logo_rys-2016

RYS – autor projektu

Autorom projektu Bezpečné Bývanie RYS je firma RYS. Ako firma sa už od roku 1989 profesionálne zaoberáme predajom a vývojom vstupných komunikačných a zábranových systémov. Myšlienka vzniku projektu bola vedená našou snahou pomôcť pri potláčaní prejavov vandalizmu a kriminality, aby sa aj do panelákov vrátil pocit dôstojného a bezpečného bývania. Naše dlhoročné skúsenosti nám pomohli pri príprave takých technických riešení, ktoré sú aplikovateľné pre viacbytové domy a spĺňajú požiadavky na ochranu ich obyvateľov a majetku.

Ako prví sme na slovenský trh uviedli prístupové systémy na mieru šité pre podmienky slovenských sídlisk. Ako prví sme zaviedli pojem dotykový elektronický kľúč (DEK) a predstavili spôsob využitia elektromagnetických zámkov v nekomerčnej sfére. V súčasnosti vnímame rýchly technologický pokrok a reagujeme naň uvádzaním bezkontaktných prístupových systémov do prostredia bytových domov.  

Celý projekt sa vyznačuje komplexnosťou a neustálou inováciou zariadení a technických riešení podľa požiadaviek zástupcov domov tak, aby spĺňali vysokú kvalitatívnu úroveň a umožňovali nadstavbu technického zabezpečenia domu. Zdarma poskytujeme odborné technické poradenstvo pre zástupcov bytových domov a zabezpečujeme školenia pre realizátorov projektu.

Od začiatku sme kládli veľký dôraz na organizačné riešenie, ktoré spočíva v aktívnej účasti samotných obyvateľov na správe domu, preto sme vypracovali rôzne usmernenia, pokyny a odporúčania týkajúce sa prevádzky technických zariadení v dome a spôsobu ich efektívneho využitia.

Neustále sa snažíme zdokonalovať všetky časti projektu, a preto nadväzujeme spoluprácu aj s ďalšími organizáciami a inštitúciami, ktoré prispievajú k jeho úspešnému pokračovaniu.