Komunitná miestnosť v Pentagóne

Náš zámer vybudovať v bytovom dome na Stavbárskej ulici 40 a 42 komunitnú miestnosť sa stáva realitou.  Stavba a úprava priestorov je v plnom prúde.  Komunitná miestnosť dostáva už svoje kontúry. Čo sa nám podarilo urobiť:

 • upravili a dostavali sme steny a priečky
 • vytvorili malú kuchynku a sociálne zariadenie, ktoré sú súčasťou komunitnej miestnosti
 • prístupovú chodbu do komunitnej miestnosti sme pretvorili na malú čakáreň
 • zaviedli sme nová vodoinštaláciu a elektroinštaláciu
 • osadili sme nový strop, v ktorom sú zabudované nové nie len svietidlá ale aj vykurovacie telesá
 • položili sme novú podlahovú krytinu
 • zakúpili sme prvé stoličky a kreslá do komunitnej miestnosti a malej čakárne
 • osadili sme dve veľké nerozbitné informačné tabule

Táto stavba bola možná vďaka grantu poskytnutému Nadáciou VÚB, finančným prispením nášho OZ a veľkou mierou sa na ňom finančne podieľal aj sám bytový dom.

(Fotky nájdete v samostatnej fotogalérii)

Aké bude pokračovanie?

Čaká nás ešte veľa práce na vybavení komunitnej miestnosti ďalším nábytkom, kuchynskou linkou, kancelárskou technickou pre pracovisko výboru vlastníkov a poradňu.

Čo nás veľmi teší je, že sa nám podarilo získať ďalšie finančné prostriedky pre komunitnú miestnosť na jej technické vybavenie a  prevádzku. Dotácia nám bola schválená  Ministerstvom vnútra SR, odbor prevencie kriminality dňa 1.10.2018 vo výške 10.000 EUR.

Podrobnosti o komunitnej miestnosti  jej činnosti budeme priebežne zverejňovať v sekcii Akadémia Pentagón.

baner_akademia-prevencia-1mvub_podpora_2m

 

Projekt Pentagón je náš domov – zmena termínu

S ukončením výstavby novej komunitnej miestnosti na Stavbárskej ulici 40 a 42 trpezlivo čakáme už niekoľko mesiacov. Výstavba miestnosti je závislá od iných prác, ktoré v súčasnosti v bytovom dome prebiehajú.  Dôvodom zdržania a posúvania termínov sú rôzne nečakané poruchy, poškodenia a neplánované práce  pri rozsiahlej komplexnej obnove bytového domu. Po dohode s Lenkou Polákovou, zástupkyňou vlastníkov sme dňa 23.8.2018 požiadali Nadáciu VÚB o zmenu termínu ukončenia projektu Pentagón je náš domov – výstavba komunitnej miestnosti do 30.11.2018. Nadácia VÚB našej prosbe vyhovela a tak veríme, že už čoskoro budeme môcť pokračovať v stavbe.

vub_podpora_2m

Boli ste niekedy v bratislavskom Pentagóne?

Veľa ľudí sa nás pýta, či je to v tom pentagóne naozaj také zlé. My musíme odpovedať: ,,Bohužiaľ áno, veľmi zlé.” Predstavte si, že sa v pekné nedeľné ráno rozhodnete ísť na prechádzku. Vyjdete z bytu a už na chodbe vás zarazí hrozný smrad po zvratkoch a výkaloch (ľudských). Kráčate ďalej, svoje dieťa beriete na ruky, aby sa radšej ničoho  nedotýkalo. Po zemi sa váľajú ohorky z cigariet, injekčné striekačky, kondómy. Prejdete ku schodom a na nich musíte prekročiť niekoľko narkomanov a polonahé prostitútky, ktorí sú nadrogovaní do bezvedomia. A tak zakrývate dieťaťu oči, aby sa na to nemuselo pozerať. Vychádzate von a vo dverách vás takmer zrazí čakajúci húf čudne nervóznych ľudí. Čakali len na to, kedy sa už tie vchodové dvere otvoria. Potrebujú svoju dávku a tak si ju idú kúpiť. Užijú ju ešte v bytovom dome, už im je jedno kde, neskrývajú sa a vy ich tam nájdete, keď sa budete vracať z príjemnej nedeľnej prechádzky.

Viete si čosi také predstaviť? To veľmi dlho bola a ešte stále je realita v Pentagóne. A práve ľudia, ktorí musia aj takto ochraňovať svoje deti a samých seba, aby to zvládali, práve tí sa v celom tom marazme drog, prostitúcie a násilia strácajú. A pritom sú to tí najpodstatnejší v celom príbehu Pentagónu. Na to netreba zabúdať, lebo Pentagón je ich domov.

V súčasnosti sa vynakladajú obrovské finančné prostriedky na prestavbu, rekonštrukciu a technické zabezpečenie prevádzky bytového domu. Investuje sa aj do bezpečnosti. My chceme svojou troškou prispieť výstavbou komunitnej miestnosti, ktorú finančne podporila Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty. No nič z týchto aktivít nemusí mať správny efekt, ak nie sú ľudia vo vnútri domu správne motivovaní, ak sami nepochopia význam zmien, ktoré sa v ich dome dejú a sami nepriložia ruku k dielu. Je ľahké veci skritizovať, ale prísť a postaviť sa čelom k problému, nájsť naň riešenie a popasovať sa so všetkými možnými názormi, nesúhlasmi, prekážkami naozaj nie je ľahké. Náš obdiv majú zástupcovia vlastníkov na Stavbárskej ulici 40 a 42, ktorí trávia svoj voľný čas práve riešením problémov a hľadaním správnej cesty ako sa dostať von zo zlej situácie.

vub_podpora_2m

 

 

 

Prestavba v bratislavskom Pentagóne

Bytový dom Stavbárska 40 a 42 vynaloží v tomto roku 2018 veľké finančné prostriedky na zlepšenie bezpečnostnej situácie v dome a zároveň na rozsiahlu rekonštrukciu. Vďaka pôžičke zo Štátneho fondu rozvoja bývania a s použitím vlastných finančných prostriedkov mohli vlastníci a správca domu spustiť renovačné práce, ktoré majú za cieľ odstrániť havarijný stav v dome. Prebieha kompletná prestavba vstupných častí bytového domu a spoločných priestorov, elektrických rozvodov, potrubí, výmena výťahov, vyregulovanie vykurovacieho systému, zateplenie domu. Investovať budú aj do nového prístupového a kamerového systému a ďalších bezpečnostných prvkov, ktoré majú postupne zmierňovať katastrofálny stav bezpečnosti v dome.

V rámci týchto rekonštrukčných prác budeme realizovať aj náš projekt Pentagón je náš domov, na ktorý sme získali grant z Nadácie VÚB vo výške 3000 Eur.

To, čo chceme urobiť je vlastne prestavba nevyužitého priestoru na prvom poschodí. Ide o výklenok, ktorý chceme zmeniť na miestnosť. Bude potrebné postaviť steny, osadiť okná, dvere, vybudovať sociálne zariadenie, malú kuchynku a hlavnú miestnosť komunitnej miestnosti spolu so vstupnou chodbou, ktorá bude slúžiť ako malá čakáreň.  Opraviť podlahy, stropy, urobiť novú elektroinštaláciu a vykurovanie.

Projektová dokumentácia bola už spracovaná, no nakoľko výstavba komunitnej miestnosti musí byť vykonávaná v súčinnosti s ostatnými stavebnými prácami v bytovom dome, čakáme stále na povolenie stavebného dozoru.

vub_podpora_2m

Pentagón je ich domov, ale o nich nikto nepíše

Bytový dom na Stavbárskej ulici s popisným číslom 40 a 42  patrí do komplexu neslávne známom ako „Pentagón“. Práve tieto dva vchody boli a stále sú najviac zaťažené problémami drogovej kriminality, o ktorej sa popísalo a rozprávalo už veľmi veľa v médiách, na sociálnych sieťach, na rôznych fórach. Medzi bežnými ľuďmi je to jedna z obľúbených „negatívnych“ tém, ktoré vedia rozdúchavať vášne. No málokoho to v skutočnosti posunie k niečomu konštruktívnemu, čo by mohol pre bytový dom urobiť a pomôcť v ťažkej situácii.

Musíme pochváliť neúnavnú snahu a úžasnú prácu, ktorú tu vykonáva Detský fond Slovenskej republiky. V rámci svojich projektov prevádzkuje na Stavbárskej ulici nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež – Mixklub, ktoré je určené pre neorganizované skupiny detí a mládeže vo veku 6-18 rokov.

My sa v prostredí bytového domu na Stavbárskej ulici pohybujeme už od roku 2006 a stále nám tu chýbala jedna vec. Komunita. Súdržná komunita ľudí, ktorí by si navzájom pomáhali, komunikovali, vedeli si poradiť a pomôcť. Žijú tu ľudia rôzneho veku, rôzneho vzdelania, s rôznymi záujmami, rôznymi životnými príbehmi a mnohí by ocenili určitý stupeň susedskej vzájomnosti. Prostredie, v ktorom žijú nie je vôbec láskavé. To, na čo sa musia pozerať otrasie aj silnými povahami. Sú to scény ako zo zlého filmu a nech je človek akokoľvek odolný, nedokáže zabrániť negatívnemu vplyvu tohto prostredia. Stačí povedať, že ste z Pentagónu  a už Vás zaradia medzi narkomanov a dílerov, máte nálepku neprispôsobivej osoby. No bývajú tu aj dobrí, pracovití a slušní ľudia. A čuduj sa svete, aj oni chcú mať normálny život, nechcú sa v kuse báť o svoje zdravie, o zdravie a život svojich detí. Mnohí z nich vyrastali v tomto bytovom dome. Pentagón je ich domov, iný domov nepoznajú a nemajú peniaze na to, aby sa odsťahovali.  Ich psychika musí toho zvládnuť veľa. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sa snažia, chodia do práce, nerobia problémy, starajú sa o svoje  rodiny, sú to mamy, otcovia, tety, strýkovia. Aj oni majú bežné starosti, manželské nezhody, problémy v práci, majetkové spory, potrebujú cítiť, že aj na nich niekomu záleží. Nájdeme tu ľudí, ktorí žijú sami, seniorov, ktorí sa nemajú na koho obrátiť ak potrebujú poradiť s naladením nového televízora, nemajú nikoho, kto by im občas pomohol s nákupom, či len tak sa porozprával pri čaji. Na týchto ľudí akoby sa zabúdalo, akoby ani neexistovali, nepíše sa o nich, nenatáčajú sa reportáže.

Preto sa tešíme, že cez Nadáciu VÚB sme získali finančné prostriedky na náš projekt, ktorý spolu so zástupcami bytového domu budeme v tomto roku realizovať. Vybudujeme komunitnú miestnosť práve pre týchto ľudí. Miestnosť bude multifunkčná a bude sa využívať nie len ako poradňa, ale aj ako centrum oddychu. Chceme organizovať workshopy, posedenia pre seniorov, semináre, ktoré pomôžu ľuďom aj v osobnostnom rozvoji.

Prvým krokom je stavba samotnej miestnosti. Držme si klobúky a palce.

vub_podpora_2m

Projekt „PENTAGÓN JE NÁŠ DOMOV“ dostal zelenú

Minulý rok v novembri sme vložili naše úsilie do získania čo najväčšieho počtu hlasov pri kampani za podporu projektu Pentagón je náš domov v rámci grantového programu Komunitné granty 2017 Nadácie VÚB.

Prečo je grantový program Nadácie VUB výnimočný? Poviete si, snáď preto, že rozdáva peniaze na správne veci pomáhajúce komunitám v ich rozvoji.  Áno, hlavne preto. Ale aj preto, že využíva formu sms hlasovanie, ktoré veľmi jasne ukáže akú má komunita silu a podporu. Je to malý lakmusový papierik, ktorý keď ponoríte do reálnej výzvy, zistíte skutočnú váhu slov a myšlienok ľudí.

Dostali sme 3 989 sms hlasov, čo chápeme ako obrovský záväzok voči obyvateľom bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 a každému, kto prejavil podporu, dôveru a ochotu pomôcť nášmu projektu. Nájsť tak veľa ľudí, ktorí sa postavia za médiami označovanú „hanbu“ Bratislavy nebolo ľahké. Nájsť dostatok argumentov a presvedčiť týchto ľudí, že tento bytový dom si zaslúži novú šancu, vyzeralo na začiatku priam ako fikcia. Ale postupne sme zistili, že na našom meste nám záleží, vieme byť spolupatričný, vieme pochopiť vážnosť situácie a vieme priložiť ruku k dielu.

Dostali sme prísľub na spoluprácu nie len od obyvateľov domu, priaznivcov nášho občianskeho združenia, no i od stavebných firiem, odborníkov na právo, psychológiu, financie a tiež od mestských poslancov, dotiahnuť náš projekt do úspešného konca.

V súčasnej dobe začíname s prípravami, konzultujeme možnosti ako projekt zrealizovať čo najefektívnejšie po technickej aj ekonomickej stránke. Koordinátormi realizačných prác za naše občianske združenie je pán Peter Grečko a za bytový dom pani Lenka Poláková. Zároveň musíme pripraviť koordináciu prác na výstavbe komunitnej miestnosti s bytovým domom, kde budú počas celého roka prebiehať práce na celkovej rekonštrukcii domu.  O priebehu prác na stavbe komunitnej  miestnosti budeme pravidelne informovať na našom portáli.

Nadácia VÚB nám dala šancu opäť urobiť niečo dobré pre Bratislavu. Ešte raz veľké ďakujeme a ideme na to.

vub_podpora_2m

Ako sme pili čaj v Pentagóne

Táto jeseň a zima bola pre naše občianske združenie v znamení Pentagónu. Nehľadajte v tom nič temné a čarodejné. Celá naša pozornosť sa len obrátila na bytový dom na Stavbárskej ulici č. 40 a 42, známy pod prezývkou Pentagón.

Chceme tu vybudovať komunitnú miestnosť. A tak sme spolu so zástupcami bytového domu  pod vedením Lenky Polákovej napísali projekt, poslali ho do Nadácie VÚB a vďaka veľkému počtu sms hlasov sme vyhrali za Bratislavský kraj a získali grant vo výške 3000 EUR.

Všetky tieto finančné prostriedky budú použité na stavbu a zariadenie komunitnej miestnosti. O tom, akú predstavu majú samotní obyvatelia bytového domu na využitie komunitnej miestnosti sme sa ich spýtali na posedení pri čaji, ktoré sa konalo 13.12.2017.

Pozvali sme ich do priestorov budúcej komunitnej miestnosti, navarili sme dobrý horúci čajík a rozprávali sme sa o možnostiach ako naplniť miestnosť ľudmi, nápadmi, kreatívnymi aktivitami, pomocou a dobrým pocitom.

A tak trochu sme spoločne oslavovali tento malý zázrak.

vub_podpora_2m

Pomohli ste nám spraviť malý zázrak!

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojím hlasom, zdieľali podporu nášmu projektu na svojich FB stránkach, hovorili o nás svojim blízkym, priateľom a známym. Všetkým Vám patrí veľká vďaka!

Spoločne sa nám podarilo získať dostatok hlasov na udelenie grantu. Získali sme ich najviac zo všetkých súťažiacich projektov v rámci celej SR. Dali ste tým nádej dobrým ľuďom v Pentagóne na príjemnejší život v tomto bytovom dome.

Teraz nás čaká veľa práce s realizáciou projektu a veríme, že Vašu podporu budeme mať aj pri mnohých aktivitách, ktoré vo vybudovanej komunitnej miestnosti pripravujeme. Naším cieľom je vytvoriť pozitívne prostredie, kde sa budú môcť ľudia z domu stretnúť a hovoriť o užitočných veciach týkajúcich sa života v dome. Nová komunitná miestnosť umožní stretnutia s odborníkmi na právo, psychológiu, domáce násilie či sociálnu pomoc. V bytovom dome žije tiež množstvo seniorov, pre ktorých a zároveň pre každého, kto bude mať záujem plánujeme organizovať rôzne spoločensko-záujmové aktivity.

O priebehu výstavby komunitnej miestnosti a napredovaní nášho projektu Vás budeme priebežne informovať.

Ešte raz ĎAKUJEME za Vašu podporu!

o.z. Bezpečné bývanie


 

HLASOVANIE BOLO UKONČENÉ 21.11.2017

Pentagón poznáte ako miesto, kde sa predávajú drogy. My ho poznáme ako domov mnohých statočných a dobrých ľudí odhodlaných zmeniť jeho povesť a vytvoriť z neho bezpečné a príjemné miesto pre život. Náš projekt Pentagón je náš domov postúpil do 2. kola hlasovania Nadácie VÚB pre komunitné granty. Teraz potrebujeme Vašu pomoc, aby sme v hlasovaní uspeli.
Hlasujte za Pentagon je náš domovProjekt s najvyšším počtom hlasov získa grant vo výške 3000€.

Získané peňažné prostriedky použijeme na vybudovanie komunitnej miestnosti priamo v priestoroch domu, ktorá bude slúžiť na zvýšenie povedomia o domovej agende a vytvorenie podporného prostredia, ktoré obyvateľov zaktivizuje a vráti im nádej na zmenu k lepšiemu.

Grant pokryje tretinu celkových nákladov, zvyšok budeme financovať z vlastných zdrojov a dobrovoľných príspevkov. Do budovania komunitnej miestnosti sa aktívne zapoja i samotní obyvatelia.

Hlasovanie končí 21.11.2017. Ďakujeme Vám za podporu. Každý Váš hlas je pre nás veľkou pomocou!

o.z. Bezpečné bývanie

Prednáška o posledných novinkách v správe bytových domov

Pozývame Vás na Stretnutie predsedov SVB z bratislavského kraja, na ktorom budeme mať prednášku na tému: Vymoženosti efektívnej správy prístupového systému.

Ak Vás zaujíma, či sú vaše identifikátory kopírovateľné, ako mať prehľad o vydaných identifikátoroch, či napr. ako kontrolovať osobomesiace pomocou prístupového systému, tak si určite tento termín zaznačte do diára a príďte.
Tým, ktorí dopredu zašlú otázku určenú do diskusie, po prezentácii rozdáme USB kľúč s krátkymi animovanými filmami a štýlovú magnetku!
Otázky posielajte na adresu: bezpecnebyvanie@rys.sk

Stretnutie sa uskutoční 7.11.2017 v čase medzi 15:00 – 19:00.
Miesto konanie je budova Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16, Bratislava.
Celú akciu zastrešuje ZSVB – Regionálne centrum Bratislava.

Pre viac informácií pripájame náš pozývací leták.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a nový rok plný šťastia, osobných i pracovných úspechov a porozumenia Vám praje

kolektív občianskeho združenia

Bezpečné bývanie

Nový strážca bezpečnosti domu

Bezpečnosť, ochrana majetku a znižovanie anonymity, boli hlavné dôvody, pre ktoré sme v roku 1999 do prostredia bytových domov v Bratislave a neskôr po celom Slovensku začali uvádzať prístupové systémy na otváranie dverí a kontrolu vstupu. Odvtedy sa situácia na sídliskách síce posunula výrazne dopredu, ale túžba ochrániť svoj majetok a vynaložené investície a potreba vrátiť sa po práci do bezpečného prostredia, zostala rovnaká.

Prejdite na bezpečnú technológiu

Doposiaľ obľúbené a rozšírené DEK kľúče (“pípače”), ktoré sa využívajú v dotykovom prístupovom systéme, už vyššie spomenuté potreby nedokážu naplniť. Po technologickej stránke boli prekonané a spája sa s nimi viacero rizík, ako je ich kopírovanie v kľúčových službách alebo poškodzovanie piezoelektrickým šokom. Už dnes je na trhu bežne dostupná i vyspelejšia technológia RFID (RádioFrekvenčná Identifikácia), ktorá poskytuje oveľa vyššiu variabilitu vlastností a zároveň i väčšie užívateľské pohodlie. Otázkou zostáva, ktorú si vybrať?

Z pohľadu našich skúseností a dlhoročného pôsobenia v oblasti zabezpečenia bytových domov, je najvhodnejšou technológiou pre dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany pred kopírovaním, jednoznačne “Mifare DESFire EV1”. Použité bezpečnostné prvky zabraňujú jednoduchému kopírovaniu príveskov a v spojení s kvalitnými a mechanicky odolnými čítačkami, majú predpoklady k tomu, aby spoľahlivo ochránili vstup do vášho domu.

Kontaktujte nás

Neváhajte sa nám ozvať, ak je pre vás výber správneho prístupového systému do domu “španielskou dedinou”. Napíšte nám email na bezpecnebyvanie@rys.sk alebo nám zavolajte na tel. č. 02/ 5341 29 23, v prípade potreby si s vami dohodneme osobné stretnutie. Nezabudnite, čím viac informácií nám poskytnete, tým presnejšie a odbornejšie budeme vedieť odpovedať na vaše otázky!

Prečítajte si viac v Petržalských novinách, v článku Moderný strážca bezpečia.

Kamerové systémy v bytových domoch

Kamerové systémy majú v našom projekte samostatné miesto, nakoľko ich inštalácia a prevádzkovanie si vyžaduje väčšiu pozornosť a uvážlivosť. Z hľadiska zákona upravuje problematiku prevádzkovanie kamerového systému Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Práve z dôvodu častých otázok ohľadom rozsahu povinností z toho vyplývajúcich, sme pre vás pripravili stručné usmernenia. Pri ich zostavovaní sme vychádzali z našich skúseností, ako aj z metodických usmernení zverejnených na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Bytové domy si od inštalácie kamerového systému často sľubujú riešenie dlhodobých problémov, ako je napr. vykrádanie pivníc či vandalizmus v spoločných priestoroch. Z hľadiska ochrany osobných údajov obyvateľov 

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Rozprávkové kontajnerové stojisko Šupiny

Oproti detskému ihrisku vo vnútrobloku na Martinčekovej ulici sa nachádza uzamknutý objekt s fasádou ako vystrihnutou z knihy rozprávok. Náhodných okoloidúcich určite prekvapí, že za jeho stenami sa ukrývajú obyčajné kontajnery na komunálny a separovaný odpad. Naopak, domáci už vedia, že i kontajnerové stojiská môžu byť netradične pekné a pritom účelné.

Kontajnerové stojisko „Šupiny“ určené pre obyvateľov Martinčekovej ulice 18, 20, 22 a 24 je koncepčným pokračovaním neďaleko stojaceho kontajnerového stojiska „Puzzle“. Kým stavebne sú si obe stojiská veľmi podobné, Šupiny prinášajú aj jeden inovatívny funkčný prvok – Informačný Systém pre Označovanie Neporiadku (ISpON).

ISpON je panel umiestnený hneď pri vstupe do stojiska s dvomi tváričkami – usmiatou a zamračenou, ktoré majú miesto nosov gombíky. Obyvatelia môžu sami prispieť k udržiavaniu čistoty v stojisku jednoduchým kontrolovaním a nahlasovaním jeho stavu. Ak je v stojisku čisto, stlačia obyvatelia zelený gombík na usmiatej tváričke. Ak v stojisku nájdu uložený nadrozmerný a objemný odpad, napr. koberec, kusy nábytku atď. stlačia gombík na zamračenej tváričke. Poverená osoba následne môže na základe zaznamenaných údajov zistiť, ktorý obyvateľ je jeho pôvodcom a požadovať nápravu.

Autorka dizajnu Zuzana Cigánová Mojžišová citlivo navrhla kontajnerové stojisko Šupiny tak, aby bolo použitým spektrom farieb i motívom v zhode s protiľahlým detským ihriskom. Strávila dlhé hodiny maľovaním očiek, nosov a farebných vzorov, kým jednotlivým segmentom vdýchla život. A prečo sa kontajnerové stojisko volá Šupiny? Lebo z rohov stojiska vyplazujú na okoloidúcich ľudí červené jazyky dvaja usmievaví šupinatí Drakopsi.

Kontajnerové stojisko Šupiny je kompletne rozoberateľné z dôvodu vedenia inžinierskych sietí pod miestom, kde stojí. Pestrofarebná mozaika viditeľná smerom od detského ihriska  je vytvorená z vyrezaných segmentov HPL dosiek Kronoplan. Výhodou tohto materiálu je nehorľavosť, trvácnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam. Na dve zvyšné steny bol použitý perforovaný materiál ťahokov. Stojisko zakryla zošikmená strecha z LEXANU.

Samozrejmosťou je posuvná brána zabezpečená elektromagnetickým zámkom. Obyvatelia a pracovníci OLO a.s. ju zatiaľ otvárajú DEK kľúčom, ale inštalovaný je už i vyspelejší bezkontaktný systém MIFARE (13,56MHz). Obzvlášť v zimných mesiacoch je užitočné automatické rozsvietenie LED pásov pri každom otvorení brány. To je sprevádzané i zvukovým znamením, ktoré sa, rovnako ako osvetlenie, vypne až pri správnom zatvorení brány. Zmyslom je naučiť ľudí zatvárať za sebou dvere a predísť tak vstupu cudzích osôb dovnútra stojiska.

Vychovávať ľudí k väčšej zodpovednosti pri separovaní odpadu majú tabuľky s informáciami, ktorý odpad patrí do kontajnera na plast a papier. Po premiestnení nádoby na sklo dovnútra stojiska, pribudne tabuľka i k tejto. Štandardným prvkom viacúčelových kontajnerových stojísk je aj zberná skrinka na použitý kuchynský olej – OLEJtéka.

Každý z nás rád zveľaďuje svoj domov, aby sa v ňom cítil príjemne a útulne. Skrášliť bezprostredné okolie našich domovov, aby sme sa v ňom cítili rovnako príjemne a predovšetkým bezpečne, je niekedy ťažká úloha. Sme radi a ďakujeme obyvateľom Martinčekovej ulice 18, 20, 22 a 24, že sa jej nezľakli. Vyhradené finančné prostriedky a nadšenie poverených osôb – zástupcov vlastníkov a správcovskej spoločnosti umožnili vznik rozprávkového kontajnerového stojiska.

Projekt “Viacúčelové kontajnerové stojiská – Umelecké diela uprostred sídlisk” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016.

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

TeamViewer – vzdialená podpora pre BBIQ a RAK

Potrebujete pomôcť s programami BBIQ a RAK? Neviete, ako pridať nové identifikátory, nedarí sa Vám aktualizovať zariadenie alebo máte iný problém?

Využite našu technickú podporu cez program TeamViewer! Program umožní technikovi vzdialene sa pripojiť na Váš počítač, t.j. uvidí na svojom počítači Vašu obrazovku a bude Vám môcť názorne ukázať, ako problém vyriešiť.

 

POPLATOK  ZA VZDIALENÚ PODPORU CEZ TEAMVIEWER

 • pre registrovaných zákazníkov RYS – prvých 30 minút  zdarma
 • pre registrovaných zástupcov vlastníkov a správcov na portáli – prvých 30 minút zdarma
 • neregistrovaní – celá dĺžka vzdialenej podpory platená, platba vopred prevodom na účet
 • poplatok: 25 EUR bez DPH / 1 hod.

 

Vzdialená podpora pre registrovaných zákazníkov RYS a registrovaných zástupcov vlastníkov a správcov na portáli je 30 minút zdarma, po prekročení 30minút Vám môže byť účtovaný poplatok.

Ako zástupca vlastníkov alebo správca sa môžete zaregistrovať tu.

POSTUP

 • Predtým, ako prebehne samotná podpora je NEVYHNUTNÉ kontaktovať nášho technika emailom na servis@rys.sk alebo telefonicky na čísle 02-53412923.
 • Nezabudnite krátko popísať svoj problém a uviesť Vaše kontaktné údaje.
 • Náš technik Vám stanoví presný čas pre nadviazanie spojenia cez TeamViewer. Počas tohto procesu budete v telefonickom kontakte s technikom.
 • Na využitie technickej podpory je nevyhnutné mať internetové pripojenie.
 • Ak už máte a používate Teamviewer novšej verzie ako je verzia 13, tak váš TeamViewer ukončite – kliknutím na Pripojenie a Ukončiť TeamViewer.
 • Stiahnite si program TeamViewer QuickSupport tu alebo kliknutím dole na ikonu “TeamViewer – vzdialená podpora”.
 • Spustite program TeamViewer QuickSupport. Po pripojení nášho technika Vás program vyzve na povolenie vzdialeného ovládania. Potvrďte povolenie.
 • Po ukončení programu TeamViewer už nie je možné vzdialené ovládanie. Takže sa nemusíte obávať o bezpečnosť.

teamviewer_download_180pxKontaktná osoba: Ing. Martin Kaštíl

Email: servis@rys.sk

Telefón: 02-53417104

Uzamknuté kontajnerové stojisko “Puzzle”

Projekt vznikol za podpory mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorá na neho prispela čiastkou 4000€ z grantového programu „Životné prostredie – rozvoj komunity“.

Malý park, detské ihrisko a lavičky, na ktorých by si ľudia radi oddýchli, ale mnohých odradila špina, neporiadok a šíriaci sa zápach z blízkych voľne uložených kontajnerov. Tento problém bol podnetom k vytvoreniu uzamknutého kontajnerového stojiska na Martinčekovej ulici 10-16. Skutočná výzva však nasledovala až potom – po preštudovaní katastrálnej mapy sme zistili, že kontajnery sú nesprávne uložené na mieste vyhradenom ako parkovisko a pod plochou určenou na kontajnerové státie vedú sekundárne teplovodné rozvody vo vlastníctve Bratislavskej teplárenskej a.s. Stáli sme pred dilemou, ako postaviť uzamknuté kontajnerové stojisko a zároveň neobmedziť prístup pracovníkov Bratislavskej teplárenskej k daným rozvodom v prípade poruchy, z dôvodov údržby atď. Ako postaviť stojisko, ktorého steny by bolo možné rozložiť a opätovne zložiť…

…a pretože na Vianoce veľmi radi skladáme puzzle, riešenie bolo na svete – kontajnerové stojisko, ktorého steny je možné v prípade potreby rozložiť. Základná konštrukcia stojiska je kovová s povrchovou úpravou odolnou voči korózii. Aby sme docielili dostatočnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri stojiska, použili sme na dve obvodové steny a posuvnú bránu perforovaný materiál – ťahokov. Okoloidúcich však upúta predovšetkým mozaika tvorená drevenými ručne maľovanými dielmi v tvare ľudí a zvierat. Nájdete tu napríklad slona, pána so psom na prechádzke alebo draka! Za originálnym konštrukčným a dizajnovým návrhom stojí výtvarníčka Zuzana Cigánová Mojžišová.

Obyvatelia otvárajú posuvnú bránu za pomoci dotykových elektronických kľúčov, tzv. DEK kľúčov, tých istých, ktorými si otvárajú vchodové dvere do bytového domu. Inštalovaný prístupový systém je pripravený aj na možnosť inovácie v prípade prechodu na modernejší spôsob identifikácie s vyššou bezpečnosťou – bezdotykový systém RFID alebo MIFARE. Po otvorení brány sa automaticky rozsvietia vodeodolné LED pásy, ktoré osvetľujú vnútro stojiska. Obyvatelia v ňom nájdu nádoby na zmesový odpad a separovaný zber – papier, plasty a sklo, ako aj špeciálnu zbernú skrinku na použitý kuchynský olej – OLEJtéku. Ako správne triediť odpad a aký odpad do stojiska nepatrí sa dozvedia z informačných tabúľ pripevnených na ťahokov.

(…viac fotiek nájdete vo fotogalérii.)

Uzamknuté kontajnerové stojisko nemusí vyzerať iba ako kovová klietka, naopak môže okolie bytového domu obohatiť o estetický prvok, ktorý poteší nielen samotných obyvateľov, ale aj náhodných okoloidúcich. Pritom si stále plní svoju primárnu funkciu – chráni odpadové nádoby. Ochota obyvateľov bytových domov pustiť sa do finančne náročnejšieho projektu, podpora mestskej časti Bratislava – Ružinov a súhlas Bratislavskej teplárenskej a.s. s výstavbou kontajnerového stojiska “Puzzle” sú dôkazom toho, že prekážky je možné prekonávať, ak sa nestratí chuť hľadať, i nekonvenčné, riešenia.

Projekt “Viacúčelové kontajnerové stojiská – Umelecké diela uprostred sídlisk” získal Čestné uznanie v rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016.

Katalóg – Viacúčelové kontajnerové stojiská

Zapojte svoj dom do zberu použitého kuchynského oleja!

Zberom použitého kuchynského oleja šetríte finančné prostriedky svojho domu a chránite životné prostredie. Do zberu sa môže zapojiť každý bytový dom prostredníctvom svojho zástupcu vlastníkov (predsedu alebo člena výboru SVB). Ako?

1. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 5341 2923 alebo nám zašlite email na bezpecnebyvanie@rys.sk.

2. Stretneme sa s Vami a názorne Vám predvedieme fungovanie OLEJtéky.

3. Podkladové materiály k spôsobu zberu použitého oleja pre obyvateľov prispôsobíme Vašim potrebám a doručíme v požadovanom množstve.

 

POZOR! Prvých 10 domov, ktoré sa zapoja do projektu OLEJtéky získa špeciálnu zbernú skrinku na tri mesiace zdarma. Po odskúšaní trojmesačnej skúšobnej lehoty si môžete skrinku odkúpiť alebo vrátiť.

Chcete vedieť viac?

Brožúra – OLEJtéka, systém zberu použitého kuchynského oleja v bytových domoch (PDF)

Pozvánka na prezentáciu “Moderný komunikačný systém a bezpečnosť v bytovom dome”

Termín a miesto konania:
14.5.2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves

Hostia / Odborní garanti:
Ondrej PAVLANSKÝ
klub SVB pri ZSVB na Slovensku
Spišská Nová Ves
www.zsvb.sk

Organizátor a prezentujúci
RYS
Peter GREČKO
Martinčekova 3
821 09, Bratislava
www.bezpecnebyvanie.sk

PROGRAM :
16.00 – 16.30  Príhovor –  p. Pavlanský, Klub SVB
16.30 – 17.30  Prezentácia – p. Grečko, RYS
17.30 – 18.00  Prestávka(coffee break)
18.00 – 19.00  Diskusia, Tombola, Záver

Obsah prezentácie:
1. Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS a jeho úspechy pri potláčaní kriminality v komunitnom prostredí bytových domov od roku 1999.
2. Moderný komunikačný systém – výhody dvojvodičových domácich telefónov (interkom; záznamy udalostí; spätné volanie na vrátnik; funkcia bytového zvončeka; ovládanie osvetlenia a iných prídavných zariadení ako elektrický zámok, závora apod.).
3. Prístupové systémy – potláčanie anonymity a ochrana pred nepovolanými vstupmi.
4. Elektromagnetický zámok a jeho výhody pri inštalácii na únikovej ceste.
5. Elektronické uzamykanie kontajnerových stojísk a zber použitého kuchynského oleja v bytových domoch.
6. Anketový lístok a tombola.

REGISTRÁCIA VAŠEJ ÚČASTI JE MOŽNÁ V TERMÍNE DO 13.5.2015

e-mailom na adresu silvia.fugedyova@zsvb.sk
alebo telefonicky na číslach:
0911 078 248, 055 / 678 24 83

e-mailom na adresu pansky12@gmail.com
alebo telefonicky na čísle: 0911 517 849

Pozvánka na prezentáciu (PDF).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Núdzová pohotovostná centrála

Veľmi častou otázkou pri prevádzke prístupových systémov je spôsob, ako odblokovať dvere v prípade, že osoba sa nachádza v byte sama, je v ohrození života a potrebuje pomoc záchranárov. Spôsob odblokovania dverí v takto závažných prípadoch je zložitý v akomkoľvek type prístupového systému. Avšak spojenie prístupového a komunikačného systému poskytuje unikátne technické riešenie, ktoré umožňuje bezpečné a kontrolované otvorenie dverí na dlhší čas do doby príchodu lekárskej pomoci.

Zvyšok článku je prístupný len pre registrovaných používateľov.

Ak chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.