po_nt

Ako správne nainštalovať núdzové výstupné tlačidlo

Z dôvodu dodržania zásad požiarnej prevencie vám pri inštalácii prístupového systému do bytového domu odporúčame nasledujúci postup:

 • z pohľadu požiarnej bezpečnosti podľa projektovej dokumentácie určiť typ dverí, na ktorých bude inštalovaný prístupový a zábranový systém;
 • pokiaľ projektová dokumentácia chýba, zabezpečiť jej vypracovanie u špecializovanej firmy a požiadať požiarneho technika o obhliadku (tieto služby sú vo väčšine prípadov platené);
 • oboznámiť sa s možnosťami technického riešenia a kontroly vstupu do bytového domu;
 • konzultovať technické riešenie zabezpečenia s montážnou firmou a poskytnúť jej potrebné informácie týkajúce sa požiadaviek na zabezpečenie únikových ciest;
 • zabezpečiť núdzové otvorenie – núdzové výstupné tlačidlo, konzultovať jeho umiestnenie a prevádzkové vlastnosti;
 • vypracovať evakuačný plán a protipožiarne zásady domu (vypracuje požiarny technik) a umiestniť ich na prístupné miesto v dome;
 • označiť únikové cesty a únikové východy;
 • oboznámiť všetkých obyvateľov domu s protipožiarnymi opatreniami a únikovými cestami.

Núdzové výstupné tlačidlo by malo byť viditeľne označené a umiestnené na dobre dostupnom mieste. Môže byť tiež inštalované na tých miestach, kde sa nevyžaduje inštalácia panikového východového uzáveru.

Vlastnosti núdzového výstupného tlačidla:

 • tlačidlo by malo mať zelený kryt;
 • tlačidlo musí byť označené značkou „Núdzové otvorenie“ – táto značka  by mala byť dostatočne veľká a ľahko čitateľná;
 • tlačidlo sa musí ovládať jedným úkonom
 • tlačidlo musí byť viditeľné aj v prípade

  Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

  Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.