priority_viete_1

Čo máte doma nainštalované a ako to funguje?

Nekupujte „mačku vo vreci“, informujte sa včas o ponúkaných možnostiach a  spoznajte všetky funkcie vášho prístupového systému.

V niektorých prípadoch až časom po inštalácii prístupového systému v dome obyvatelia zistia, že nespĺňa ich pôvodné predstavy. Môže to byť dôsledok zastaranosti či nekompletnosti systému alebo faktu, že pri výbere systému zohráva zásadnú rolu cena a nie kvalita výrobkov. Preto sa na úkor lacnejších riešení v bytových domoch objavujú inštalácie, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami bezpečnosti a  obyvatelia navyše prichádzajú aj o zaujímavé a pre bývanie prospešné užívateľské výhody. Ďalším častým problémom je, že i napriek montáži kvalitných a moderných zariadení, chýba informovanosť obyvateľov o ich vlastnostiach. Málo ľudí vie napr. o tom, ako fungujú ich zámky alebo čo všetko dokáže digitálny audiotelefón, ktorý majú zavesený doma na stene.

Pokiaľ máte pochybnosti a potrebujete sa uistiť, že systém vo vašom dome obsahuje všetky technické komponenty pre efektívnu kontrolu prístupu, že jeho zapojenie a prevádzka spĺňajú platné normy alebo ak máte otázky ohľadom ich prevádzkových a užívateľských vlastností, ponúkame vám individuálne posúdenie systému.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

    • obhliadka bytového domu
    • individuálne posúdenie stavu
    • rady pre užívateľov
    • technické a organizačné odporúčania

 

Podrobnejšie informácie: základné technické prvky

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!