priority_hasici_2

Otváranie v núdzi pri požiari

Oboznámte sa s bezpečnostnými zásadami prevencie pred požiarmi a možnosťami otvárania dverí v núdzi.

Inštalovať výstupné tlačidlo alebo kľučku?  Čo je správne a čo je bezpečné? Technické riešenia výstupu osôb z bytového domu v prípade núdze sa stali diskutovanou témou najmä z dôvodu nedostatočnej informovanosti obyvateľov o zásadách požiarnej prevencie. Debata k tomuto problému sa často rozvíja práve na domových schôdzach, kde sa z mnohých ľudí stanú v krátkej chvíli odborníci na techniku i výklad zákona. Riešením pre viacbytové domy sú jednoznačne elektromagnetické zámky a to platí u nás i v zahraničí.

Je prirodzené, že chceme všetko v jednom – bezpečnosť, pohodlie i nízku cenu. Kým hasič nás upozorňuje na únik v núdzi, polícia na dobre zabezpečené dvere. Kompromis je možný prostredníctvom  výberu správnych zariadení a kvalitnej inštalácie.  Preto pri rozhodovaní, čo a ako si v dome nainštalovať je potrebné byť obozretný.

Na základe konzultácií a viacerých praktických prezentácií inštalácií prístupového systému zástupcom HaZZ SR sme pre vás pripravili odporúčania pre správne umiestnenie a inštaláciu núdzového výstupného tlačidla a správnu konfiguráciu technických zariadení inštalovaných na únikovej ceste.

 V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • inštalácia núdzových výstupných tlačidiel
    • spolupráca s Hasičským a záchranným zborom SR
    • odporúčania a zásady prevencie pred požiarmi

 

Podrobnejšie informácie: prevencia pred požiarmi

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!