stretnutie Občania a polícia OR PZ BA IV

Aktívny dialóg s políciou

Stretnite sa s miestaznalými policajtmi z obvodného oddelenia PZ Bratislava Petržalka a diskutujte spolu o problémoch.

Spolupráca s políciou bola oficiálne spustená v roku 2003 sprístupnením prvého bytového domu polícii na Rovniankovej ulici. V súčasnosti je v Petržalke do spolupráce zapojených 434  bytových domov, ktoré sú označené nálepkou „Tento dom je pod zvýšeným dohľadom polície“. Veľmi dôležitou súčasťou spolupráce  boli aj stretnutia občanov so zástupcami polície, preto sa k nim chceme vrátiť a opätovne zblížiť miestaznalých policajtov so zástupcami vlastníkov, zlepšiť ich komunikáciu a zrýchliť konanie polície v prípadoch priestupkov alebo trestných činov spáchaných v bytových domoch. Aj polícia oceňuje súčasné možnosti využívania záznamov z technických zariadení inštalovaných v bytových domoch pri objasňovaní trestnej činnosti. Problém však je, že nemá vždy prístup k aktuálnym kontaktným údajom na povereného zástupcu vlastníkov, na správcu prístupového či kamerového systému v bytovom dome, od ktorého by mohla žiadať relevantné záznamy.

Cieľom aktívneho dialógu s políciou je, aby ste vy poznali svojho policajta a policajt vás. Prostredníctvom osobných stretnutí a komunitného portálu chceme prispieť k zjednodušeniu a zrýchleniu komunikácie medzi vami a políciou, aby ste už nemuseli čakať, kým vás na ústredni obvodného oddelenia polície prepoja na to správne číslo.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • policajné nálepky – elektronizácia záznamov
    • stretnutia “Občania a polícia”
    • súčinnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti
    • spolupráca prostredníctvom komunitného portálu (odôvodnená adresná i anonymná komunikácia s políciou)

 

Podrobnejšie informácie: prevencia kriminality

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!