pic-1-idesco-5

Na Pentagón sa prišli pozrieť až z Fínska

V roku 2018 sme spolu so obyvateľmi, zástupcami vlastníkov, najmä Lenkou Polákovou, správcom Spokojné Bývanie a mnohých priaznivcov a podporovateľov začali písať úspešný príbeh bratislavského Pentagónu. Vznikla v ňom komunitná miestnosť, zmenil sa kompletne interiér spoločných priestorov domu, vymenili sa výťahy, osadili nové vchodové dvere a to hovoríme len o voľným okom viditeľných veciach. V Pentagóne sa urobilo obrovské množstvo práce a začala sa tvoriť komunita ľudí, ktorým záleží na tom ako to v dome vyzerá, záleží im na kultúrnosti prostredia a bezpečí. Projekt zaujal aj v zahraničí a jeho výsledok sa prišli 11.2.2020 pozrieť z fínskeho Oulu, zástupcovia firmy Idesco pani Arola a pán Hautala, ktorých bezkontaktné čítačky sú inštalované v priestoroch domu. Aj samotná firma Idesco odprezentovala príbeh Pentagonu na svojich stránkach.

pic-1-idesco-3

zprava: Annu-Leena Arola (Idesco), Markus Hautala (Idesco), Peter Grečko (oz BB), Marcela Beňušková (oz BB)

Zábrana vstupu cudzích osôb do bytového domu bola jedna zo základných podmienok pre udržanie nových bezpečnostných pravidiel, ktoré si tu obyvatelia odsúhlasili. Spoločné priestory domu museli byť zabezpečené tak, aby nemohli byť viac vandalizované, poškodzované, aby sa v nich nezdržiavali osoby pod vplyvom návykových látok, aby tu takéto osoby neprespávali prípadne v nich drogy neužívali, aby sem mohol poštový doručovateľ vstupovať bez strachu a obavy o svoje zdravia.

Technické riešenie prístupového systému navrhol a dozoroval Peter Grečko, ktorý sa venuje prevencii kriminality v bytových domoch od roku 1999, kedy sme v rámci projektu Bezpečné bývanie zaviedli absolútne novátorský prístup k ochrane ochrane vstupu do bytoviek a komplexne riešili prvý bytový dom na Rovniankovej ulici 14 v roku 2001.

Na stavbárskej ulici sme sa snažili využiť všetky dlhoročné skúsenosti a voľba preto padla na overené systémy a ich technické komponenty, medzi ktoré s istotou patria fínske DESFire bezkontaktné čítačky z produkcie firmy Idesco. Podarilo sa nám vytvoriť veľmi komplexný systém kontroly prístupu s primárnym cieľom zvýšiť takticko-technickú úroveň bezpečnosti budovy.

A práve veľká dôvera, ktorú sme do týchto čítačiek vložili sa vyplatila. Používanie kompatibilných a pokročilých produktov ponúka klientovi systém, ktorý poskytuje množstvo informácií v reálnom čase, ako aj záznam o všetkých udalostiach týkajúcich pohybu osob vrátane násilných otvorení, ktoré je možné efektívne analyzovať a rýchlo prijať potrebné opatrenia na elimináciu akéhokoľvek narušenia bezpečnosti.

Prístupový systém obsahuje celkom 104  čítačiek Idesco, čítačky sa používajú pri hlavných vchodoch pre vstup, vo vnútri výťahu na výber poschodia, na výstup pri hlavných vchodoch, na volanie výťahu a vo vnútri budovy v sekčných vchodoch na každom poschodí.

Pohyb vo vnútri budovy je obmedzený iba pre oprávnených používateľov (zvyčajne vlastníkov bytov a ich registrovaných spolubývajúcich, rodinu, partnerov atď.), aby sa zabránilo nadmernej anonymite. To bolo rozhodujúce pre vytlačenie  neprispôsobivých osôb, najmä užívateľov omamných látok. Systém dokáže ovládať aj individuálne nastavenia prístupových práv, napr. väčšina používateľov má právo používať výťah iba na poschodie, kde býva, individuálne sú nastavené práva napr. pre hendikepované osoby alebo seniorov.

Implementácia všetkých technických riešení v bytovom dome spolu s prácou vynikajúceho tímu ľudí pre krízové riadenie viedla k takmer neuveriteľným zmenám vo vnútri bytového domu. Zvýšila sa bezpečnosť budovy, čo spôsobilo aj výrazné zvýšenie trhovej ceny jednotlivých bytov. Obyvatelia sa cítia bezpečnejšie a začali pozitívne uvažovať o budúcnosti tejto komunity. Inteligentné riešenie kontroly prístupu poskytuje veľmi dobré nástroje orgánom činným v trestnom konaní a organizáciám zaoberajúcim sa prevenciou kriminality.

Momentálne je prioritou udržiavať stav dosiahnutý všetkými zmenami vykonanými počas posledného roka. Na základe získaných skúseností plánujeme prijať také úpravy a nové riešenia, ktoré zabezpečia dlhodobo udržateľný stav zabezpečujúci bezpečnosť a ochranu obyvateľov. Naším cieľom je urobiť budovu ešte inteligentnejšou, zaviesť do praxe najnovšie technologické riešenia, systém správy cez cloud a funkcie a aktivity podporujúce komunitu.