Každý projekt a aktivitu, do ktorej vkladáme svoje úsilie o lepšie a bezpečnejšie prostredie na bývanie, sa snažíme obohatiť aj vizuálne a priniesť tým umenie priamo do ulíc mesta. Dlhoročná spolupráca s výtvarníčkou Zuzanou Cigánovou Mojžišovou prináša do verejného priestoru úžasné diela, ktoré sú unikátne, inšpirujúce a bežnému dňu v meste dodávajú úsmev a sviežosť. Zuzana je zakladajúca členka nášho občianskeho združenia a sme nesmierne radi, že ju máme vo svojom tíme.

 

ZUZANA CIGÁNOVÁ MOJŽIŠOVÁ

ZuzaZuzana Cigánová Mojžišována Cigánová Mojžišová (nar. 1967) vyštudovala keramiku na škole umeleckého priemyslu v Bratislave scénografiu na bábkarskej katedre DAMU V Prahe. Ako výtvarníčka na voľnej nohe spolupracovala s bábkovými divadlami na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Chorvátsku a Poľsku. Navrhovala scény, bábky, kostýmy, masky, z ktorých mnohé aj sama realizovala. Podieľala sa na tvorbe televíznych relácií.

Na výstave Puppen und Figuren v Stuttgarte v roku 1990 získala prvú cenu v diváckej súťaži. Podieľala sa ako výtvarníčka na predstavení Paskudárium, ktoré získalo v roku 1999 hlavnú cenu na Festivale stredoeurópskeho umenia.

Vystavuje na samostatných a spoločných výstavách. Pracuje s textilom, drevom, kašírovaným papierom…

Okrem toho sa venuje knižnej a reklamnej grafike a ilustráciám.Je autorkou výtvarného prevedenia mozaikových stien niekolkých mestských úžitkových stavieb.

V poslednom období sa venuje aj technike netkanej tapisérie nazývanej arttex, ktorej výber prezentuje v tomto komornom priestore.

web: zuzana.grafit3.sk

email: zuzana@grafit3.sk