priority_zakon_1

Správa domu a ochrana majektu

Ak aj vás trápi potuľovanie neznámych osôb po chodbách domu, bude vás zaujímať ako je riešená trestnoprávna zodpovednosť neoprávnených vstupov do bytových domov.

Medzi veľmi diskutované otázky v rámci zabezpečenia bytového domu patrí závažnosť neoprávnených vstupov z pohľadu trestnoprávneho. V dôsledku nepresnej definície neoprávneného vstupu do spoločných priestorov  bytového domu, ktorá sa navyše spája i  s ľahostajnosťou a nevšímavosťou obyvateľov vzniká veľká bezpečnostná diera. Investície, ktoré sú vynakladané na zabezpečenie bytových domov  sa stávajú zbytočné.

Vo februári 2014 sme iniciovali zmenu a doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,  ktorý by do definície správy bytového domu zahrnula aj povinnosť ochrany majetku a bezpečnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dôvody pre inštaláciu prístupových a kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov v bytovom dome by v takom prípade vychádzali priamo zo zákona, čím by sa uľahčila ich samotná prevádzka.

Sledujte naše snahy na portály…

 

 V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • prípadová štúdia neoprávnených vstupov
    • návrh novely Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
    • domový poriadok a pravidlá bezpečnosti v bytových domoch

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!