Stavbarska40_42

Stavbárska 40,42 – Projekt DrogyVon

Bytový dom na Stavbárskej ulici v Bratislave, v mestskej časti Vrakuňa, je skôr známy pod prezývkou “Pentagon” podľa svojho 5-uholníkového tvaru. Bohužiaľ, netradičný tvar nie je to jediné, čím sa tento dom “preslávil”. Neuveriteľný zápach, špina, pohodené striekačky a kondómy, to predstavovalo pre obyvateľov Stavbárskej každodennú realitu. Nezvyčajné nebolo ani stretnutie s bezdomovcami a narkomanmi, ktorí na chodbách domu prespávali, vykonávali potrebu alebo si aplikovali dávku drogy. Tieto okolnosti viedli k výraznému poklesu cien bytov, ktoré pomaly skupovali neprispôsobivé osoby a drogoví díleri. … z Pentagonu sa stal “drogový supermarket”.

Nie všetci obyvatelia Stavbárskej však upadli do pasivity, niektorí mali chuť a predovšetkým odvahu riešiť problémy, ktoré sa zdali byť neriešiteľné a aktívne vystupovali za zlepšovanie podmienok života a bývania v Pentagone. Na ich výzvu sme vypracovali projekt DrogyVon, ktorý si pod heslom “bojovať za lepší život” vytýčil za cieľ práve boj proti kriminalite a vytváranie podmienok pre dôstojné, kultúrne a bezpečné bývanie.

Prvé zmeny sa vykonali vo februári 2007 na technickej úrovni – hlavné vchody a iné ľahko zraniteľné miesta sa zabezpečili prístupovým systémom “DEK SIEŤ” a spoločné priestory v dome sa umiestnili pod dohľad kamier. Tieto opatrenia vytvorili predpoklady jednak pre elimináciu nárastu pohybu nepovolaných osôb podieľajúcich sa na distribúcii a užívaní drog priamo v obytnom dome a osôb neoprávnene užívajúcich priestory bytového domu – „čiernych nájomníkov“ a bezdomovcov, jednak pri odhaľovaní osôb, ktoré sa dopúšťali vandalizmu na zariadeniach spoločných priestorov domu (sklenených tabuliach, výťahoch, hlavných bránach, poštových schránkach a pod.).

Po zrealizovaní technickej časti prišla ťažšia úloha, zlepšiť povedomie obyvateľov domu o ich právach, zodpovednosti a povinnostiach. Každý rezident obytného domu totiž môže prispieť svojou troškou k prevencii kriminality a k zlepšeniu životného štandardu a to tak, že bude ostražitý a bude dodržiavať usmernenia, rady a pravidlá. Nikto nemôže očakávať, že kamerový či prístupový systém s prvkami odolnými voči vandalom a schopný zvládať vysokú frekvenciu prevádzky urobí zázrak. Projekt DrogyVon má jediný zámer – podporiť ľudí a dať im šancu začať robiť viditeľné zmeny v rámci bezpečnosti ich domu.

…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.