clanok_foto

Príbeh bratislavského Pentagónu začína byť SMART

Článok uverejnený v časopise Stavebníctvo a bývanie, január/február 2020, ročník 21

článok v PDF

V občianskom združení Bezpečné bývanie sa dlhodobo venujeme skvalitňovaniu komunitného života v bytových domoch a prinášame netradičné riešenia, ktoré svojou inovatívnosťou posúvajú hranice využívania moderných technológií pri prevencii kriminality čoraz ďalej. Našou snahou je pretvárať prostredie v bytových domoch a verejný priestor okolo nich tak, aby pôsobilo na ľudí pozitívne a zároveň vnášalo do života komunity pocit bezpečia a spolupatričnosti.

Pentagón nezomrie

Našou srdcovou záležitosťou sa stal jeden z najhorších bytových domov na Slovensku, bratislavský Pentagón. Dom, ktorý bol vykričaným hniezdom drogových dílerov a narkomanov a do ktorého by ste sa pred rokom báli vstúpiť bez sprievodu, prešiel neuveriteľnou zmenou. Začalo sa to odhodlaním domovníčky Lenky Polákovej a skupiny vlastníkov bytov zvrátiť katastrofálny vývoj v dome a obmedziť neoprávnené vstupy do domu. Prítomnosť osôb pod vplyvom návykových látok v spoločných priestoroch domu predstavovala nielen bezpečnostné a hygienické riziko, ale malo aj veľmi zlý vplyv na psychiku obyvateľov, výchovu detí a často bolo sprevádzané i devastáciou majetku. Spoločne so správcom bytového domu požiadali Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) o pôžičku na obnovu domu, ktorá im bola schválená. V roku 2018 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vchodov na Stavbárskej ulici č. 40 a 42. Dom dostal novú zateplenú fasádu, elektrické rozvody, výťahy, dlažby, maľovku, osvetlenie spoločných priestorov. Veľká investícia smerovala aj do bezpečnosti. Vstupy do domu a k výťahom sú zabezpečené bezpečnostnými dverami, špeciálne upravenými a odpruženými tak, aby odolávali častým fyzickým útokom a kopaniu. V dome sme zaviedli precízne premyslenú zónovú ochranu, kde sú všetky vstupné dvere na poschodiach a výťahy chránené prístupovým a kamerovým systémom. Prístupový systém založený na technológii DESFire poskytuje dôležitú ochranu pred kopírovaním čipov a poskytuje absolútnu adresnosť ich používania. Všetky technické prvky použité pri obnove bezpečnosti v Pentagóne spĺňajú požiadavky na vysokú dátovú bezpečnosť a ochranu pred zneužitím. Okrem toho sú vo vstupných vestibuloch osadené elektronické informačné tabule so vzdialenou správou a prepojením na prístupový systém. Tu sa však technologická revolúcia v Pentagóne nekončí. Pentagón sa stal prvým bytovým domom na Slovensku s polopodzemnými kontajnermi zamknutými batériovým prístupovým systémom s vysokou energetickou úsporou, ktorý je dokonca cez WiFi prepojený s centrálnym systémom v dome. Všetky prevádzkové zmeny v bytovom dome boli konzultované s obyvateľmi a zapracované do nového domového poriadku, ktorý vlastníci bytov schválili. Bol to jeden z dôležitých okamihov v procese ozdravenia ťažko skúšanej komunity.

Budovanie komunity

Ak si hovoríte, že napriek všetkým technickým novinkám a inováciám by ste nechceli bývať v dome zabezpečenom ako väznica, prezradíme vám tajomstvo. Dom má dušu a tou dušou je novovybudovaná komunitná miestnosť priamo v priestoroch domu, čo najbližšie k ľuďom a pre ľudí. Keď sme sa dozvedeli o pripravovanej obnove Pentagónu, bolo nám jasné, že bez dôslednej komunikácie, podpory a pochopenia zo strany obyvateľov začne technika časom zlyhávať a investície pôjdu do stratena. Preto sme sa rozhodli pomôcť. Výstavba komunitnej miestnosti nebola zahrnutá do rozpočtu obnovy domu zo ŠFRB. Finančnú podporu potrebnú na jej vybudovanie sme získali cez grantové programy Ministerstva vnútra SR, nadácie VÚB a magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré prispeli na výstavbu, vybavenie a prevádzku miestnosti a sprievodné aktivity. Komunitná miestnosť otvorila svoje dvere vo februári 2019 a stala sa kanceláriou domovej rady, miestom na organizovanie domových schôdzí, priestorom pre psychologickú, finančnú a mediačnú poradňu, ako aj na voľnočasové aktivity. Komunitná miestnosť je
spojená s úžasnými zážitkami a ľudskými príbehmi, zažila detský smiech, slzy šťastia,
spev, prezentácie, vážne debaty, no aj oficiálnu návštevu primátora Matúša Valla, starostu
Vrakune Martina Kuruca a mnohých ďalších zástupcov mesta a polície.

Ľudí treba inšpirovať

A nezostalo len pri komunitnej miestnosti. Postupne sa snažíme prenikať aj mimo domu. Prvou lastovičkou je uzamknutie polopodzemných kontajnerov, ktoré sme spojili s informačnou kampaňou. Výtvarníčka Zuzana Mojžišová Cigánová vytvorila esteticky i obsahovo premyslené veľkoplošné bannery, ktoré sme umiestnili na stenu „trafostanice“ oproti bytovému domu. Každú odpadovú nádobu zároveň pokrývajú obvodové bannery,  ktoré plnia vzdelávaciu úlohu a poskytujú obyvateľom jednoduché vysvetlenie, ako správne nakladať s odpadom. Týmto riešením je Pentagón opäť jedinečný a môže byť vzorom pre  iné bytové domy. Výsledkom tejto obrovskej snahy je nielen zvýšenie ceny bytov, ale aj  zvýšenie kultúry bývania a zlepšenia susedských vzťahov. Vo svojich aktivitách na podporu prevencie kriminality v Pentagóne budeme pokračovať, pretože každá zmena je  spočiatku krehká a treba ju podporovať, kým sa napevno presadí v mysliach ľudí. No už teraz môžeme povedať, že ak sa to dá v Pentagóne, dá sa to v ktoromkoľvek bytovom dome na Slovensku. Celý príbeh Pentagónu a jeho zmeny môžete sledovať na komunitnom portáli bezpecnebyvanie.sk