ppk_zima

Počasie neprekvapí uzamknuté polopodzemné kontajnery

Polopodzemné kontajnery sa stávajú čoraz zaujímavejším riešením najmä pre novú bytovú výstavbu, kde je možné pri projektovaní vopred navrhnúť ich umiestnenie tak, aby nezasahovali do inžinierskych sietí. Inžinierske siete sú jednou z podstatných prekážok pri ich inštalácii v už zastavanom mestskom prostredí. No i napriek tomuto obmedzeniu sa čoraz častejšie objavujú na sídliskách väčších i menších miest.  Pôsobia esteticky, môžu byť veľmi vhodne zapracované do okolia bytového domu a  svojou jednoduchosťou a zároveň štýlovým dizajnom obohacujú verejný priestor. Ale ani tu nesmieme opomenúť zabezpečenie polopodzemných kontajnerov pred nedovoleným používaním a nekontrolovaným anonymným odhadzovaním smetí.  Takéto zabezpečenie naberá na dôležitosti práve teraz, keď sa zvyšujú poplatky za odvoz smetí, zvyšuje sa tlak na samosprávy a tým aj na jednotlivé bytové domy, aby mali zber odpadu z domácností čo najviac pod kontrolou a zvyšovali objem triedeného odpadu.

ppk-video-1

Video – otváranie polopodzemného kontajnera uzmaknutého na batériový prístupový systém

Elektronicky uzamknúť polopodzemné kontajnery bolo veľkou technickou výzvou, ktorú sme podobne ako množstvo ďalších organizačno-technických výziev pri riešení bezpečného bývania prijali spoločne s firmou RYS. Podmienkou bolo pripraviť systém, ktorý bude spĺňať tieto kritériá:

 

  • užívateľsky pohodlné riešenie,

  • bezpečné umiestnenie hardvérových prvkov na poklope,

  • mimoriadne odolné a spoľahlivé ovládacie prvky ako zámok, čítačka a “aktivačné” tlačidlo,

  • funkčnosť systému za každého počasia, napriek vystaveniu priamemu vplyvu poveternostných podmienok (dážď, mráz, sneh, slnečné žiarenie ..),

  • napájanie na batériový systém s minimálnou spotrebou a dlhou životnosťou,

  • možnosť adresného otvárania, prípadne aj so záznamom udalostí,

  • pripojenie APS systému pre pracovníkov odvozu odpadu.

 

Týchto niekoľko podmienok si vyžiadalo takmer ročnú prácu na technickom vyhotovení, testovaní jednotlivých komponentov, nevyhli sa záťažovým skúškam v mraze či vo vysokých teplotách, “dolaďoval” sa systém napájania, konštrukčné riešenie uchytenia na poklop, aby inštalované prvky neprekážali pri vyhadzovaní smetí, či pri manipulácii s poklopom pri vyprázdňovaní vaku.

ppk_leto

Video – otváranie polopodzemného kontajneru v lete pri teplote nad 60°C na povrchu čítačky

ppk-video-2

Video – otváranie polopodzemného kontajneru v zime pod snehom

Všetko sme zvládli a prvé prevádzkové skúšky v exteriéri mohli začať. Koncom roku 2019 sme elektronicky uzamkli prvé polopodzemné kontajnery na Stavbárskej ulici v Bratislave, neskôr v priebehu roku 2020 na Miletičovej, Račianskej a Karloveskej ulici v Bratislave a tiež v Novej Dubnici. Jedine reálna prevádzka môže ukázať, ktoré z riešení je dobré, a ktoré vyžaduje úpravu.

Počas celého roku sme nielen načúvali pripomienkam užívateľov, ktorí do kontajnerou smeti vyhadzujú, konzultovali sme riešenie s odborníkmi na odvoz a likvidáciu odpadu, ale pozorne sme sledovali aj správanie samotného systému na poklope pod vplyvom rôznym poveternostných podmienok a po niekoľkých malých úpravách môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo vytvoriť spoľahlivý a vysoko efektívny systém pre uzamykanie polopodzemných kontajneroch s autonómnym napájaním, ktorý takmer nevyžaduje údržbu.

Pozrite si videa:

Viac o technickom riešení nájdete na www.rys.sk.