pz_nalepky_aktualizacia-2

Aktualizácia záznamov o policajných nálepkách

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o aktualizáciu kontaktných údajov o Vašom bytovom dome z dôvodu zvyšovania kvality poskytovaných služieb v rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS a spolupráce Občania a polícia, si Vás.

Pomôžete nám tým skvalitniť a zefektívniť spoluprácu s polícou a ďalšími subjektmi zainteresovanými do správy bytových domov ako je pošta, miestny úrad, hasiči, OLO a.s. v rámci spustenia nového komunitného portálu www.bezpecnebyvanie.sk. Policajné nálepky sú vydávané od roku 2003 a záznamy o nich je nevyhnutné aktualizovať, nakoľko zastarané kontaktné údaje prestávajú plniť svoj účel.  Pokiaľ je Vaša nálepka poškodená, vyblednutá alebo inak znehodnotená, stačí ak požiadate o novú a tá Vám bude zaslaná zdarma.

Kontaktné údaje o bytovom dome a policajnej nálepke môžete aktualizovať online po svojej registrácii na komunitnom portáli ako administrátor bytového domu. Prípadne nám môžete zavolať a nahlásiť aktuálne údaje telefonicky na číslo 02-53412923.