stretnutie Občania a polícia OR PZ BA IV

Spolupráca s políciou a jej podmienky

Spolupráca medzi obyvateľmi bytových domov a políciou má za cieľ rozvíjať tieto základné aktivity:

 • komunitný portál – spoľahlivý a bezpečný komunikačný kanál
 • stretnutia „Občania a Polícia“
 • pomoc pri objasňovaní trestnej činnosti
 • účasť policajta na domových schôdzach
 • kontrolovaný vstup „územára“ do bytového domu
 • sprístupnené domy označené policajnou nálepkou

Spolupráca s políciou je založená na úplnej dobrovoľnosti občanov a ich záujme pomôcť pri objasňovaní trestnej činnosti a potláčaní prejavov vandalizmu.

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Spoluprácu s políciou tak ako je riešená v projekte, je možné realizovať len, ak:

 • je v dome realizovaná technická časť projektu, t.j. zabezpečenie vstupných dverí systémom využívajúcim identifikačné média
 • dom má fungujúci výbor domovej samosprávy a zástupcovia domu sú ochotní pristúpiť na spoluprácu s políciou
 • polícia v danom policajnom obvode súhlasí s priamou komunikáciou s občanmi formou stretnutí a účasti na domových schôdzach a nepriamou komunikáciou prostredníctvom portálu
 • kompetentní zástupcovia polície prijmú vnútorné organizačné opatrenia, ktoré vytvoria predpoklad pre účinné využívanie a bezpečné uloženie elektronických identifikátorov – dotykových elektronických kľúčov (DEK)

Autor projektu – firma RYS poskytuje polícii zdarma:

 • elektronické identifikátory – dotykové elektronické kľúče (DEK) slúžiace pre vstup do zabezpečených domov
 • nálepky pre označovanie domov
 • spracovanie zoznamov domov zapojených do spolupráce
 • organizovanie stretnutí “Občania a Polícia”
 • možnosť medializácie spolupráce občanov a polície (formou článkov v novinách a časopisoch, prezentácie v televízii a rádiu)

VÝHODY SPOLUPRÁCE S POLÍCIOU

 • zrýchlenie a zefektívnenie kontaktu občana s políciou
 • jednoduchý a kontrolovateľný prístup polície do uzamknutých domov v prípade potreby zásahu
 • možnosť spolupráce polície so zástupcami domov na potláčaní kriminality, najmä v domoch s históriou páchania trestnej činnosti
 • využívanie technických prvkov projektu pri objasňovaní trestnej činnosti