kosice-z_4

Úspešne uzamknuté stojiská v Košiciach

Úspešné spustenie pilotného projektu uzamykania kontajnerových stojísk v mestskej časti Košicie – Západ. V priebehu mesiacov apríl – jún sme usilovne pripravovali spolu s mestskou časťou Košice – Západ a zástupcami vybraných bytových domov uzamknutie dvoch kontajnerových stojísk solárnym elektronickým systémom s nekopírovateľnými DESFire čipmi, adresným prístupom, inteligentnou reguláciou napájania a on-line kontrolou stavu batérie.

Nakoľko kontajnerové stojiská využívajú viaceré bytové domy s väčším počtom vchodov, na ktorých sa používajú rôzne prístupové systémy, najväčšou výzvou pre nás bolo technicky a administratívne “sprocesovať” prístup pre každého obyvateľa bez výraznejšieho obmedzenia používania stojísk a odvozu odpadu.

Na stojisku sú využívané osvedčené prístupové systémy, ktoré boli navyše pre dané stojiská a ich konštrukčné vlastnosti upravené na mieru, aby sa zabezpečila spoľahlivá funkčnosť všetkých časti systému – elektronických aj mechanických.

Stojiská sú napojené na solárny systém, takže okrem bezpečnosti prinášajú aj ekologickú výhodu a úsporu energie. Systém umožňuje on-line kontrolu stavu batérie, takže aj v zimných alebo málo slnečných dňoch je systém pod kontrolou a s pravidelnou údržbou dokáže poskytovať fungovať niekoľko rokov bez potreby výmeny batérie.

Uzamknuté stojsiká Košice - Západ

Video: Starosta mestskej časti Košice – Západ  Mgr. Marcel Vrchota vysvetľuje používanie prístupového systému na kontajnerových stojiskách.

Pilotný projekt  by sa nepodarilo spustiť bez ústretovosti a záujmu zástupcov mestskej časti Košice – Západ, obyvateľov bytových domoch na Lesníckej ulici, Triede SNP, Matúškovej a Bernolákovej ulici a tiež skvelej spolupráce s miestnymi montážnymi firmami ABRA automatické brány s.r.o. a RUPIOSE Mini Servis.  Na začiatku každého projektu vznikajú aj situácie, ktoré si vyžadujú pochopenie, trpezlivosť a správnu komunikáciu. Veľká vďaka za pozitívny prístup patrí starostovi mestskej časti Košice – Západ pánovi Marcelovi Vrchotovi, vedúcemu odd. rozvoja pánovi Jozefovi Romanovi a rovnako aj zástupcov dotknutých bytových domov, ktorý nám pomáhali s prípravou spustenia pilotného projektu.


Pozrite si aj reportáž TV Košice: ” Kľúče pre uzamykateľné kontajneroviská striedajú na Terase čipmi”, 23.6.2022