ks_2014_1

Rozkvitnuté kontajnerové stojisko na Martinčekovej 3 a 5

Prišla jar a kontajnerové stojisko na Martinčekovej ulici 3 a 5 sa zazelenalo. Ale pozor, nemyslíme to ani trochu metaforicky. Zakvitla jablonka umiestnená na streche stojiska, ktorej od marca tohto roku robí spoločnosť 16 kvetináčov s celoročne zelenými vavrínovníkmi. Aby sa uľahčilo zalievanie kvetín a zabezpečila jeho pravidelnosť, dobudovalo sa aj zavlažovacie zariadenie.

Zmeny sa dotkli i vnútra kontajnerového stojiska. Záleží nám na správnom a efektívnom triedení odpadu, preto sme nad zberné nádoby s plastom a papierom upevnili informačné panely, ktoré upozorňujú obyvateľov, ktoré suroviny je možné do týchto nádob vhadzovať. Nechýba ani panel s adresou a otváracími hodinami príslušného zberného dvora, aby obyvatelia vedeli, kam majú odnášať nadrozmerný odpad.

(Viac fotiek nájdete vo fotogalérii…)

Veľmi nás teší, že odozvu u obyvateľov našiel i nový prvok v kontajnerovom stojisku – olejtéka, do ktorej pribudli a stále pribúdajú nové fľaše s použitým kuchynským olejom. Vedľa olejtéky sme tiež namontovali panel, ktorý vysvetľuje správny postup pri zbere použitého kuchynského oleja a upravili sme aj vonkajšie okolie kontajnerového stojiska.