Prvé kroky do komunitnej miestnosti

Svoje prvé kroky do komunitnej miestnosti urobili obyvatelia Stavbárskej 40 a 42 v nedeľu  3.2.2019, kedy sa konalo stretnutie s cieľom nájsť zástupcov jednotlivých poschodí.  Na to, aby dom začal žiť a ľudia v ňom spolupracovali efektívne, potrebujú mať kontaktné osoby, ktoré budú šíriť dôležité informácie, pomáhať pri riešení problémov, konfliktov a dohliadať na dodržiavanie prevádzkových a bezpečnostných zásad v dome. Nakoľko v dome stále prebieha rozsiahla rekonštrukcia, je tu veľký pohyb pracovníkov stavby a  je potrebné neustále kontrolovať, čo sa v dome deje. Jednou z úloh “spojok”, ako sa chodbový zástupcovia nazvali, je  nahlasovať správcovi akékoľvek negatívne konanie a správanie v dome, minimalizovať poškodzovanie už obnovených častí domu, najmä tým, že sa bude obmedzovať vstup  a pohyb neoprávnených osôb, ktoré si prichádzajú do domu kupovať svoju “dávku”.

Domová agenda Pentagónu je veľmi obsiahla  a pre zlepšenie situácie je nevyhnutné zdynamizovať informovanosť obyvateľov, riešenie problémov, koordináciu prestavby a pripravenosť na nové situácie a podmienky. Rozšíriť okruh osôb, ktoré budú v bytovom dome pomáhať s domovou agendou je prirodzeným krokom a jednou z podmienok pre úspešnosť celého projektu. Komunitná miestnosť sa stáva srdcom Pentagónu, bude mu udávať rytmus, silu a z nej sa budú šíriť dobré myšlienky siločiarami ku každému bytu.Osobou, ktorá už dlhé roky dokáže rozprúdiť krv v žilách Pentagónu  a rozbúchať to srdce je Lenka Poláková, ktorá napriek všetkým prekážkam pracuje ako domovníčka, zástupkyňa vlastníkov a hlavná iniciátorka zmien. Aj keď sa na začiatku zdalo, že je to nemožné, sme nesmierne radi, že skutočný záujem riešiť situáciu v dome a pomáhať Lenke prejavilo toľko ľudí.

7.2.2019 sa uskutočnilo druhé stretnutie “spojok” v komunitnej miestnosti s už konkrétnymi úlohami, ktoré je potrebné realizovať v dome. Vyhodnotili sa bezpečnostné opatrenia a miera zneužívania napr. núdzových výstupných tlačidiel, ktoré sú jedným z indikátorov frekventovanosti neoprávnených vstupov do bytového domu.

baner_akademia-prevencia-1m

Otázky pre Pentagón

Akadémia Pentagón je projekt situačnej prevencie kriminality a jeho cieľom je vytvoriť v bytovom dome Pentagón súdržnú komunitu ľudí, ktorí dokážu veci meniť. V dvoch vchodoch Stavbárska 40 a 42, ktoré sú najviac postihnuté prítomnosťou drogových dílerov a zároveň narkomanov, žije približne 700 ľudí. Je to ako malá dedina, no ľudia v nej sa vôbec nepoznajú. Vyhýbajú sa jeden druhému, za zatvorenými dvermi svojich bytov chcú mať pokoj od všetkého toho marazmu na chodbách, schodiskách a pred domom.

Ale tak sa komunita nedá budovať. Bez osobných stretnutí, bez spoznávania svojich susedov, bez komunikácie a pozdravu “Dobrý deň” a bez ochoty osobne sa zapojiť do aktivít v dome, nie je možné vytvoriť prostredie, kde sa veci nielen zlepšia, ale to zlepšenie bude možné udržať a ďalej na ňom pracovať a rozvíjať ho.

Po dostavaní a zariadení komunitnej miestnosti bolo naším ďalším krokom oslovenie všetkých obyvateľov Stavbárskej 40 a 42  formou jednoduchého dotazníka. Cieľom bolo informovať ich o existencii komunitnej miestnosti, upútať ich pozornosť a spoznávať ich. Zistiť, na čo by chceli komunitnú miestnosť využívať, o aký typ poradenskej služby či voľnočasovej aktivity by mali záujem. A boli sme trošku zvedaví a pýtali sme sa aj na ich pekné spomienky, záľuby, túžby a sny.  Dôležité bolo, aby ľudia pochopili, že už vyplnením dotazníka majú priamy vplyv na to, čo sa bude v ich komunite diať a cez účasť na komunitnom živote vytvoria lepšie miesto pre seba a svojich najbližších.

Stavbárska 40 a 42 je komplikovaný dom s množstvom problémov a zlá bezpečnostná situácia vyústila až do bodu, kedy Slovenská pošta odmietla doručovať zásielky do týchto vchodov, aby chránila zdravie a život svojich doručovateľov. Preto v bytovom dome neexistujú poštové schránky a poskytovanie informácii adresne každému obyvateľovi je o to zložitejšie. Museli sme prísť s neštandardným riešením a dotazníky sme “doručovali” zavesením na kľučky na dverách do bytov. Takto bolo odovzdaných spolu 189 dotazníkov – 1ks na byt. Dotazník vyplnilo a odovzdalo 34 obyvateľov, ktorým aj touto cestou ešte raz ďakujeme. Pochopili, že nám ide o ich lepší život.

Dotazník je stále dostupný v elektronickej podobe, tak ak ste obyvateľom Stavbárskej 40 a 42 môžete ho kedykoľvek vyplniť a zároveň sa zapojiť do komunitného života.

Dotazník: https://forms.gle/gWHwi1EDurXrnr7h6

baner_akademia-prevencia-1m

Návšteva z kancelárie ministra vnútra SR

Komunitná miestnosť v bratislavskom Pentagóne je tak trochu unikát na Slovensku. Nie je veľa panelákov, ktoré sa môžu pochváliť niečim takým. Cieľom jej vybudovania je priniesť do tejto komunity nový príjemnejší pocit, vytvoriť priestor, kde bude možné pokojne sa sústrediť na tých ľudí, ktorí majú záujem o pozitívnu zmenu v dome a osobne sa na nej chcú zúčastňovať. Práve tu sa majú riešiť konflikty nekonfliktným spôsobom, tu sa majú hľadať preventívne nástroje na boj so stále prítomnými vplyvmi drogovej kriminality a tu sa majú ľudia učiť, že ich súdržnosť a vzájomná susedská pomoc je jeden zo základov pre vytvorenie bezpečnej komunity.

Projekt Akadémia Pentagón je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a aj preto sme radi v komunitnej miestnosti 1.2.2019 uvítali zástupcov Ministra vnútra SR pána Ing. Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality z kancelárie Ministra vnútra SR a jeho spolupracovníčky z Rady vlády pre prevenciu kriminality Mgr. Dianu Juráškovú, Mgr. Veroniku Blažičkovú a Mgr. Kamilu Džurňakovú, ktorí sa veľmi pozitívne vyjadrili k našej práci a k vytvorenému priestoru.

Článok na Facebooku

Veríme, že spoločne sa nám podarí pripraviť rôzne aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v Pentagóne a rovnako aj celej Vrakuni. Ide nám o jeden a ten istý cieľ, urobiť z tohto miesta opäť normálny bytový dom, v ktorom sa dá bezpečne bývať. Diskutovalo sa tam o mnohých témach, napríklad už teraz sme sa dohodli, že v komunitnej miestnosti pripravíme besedy o bezpečnosti pre seniorov.

Sledujte naše aktivity v Akadémii Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1m

Nazrite do komunitnej miestnosti

V roku 2017 sme mali víziu. Víziu krajšieho a lepšieho Pentagónu. Naša vízia bola pomôcť ľuďom, pre ktorých je Pentagón domovom, aby tu mohli bývať bez strachu o svoje zdravia či dokonca o svoj život. Stav bytového domu sa po technickej, hygienickej aj bezpečnostnej stránke opäť raz dostával na hranicu únosnosti. Katastrofa bola za rohom.

Keď sme sa o zmenu v Pentagóne pokúšali prvýkrát, písal sa rok 2006. Kto to nezažil,  ťažko pochopí, aké náročné to bolo. Iba vďaka pomoci mnohých obyvateľov, správcu bytového domu, polície a mestských poslancov sme boli schopní čiastočne zlepšiť bezpečnostnú situáciu v dome a jeho okolí. Určili sa základné pravidlá a načrtla sa stratégia, ako súčasný stav zlepšovať, či ho aspoň udržiavať na rovnakej úrovni. V rizikovom objekte, akým Stavbárska 40 a 42 nepochybne je, si však takýto cieľ vyžaduje dôslednú a dlhodobú podporu od všetkých zainteresovaných strán. Pentagón má zlú povesť a povrchný pohľad naň negatívny obraz len prehlbuje. Ako divák a vzdialený pozorovateľ si zapamätáte iba to, že Pentagónu sa treba oblúkom vyhnúť. My vidíme Pentagón a jeho obyvateľov inak. Poznáme životné príbehy ľudí, ktorí tu bývajú, a dôvody, pre ktoré sa tu ocitli Tento pohľad chceme sprostredkovať i vám.

V rokoch 2006 až 2010 sa realizovalo veľa čiastkových aktivít, aby sa spomínanej katastrofe zabránilo (Viac o projekte Drogy von nájdete v našom archíve). Potom prišiel útlm. Technické zariadenia, ktoré mali pomáhať dom chrániť, zostarli, ich účinnosť klesala až dosiahla bod nula. Museli sme začať odznovu. Bez odhodlania skupiny obyvateľov a finančnej pomoci by to však nešlo. Vďaka obetavosti niekoľkých zástupcov vlastníkov prebieha v súčasnosti v bytovom dome kompletná obnova technického stavu domu, a to nielen v bezpečnostnej oblasti, ale aj jeho prevádzky (oprava vstupných a spoločných priestorov domu, výťahov, elektroinštalácie a pod). Je to základ pre ďalšie pokračovanie projektu a zlepšovanie životného priestoru pre jeho obyvateľov, ktorí roky trpia a znášajú následky problémov, ktoré sami nezavinili. Dom získal na svoju obnovu financie z Fondu rozvoja bývania.

Ale vráťme sa k našej vízii. Za jej zhmotnenie považujeme vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v bytovom dome na Stavbárskej 40, na prvom poschodí. Chceli sme byť bližšie k ľuďom a toto je najbližšie, ako sme sa k nim mohli dostať. Komunitná miestnosť bola postavená vďaka dvom grantom, ktoré sa nám podarilo získať.  Nadácia VÚB nám v roku 2018 poskytla z Komunitných grantov 3000 EUR a následne Rada vlády SR pre prevenciu kriminality nám schválila dotáciu na dostavbu, zariadenie a sprevádzkovanie komunitnej miestnosti vo výške 10000 EUR.

Čo všetko sa nám zatiaľ podarilo urobiť z dvoch grantov:

 • Dokončili sa všetky stavebné práce na interiéri, vrátane elektroinštalácie a vodoinštalácie.
 • Zakúpila sa kúpeľňová sanita, umývadlo a hygienické doplnky,
 • V kuchynke sa osadila malá kuchynská linka a skrinky.
 • Centrálna miestnosť sa zariadila nábytkom, rozkladateľnými stolmi a stoličkami, ktoré umožňujú variabilné využitie interiéru, doplnili sme lampy a vešiak.
 • Inštalovali sa nástenky a odkladacie skrinky.
 • V miestnosti bol zavedený internet, inštalovaný dataprojektor a plátno pre vizuálne prezentácie počas besied, workshopov, poradní a pod.

Dnešným dňom bola komunitná miestnosť uvedená do prevádzky a začne slúžiť obyvateľom domu. Stále je čo vylepšovať a budeme aj naďalej pracovať na skvalitnení prevádzky miestnosti, aby zohľadňovala potreby obyvateľov a napĺňala cieľ, ktorý sme si stanovili. O činnostiach komunitnej miestnosti vás budeme priebežne informovať v ďalších článkoch.

baner_akademia-prevencia-1m

Komunitná miestnosť v Pentagóne

Náš zámer vybudovať v bytovom dome na Stavbárskej ulici 40 a 42 komunitnú miestnosť sa stáva realitou.  Stavba a úprava priestorov je v plnom prúde.  Komunitná miestnosť dostáva už svoje kontúry. Čo sa nám podarilo urobiť:

 • upravili a dostavali sme steny a priečky
 • vytvorili malú kuchynku a sociálne zariadenie, ktoré sú súčasťou komunitnej miestnosti
 • prístupovú chodbu do komunitnej miestnosti sme pretvorili na malú čakáreň
 • zaviedli sme nová vodoinštaláciu a elektroinštaláciu
 • osadili sme nový strop, v ktorom sú zabudované nové nie len svietidlá ale aj vykurovacie telesá
 • položili sme novú podlahovú krytinu
 • zakúpili sme prvé stoličky a kreslá do komunitnej miestnosti a malej čakárne
 • osadili sme dve veľké nerozbitné informačné tabule

Táto stavba bola možná vďaka grantu poskytnutému Nadáciou VÚB, finančným prispením nášho OZ a veľkou mierou sa na ňom finančne podieľal aj sám bytový dom.

(Fotky nájdete v samostatnej fotogalérii)

Aké bude pokračovanie?

Čaká nás ešte veľa práce na vybavení komunitnej miestnosti ďalším nábytkom, kuchynskou linkou, kancelárskou technickou pre pracovisko výboru vlastníkov a poradňu.

Čo nás veľmi teší je, že sa nám podarilo získať ďalšie finančné prostriedky pre komunitnú miestnosť na jej technické vybavenie a  prevádzku. Dotácia nám bola schválená  Ministerstvom vnútra SR, odbor prevencie kriminality dňa 1.10.2018 vo výške 10.000 EUR.

Podrobnosti o komunitnej miestnosti  jej činnosti budeme priebežne zverejňovať v sekcii Akadémia Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1mvub_podpora_2m

 

Projekt Pentagón je náš domov – zmena termínu

S ukončením výstavby novej komunitnej miestnosti na Stavbárskej ulici 40 a 42 trpezlivo čakáme už niekoľko mesiacov. Výstavba miestnosti je závislá od iných prác, ktoré v súčasnosti v bytovom dome prebiehajú.  Dôvodom zdržania a posúvania termínov sú rôzne nečakané poruchy, poškodenia a neplánované práce  pri rozsiahlej komplexnej obnove bytového domu. Po dohode s Lenkou Polákovou, zástupkyňou vlastníkov sme dňa 23.8.2018 požiadali Nadáciu VÚB o zmenu termínu ukončenia projektu Pentagón je náš domov – výstavba komunitnej miestnosti do 30.11.2018. Nadácia VÚB našej prosbe vyhovela a tak veríme, že už čoskoro budeme môcť pokračovať v stavbe.

vub_podpora_2m

Boli ste niekedy v bratislavskom Pentagóne?

Veľa ľudí sa nás pýta, či je to v tom pentagóne naozaj také zlé. My musíme odpovedať: ,,Bohužiaľ áno, veľmi zlé.” Predstavte si, že sa v pekné nedeľné ráno rozhodnete ísť na prechádzku. Vyjdete z bytu a už na chodbe vás zarazí hrozný smrad po zvratkoch a výkaloch (ľudských). Kráčate ďalej, svoje dieťa beriete na ruky, aby sa radšej ničoho  nedotýkalo. Po zemi sa váľajú ohorky z cigariet, injekčné striekačky, kondómy. Prejdete ku schodom a na nich musíte prekročiť niekoľko narkomanov a polonahé prostitútky, ktorí sú nadrogovaní do bezvedomia. A tak zakrývate dieťaťu oči, aby sa na to nemuselo pozerať. Vychádzate von a vo dverách vás takmer zrazí čakajúci húf čudne nervóznych ľudí. Čakali len na to, kedy sa už tie vchodové dvere otvoria. Potrebujú svoju dávku a tak si ju idú kúpiť. Užijú ju ešte v bytovom dome, už im je jedno kde, neskrývajú sa a vy ich tam nájdete, keď sa budete vracať z príjemnej nedeľnej prechádzky.

Viete si čosi také predstaviť? To veľmi dlho bola a ešte stále je realita v Pentagóne. A práve ľudia, ktorí musia aj takto ochraňovať svoje deti a samých seba, aby to zvládali, práve tí sa v celom tom marazme drog, prostitúcie a násilia strácajú. A pritom sú to tí najpodstatnejší v celom príbehu Pentagónu. Na to netreba zabúdať, lebo Pentagón je ich domov.

V súčasnosti sa vynakladajú obrovské finančné prostriedky na prestavbu, rekonštrukciu a technické zabezpečenie prevádzky bytového domu. Investuje sa aj do bezpečnosti. My chceme svojou troškou prispieť výstavbou komunitnej miestnosti, ktorú finančne podporila Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty. No nič z týchto aktivít nemusí mať správny efekt, ak nie sú ľudia vo vnútri domu správne motivovaní, ak sami nepochopia význam zmien, ktoré sa v ich dome dejú a sami nepriložia ruku k dielu. Je ľahké veci skritizovať, ale prísť a postaviť sa čelom k problému, nájsť naň riešenie a popasovať sa so všetkými možnými názormi, nesúhlasmi, prekážkami naozaj nie je ľahké. Náš obdiv majú zástupcovia vlastníkov na Stavbárskej ulici 40 a 42, ktorí trávia svoj voľný čas práve riešením problémov a hľadaním správnej cesty ako sa dostať von zo zlej situácie.

vub_podpora_2m

 

 

 

Prestavba v bratislavskom Pentagóne

Bytový dom Stavbárska 40 a 42 vynaloží v tomto roku 2018 veľké finančné prostriedky na zlepšenie bezpečnostnej situácie v dome a zároveň na rozsiahlu rekonštrukciu. Vďaka pôžičke zo Štátneho fondu rozvoja bývania a s použitím vlastných finančných prostriedkov mohli vlastníci a správca domu spustiť renovačné práce, ktoré majú za cieľ odstrániť havarijný stav v dome. Prebieha kompletná prestavba vstupných častí bytového domu a spoločných priestorov, elektrických rozvodov, potrubí, výmena výťahov, vyregulovanie vykurovacieho systému, zateplenie domu. Investovať budú aj do nového prístupového a kamerového systému a ďalších bezpečnostných prvkov, ktoré majú postupne zmierňovať katastrofálny stav bezpečnosti v dome.

V rámci týchto rekonštrukčných prác budeme realizovať aj náš projekt Pentagón je náš domov, na ktorý sme získali grant z Nadácie VÚB vo výške 3000 Eur.

To, čo chceme urobiť je vlastne prestavba nevyužitého priestoru na prvom poschodí. Ide o výklenok, ktorý chceme zmeniť na miestnosť. Bude potrebné postaviť steny, osadiť okná, dvere, vybudovať sociálne zariadenie, malú kuchynku a hlavnú miestnosť komunitnej miestnosti spolu so vstupnou chodbou, ktorá bude slúžiť ako malá čakáreň.  Opraviť podlahy, stropy, urobiť novú elektroinštaláciu a vykurovanie.

Projektová dokumentácia bola už spracovaná, no nakoľko výstavba komunitnej miestnosti musí byť vykonávaná v súčinnosti s ostatnými stavebnými prácami v bytovom dome, čakáme stále na povolenie stavebného dozoru.

vub_podpora_2m

Pentagón je ich domov, ale o nich nikto nepíše

Bytový dom na Stavbárskej ulici s popisným číslom 40 a 42  patrí do komplexu neslávne známom ako „Pentagón“. Práve tieto dva vchody boli a stále sú najviac zaťažené problémami drogovej kriminality, o ktorej sa popísalo a rozprávalo už veľmi veľa v médiách, na sociálnych sieťach, na rôznych fórach. Medzi bežnými ľuďmi je to jedna z obľúbených „negatívnych“ tém, ktoré vedia rozdúchavať vášne. No málokoho to v skutočnosti posunie k niečomu konštruktívnemu, čo by mohol pre bytový dom urobiť a pomôcť v ťažkej situácii.

Musíme pochváliť neúnavnú snahu a úžasnú prácu, ktorú tu vykonáva Detský fond Slovenskej republiky. V rámci svojich projektov prevádzkuje na Stavbárskej ulici nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež – Mixklub, ktoré je určené pre neorganizované skupiny detí a mládeže vo veku 6-18 rokov.

My sa v prostredí bytového domu na Stavbárskej ulici pohybujeme už od roku 2006 a stále nám tu chýbala jedna vec. Komunita. Súdržná komunita ľudí, ktorí by si navzájom pomáhali, komunikovali, vedeli si poradiť a pomôcť. Žijú tu ľudia rôzneho veku, rôzneho vzdelania, s rôznymi záujmami, rôznymi životnými príbehmi a mnohí by ocenili určitý stupeň susedskej vzájomnosti. Prostredie, v ktorom žijú nie je vôbec láskavé. To, na čo sa musia pozerať otrasie aj silnými povahami. Sú to scény ako zo zlého filmu a nech je človek akokoľvek odolný, nedokáže zabrániť negatívnemu vplyvu tohto prostredia. Stačí povedať, že ste z Pentagónu  a už Vás zaradia medzi narkomanov a dílerov, máte nálepku neprispôsobivej osoby. No bývajú tu aj dobrí, pracovití a slušní ľudia. A čuduj sa svete, aj oni chcú mať normálny život, nechcú sa v kuse báť o svoje zdravie, o zdravie a život svojich detí. Mnohí z nich vyrastali v tomto bytovom dome. Pentagón je ich domov, iný domov nepoznajú a nemajú peniaze na to, aby sa odsťahovali.  Ich psychika musí toho zvládnuť veľa. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sa snažia, chodia do práce, nerobia problémy, starajú sa o svoje  rodiny, sú to mamy, otcovia, tety, strýkovia. Aj oni majú bežné starosti, manželské nezhody, problémy v práci, majetkové spory, potrebujú cítiť, že aj na nich niekomu záleží. Nájdeme tu ľudí, ktorí žijú sami, seniorov, ktorí sa nemajú na koho obrátiť ak potrebujú poradiť s naladením nového televízora, nemajú nikoho, kto by im občas pomohol s nákupom, či len tak sa porozprával pri čaji. Na týchto ľudí akoby sa zabúdalo, akoby ani neexistovali, nepíše sa o nich, nenatáčajú sa reportáže.

Preto sa tešíme, že cez Nadáciu VÚB sme získali finančné prostriedky na náš projekt, ktorý spolu so zástupcami bytového domu budeme v tomto roku realizovať. Vybudujeme komunitnú miestnosť práve pre týchto ľudí. Miestnosť bude multifunkčná a bude sa využívať nie len ako poradňa, ale aj ako centrum oddychu. Chceme organizovať workshopy, posedenia pre seniorov, semináre, ktoré pomôžu ľuďom aj v osobnostnom rozvoji.

Prvým krokom je stavba samotnej miestnosti. Držme si klobúky a palce.

vub_podpora_2m

Projekt „PENTAGÓN JE NÁŠ DOMOV“ dostal zelenú

Minulý rok v novembri sme vložili naše úsilie do získania čo najväčšieho počtu hlasov pri kampani za podporu projektu Pentagón je náš domov v rámci grantového programu Komunitné granty 2017 Nadácie VÚB.

Prečo je grantový program Nadácie VUB výnimočný? Poviete si, snáď preto, že rozdáva peniaze na správne veci pomáhajúce komunitám v ich rozvoji.  Áno, hlavne preto. Ale aj preto, že využíva formu sms hlasovanie, ktoré veľmi jasne ukáže akú má komunita silu a podporu. Je to malý lakmusový papierik, ktorý keď ponoríte do reálnej výzvy, zistíte skutočnú váhu slov a myšlienok ľudí.

Dostali sme 3 989 sms hlasov, čo chápeme ako obrovský záväzok voči obyvateľom bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 a každému, kto prejavil podporu, dôveru a ochotu pomôcť nášmu projektu. Nájsť tak veľa ľudí, ktorí sa postavia za médiami označovanú „hanbu“ Bratislavy nebolo ľahké. Nájsť dostatok argumentov a presvedčiť týchto ľudí, že tento bytový dom si zaslúži novú šancu, vyzeralo na začiatku priam ako fikcia. Ale postupne sme zistili, že na našom meste nám záleží, vieme byť spolupatričný, vieme pochopiť vážnosť situácie a vieme priložiť ruku k dielu.

Dostali sme prísľub na spoluprácu nie len od obyvateľov domu, priaznivcov nášho občianskeho združenia, no i od stavebných firiem, odborníkov na právo, psychológiu, financie a tiež od mestských poslancov, dotiahnuť náš projekt do úspešného konca.

V súčasnej dobe začíname s prípravami, konzultujeme možnosti ako projekt zrealizovať čo najefektívnejšie po technickej aj ekonomickej stránke. Koordinátormi realizačných prác za naše občianske združenie je pán Peter Grečko a za bytový dom pani Lenka Poláková. Zároveň musíme pripraviť koordináciu prác na výstavbe komunitnej miestnosti s bytovým domom, kde budú počas celého roka prebiehať práce na celkovej rekonštrukcii domu.  O priebehu prác na stavbe komunitnej  miestnosti budeme pravidelne informovať na našom portáli.

Nadácia VÚB nám dala šancu opäť urobiť niečo dobré pre Bratislavu. Ešte raz veľké ďakujeme a ideme na to.

vub_podpora_2m

Ako sme pili čaj v Pentagóne

Táto jeseň a zima bola pre naše občianske združenie v znamení Pentagónu. Nehľadajte v tom nič temné a čarodejné. Celá naša pozornosť sa len obrátila na bytový dom na Stavbárskej ulici č. 40 a 42, známy pod prezývkou Pentagón.

Chceme tu vybudovať komunitnú miestnosť. A tak sme spolu so zástupcami bytového domu  pod vedením Lenky Polákovej napísali projekt, poslali ho do Nadácie VÚB a vďaka veľkému počtu sms hlasov sme vyhrali za Bratislavský kraj a získali grant vo výške 3000 EUR.

Všetky tieto finančné prostriedky budú použité na stavbu a zariadenie komunitnej miestnosti. O tom, akú predstavu majú samotní obyvatelia bytového domu na využitie komunitnej miestnosti sme sa ich spýtali na posedení pri čaji, ktoré sa konalo 13.12.2017.

Pozvali sme ich do priestorov budúcej komunitnej miestnosti, navarili sme dobrý horúci čajík a rozprávali sme sa o možnostiach ako naplniť miestnosť ľudmi, nápadmi, kreatívnymi aktivitami, pomocou a dobrým pocitom.

A tak trochu sme spoločne oslavovali tento malý zázrak.

vub_podpora_2m

Pomohli ste nám spraviť malý zázrak!

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojím hlasom, zdieľali podporu nášmu projektu na svojich FB stránkach, hovorili o nás svojim blízkym, priateľom a známym. Všetkým Vám patrí veľká vďaka!

Spoločne sa nám podarilo získať dostatok hlasov na udelenie grantu. Získali sme ich najviac zo všetkých súťažiacich projektov v rámci celej SR. Dali ste tým nádej dobrým ľuďom v Pentagóne na príjemnejší život v tomto bytovom dome.

Teraz nás čaká veľa práce s realizáciou projektu a veríme, že Vašu podporu budeme mať aj pri mnohých aktivitách, ktoré vo vybudovanej komunitnej miestnosti pripravujeme. Naším cieľom je vytvoriť pozitívne prostredie, kde sa budú môcť ľudia z domu stretnúť a hovoriť o užitočných veciach týkajúcich sa života v dome. Nová komunitná miestnosť umožní stretnutia s odborníkmi na právo, psychológiu, domáce násilie či sociálnu pomoc. V bytovom dome žije tiež množstvo seniorov, pre ktorých a zároveň pre každého, kto bude mať záujem plánujeme organizovať rôzne spoločensko-záujmové aktivity.

O priebehu výstavby komunitnej miestnosti a napredovaní nášho projektu Vás budeme priebežne informovať.

Ešte raz ĎAKUJEME za Vašu podporu!

o.z. Bezpečné bývanie


 

HLASOVANIE BOLO UKONČENÉ 21.11.2017

Pentagón poznáte ako miesto, kde sa predávajú drogy. My ho poznáme ako domov mnohých statočných a dobrých ľudí odhodlaných zmeniť jeho povesť a vytvoriť z neho bezpečné a príjemné miesto pre život. Náš projekt Pentagón je náš domov postúpil do 2. kola hlasovania Nadácie VÚB pre komunitné granty. Teraz potrebujeme Vašu pomoc, aby sme v hlasovaní uspeli.
Hlasujte za Pentagon je náš domovProjekt s najvyšším počtom hlasov získa grant vo výške 3000€.

Získané peňažné prostriedky použijeme na vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v priestoroch domu, ktorá bude slúžiť na zvýšenie povedomia o domovej agende a vytvorenie podporného prostredia, ktoré obyvateľov zaktivizuje a vráti im nádej na zmenu k lepšiemu.

Grant pokryje tretinu celkových nákladov, zvyšok budeme financovať z vlastných zdrojov a dobrovoľných príspevkov. Do budovania komunitnej miestnosti sa aktívne zapoja i samotní obyvatelia.

Hlasovanie končí 21.11.2017. Ďakujeme Vám za podporu. Každý Váš hlas je pre nás veľkou pomocou!

o.z. Bezpečné bývanie

Prednáška o posledných novinkách v správe bytových domov

Pozývame Vás na Stretnutie predsedov SVB z bratislavského kraja, na ktorom budeme mať prednášku na tému: Vymoženosti efektívnej správy prístupového systému.

Ak Vás zaujíma, či sú vaše identifikátory kopírovateľné, ako mať prehľad o vydaných identifikátoroch, či napr. ako kontrolovať osobomesiace pomocou prístupového systému, tak si určite tento termín zaznačte do diára a príďte.
Tým, ktorí dopredu zašlú otázku určenú do diskusie, po prezentácii rozdáme USB kľúč s krátkymi animovanými filmami a štýlovú magnetku!
Otázky posielajte na adresu: bezpecnebyvanie@rys.sk

Stretnutie sa uskutoční 7.11.2017 v čase medzi 15:00 – 19:00.
Miesto konanie je budova Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16, Bratislava.
Celú akciu zastrešuje ZSVB – Regionálne centrum Bratislava.

Pre viac informácií pripájame náš pozývací leták.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.