorov obytných domov, vzhliadnutí videí a náučnej prednáške zastávam názor, že z Pentagonu sa pomaly, ale isto, stáva slušné miesto, resp. slušnejšie ako kedykoľvek predtým.”  (zdroj FB APZ)


 

Spolupráca s Políciou SR je pre bratislavský Pentagón mimoriadne dôležitá. Pre akúkoľvek ďalšiu prácu na zlepšovaní života v tejto komunite je kľúčovým východiskom pochopenie koloritu života na sídlisku a v dome samotnom, spôsob komunikácie s obyvateľmi, riešenie bežných prevádzkových záležitostí a správy bytového domu, riešenie konfliktov a samozrejme princípy komplexného zabezpečenia ochrany domu pred neoprávnenými vstupmi.

FB

 

“Bolo príjemné stretnúť niekoho, kto je tak oddaný svojej práci a môže nám byť veľkou inšpiráciou. S celou situáciou a históriou tohto obytného domu nás oboznámili správcovia domu, ktorí urobili neskutočné množstvo práce a mali sme možnosť vidieť, akou zmenou si prešli jednotlivé bloky. Je priam neskutočné, čo títo ľudia dokázali. Určite sa od nich máme čo učiť, najmä po ľudskej stránke, ktorú oni ukazujú každodenne pri svojej práci. ”  (zdroj FB APZ)


 

Preto nás veľmi potešil záujem zo strany  Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V stredu 30.marca 2022 navštívili bratislavský Pentagón študenti 3. ročníka BOOM špecializácie verejno-poriadková činnosť. Stretli sa s Lenkou Polákovou a Petrom Grečkom, ktorí im predstavili prvky sociálnej a situačnej prevencie kriminality v praxi a snažili sa im priblížiť náročnú cestu, ktorou si tento ťažko skúšaný bytový dom prešiel. Rozprávať bolo a je naozaj o čom a určite jedna návšteva nestačí a budeme nesmierne radi, ak sa bude spolupráca so študentami APZ rozvíjať aj do budúcnosti a budeme im môcť odovzdávať naše vzácne praktické skúsenosti. Zmysluplnosť takejto spolupráce potvrdzujú aj vyjadrenia študentov, ktorí sa exkurzie zúčastnili.

 

“Utvrdili sme sa v tom, že dôležitá je aj prevencia, na ktorú treba klásť dôraz. V budúcnosti, ak to všetko pôjde ako doteraz, by mohol byť kedysi hrôzostrašný Pentagon slušným obytným domom s minimálnou kriminalitou. Ďakujeme našim vyučujúcim a katedre policajných vied, že vymysleli takúto exkurziu, pretože lepšie je 1-krát vidieť ako 100-krát počuť.” (zdroj FB APZ)


 

Za možnosť predstaviť našu prácu študentom ďakujeme pplk. J. Šimonovej, kpt. R. Kurilovskému a ďakujeme všetkým študentom, ktorí bolí skvelí a prejavili úprimný a profesionálny záujem.

 

Fotogaléria: Návšteva študentov Akadémie PZ v bratislavskom Pentagone 30.3.2022.