dokumenty_na_stiahnutie

Čo je komunitný portál BEZPEČNÉ BÝVANIE

Komunitný portál slúži predovšetkým ako nástroj efektívnej a rýchlej komunikácie medzi subjektmi zainteresovanými do života komunity v bytových domoch – zástupcami a spoločenstvami vlastníkov, správcovskými spoločnosťami a inými majiteľmi budov, ale aj políciou, hasičmi, poštou a spoločnosťou OLO a.s.

Na portál sa môžu registrovať osoby oprávnené jednať v mene:

    • vlastníkov bytov (zvolený zástupca vlastníkov, poverená osoba)
    • spoločenstva vlastníkov bytov (predseda spoločenstva, člen rady),
    • správcovskej spoločnosti (správca)
    • nájomného domu (vlastník bytového domu, vlastníkom poverená osoba)
    • iných organizácií a inštitúcií (napr. polícia, miestna samospráva, montážna firma a pod.).

Po registrácii bytového domu budú mať oprávnené osoby prístup k dokumentom, usmerneniam a informáciám, ktoré sa po organizačnej a technickej stránke venujú aktuálnym problémom v oblasti bezpečnosti bytového domu, ako je napr. zabezpečenie únikových ciest v prípade požiaru, možnosti otvárania vstupnej brány z bytu, uzamykanie kontajnerových stojísk alebo správa prístupového systému – inventúra identifikátorov a povinnosti vyplývajúce z novely zákona o ochrane osobných údajov a mnoho ďalšieho.