Otázky pre Pentagón

Akadémia Pentagón je projekt situačnej prevencie kriminality a jeho cieľom je vytvoriť v bytovom dome Pentagón súdržnú komunitu ľudí, ktorí dokážu veci meniť. V dvoch vchodoch Stavbárska 40 a 42, ktoré sú najviac postihnuté prítomnosťou drogových dílerov a zároveň narkomanov, žije približne 700 ľudí. Je to ako malá dedina, no ľudia v nej sa vôbec nepoznajú. Vyhýbajú sa jeden druhému, za zatvorenými dvermi svojich bytov chcú mať pokoj od všetkého toho marazmu na chodbách, schodiskách a pred domom.

Ale tak sa komunita nedá budovať. Bez osobných stretnutí, bez spoznávania svojich susedov, bez komunikácie a pozdravu “Dobrý deň” a bez ochoty osobne sa zapojiť do aktivít v dome, nie je možné vytvoriť prostredie, kde sa veci nielen zlepšia, ale to zlepšenie bude možné udržať a ďalej na ňom pracovať a rozvíjať ho.

Po dostavaní a zariadení komunitnej miestnosti bolo naším ďalším krokom oslovenie všetkých obyvateľov Stavbárskej 40 a 42  formou jednoduchého dotazníka. Cieľom bolo informovať ich o existencii komunitnej miestnosti, upútať ich pozornosť a spoznávať ich. Zistiť, na čo by chceli komunitnú miestnosť využívať, o aký typ poradenskej služby či voľnočasovej aktivity by mali záujem. A boli sme trošku zvedaví a pýtali sme sa aj na ich pekné spomienky, záľuby, túžby a sny.  Dôležité bolo, aby ľudia pochopili, že už vyplnením dotazníka majú priamy vplyv na to, čo sa bude v ich komunite diať a cez účasť na komunitnom živote vytvoria lepšie miesto pre seba a svojich najbližších.

Stavbárska 40 a 42 je komplikovaný dom s množstvom problémov a zlá bezpečnostná situácia vyústila až do bodu, kedy Slovenská pošta odmietla doručovať zásielky do týchto vchodov, aby chránila zdravie a život svojich doručovateľov. Preto v bytovom dome neexistujú poštové schránky a poskytovanie informácii adresne každému obyvateľovi je o to zložitejšie. Museli sme prísť s neštandardným riešením a dotazníky sme “doručovali” zavesením na kľučky na dverách do bytov. Takto bolo odovzdaných spolu 189 dotazníkov – 1ks na byt. Dotazník vyplnilo a odovzdalo 34 obyvateľov, ktorým aj touto cestou ešte raz ďakujeme. Pochopili, že nám ide o ich lepší život.

Dotazník je stále dostupný v elektronickej podobe, tak ak ste obyvateľom Stavbárskej 40 a 42 môžete ho kedykoľvek vyplniť a zároveň sa zapojiť do komunitného života.

Dotazník: https://forms.gle/gWHwi1EDurXrnr7h6

baner_akademia-prevencia-1m