Registrujte sa na komunitnom portáli

Na komunitnom portáli sa môžu registrovať zástupcovia vlastníkov bytov. Vyplňte registračný dotazník (min. kontaktné údaje), po jeho vyplnení vám bude na vami uvedený email v krátkej dobe zaslané prihlasovacie meno a heslo. Z dôvodu prebiehajúcej testovacej doby personalizovanej časti portálu je v súčasnosti registrácia možná len cez uvedený dotazník.

Prihlásením sa na portál vám budú sprístupnené všetky články, dokumenty, administrácia bytového domu, komunikačné nástroje, atď.

Nakoľko je portál určený len pre zvolených zástupcov bytových domov, pre administráciu bytového domu bude potrebné poskytnúť overovací doklad, napr. kópiu zápisnice z domovej schôdze. Viac informácií vám bude poskytnutých po prihlásení na portál, prípadne nás kontaktujte emailom na bezpecnebyvanie@rys.sk

Po ukončení testovacej doby bude sprístupnené priame registrovanie.

Ďakujeme za pochopenie.

Prečo sa registrovať a aké výhody vás čakajú?

Registráciou na komunitnom portáli získate viaceré výhody počnúc zľavami pri nákupe vybraných výrobkov až po bezplatné školenia.

 • Pre všetky registrované bytové domy máme pripravené zľavy pri nákupe vybraných výrobkov prístupových systémov, medzi ktoré patria napr. identifikátory, t.j.  dotykové elektronické kľúče alebo bezkontaktné prívesky.
 • Bezplatné školenia na správu prístupového systému, ktoré využívajú program BBIQ.
 • Zvýhodnenie pri realizácii nových projektových aktivít, napr. uzamykanie kontajnerových stojísk, zber použitého kuchynského oleja – OLEJtéka  apod. Poskytneme vám naše skúsenosti, znalosti a pomôžeme vám spustiť aktivitu vo vašom bytovom dome.
 • Registráciou získate prístup k dokumentom a informáciám, ktoré vám uľahčia správu systému a prispejú k lepšej kontrole úrovne bezpečnosti v bytovom dome. Postupne spracovávame a zverejňujeme informácie, ktoré hovoria o aktuálnych technických novinkách, riešeniach systémovej ochrany ako sú napr. Antiklon, WDEX alebo reagujú na právne problémy a spôsob prevádzkovania prístupových systémov v súlade s platnou právnou legislatívou SR.
 • Poskytneme Vám zdarma informačne nálepky, napr. “Zatvárajte za sebou dvere”, “Kontrolujte za sebou dvere – siréna”, “Objekt je monitorovaný kamerovým systémom”, “Únikové východy” . Informačné samolepky – vzory.
 • Konzultácie a poradenstvo o technických a organizačných riešeniach poskytujeme denne telefonicky alebo emailom. Po dohode je možné aj osobné stretnutie.
 • Portal umožňuje jednoduchú správu olejteky a poskytuje štatistiky odovzdaného oleja.
 • Pripravujeme nové interaktívne sekcie portálu pre zaregistrovaných používateľov, napríklad bezplatné virtuálne centrum znalostí pre zástupcov bytových domov; fotogalérie vašich bytových objektov a nových realizácii a ďalšie.

O podmienkach poskytnutia zliav a termínoch školení sa informujte emailom na bezpecnebyvanie@rys.sk, alebo telefonicky 02-53412923.

Pasportizácia prístupového systému

Pasportizácia slúži k zisteniu a zdokumentovaniu technického stavu existujúceho prístupového systému v bytovom dome. Pasportizáciu odporúčame vykonať v časovom predstihu, najlepšie ihneď po ukončení inštalácie prístupového systému, napr. ako súčasť preberacieho protokolu. Pasportizačný list musí byť spracovaný tak, aby boli zaznamenané všetky informácie významné z hľadiska možného ovplyvnenia správnej funkčnosti prístupového systému.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.

Komunikačný systém, ktorý vám môže zachrániť život

Komunikačné systémy a úroveň bezpečnosti

V mnohých starých, ale i novopostavených bytových domoch sa šetrí práve na komunikačnom systéme, čo je obrovská chyba a pre budúcnosť domu to znamená veľkú bezpečnostnú dieru. Možnosť komunikovať s osobou skôr, ako ju pustíte do domu, bližšie k svojmu bytu a k svojim blízkym je jednou zo základných podmienok vytvorenia bezpečného bytového domu. V súčasnosti sa aj v tejto oblasti preferujú moderné digitálne systémy, ktoré prinášajú pohodlnú, jednoduchú a na váš čas nenáročnú komunikáciu.

Nehovoríme pritom iba o komunikácii medzi bytom a návštevou pri vchode, ale aj o interkomovej komunikácii medzi jednotlivými domácimi telefónmi. Tento systém vám umožňuje zavolať susedovi alebo volať z miestnosti do miestnosti, ak máte v byte viaceré telefóny, čo je výhodné napríklad pre imobilné osoby. Vďaka tejto funkcii je systém dobrým pomocníkom i pre „domovníka“, ktorý môže zo svojej kancelárie komunikovať s jednotlivými bytmi rýchlo a zadarmo.

Ďalšou výhodou kvalitného digitálneho komunikačného systému je jeho kompatibilita s prístupovým systémom a adresné otváranie dverí aj v prípade núdze na dlhšiu dobu do príchodu záchranky.

Adresné otváranie z bytov

Na trhu je veľa systémov, no nie každý poskytuje unikátnu nadstavbu prepojenia s prístupovým systémom a kontrolu používania komunikačného systému. V praxi to znamená, že používanie telefónov je adresné a udalosti sa zaznamenávajú. Adresný systém umožní odhaliť napríklad zlomyseľné volania do vášho bytu a ak dôjde ku krádeži, je možné overiť, z ktorých bytov sa v inkriminovanom čase otvárali vstupné dvere. Zvyšuje sa bezpečnosť jednotlivca i jeho zodpovednosť za úroveň bezpečnosti v bytovom dome.

Digitálny komunikačný systém s adresnou kontrolou odpovedá i na otázku, či otvárať vchodovú bránu z bytu alebo nie. Ak sa v dome prevádzkuje prístupový systém s identifikáciou pri vstupe aj výstupe, človek musí použiť dotykový kľúč alebo bezkontaktný prívesok aj na to, aby mohol z domu odísť. Pokiaľ majú byť pri tejto prevádzke dodržané protipožiarne zásady, musí byť inštalované i núdzové výstupné tlačidlo a inverzné elektrické či elektromagnetické zámky, bezpečnosť domu je potom na veľmi dobrej úrovni.

Čo však s návštevou pri jej odchode?  Jedna možnosť je osobne odprevadiť návštevu z bytového domu, čo sa v mnohých domoch osvedčilo ako správne, no trochu nepohodlné riešenie. Druhá možnosť je využiť vlastnosti digitálneho komunikačného systému a inštalovať druhý elektrický vrátnik z vnútornej strany vchodových dverí. Návšteva pri odchode zavolá na váš bytový telefón a vy jej tak, ako pri príchode, dvere odblokujete z bytového telefónu. Táto možnosť je príjemná aj pre poštových doručovateľov, najmä v nepriaznivom počasí, keď môžu na komunikáciu s obyvateľmi použiť vnútorný elektrický vrátnik.

A čo robiť v prípade, že potrebujete rýchlu zdravotnú pomoc? Ako odblokovať dvere tak, aby zostali priechodné do príchodu záchranky? Opäť je možné využiť unikátnosť digitálneho systému a jeho spoluprácu so špeciálnou núdzovou pohotovostnou centrálou.

Výhody digitálneho komunikačného systému Tesla Stropkov a.s.

Najdôležitejšou vlastnosťou je spolupráca s prístupovým systémom a možnosť adresne kontrolovať používanie a stav systému počas jeho prevádzky.  Na tento účel sme vyvinuli viaceré doplnkové zariadenia, ktoré zvyšujú nielen bezpečnosť systému, ale aj úroveň pohodlia pri jeho užívaní, pretože riešia viaceré problematické a život ohrozujúce situácie, ktoré môžu v bytovom dome vzniknúť.

Základné a nadstavbové vlastnosti systému

Aktualizácia záznamov o policajných nálepkách

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o aktualizáciu kontaktných údajov o Vašom bytovom dome z dôvodu zvyšovania kvality poskytovaných služieb v rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS a spolupráce Občania a polícia, si Vás.

Pomôžete nám tým skvalitniť a zefektívniť spoluprácu s polícou a ďalšími subjektmi zainteresovanými do správy bytových domov ako je pošta, miestny úrad, hasiči, OLO a.s. v rámci spustenia nového komunitného portálu www.bezpecnebyvanie.sk. Policajné nálepky sú vydávané od roku 2003 a záznamy o nich je nevyhnutné aktualizovať, nakoľko zastarané kontaktné údaje prestávajú plniť svoj účel.  Pokiaľ je Vaša nálepka poškodená, vyblednutá alebo inak znehodnotená, stačí ak požiadate o novú a tá Vám bude zaslaná zdarma.

Kontaktné údaje o bytovom dome a policajnej nálepke môžete aktualizovať online po svojej registrácii na komunitnom portáli ako administrátor bytového domu. Prípadne nám môžete zavolať a nahlásiť aktuálne údaje telefonicky na číslo 02-53412923.

 

Aktívny dialóg s políciou

Stretnite sa s miestaznalými policajtmi z obvodného oddelenia PZ Bratislava Petržalka a diskutujte spolu o problémoch.

Spolupráca s políciou bola oficiálne spustená v roku 2003 sprístupnením prvého bytového domu polícii na Rovniankovej ulici. V súčasnosti je v Petržalke do spolupráce zapojených 434  bytových domov, ktoré sú označené nálepkou „Tento dom je pod zvýšeným dohľadom polície“. Veľmi dôležitou súčasťou spolupráce  boli aj stretnutia občanov so zástupcami polície, preto sa k nim chceme vrátiť a opätovne zblížiť miestaznalých policajtov so zástupcami vlastníkov, zlepšiť ich komunikáciu a zrýchliť konanie polície v prípadoch priestupkov alebo trestných činov spáchaných v bytových domoch. Aj polícia oceňuje súčasné možnosti využívania záznamov z technických zariadení inštalovaných v bytových domoch pri objasňovaní trestnej činnosti. Problém však je, že nemá vždy prístup k aktuálnym kontaktným údajom na povereného zástupcu vlastníkov, na správcu prístupového či kamerového systému v bytovom dome, od ktorého by mohla žiadať relevantné záznamy.

Cieľom aktívneho dialógu s políciou je, aby ste vy poznali svojho policajta a policajt vás. Prostredníctvom osobných stretnutí a komunitného portálu chceme prispieť k zjednodušeniu a zrýchleniu komunikácie medzi vami a políciou, aby ste už nemuseli čakať, kým vás na ústredni obvodného oddelenia polície prepoja na to správne číslo.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • policajné nálepky – elektronizácia záznamov
  • stretnutia “Občania a polícia”
  • súčinnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti
  • spolupráca prostredníctvom komunitného portálu (odôvodnená adresná i anonymná komunikácia s políciou)

 

Podrobnejšie informácie: prevencia kriminality

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Otváranie v núdzi pri požiari

Oboznámte sa s bezpečnostnými zásadami prevencie pred požiarmi a možnosťami otvárania dverí v núdzi.

Inštalovať výstupné tlačidlo alebo kľučku?  Čo je správne a čo je bezpečné? Technické riešenia výstupu osôb z bytového domu v prípade núdze sa stali diskutovanou témou najmä z dôvodu nedostatočnej informovanosti obyvateľov o zásadách požiarnej prevencie. Debata k tomuto problému sa často rozvíja práve na domových schôdzach, kde sa z mnohých ľudí stanú v krátkej chvíli odborníci na techniku i výklad zákona. Riešením pre viacbytové domy sú jednoznačne elektromagnetické zámky a to platí u nás i v zahraničí.

Je prirodzené, že chceme všetko v jednom – bezpečnosť, pohodlie i nízku cenu. Kým hasič nás upozorňuje na únik v núdzi, polícia na dobre zabezpečené dvere. Kompromis je možný prostredníctvom  výberu správnych zariadení a kvalitnej inštalácie.  Preto pri rozhodovaní, čo a ako si v dome nainštalovať je potrebné byť obozretný.

Na základe konzultácií a viacerých praktických prezentácií inštalácií prístupového systému zástupcom HaZZ SR sme pre vás pripravili odporúčania pre správne umiestnenie a inštaláciu núdzového výstupného tlačidla a správnu konfiguráciu technických zariadení inštalovaných na únikovej ceste.

 V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • inštalácia núdzových výstupných tlačidiel
  • spolupráca s Hasičským a záchranným zborom SR
  • odporúčania a zásady prevencie pred požiarmi

 

Podrobnejšie informácie: prevencia pred požiarmi

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Čo je komunitný portál BEZPEČNÉ BÝVANIE

Komunitný portál slúži predovšetkým ako nástroj efektívnej a rýchlej komunikácie medzi subjektmi zainteresovanými do života komunity v bytových domoch – zástupcami a spoločenstvami vlastníkov, správcovskými spoločnosťami a inými majiteľmi budov, ale aj políciou, hasičmi, poštou a spoločnosťou OLO a.s.

Na portál sa môžu registrovať osoby oprávnené jednať v mene:

  • vlastníkov bytov (zvolený zástupca vlastníkov, poverená osoba)
  • spoločenstva vlastníkov bytov (predseda spoločenstva, člen rady),
  • správcovskej spoločnosti (správca)
  • nájomného domu (vlastník bytového domu, vlastníkom poverená osoba)
  • iných organizácií a inštitúcií (napr. polícia, miestna samospráva, montážna firma a pod.).

Po registrácii bytového domu budú mať oprávnené osoby prístup k dokumentom, usmerneniam a informáciám, ktoré sa po organizačnej a technickej stránke venujú aktuálnym problémom v oblasti bezpečnosti bytového domu, ako je napr. zabezpečenie únikových ciest v prípade požiaru, možnosti otvárania vstupnej brány z bytu, uzamykanie kontajnerových stojísk alebo správa prístupového systému – inventúra identifikátorov a povinnosti vyplývajúce z novely zákona o ochrane osobných údajov a mnoho ďalšieho.

Inventúra identifikátorov

Zoznámte sa s novými technickými možnosťami, ako vymazať stratené alebo ukradnuté dek kľúče a zamedziť tak ich neoprávnenému užívaniu.

Inventúra identifikátorov by mala byť vykonávaná minimálne raz ročne v každom bytovom dome. Počas kontroly dochádza k fyzickému prevereniu všetkých používaných identifikátorov. Z bezpečnostného hľadiska je to veľmi dôležitý krok, pri ktorom sa vymažú alebo zablokujú tie indentifikátory, ktoré sa dlhodobo nepoužívajú z dôvodu straty, odcudzenia, prípadne odsťahovania nájomníkov.

Ak sa kontrola stavu DEK kľúčov – identifikátorov nevykonáva pravidelne, stratí postupne systém na svojej opodstatnenosti a dôležitosti. Cieľom prístupových systémov je totiž odstrániť nežiadúcu anonymitu, zlepšiť poriadok a zvýšiť úroveň bezpečnosti. Ale ak používanie DEK kľúčov nekontrolujeme, stáva sa z nich iba technický prvok slúžiaci na pohodlné otváranie dverí, ktorý je rovnako anonymný ako mechanické kľúče. V takom prípade začnú časom samotní obyvatelia domu považovať systém za nepohodlný, najmä pre ťažkú dostupnosť nových DEK kľúčov.

Inventúra je ľahko zvládnuteľná za pomoci správnych technických zariadení a organizačných usmernení, s ktorými vás radi oboznámime.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • vymazanie stratených a ukradnutých identifikátorov
  • kontrola oprávnenosti používania
  • preverenie a nastavenie užívateľských práv

 

Podrobnejšie informácie: odporúčania a rady

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Otváranie záchranke z bytu

Nenechávajte si otázku vstupu záchranných zložiek do bytového domu na poslednú chvíľu a informujte sa o možných riešeniach.

Povoliť alebo zakázať otváranie z bytov? Riešenie vstupu záchranných zložiek do bytového domu je  dôležitou súčasťou organizačnej prevádzky prístupového systému a myslieť na ňu je potrebné ešte pred zakúpením a inštaláciou systému. Využitie digitálneho komunikačného systému vám umožňuje povoliť otváranie vchodových dverí lekárovi alebo návštevám priamo z bytu, pričom je vytvorený aj záznam o tom, kto a kedy dvere otvoril. K dispozícii je i alternatíva, kedy je otváranie z bytu povolené individuálne, napr. iba osobám starším alebo telesne postihnutým.

Poradíme vám, ako správne vyhodnotiť situáciu vo vašom dome a vybrať čo najlepšie riešenie vstupu a výstupu bežnej  návštevy ako aj lekára v prípade núdze.

 

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • interkomové volania
  • inštalácia dvoch vrátnikov pre vstup a výstup
  • adresné otváranie a dátový záznam
  • nastavenie užívateľských práv
  • kompatibilita a prepojenie s prístupovým systémom

 

Podrobnejšie informácie: odporúčania a rady

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Dodržiavať zákon a nemať strach z pokút

Uistite sa, či je prevádzka prístupového a kamerového systému vo vašom bytovom dome v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Funkčnosť štandardného prístupového systému určeného pre využitie v bytových domoch je väčšinou založená na identifikácii a autorizácii. Identifikáciou sa rozumie priloženie napr. DEK kľúča k dotykovej ploche na dverách a autorizácia je samotné overenie existencie čísla DEK kľúča v pamäti riadiacej jednotky a odblokovanie dverí. Pokiaľ má prístupový systém napomáhať pri správe a údržbe bytového domu, či v boji proti vandalom, “čiernym” nájomníkom  a neplatičom, potom je samozrejmosťou, že k číslam identifikátorov sú priraďované aj mená a priezviská. Tým sa stáva prístupový systém systémom informačným a je potrebné naň nazerať aj z pohľadu ochrany osobných údajov.  Zákony sú súčasťou nášho života, sú potrebné, nakoľko definujú jasné pravidlá.  Je však neprípustné, aby boli strašiakom pre slušných ľudí, zatiaľ čo ich pod rúškom demokracie na svoju ochranu zneužívajú osoby, ktoré páchajú v komunite zlo .

Z dôvodu častých otázok k dodržiavaniu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prevádzkou prístupových elektronických systémov v bytových domoch sme na túto tému pripravili usmernenia a informačné materiály.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • usmernenia pre prevádzkovateľov
  • odporúčania ohľadom oznamovacej povinnosti a evidencie
  • návrhy zmlúv pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

Podrobnejšie informácie: ochrana osobných údajov

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Neplaťte veľa za DEK kľúče a majte ich rýchlo dostupné

Spravujte si prístupový systém sami, ušetríte za tzv. dopaľovanie DEK kľúčov a získate i nástroj v boji proti neplatičom.

Závislosť od iných externých správcov prístupového systému spôsobuje predraženie ceny DEK kľúčov a problémy s aktualizáciou – pridávaním nových alebo mazaním  stratených identifikátorov. Ak nie sú náhradné DEK kľúče rýchlo dostupné, užívatelia majú snahu obchádzať pravidlá a organizačný nedostatok sa tak stáva nielen bežnou výhovorkou, ale aj dôsledkom zlej správy systému.

Softvér BBIQ sme vyvinuli špeciálne pre potreby bytového domu. Ponúka nástroje pre prehľadnú evidenciu identifikátorov a udalostí a ich analýzu vo vybranom čase – vstupy, výstupy, nezatvorené dvere, násilné otvorenie, adresné otváranie z bytu. Presné definície vlastností každého identifikátora umožňujú uplatniť zákonné obmedzenia užívateľských práv pre neplatičov alebo neprispôsobivé osoby a kontrolu osobomesiacov. Zaujímavou funkciou je percentuálne vyhodnotenie nadmerného užívania spoločných zariadení domu ako sú výťahy či osvetlenie (ak je v byte prevádzkovaná napr. podnikateľská činnosť, ktorá si vyžaduje častejší vstup návštev, je frekvencia otvárania vyššia oproti štandardu).  Softvér podporuje aj zobrazenie textových správ na externom informačnom displeji. Školenia k obsluhe programu BBIQ vám ponúkame zdarma. Termíny pripravovaných školení zameraných na obsluhu softvéru BBIQ nájdete na komunitnom portáli.

Základná cena DEK kľúča je 1,46 EUR (cena platná od 22.4.2014).
Cena za službu môže byť primeraná nákladom montážnika, ale často odlišná od predstáv zákazníka. So službou sa spája nielen doplnenie DEK kľúča do databázy, ale i doprava, aktualizácia systému a pod. Nepomer v cene sa dá odstrániť  správnym organizačným prístupom k správe systému.

Zástupcom vlastníkov preto odporúčame, aby správu databázy DEK kľúčov vykonávali sami. Pre zástupcov registrovaných na portáli budú školenia a technická podpora zdarma,  navyše sme pripravili aj zaujímavé zľavy, napr. pri zakúpení DEK kľúčov …

 

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • prehľadná správa identifikátorov
  • pomoc pri spracovaní osobomesiacov
  • odhaľovanie “čiernych” nájomníkov
  • obštrukcie pre neplatičov
  • informáčný displej

 

Podrobnejšie informácie: základné technické prvky
PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Uzamykanie kontajnerových stojísk aj na solárne panely

Uzamknite elektronicky svoje kontajnerové stojisko pomocou solárnych panelov, ak elektrická sieť nie je k dispozícii.

Je nepríjemné ísť vyhodiť odpadky a stretnúť tam osobu, ktorá sa “prehrabáva” v smetiach.  Do kontajnerov,  za ktoré musíme platiť, odhadzujú odpad cudzí ľudia. Pri prestavbách bytov sa stáva, že firma realizujúca stavbu sa nechce zaťažovať a vyhýba sa plateniu poplatkov za odvoz stavebného odpadu, ktorý nakoniec končí v našich kontajneroch. Toto sú niektoré dôvody vedúce k rozhodnutiu uzamknúť kontajnerové stojisko, aby sa zabránilo vstupu nežiadúcich osôb.

Nie vždy je však jednoduché a lacné kontajnerové stojisko elektronicky uzamknúť. Zavisí to od vonkajších podmienok, kovovej konštrukcie dverí a možnosti prívodu elektrickej energie. Alternatívou je napájanie cez solárny panel, ale aj tu je potrebné uvedomiť si riziká. Stále platí, že kábel je kábel. Na druhej strane najlacnejšia cenová ponuka môže znamenať aj najmenšiu spokojnosť pri užívaní stojiska a najkratšiu funkčnosť.

Ako vyriešiť napájanie, kedy je to vhodné vzduchom, kedy zemou, kedy použiť solárne panely? Ako dodržať normy a nevystaviť sa hrozbe pokút? Na tieto otázky vám vieme poskytnúť odpovede.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • spolupráca s OLO
  • technické riešenia uzamknutia a prístupu do stojiska
  • využívanie solárnych panelov
  • viacúčelové kontajenérové stojiská
  • olejtéka – zber použitého kuchynského oleja

 

Podrobnejšie informácie: odvoz odpadu

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Správa domu a ochrana majektu

Ak aj vás trápi potuľovanie neznámych osôb po chodbách domu, bude vás zaujímať ako je riešená trestnoprávna zodpovednosť neoprávnených vstupov do bytových domov.

Medzi veľmi diskutované otázky v rámci zabezpečenia bytového domu patrí závažnosť neoprávnených vstupov z pohľadu trestnoprávneho. V dôsledku nepresnej definície neoprávneného vstupu do spoločných priestorov  bytového domu, ktorá sa navyše spája i  s ľahostajnosťou a nevšímavosťou obyvateľov vzniká veľká bezpečnostná diera. Investície, ktoré sú vynakladané na zabezpečenie bytových domov  sa stávajú zbytočné.

Vo februári 2014 sme iniciovali zmenu a doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,  ktorý by do definície správy bytového domu zahrnula aj povinnosť ochrany majetku a bezpečnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dôvody pre inštaláciu prístupových a kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov v bytovom dome by v takom prípade vychádzali priamo zo zákona, čím by sa uľahčila ich samotná prevádzka.

Sledujte naše snahy na portály…

 

 V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • prípadová štúdia neoprávnených vstupov
  • návrh novely Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • domový poriadok a pravidlá bezpečnosti v bytových domoch

 

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Čo máte doma nainštalované a ako to funguje?

Nekupujte „mačku vo vreci“, informujte sa včas o ponúkaných možnostiach a  spoznajte všetky funkcie vášho prístupového systému.

V niektorých prípadoch až časom po inštalácii prístupového systému v dome obyvatelia zistia, že nespĺňa ich pôvodné predstavy. Môže to byť dôsledok zastaranosti či nekompletnosti systému alebo faktu, že pri výbere systému zohráva zásadnú rolu cena a nie kvalita výrobkov. Preto sa na úkor lacnejších riešení v bytových domoch objavujú inštalácie, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami bezpečnosti a  obyvatelia navyše prichádzajú aj o zaujímavé a pre bývanie prospešné užívateľské výhody. Ďalším častým problémom je, že i napriek montáži kvalitných a moderných zariadení, chýba informovanosť obyvateľov o ich vlastnostiach. Málo ľudí vie napr. o tom, ako fungujú ich zámky alebo čo všetko dokáže digitálny audiotelefón, ktorý majú zavesený doma na stene.

Pokiaľ máte pochybnosti a potrebujete sa uistiť, že systém vo vašom dome obsahuje všetky technické komponenty pre efektívnu kontrolu prístupu, že jeho zapojenie a prevádzka spĺňajú platné normy alebo ak máte otázky ohľadom ich prevádzkových a užívateľských vlastností, ponúkame vám individuálne posúdenie systému.

V projekte sú riešené nasledovné aktivity:

  • obhliadka bytového domu
  • individuálne posúdenie stavu
  • rady pre užívateľov
  • technické a organizačné odporúčania

 

Podrobnejšie informácie: základné technické prvky

PROSÍME, VYPLŇTE DOTAZNÍK!

 

Aké sú vaše priority bezpečnosti?

Máme už 24-ročné skúsenosti pri riešení problematiky kvalitnejšieho bývania v bytových domoch. Všetko, čo sa v našich projektoch podarilo, by sa nestalo bez spolupráce so zástupcami vlastníkov a správcami bytových domov. Teraz chceme riešiť aktuálne výzvy s využitím internetu, nových technických prostriedkov a osobnými stretnutiami.

Chceme sa s vami stretávať a hovoriť o tom, čo vás z pohľadu bezpečnosti najviac trápi pri správe bytového domu.

Prosíme vás preto o vyplnenie dotazníka, na podklade ktorého sformujeme základné témy pripravovaných stretnutí.

Stretnutia sa budú konať na dobre dostupnom mieste vo vašej mestskej časti. O mieste a presnom termíne vás budeme včas informovať. Pozvaný bude len úzky okruh zástupcov vlastníkov (max.10 osôb) z danej mestskej časti, aby sme zaručili naozaj efektívne využitie času pre diskusiu a vytvorili predpoklad úspešného pokračovania našej spolupráce. Preto vás prosíme, aby ste vyplnené dotazníky posielali čo najskôr.

Ceníme si vašu podporu a záujem podieľať sa na príprave a realizácii projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®.

 

 

 

OLEJtéka – zber použitého kuchynského oleja

Originálnym prvkom v novom viacúčelovom stojisku na Martinčekovej ulici je špeciálny zberný stojan na použitý kuchynský olej. Jedným z výrazných nedostatkov pri separovaní odpadu je totiž slabá informovanosť o zbere, recyklácii a následkoch nesprávnej likvidácie použitého kuchynského oleja a takmer neexistujúca metodika a zberné miesta v prostredí bytových domov.

Bytové domy  musia neraz vynaložiť veľké finančné prostriedky na čistenie kanalizačných potrubí a prípojok na verejnú kanalizáciu, ktoré sú zanesené a upchané olejom vylievaným priamo do kuchynských výleviek či toaliet. Spláchnutie oleja, prípadne zvyškov potravín do kanalizácie, môže zapríčiniť aj rozšírený výskyt hlodavcov v kanalizačných potrubiach a v okolí domu na chodníkoch a v trávnatých porastoch, kde sa dostávajú do priameho kontaktu s malými deťmi.  Nový zberný stojan na olej je tiež uzamykateľný prístupovým systémom a otvárať ho môžu, podobne ako stojisko, len držitelia elektronického kľúča.

Postaviť stojisko a zavesiť tam stojan na olej, samozrejme, nestačí, preto je veľmi dôležitou súčasťou každého nášho projektu komunikácia s obyvateľmi a ich dostatočná informovanosť. Prvé informatívne stretnutie s obyvateľmi domu sa konalo vo februári 2014 v príjemnej domácej atmosfére, kde sa nielen hovorilo, ale aj vysmážalo, fritovalo, opekalo a jedlo, pričom sa po prvýkrát reálne využila OLEJtéka.

Forma obnovy stojiska, ktorú sme zvolili, je netradičná, no technicky a organizačne realizovateľná aj na iných miestach, dokonca i tam, kde nie je možné pripojenie zariadení do elektrickej siete a to vďaka využitiu slnečnej energie a solárnych panelov.

Komunikácia a motivácia

Každá zmena v bytovom dome si vyžaduje komunikáciu s vlastníkmi s cieľom nájsť pozitívne riešenia pre dom. O nových veciach treba hovoriť, aby sa ich ľudia nebáli a aby bol pochopený ich význam. Preto je veľmi dôležitá  informovanosť obyvateľov domu o pripravovaných i prebiehajúcich zmenách a ich predpokladanom výsledku. Mať dôveru ľudí v to, čo robíte, kladne vplýva na atmosféru v dome a dáva predpoklad úspešného ukončenia projektu.

Naša komunikácia pri obnove kontajnerového stojiska prebiehala v úzkej spolupráci so zástupcami vlastníkov formou informačných listov zverejnených na nástenke domu, anketových lístkov, letákov a oznamov adresne vkladaných do poštových schránok. Samozrejme, informácie sme poskytovali a poskytujeme aj osobne.

20.7.2015inštalácia OLEJtéky v Spišskej Novej Vsi

20.5.2015inštalácia OLEJtéky na Rovniankovej 14 v Petržalke

11.4.2015 – výmena zbernej skrinky na olej za novú, odolnejšiu voči poveternostným vplyvom a s krajším dizajnom

19.2.2015 – odovzdanie 12 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

28.11.2014 – odovzdanie 7 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

10.9.2014 – odovzdanie 13,5 litra kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

13.6.2014 – informovanie obyvateľov o odovzdaní kuchynského oleja a poďakovanie k ich účasti.

7.5.2014 – odovzdanie 9 litrov kuchynského oleja z OLEJtéky na čerpaciu stanicu Slovnaft.

19.3.2014 – poďakovanie za účasť na zbere kuchynského oleja.

17.3.2014 – umiestnenie informačných tabúľ do stojiska. Zverejnené informácie o spôsobe separovaného zberu papiera, plastov, kuchynského oleja.

7.2.2014 – informačný leták o spôsobe zberu kuchynského oleja. Výzva pre všetkých obyvateľov na zapojenie do zberu oleja.

28.1.2014  – stretnutie s obyvateľmi  v zasadačke firmy RYS. Hovorili sme o OLEJtéke, vysmážali, opekali, fritovali, jedli a nakoniec sme použitý kuchynský olej spoločne odniesli do novej olejtéky.

24.1.2014 – pozvánka na stretnutie k OLEJtéke. Na stretnutie boli pozvaní všetci, ktorí v roku 2013 adresne vyplnili anketový lístok týkajúci sa zberu kuchynského oleja.

3.12.2013 – informačný list o spustení nového kontajnerového stojiska do plnej prevádzky.

29.11.2013 – informácie o realizovaných technických zmenách a konštrukčnom riešení stojiska a spôsobe jeho využívania.

6.11. 2013 – informácie o pokračovaní  rekonštrukčných prác a dočasnom obmedzení užívania stojiska.

21.10.2013  – začiatok rekonštrukcie kontajnerového stojiska.

August – Október 2013  – príprava technického a stavebného riešenia.

21.5.2013  – anketa o zbere kuchynského oleja. Malou anketou sme sa snažili zistiť záujem obyvateľov o zber použitého kuchynského oleja, nakoľko jednou zo súčastí nového stojiska je aj zberná skrinka na olej, tzv. OLEJtéka.

Apríl 2013  – vypracovanie projektu kontajnerového stojiska. Žiadosť o finančný príspevok  z grantového programu Mestskej časti Bratislava – Ružinov pre zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti pre oblasť životného prostredia.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérii

Viacúčelové kontajnerové stojisko

Nové atraktívne stavebné riešenie kontajnerového stojiska spája v sebe prvky umelecké s funkčnými, umožňuje komplexnú ochranu všetkých zberných nádob na komunálny aj separovaný zber v uzamykateľnej časti stojiska a okrem toho ponúka originálne riešenie zberu použitého kuchynského oleja, čím chráni životné prostredie a šetrí náklady na údržbu bytového domu.

Viacúčelové kontajnerové stojisko – brožúra PDF

Pekné a bezpečné kontajnerové stojisko – technické riešenia

Obnova bytových domov je v plnom prúde už niekoľko rokov a na sídliskách sa hrdo ukazujú opravené a zateplené paneláky, ktoré svojim vzhľadom zjemňujú pohľad na panorámu miest. Naproti tomu je okolie domu predmetom nezáujmu, preto sa v ňom hromadí neporiadok a stáva sa terčom vandalizmu. Častým tŕňom v oku bývajú práve kontajnerové stojiská s preplnenými nádobami, porozhadzovanými odpadkami a šíriacim sa zápachom. Nazmar prichádza aj snaha o triedenie odpadu, pretože v prípade, že sú nádoby na komunálny odpad už plné, odhadzujú ho ľudia do nádob určených k separovanému zberu. Obraz pekného bytového domu tak zatieni špina a smrad.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje komplexné riešenie obnovy a uzamykania kontajnerových stojísk na sídliskách, a preto sa v rôznych mestách vytvorili rôzne spôsoby ochrany stojiska pred neoprávneným používaním, ktoré by zabezpečili pravidelný odvoz odpadu a zároveň udržanie poriadku v stojisku.

V rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS už takmer 15 rokov pripravujeme v praxi realizovateľné riešenia sociálnej i situačnej prevencie kriminality v sídliskových komunitách. Pochopili sme, že pri zvyšovaní bezpečnosti v bytovom dome musíme vykročiť aj za jeho hranice. Rovnako ako vo vnútri domu totiž i mimo neho platí, že prostredie vychováva. Už v roku 2005 sme po prvýkrát využili na uzamknutie kontajnerového stojiska prístupový systém. Toto riešenie, ktoré vyžaduje dobrú spoluprácu s firmami zabezpečujúcimi odvoz odpadu, sa osvedčilo a v rámci Bratislavy dnes funguje mnoho kontajnerových stojísk s elektronickým uzamykaním.

(Viac fotiek nájdete vo fotogalérii…)

Novou výzvou pre nás bolo vytvorenie kontajnerového stojiska, ktoré by malo nielen zabezpečený vstup a chránilo všetky odpadové nádoby vrátane nádob k separovanému zberu, ale ktoré by svojim vzhľadom vôbec nepripomínalo štandardné kontajnerové stojisko a vytvorilo tak nový estetický prvok sídliska. Ľahostajná nám nebola ani ekologická stránka veci, rovnako ako sme túžili využiť stojisko formou, ktorá by odbremenila dom od niektorých nákladov na jeho údržbu. Náš zámer sa nám podarilo úspešne naplniť kompletnou rekonštrukciou kontajnerového stojiska na Martinčekovej ulici v Bratislave na jeseň 2013. Projekt obnovy bol spolufinancovaný z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na základe príspevku z grantového programu pre zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti pre oblasť životného prostredia. Náklady na obnovu neboli nízke, no urobiť „malý zázrak“ zo zanedbaného a nepekného kúta pri dome sa nedá, pokiaľ pri výbere služieb a tovaru zvíťazí najlacnejšia ponuka.

OBNOVA KONTAJNEROVÉHO STOJISKA

Pôvodná konštrukcia stojiska bola zdemontovaná a s použitím trvácnych materiálov odolných voči poveternostným vplyvom bolo vybudované nové zastrešené stojisko s vnútorným osvetlením, dvoma vstupnými bránami, záložným napájaním cez solárny panel, kamerovým systémom a plochou na výsadbu zelených drevín a rastlín. Použité konštrukčné a technické prvky umožňujú komplexnú ochranu všetkých zberných nádob v uzamknutej časti vrátane nádob na separovaný zber a tiež nového prvku, OLEJtéky.

Viacúčelové stojisko pozostáva z týchto konštrukčných a technických prvkov:

  • dve obvodové steny zhotovené z dreveného obkladu (malajský dub);
  • ďalšie dve obvodové steny zhotovené z kovového perforovaného materiálu ŤAHOKOV, ktorý umožňuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu v stojisku;
  • dve elektronicky uzamykateľné brány – malá jednokrídlová brána pre vstup osôb a veľká posuvná pre manipuláciu s odpadovými nádobami;
  • prístupový systém inštalovaný na oboch bránach a prepojený so systémom, ktorý obyvatelia využívajú v rámci bytového domu, čo zaisťuje komplexnú kontrolu vstupu osôb;
  • solárny panel slúžiaci ako záložné alternatívne napájanie s prídavnou elektronikou;
  • vlastné vnútorné osvetlenie v podobe vodeodolných LED pásov, ktoré je prepojené s prístupovým systémom tak, aby sa zopínalo pri otvorení brán a vypínalo pri ich zatvorení;
  • konštrukcia strechy prispôsobená jej úžitkovému využitiu – osadeniu kvetináčov;
  • bezpečnostná kamera nainštalovaná na fasáde domu, ktorá sníma priestory kontajnerového stojiska a jeho strechy;
  • špeciálny stojan na zber použitého kuchynského oleja – OLEJtéku.

Výtvarníčka Zuzana Cigánová-Mojžišová je autorom dizajnu kontajnerového stojiska, ktorý v svojej výslednej podobe pripomína veľký kvetináč. Strecha je využitá na výsadbu celoročne zelených drevín a rastlín. Výsadba je v súčasnosti realizovaná iba čiastočne a ukončí sa v jarných mesiacoch vysadením zelených drevín po celom obvode strechy. Dobuduje sa aj automatické zalievanie kvetín. V zimnom období sa bude vykonávať pravidelná kontrola odkvapovej rúry, aby v nej nedochádzalo k zamŕzaniu vody.

Originálnym prvkom v stojisku je špeciálny zberný stojan na použitý kuchynský olej  – OLEJtéka.

Čitajte viac o OLEJtéke …

Článok bol publikovaný v časopise Stavebníctvo a bývanie, ročník 14, Viacúčelové kontajnerové stojisko (PDF).

Všetky publikované články nájdete tu.