Dotazník je určený pre zástupcov bytových domov.

Po vyplnení dotazníka budete zaregistrovaný do portálu BEZPEČNÉ BÝVANIE.

1. AKTÍVNY DIALÓG S POLÍCIOU
policajné nálepky; stretnutia "Občania a polícia"; súčinnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti; odôvodnená adresná i anonymná komunikácia prostredníctvom komunitného portálu
o tému mám
2. OTVÁRANIE V NÚDZI PRI POŽIARI
spolupráca s Hasičským a záchranným zborom SR; odporúčania a zásady prevencie pred požiarmi;inštalácia núdzových výstupných tlačidiel
o tému mám
3. INVENTÚRA IDENTIFIKÁTOROV
deaktivácia alebo rušenie stratených a ukradnutých identifikátorov; kontrola oprávnenosti používania; zisťovanie počtu skutočných užívateľov —osobomesiace
o tému mám
4. OTVÁRANIE ZÁCHRANKE Z BYTU
vymazanie stratených a ukradnutých identifikátorov; kontrola oprávnenosti používania; zisťovanie počtu skutočných užívateľov — osobomesiace
o tému mám
Je vo vašom dome otváranie z bytov povolené?5. DODRŽIAVAŤ ZÁKON A NEBÁŤ SA POKÚT
povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov; usmernenia pre prevádzkovateľov; odporúčania ohľadom evidencie a registrácie
o tému mám
6. NEPLAŤTE VEĽA ZA DEK KĽÚČE A MAJTE ICH RÝCHLO DOSTUPNÉ
softvér BBIQ - prehľadná správa identifikátorov; pomoc pri spracovaní osobomesiacov; odhaľovanie čiernych nájomníkov; obštrukcie pre neplatičov; informačný displej
o tému mám
Kto spravuje váš prístupový systém?
Máte záujem zúčastniť sa na školení o správe systému pomocou programu BBIQ?
Školenia budú rozdelené pre začiatočníkov a pre pokročilých používateľov programu BBIQ.7. UZAMYKANIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK
spolupráca s OLO; technické riešenia uzamknutia a prístupu do stojiska; využívanie solárnych panelov; viacúčelové kontajnerové stojiská;
o tému mám
8. STAŇTE SA SPOLUTVORCOM ZÁKONA
čo sú to neoprávnené vstupy; návrh novely Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov; návrh novely Zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch
o tému mám
9. ČO MÁTE DOMA NAINŠTALOVANÉ A AKO TO FUNGUJE?
čo sú neoprávnené vstupy; návrh novely Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov; návrh novely Zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch
o tému mám

Údaje o používateľovi

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

Údaje o spoločenstve

 
 
 
Zadávajte oficiálny názov spoločenstva alebo bytového domu (napr. Spoločenstvo vlastníkov bytov Martinčekova 3-5).
Povinný údaj
 
Povinný údaj
Povinný údaj

Povinný údaj