dt_dds_1

Užívateľské vlastnosti bytových telefónov, o ktorých sa málo vie

Digitálny systém ponúka viaceré zaujímavé užívateľské vlastnosti, ktoré s určitosťou zvýšia obľúbenosť domácich telefónov. Veľa ľudí okrem tlačidla zámku, ktorým odblokuje dvere, nevie na čo slúži ďalších  šesť tlačidiel označených číslicami. Tie ponúkajú zaujímavé možnosti využitia systému, ktoré pomôžu zlepšiť nie len pohodlie obyvateľov domu, ale dokážu byť nápomocné v prípadoch núdze a ohrozenia zdravia (núdzová pohotovostná jednotka NPC). Treba poznamenať, že zneužitie týchto vlastností akýmkoľvek spôsobom je zistiteľné na základe dátových záznamov udalostí z monitora DDS.

  • adresné otváranie
  • interkomové volania
  • predĺženie hovoru medzi domácim telefónom a elektrickým vrátnikom
  • spätné volanie na elektrický vrátnik z domáceho telefónu
  • individuálne nastavenie vlastností telefónov

Návody vo formáte ilustrovaných plagátov sú dostupné na stiahnutie v Dokumentoch.

 

Prečo je systém TESLA STROPKOV výnimočný a čo v iných systémoch nenájdete