projekt_v_zahranici

Projekt v zahraničí

Predstavenie projektu v zahraničí

Naše skúsenosti z praxe potvrdzujú správnosť technického a organizačného riešenia obsiahnutého v projekte, čo ocenili viaceré inštitúcie a odborníci doma i v zahraničí.

Počas 15.ročníka Medzinárodné veľtrhu SECURITY BRATISLAVA udelila hodnotiaca komisia a organizátor EXPO DESIGN projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS® Čestné uznanie PRIX SECURITY BRATISLAVA.

Na základe zverejnenej výzvy Európskej siete pre prevenciu kriminality (EUCPN) sme predstavili základné prvky projektu na 6. výročnej konferencii o najlepšej praxi v prevencii kriminality EUCPN, ktorá sa konala v Lisabone (Portugalsko) v decembri 2007. Projekt oslovil aj zástupcov z Francúzska, ktorí vyzdvihli jeho prínos a navrhli, ako predsedajúca krajina, v druhom polroku 2008, aby sa nadchádzajúca výročná konferencia tematicky zamerala práve na problematiku situačnej prevencie.  Zároveň sme boli pozvaní do Paríža na konferenciu EUCPN, ktorá sa konala v novembri 2008. Pri tejto prezentácii sme sa zamerali najmä na projekt DROGYVON, jeho štruktúru, ciele a situáciu po dvoch rokoch aktivít.

V roku 2010 sme mali možnosť náš projekt predstaviť britskej organizácii National Policing Improvement Agency (NPIA – Národná agentúra pre zvýšenie kvality policajných služieb), ktorá nás pozvala na medzinárodnú konferenciu o bezpečnosti na sídliskách s názvom “Joining up at the front line”. Konferencia sa konala pod záštitou NPIA, LGA (asociácia miestnych samospráv) a Metropolitnej polície Londýn. Prezentované boli najlepšie projekty prevencie sídliskovej kriminality z rôznych krajín Európskej únie.

V roku 2014 sme sa stali zakladajúcim členom Európskej asociácie susedských hliadok (EUNWA).

2015 konferencia EUNWA, Castel Ritaldi, Taliansko
2014 zakladajúca konferencia Európskej asociácie susedských hliadok EUNWA, Viedeň, Rakúsko
2013 verejná prezentácia animovaných filmov na výstave „Amper“ v Brne, ČR
2011 konferencia „Mestské kamerové systémy a ochrana osobných údajov“ v Prahe, ČR
2010 prezentácia projektu na konferencii EUCPN o najlepšej praxi v Bruseli, Belgicko
2010 konferencia „Joining up at the front line“, organizovaná NPIA/IDeA a LGA, s podporou londýnskej Metropolitnej Polície, Londýn, VB
2009 Medzinárodný veľtrh Amper 2009 v Prahe, ČR
2008 trojdňové stretnutie odborníkov na prevenciu kriminality zo SR a ČR
2008 prezentácia projektu na konferencii EUCPN o najlepšej praxi v Paríži, Francúzsko
2007 predstavenie projektu v Rumunsku a Bulharsku na Dňoch polície
2007 prezentácia projektu na konferencii EUCPN o najlepšej praxi v Lisabone, Portugalsko
2006 prezentácia nových metód na seminári „Mestské kamerové systémy“ v Brne, ČR
2006 prezentácie v Maďarsku
2005 prezentácia v Bratislave pre Ministerstvo vnútra Českej republiky