simon-elena_1

SMART riešenia pre bytové domy, kontajnerové stojiská a cykloprístrešky

Ak zodpovedáte za správu prístupového systému určite Vás neraz napadlo, ako to robiť pohodlne, jednoducho a zároveň rýchlo. To isté platí, ak musíte informovať obyvateľov o neplánovanej odstávke vody; UMOŽNIŤ VSTUP PORUCHOVEJ SLUŽBE alebo potrebujete zmeniť prístupové práva. Pri jednoduchých prístupových systémoch je zložité vytvoriť nadstavbu, ktorá by umožňovala ich správu  aj na diaľku. Prístupové systémy od firmy RYS prichádzajú na trh s novými zaujímavými riešeniami.

SMART riešenia Správy systému cez CLOUD, Mobilnú dátovú sieť a komunikačnú LoRa sieť

V súčasnosti existujú rôzne spôsoby vzdialenej komunikácie, ktoré je možné využívať aj na uľahčenie správy bytového domu a prístupového systému v ňom. Dôležité je vybrať si spôsob, ktorý ponúka systémové riešenia, vysokú úroveň bezpečnosti, berie ohľad nie len na už inštalovaný systém a zachovanie základných užívateľských funkcií, ale zároveň ponúkajú ich rozširovanie a modernizáciu do budúcna.


 Operačná jednotka SIM-ON

Operačná jednotka SIM-ON pre prístupový systém využívajúca spojenie cez mobilnú dátovú sieť GPRS umožňuje okamžitú správu systému bez obmedzení. K jednotke sa viete pripojiť zo svojho notebooku či PC kdekoľvek sa práve nachádzate. Takúto jednotku môžete doplniť do existujúceho prístupového systému a zdynamizovať jeho používanie a správu, pretože SIM-ON funguje aj ako GSM koncentrátor, t.j. cez jednu SIM-ON jednotku viete na diaľku spravovať celú sieť operačných jednotiek pripojených na RS485 komunikačnej linke. Vhodná je aj na kontajnerové stojiská, cykloprístrešky a iné miesta napájané solárnymi panelmi či batériami, kde nie je možné trvalé pripojenie systému k PC, pretože má integrované vlastnosti regulačné systému batériového napájania (KUKS).

simonKaždá SIM-ON jednotka je pripojená do tzv. “doménového” servera RYS CLOUD, ktorý spravuje IP adresy operačných jednotiek a uľahčuje tok dát k jednotlivým zariadeniam. Z dôvodu čo najnižších prevádzkových nákladov využívajú SIM-ON jednotky najčastejšie verejné dynamicky IP adresy, čo sú náhodne prideľované, dočasné IP adresy, ktoré sa často menia. Pri priamom pripájaní k takejto jednotke by bolo potrebné neustále sledovať zmenu IP adresy a upravovať ju v nastaveniach obslužného programu BBIQ.  Pomocou doménového servera sa nepripájate priamo k operačnej jednotke ale cez zabezpečený server,  ktorý automaticky smeruje dáta z a do operačnej jednotky na základe jej identifikačného čísla nie IP adresy. Výhodou tohto riešenia je plynulejšej a kvalitnejšej dátovej komunikácii a oveľa nižšie náklady na dátové služby.


ELENA  – elektronická nástenka

Ďalšou zaujímavou službou, je správa elektronických násteniek. ELENA slúži ako moderná elektronická domová nástenka a cez portál RYS CLOUD je možné na nej na diaľku meniť oznamy podľa potreby. Elektronická nástenka inštalovaná v bytovom dome je súbor hardvérových zariadení, ktoré obsahuje monitor s pripojením na HDMI a doplnený o riadiaci modul, ktorý obsahuje operačný systém LINUX s so softvérom pre riadenie nástenky,  USB modem pre pripojenie do mobilnej dátovej siete a bezdrôtový teplomer s nastaviteľným RF kanálom, špeciálne určený pre ELENu.

Elektronické nástenky sú spravované cez web portál, kde si užívateľ administruje obsah zobrazovaný pre konkrétny bytový dom. Nastaviť môže exspirácia oznamu,  dĺžku a frekvenciu jeho zobrazenia. Podporované sú texty, video súbory a statické obrázky, navyše obrazovka poskytuje aktuálne informácie o čase, dátume, vonkajšej teplote, vlhkosti a  obsahuje aj meninový kalendár. Všetky dáta (súbory)  ukladá užívateľ na dátové úložisko RYS CLOUD. Po prihlásení k obrazovke je možné okamžite zverejniť upozornenie napríklad na blížiaci sa termín odpočtu energií, plánovanej odstávky vody alebo realizáciu stavebných  prác v dome. Pre správcom ako aj zástupcov vlastníkov je to dokonalý pomocník, ktorý ušetrí množstvo času a teda aj peňazí.


LoRa sieť a nová generácia IoT jednotiek

Od cloudových riešení sa posúvame ešte ďalej a v príprave je aj využitie siete LoRa. V súčastnosti je možné cez nadstavbový modul pripojiť do LoRa siete SIM-ON operačné jednotky, čo je opäť skvelé riešenie pre kontajnerové stojiská a cykloprístrešky. Vo vývoji sú aj operačné jednotky novej generácie IoT. Pre budúcnosť znamenajú obrovský skok od konzervatívnych prístupových systémov k modernému SMART riešeniu bezpečnosti v bytových domoch.Odporúčame prečítať: