Pentagon nezomiera

Projekt „PENTAGÓN JE NÁŠ DOMOV“ dostal zelenú

Minulý rok v novembri sme vložili naše úsilie do získania čo najväčšieho počtu hlasov pri kampani za podporu projektu Pentagón je náš domov v rámci grantového programu Komunitné granty 2017 Nadácie VÚB.

Prečo je grantový program Nadácie VUB výnimočný? Poviete si, snáď preto, že rozdáva peniaze na správne veci pomáhajúce komunitám v ich rozvoji.  Áno, hlavne preto. Ale aj preto, že využíva formu sms hlasovanie, ktoré veľmi jasne ukáže akú má komunita silu a podporu. Je to malý lakmusový papierik, ktorý keď ponoríte do reálnej výzvy, zistíte skutočnú váhu slov a myšlienok ľudí.

Dostali sme 3 989 sms hlasov, čo chápeme ako obrovský záväzok voči obyvateľom bytového domu na Stavbárskej ulici 40 a 42 a každému, kto prejavil podporu, dôveru a ochotu pomôcť nášmu projektu. Nájsť tak veľa ľudí, ktorí sa postavia za médiami označovanú „hanbu“ Bratislavy nebolo ľahké. Nájsť dostatok argumentov a presvedčiť týchto ľudí, že tento bytový dom si zaslúži novú šancu, vyzeralo na začiatku priam ako fikcia. Ale postupne sme zistili, že na našom meste nám záleží, vieme byť spolupatričný, vieme pochopiť vážnosť situácie a vieme priložiť ruku k dielu.

Dostali sme prísľub na spoluprácu nie len od obyvateľov domu, priaznivcov nášho občianskeho združenia, no i od stavebných firiem, odborníkov na právo, psychológiu, financie a tiež od mestských poslancov, dotiahnuť náš projekt do úspešného konca.

V súčasnej dobe začíname s prípravami, konzultujeme možnosti ako projekt zrealizovať čo najefektívnejšie po technickej aj ekonomickej stránke. Koordinátormi realizačných prác za naše občianske združenie je pán Peter Grečko a za bytový dom pani Lenka Poláková. Zároveň musíme pripraviť koordináciu prác na výstavbe komunitnej miestnosti s bytovým domom, kde budú počas celého roka prebiehať práce na celkovej rekonštrukcii domu.  O priebehu prác na stavbe komunitnej  miestnosti budeme pravidelne informovať na našom portáli.

Nadácia VÚB nám dala šancu opäť urobiť niečo dobré pre Bratislavu. Ešte raz veľké ďakujeme a ideme na to.

vub_podpora_2m