priority_zachranka_1

Otváranie záchranke z bytu

Nenechávajte si otázku vstupu záchranných zložiek do bytového domu na poslednú chvíľu a informujte sa o možných riešeniach.

Povoliť alebo zakázať otváranie z bytov? Riešenie vstupu záchranných zložiek do bytového domu je  dôležitou súčasťou organizačnej prevádzky prístupového systému a myslieť na ňu je potrebné ešte pred zakúpením a inštaláciou systému. Využitie digitálneho komunikačného systému vám umožňuje povoliť otváranie vchodových dverí lekárovi alebo návštevám priamo z bytu, pričom je vytvorený aj záznam o tom, kto a kedy dvere otvoril. K dispozícii je i alternatíva, kedy je otváranie z bytu povolené individuálne, napr. iba osobám starším alebo telesne postihnutým.

Poradíme vám, ako správne vyhodnotiť situáciu vo vašom dome a vybrať čo najlepšie riešenie vstupu a výstupu bežnej  návštevy ako aj lekára v prípade núdze.

 

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • interkomové volania
    • inštalácia dvoch vrátnikov pre vstup a výstup
    • adresné otváranie a dátový záznam
    • nastavenie užívateľských práv
    • kompatibilita a prepojenie s prístupovým systémom

 

Podrobnejšie informácie: odporúčania a rady

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!