priority_olo_1

Uzamykanie kontajnerových stojísk aj na solárne panely

Uzamknite elektronicky svoje kontajnerové stojisko pomocou solárnych panelov, ak elektrická sieť nie je k dispozícii.

Je nepríjemné ísť vyhodiť odpadky a stretnúť tam osobu, ktorá sa “prehrabáva” v smetiach.  Do kontajnerov,  za ktoré musíme platiť, odhadzujú odpad cudzí ľudia. Pri prestavbách bytov sa stáva, že firma realizujúca stavbu sa nechce zaťažovať a vyhýba sa plateniu poplatkov za odvoz stavebného odpadu, ktorý nakoniec končí v našich kontajneroch. Toto sú niektoré dôvody vedúce k rozhodnutiu uzamknúť kontajnerové stojisko, aby sa zabránilo vstupu nežiadúcich osôb.

Nie vždy je však jednoduché a lacné kontajnerové stojisko elektronicky uzamknúť. Zavisí to od vonkajších podmienok, kovovej konštrukcie dverí a možnosti prívodu elektrickej energie. Alternatívou je napájanie cez solárny panel, ale aj tu je potrebné uvedomiť si riziká. Stále platí, že kábel je kábel. Na druhej strane najlacnejšia cenová ponuka môže znamenať aj najmenšiu spokojnosť pri užívaní stojiska a najkratšiu funkčnosť.

Ako vyriešiť napájanie, kedy je to vhodné vzduchom, kedy zemou, kedy použiť solárne panely? Ako dodržať normy a nevystaviť sa hrozbe pokút? Na tieto otázky vám vieme poskytnúť odpovede.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • spolupráca s OLO
    • technické riešenia uzamknutia a prístupu do stojiska
    • využívanie solárnych panelov
    • viacúčelové kontajenérové stojiská
    • olejtéka – zber použitého kuchynského oleja

 

Podrobnejšie informácie: odvoz odpadu

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!