banner_pasportizacia1

Pasportizácia prístupového systému

Pasportizácia slúži k zisteniu a zdokumentovaniu technického stavu existujúceho prístupového systému v bytovom dome. Pasportizáciu odporúčame vykonať v časovom predstihu, najlepšie ihneď po ukončení inštalácie prístupového systému, napr. ako súčasť preberacieho protokolu. Pasportizačný list musí byť spracovaný tak, aby boli zaznamenané všetky informácie významné z hľadiska možného ovplyvnenia správnej funkčnosti prístupového systému.

Zvyšok článku je prístupný len pre administrátorov bytových domov.

Ak máte požadované prístupové práva a chcete zobraziť celý článok, prihláste sa.