zodpovednost_za_poziarnu_prevenciu

Zodpovednosť za dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti

V bytových domoch sú obyvatelia a návštevy povinní rešpektovať rozhodnutia prijaté vlastníkmi bytov a povereného správcu. Jednou z právomocí, ale aj povinností vlastníkov domu je prijať opatrenia pre zabezpečenie únikových ciest a tiež zásad požiarnej bezpečnosti tak, aby bol dodržaný Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť za to, či je inštalovaný prístupový systém v súlade s požiarnou bezpečnosťou v konkrétnom bytovom dome leží primárne na vlastníkoch bytov. Zodpovedný nie je ani dodávateľ prístupového systému, ani dodávateľ dverí či iných zariadení, nakoľko tieto systémy sú riešené modulárne, teda sú schopné prispôsobiť sa rôznym podmienkam budov, do ktorých sú inštalované a od konkrétnych podmienok v bytovom dome závisí aj správny výber a zosúladenie jednotlivých bezpečnostných prvkov.

Odporúčame preto, aby boli pri výbere prístupového systému posudzované jednotlivé komponenty – typ dverí, typ zámku, spôsob napájania a odblokovania ako komplexný celok, ktorý by mal byť zároveň konzultovaný s požiarnym technikom. Na základe prevádzkových vlastností systému je následne vhodné  vypracovať  “Zásady požiarnej bezpečnosti”, ktoré budú zohľadňovať aktuálny stav zabezpečenia dverí na únikovej ceste.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.