Návšteva z kancelárie ministra vnútra SR

Komunitná miestnosť v bratislavskom Pentagóne je tak trochu unikát na Slovensku. Nie je veľa panelákov, ktoré sa môžu pochváliť niečim takým. Cieľom jej vybudovania je priniesť do tejto komunity nový príjemnejší pocit, vytvoriť priestor, kde bude možné pokojne sa sústrediť na tých ľudí, ktorí majú záujem o pozitívnu zmenu v dome a osobne sa na nej chcú zúčastňovať. Práve tu sa majú riešiť konflikty nekonfliktným spôsobom, tu sa majú hľadať preventívne nástroje na boj so stále prítomnými vplyvmi drogovej kriminality a tu sa majú ľudia učiť, že ich súdržnosť a vzájomná susedská pomoc je jeden zo základov pre vytvorenie bezpečnej komunity.

Projekt Akadémia Pentagón je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a aj preto sme radi v komunitnej miestnosti 1.2.2019 uvítali zástupcov Ministra vnútra SR pána Ing. Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality z kancelárie Ministra vnútra SR a jeho spolupracovníčky z Rady vlády pre prevenciu kriminality Mgr. Dianu Juráškovú, Mgr. Veroniku Blažičkovú a Mgr. Kamilu Džurňakovú, ktorí sa veľmi pozitívne vyjadrili k našej práci a k vytvorenému priestoru.

Článok na Facebooku

Veríme, že spoločne sa nám podarí pripraviť rôzne aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v Pentagóne a rovnako aj celej Vrakuni. Ide nám o jeden a ten istý cieľ, urobiť z tohto miesta opäť normálny bytový dom, v ktorom sa dá bezpečne bývať. Diskutovalo sa tam o mnohých témach, napríklad už teraz sme sa dohodli, že v komunitnej miestnosti pripravíme besedy o bezpečnosti pre seniorov.

Sledujte naše aktivity v Akadémii Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1m