otvárajte dvere mobilom

Používajte mobil aj na otváranie dverí

Sú situácie, kedy je nevyhnutné byť v spojení s bytovým domom na diaľku. Ste mimo mesta, máte na starosti správu prístupového systému a zrazu je potrebné urýchlene vpustiť do domu poruchovú službu…

Mobil sa stal bežnou súčasťou našich životov. Okrem telefonovania a posielania správ, ho používame na platenie, fotenie, surfovanie po internete či ako navigáciu, prečo ho teda nevyužiť aj na otváranie dverí. Mobilný telefón je možné použiť ako náhradu za bezkontaktný prívesok, pričom sa zachová vysoká úroveň bezpečnosti a adresnosť prístupového systému.

Otváranie mobilom na diaľku prezvonením

Ak by ste potrebovali umožniť jednorázový vstup osobe na diaľku bez toho, aby ste boli v blízkosti čítačky či bytového domu, využíva sa špeciálne zariadenie GSM prevodník, ktoré umožňuje otvorenie dverí “prezvonením” z mobilného telefónu. Každé otvorenie mobilným telefónom je zaznamenané v prístupovom systéme s presným dátumom a časom spolu s ďalšími udalosťami systému. Takto môžu otvárať bežný užívatelia,  ak však má vaše telefónne číslo v systéme aj práva administrátora, dostávate aj alarmové a informačné sms, napr. o dlho otvorených alebo násilne otvorených dverách, stave napájania pri batériových a solárnych prístupových systémoch, najčastejšie inštalovaných na kontajnerových stojiskách alebo cykloprístreškoch.

Ako to funguje? GSM prevodník má vlastnú SIM kartu s telefónnym číslom. V prístupovom systéme sú v databáze užívateľov uložené telefónne čísla osôb s právom otvárať. Telefónne číslo má systémovo rovnaké práva ako bežný identifikátor (bezkontaktný prívesok, karta). Ak užívateľ prezvoní číslo prevodníka. Ten cez službu Clip rozpozná číslo volajúceho, skonvertuje ho na alfanumerický kód a ten odošle do riadiacej jednotky prístupového systému. Tá preverí, či sa tento kód nachádza v databáze užívateľov. Ak áno, odblokuje dvere.

Využitie GSM prevodníka je vhodné pri správe bytového domu alebo iného objektu na diaľku a najmä ak je potrebné umožniť jednorázový vstup osobám bez prístupového čipu.  Zaujímavé je to aj pre seniorov, či imobilné osoby, ku ktorým často chodí lekár alebo opatrovateľská služba a musia riešiť ako im umožniť vstup do uzamknutého vchodu.

Otvárajte dvere z mobilu cez Bluetooth

Čoraz viac sa tešia obľúbenosti Bluetooth bezkontaktné čítačky, ktoré umožňujú otváranie cez mobilnú aplikáciu pri zachovaní všetkých prvkov dátovej bezpečnosti.  Mobilný telefón slúži ako náhrada za identifikátor a pokiaľ sa nachádza v dosahu bezkontaktnej čítačky (max. vzdialenosť cca 9 m) zabezpečí pohodlné otvorenie dverí.  Do databázy osôb oprávnených vstupovať do bytového domu môžete tak pridať aj “dočasných” užívateľov bez toho, aby ste museli fyzicky odovzdať identifikátor. Je to ďalšia moderná alternatíva otvárania dverí. Pre bezkontaktnú čítačku je možné nastaviť tri bezpečnostné úrovne, ktoré sa líšia počtom overovacích prvkov pre otvorenie dverí. Od zadania PIN kódu (alebo iných autentifikačných prvkov), cez jednoduché potvrdenie PUSH notifikácie, až po hands-free otvárania bez manipulácie s mobilom, čo je skvelé, ak máte práve plné ruky a potrebujete otvoriť dvere.

Otváranie mobilnou aplikáciou je vhodné nielen pre bytové domy, ale tiež pre administratívne budovy, priemyselné objekty, kde sa dajú využiť najmä pri pohybe v rámci vnútorných priestorov, napr. pre pohodlné otváranie schodiskových dverí, kancelárií a pod.

Tak ako už bolo spomenuté, oba spôsoby otvárania nijako neznižujú bezpečnosť prístupového systém. Práve naopak, zvyšujú jeho efektivitu a možnosti využitia.

Odporúčame prečítať: