priority_intentura_1

Inventúra identifikátorov

Zoznámte sa s novými technickými možnosťami, ako vymazať stratené alebo ukradnuté dek kľúče a zamedziť tak ich neoprávnenému užívaniu.

Inventúra identifikátorov by mala byť vykonávaná minimálne raz ročne v každom bytovom dome. Počas kontroly dochádza k fyzickému prevereniu všetkých používaných identifikátorov. Z bezpečnostného hľadiska je to veľmi dôležitý krok, pri ktorom sa vymažú alebo zablokujú tie indentifikátory, ktoré sa dlhodobo nepoužívajú z dôvodu straty, odcudzenia, prípadne odsťahovania nájomníkov.

Ak sa kontrola stavu DEK kľúčov – identifikátorov nevykonáva pravidelne, stratí postupne systém na svojej opodstatnenosti a dôležitosti. Cieľom prístupových systémov je totiž odstrániť nežiadúcu anonymitu, zlepšiť poriadok a zvýšiť úroveň bezpečnosti. Ale ak používanie DEK kľúčov nekontrolujeme, stáva sa z nich iba technický prvok slúžiaci na pohodlné otváranie dverí, ktorý je rovnako anonymný ako mechanické kľúče. V takom prípade začnú časom samotní obyvatelia domu považovať systém za nepohodlný, najmä pre ťažkú dostupnosť nových DEK kľúčov.

Inventúra je ľahko zvládnuteľná za pomoci správnych technických zariadení a organizačných usmernení, s ktorými vás radi oboznámime.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • vymazanie stratených a ukradnutých identifikátorov
    • kontrola oprávnenosti používania
    • preverenie a nastavenie užívateľských práv

 

Podrobnejšie informácie: odporúčania a rady

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!