tombola

Ďalšia krásna vec sa stala v Pentagóne

Keď si človek otvorí myseľ, otvorí sa mu aj srdce a začne robiť dobré veci. A dobro je nákazlivé. Nemusíme byť hneď “biele vrany”, stačí ak budeme dobré vrany. A dobrá vrana k dobrej vrane sadá a my sme šťastní, že v Pentagóne nás už je celý kŕdeľ.

Čo sa nám to vlastne prihodilo?

V utorok 18. júna sa konala prvá oficiálna domová schôdza v komunitnej miestnosti. Hovorilo sa samozrejme o vážnych a dôležitých veciach,  týkajúcich sa obnovy bytového domu na Stavbárskej 40 a 42 a zlepšovania bezpečnostných opatrení. Je potrebné veľmi veľa komunikovať a pokračovať v úsilí a snahe o zlepšenie, aby sa dobre začatá robota dotiahla do úspešného konca.

Popritom sme splnili jeden milý sľub a žrebovali sme tombolu. Do tomboly bol zaradený každý obyvateľ Pentagónu, ktorý vyplnil dotazník v rámci projektu Akadémia Pentagón. Za prítomnosti domovej rady, zástupcov správcovskej spoločnosti  a obyvateľov domu sme vyžrebovali majiteľov troch cien. No keďže nie všetci výhercovia boli na schôdzi prítomní, rozhodli sme sa im darčeky odovzdať osobitne dňa 22.6.2019 v komunitnej miestnosti za prítomnosti Lenky Polákovej. A tu sú víťazky tomboly. Gratulujeme!

  1. Cannerová Monika – prvá cena: notebook
  2. Madlušková Ivana – druhá cena: tablet
  3. Palusová Zuzana – tretia cena: mobilný telefón

A potom sa stala tá spomínaná úplne úžasná vec.

Pani Madlušková sa vzdala svojej ceny v prospech niekoho iného, komu bude viac prospešná, pomôže a nesmierne poteší. Dopočula sa totiž o tajnej túžbe Viki Kovačovičovej, ktorá sa aktívne zapája do práce v komunite a pre dom a od začiatku projektu Akadémia Pentagón ochotne pomáha. Pani Madlušková neváhala a svoju výhru – tablet venovala Viki ako vďaku!

Pri odovzdávaní nechýbala radosť a ani jej jedinečné prejavy – slzy. Ďakujeme pani Madlušková, že máte dobré srdiečko a ďakujeme všetkým dobrým ľuďom v Pentagóne, ktorí pochopili o čom je komunita a odkiaľ treba začať, ak chceme meniť veci k lepšiemu.

Sme na Vás hrdí!